Skogsnyheter

Skogsbolagens rekordår 2021 – dags för prishöjningar?

1 inlägg 2053 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsbolagens rekordår 2021 – dags för prishöjningar?

Torbjörn Johnsen  
#748685 Idag kom Södras årsbokslut och då kan vi summera vinsterna för de större skogsbolagen 2021. Vi har skrivit det förr men det tål att upprepas: 2021 kommer att gå till historien som skogsindustrins mest lönsamma år. Några bolag har haft en vinstmarginal (EBITDA) över 40% och alla ligger över 20%.

2021 blev ett rekordår för trävaror. Bild: sodra.com


Trävaror och massan har gett mest klirr i kassan
Det som tydligt framkommer när vi lägger upp de olika bolagens årsredovisningar är att vinsterna varit högst i sågverks- respektive massaverksamheten. De bolag som har papper kvar redovisar sämre vinstnivåer för detta segment. Undantaget Billerud Korsnäs som i stort sett enbart producerar papper för förpackningsändamål och inte längre något grafiskt papper.

Sammanställning över Skogsindustrins resultat för helåret 2021. Källor: Skogsbolagens egna årsredovisningar


SCA i topp
Det företag som haft den mest optimala produktmixen under 2021 är SCA. De är tunga på trävaror och avsalumassa och saknar idag pappersverksamhet som tynger. Alla stjärnor har stått rätt under 2021 när det gäller efterfrågan, priser och valutakurser och det resulterar i en vinstmarginal som ligger klart över 40% på EBITDA-nivå. Extremt högt för att vara traditionell, ”tung” tillverkningsindustri.

Vidareförädling har gett lägre vinster 2021
Fjolåret var verkligen råvarornas och bulkprodukternas år. De visar sig i att bolag som har en betydande vidareförädling av sin egen trä- eller massaproduktion uppvisat något lägre vinstnivåer, än ovanstående bolag som har en mer bulkliknande produktion. Vinstnivån har inte på något sätt varit dålig i kartonproduktionen heller. Kanske mer av ”väldigt bra” än ”extremt hög”.

Hög vinst tack vare billig råvara
De höga vinstnivåerna för svenska skogsbolag beror i första hand på att det varit en mycket gynnsam världsmarknad för skogsindustrins produkter under 2021. Anledningen att svenska bolag ligger så extremt högt i vinstnivå kan säkert tillskrivas att de haft Europas lägsta råvarupriser.

Jämför t ex SCAs vinstnivå på 48% med Stora Enso och Metso Boards som ligger runt 20%. Både Stora Enso och Metsä Board har stor eller större verksamhet i andra länder där de betalat mer för råvaran än i Sverige.

När kommer prishöjningar på massaved och timmer 2022?
Vi tror att det inte är frågan om utan snarare när priset kommer att höjas för både massaved och timmer i Sverige. Betalningsförmågan finns där och marknadspriset för skogsråvara är avsevärt högre i länder som t ex Finland och Tyskland. Det finns skogsindustriföretag med verksamhet i både Finland och Sverige som tillämpar ett tvåprissystem där det svenska priset ligger avsevärt lägre än det som erbjuds i Finland. Det finns också åtskilliga exempel på svenska företag som köper marginalkvalitéer på andra marknader till betydligt högre priser. Nu senast Södra som betalade 895 kr/m3fub för Estländsk björkmassaved. Södra ger mer för massaved i Estland än för timmer i Sverige

Björkmassaved hårdvaluta?
Björkmassaved ser på kort sikt ut att bli skogens hårdvaluta. Höjda energipriser ökar efterfrågan på björk till vedproduktion och specialiserade massabruk behöver en stor mängd björkråvara. Det kan bli så att björkmassaveden kommer att bli den bäst betalda massaveden under 2022. Ett målpris för björkmassaved borde idag ligga runt 600 kr/m3fub i Sverige.

Räkna med att björken kommer att bli bättre betald under 2022. Bild: skogsforum.se (Sundelius)


Underskott på timmer
En fråga som måste ställas är när det latenta underskottet på sågtimmer i södra Sverige på allvar slår igenom på timmerpriset? Även om det betalas bortemot 1000 kr/m3fub för enstaka granposter i Götaland så har listpriset för grantimmer hos t ex Södra knappt hängt med prisökningstakten de senaste decennierna om man räknar om till reala värden. Här finns utrymme för 50-procentiga prishöjningar på sågtimmer samtidigt som sågverken kan göra fortsatt goda vinster om de sköter sin verksamhet.   TS
Swedish Forestry Expo 2023
Annons:
Eco Log på Swedish Forestry Expo
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).