Skogsnyheter

Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

30 inlägg 9014 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

David S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#739485
Martin Växjö skrev:Verkligen intressant läsning! Kan problemet bli att skogsägaren står tyst och får det den får även här. Kanske dags att vi börjar höras och sätter ett pris innan det dikteras av den som ska betala. Många skogligt kunniga och opinionsbildare avlönade av industri är nog bekymrade och kanske därför inte de bästa att föra skogsägares talan. Och många politiker och deras kunskaper de besitter om skog litar jag inte helt på heller. Dessutom: den enda gången vi kommer kunna påverka detta är nog nu. Frågan är hur vi kan mobilisera oss.


För att skogsägarna ska kunna organisera sig och vara med och bestämma priset på kolinlagring krävs ett regelverk som definierar vilken typ av kolinlagring som ska betalas. Hur kolinlagringen mäts och verifieras. Och det är som du säger den enda gång det finns möjlighet till stor påverkan är nu, innan EU, stat eller privata företag sätter upp regelverket.

Elmia
Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

JörgenO  
#739486 Är våra intresseorganisationer på bollen i den här frågan.
Jag har en del oläst från NorraSkog så jag haft annat för mig några månader så jag är ovetande om de är på bollen i den här frågan.

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Grålle52  
#739487 Hade ju varit bra med ett ben till. Spec mht den dåliga betalningen vi får nu

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Martin Växjö  
#739515 Jo ett regelverk fodras ju förstås och det blir säkert inget enkelt regelverk det. Omgärdat av om och men. Men då får vi väl vara med och påverka regelverket också då :). Men vilka är våra intresseorganisationer? Det tydligaste intresseorganisationen jag har insyn i skulle nog vara skogsforum. Däremot känns inte folk helt eniga här. Tvärtom ibland. Föreningen skogen? Kanske. Medlemsägda miljardkonsortium? Kanske, men troligtvis inte i detta fallet.

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Bosse1  
#739517 I sverige är inget enkelt,troligt blir det horder med akademiker som ska räkna gain mot loss.
Och arbetsfria inkomster är inte poppis i sossemarinadens land. Meen enklast vore att ta ut avgift per ha,stubbar och rötter är alltid plus.Var skickar jag fakturan? 🌲

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Martin Växjö  
#739525 Men om det blir malus för stubbar så kanske det motiverar markägaren att bryta stubbarna vilket idag inte går ihop sig pga dyra transporter och tungarbetade krossanläggningar. Energin från en stubbe borde vara rätt hög och markberedningen blir ju en extra bonus. Då kan man samtidigt passa på att rensa några diken, täppa igen några och rätta till basvägen till bra traktorstandard för enkel drivning av eventualiteter som framtida stormfällen och baggträd.

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

gurka  
#739609
Fredrik Reuter skrev: Ett förslag som KI tar fram är att ge skogsägarna betalt för skoglig tillväxt och istället beskatta eldning av biobränsle. Lite Bonus Malus alltså.
Vad tror du om detta?


Jag förstår inte förslaget.
Om förbränning av grot och energived drabbas av malus skatt borde väl förbränningen och råvarupriset minska och grot /energived blir kvar och förgasas i skogen. Då finns det heller inte någon större bonus att betala och energieffekten går förlorad på skogsprodukterna.
Om man alternativt tänker att malus som betalas för förbränning av kol olja går till bonus för uppbyggt virkesförråd i skogen innebär det väl bara att man stöder ett system för att fortsätta att bryta eller pumpa upp långsiktigt bundet CO2 och sedan binda det mer kortsiktigt i skog??

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Badbollen  
#739621
gurka skrev:
Fredrik Reuter skrev: Ett förslag som KI tar fram är att ge skogsägarna betalt för skoglig tillväxt och istället beskatta eldning av biobränsle. Lite Bonus Malus alltså.
Vad tror du om detta?
Jag förstår inte förslaget.
Om förbränning av grot och energived drabbas av malus skatt borde väl förbränningen och råvarupriset minska och grot /energived blir kvar och förgasas i skogen. Då finns det heller inte någon större bonus att betala och energieffekten går förlorad på skogsprodukterna.
Om man alternativt tänker att malus som betalas för förbränning av kol olja går till bonus för uppbyggt virkesförråd i skogen innebär det väl bara att man stöder ett system för att fortsätta att bryta eller pumpa upp långsiktigt bundet CO2 och sedan binda det mer kortsiktigt i skog??


Konjunkturinstitutet gör ingen skillnad på biogena och fossila utsläpp av växthusgaser i sin rapport. Det är direkt vetenskapsförnekande.

Naturvårdsverket har yttrat sig gällande rapporten (länk) och skriver följande om just detta:
NV delar inte KI:s bild av att biogena och fossila utsläpp av växthusgaser bör likställas av två anledningar. Den första anledningen är att eftersom utsläpp av koldioxid från hållbart producerade biobränslen på längre sikt kan anses koldioxidneutrala då koldioxiden som släpps ut vid förbränning hela tiden binds till ny biomassa. Det är ingen skillnad på en koldioxidmolekyl från biogent eller fossilt kol, men för klimatet är
det bättre att använda biobränslen än fossila bränslen. Förbränning av fossila bränslen släpper ut koldioxid som togs upp ur atmosfären av levande biomassa för många miljoner år sedan, vilket ökar koldioxidhalten i atmosfären, förstärker växthuseffekten och förändrar klimatet

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

David S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#739922 Dom som binder koldioxid i skogen borde få betalt. Dom som bränner biomassa och tar ut ex fjärrvärme och el borde varken få betala eller få betalt. Dom som bränner fossila bränslen borde få betala (se statens koldioxidskatt eller EU handel med utsläppsrätter enl dagen system).

Man kan inte som ett biobaserat kraftvärmeverk säga att man gör nytta för klimatet. Det är i upptaget av koldioxid, när träden växer som nyttan sker (och det är där betalningen borde ligga). Men man är självklart inte lika dålig som ett fossilt drivet kraftvärmeverk som tillför kol till kolets kretslopp. Detta förstår även KI.

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Badbollen  
#739970
David S skrev:Dom som binder koldioxid i skogen borde få betalt. Dom som bränner biomassa och tar ut ex fjärrvärme och el borde varken få betala eller få betalt. Dom som bränner fossila bränslen borde få betala (se statens koldioxidskatt eller EU handel med utsläppsrätter enl dagen system).

Man kan inte som ett biobaserat kraftvärmeverk säga att man gör nytta för klimatet. Det är i upptaget av koldioxid, när träden växer som nyttan sker (och det är där betalningen borde ligga). Men man är självklart inte lika dålig som ett fossilt drivet kraftvärmeverk som tillför kol till kolets kretslopp. Detta förstår även KI.


Intressanta tankar!

Om virkespriserna höjs (vilket alla verkar vilja), kommer skogsägare som bedriver ett aktivt skogsbruk att gynnas än mer än vad de gör idag. Likaså gynnas klimatet. Ty det är väl det aktiva skogsbruket som gör mest klimatnytta, genom substitution samt effektivast möjliga kolinbindning?

Aktivt skogsbruk:
* Bästa möjliga skogsodlingsmaterial. .
* Skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt.
* Plantera, röja och gallra vid rätt tid och på rätt sätt.
* Minskade skogsskador. Klövvilt, insekter, svampar osv.
* Skogsgödsling
* Askåterföring
* Dikesrensning
* Främmande trädslag

Att premiera det inaktiva skogsbruket känns som en återvändsgränd 🌲 🌳 .

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

David S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#739993 Klimatet gynnas när 1: tillförsel av kol till kolet kretslopp minskas (se minska fossil förbränning) och när 2: koldioxid tas från atmosfären (ex när träden växer i skogen)

Substitutionseffekten är bra så länge utbytet blir långvarigt och kolet inte återförs till atmosfären på en gång (engångspallar, formvirke) eller att energin från kraftverk slösas med. Vi får börja hushålla mer med elkraft tex.

Om skogsägaren kan få betalt för att binda kol kommer skogsliga åtgärder inte enbart riktas mot att producera virke utan också mot att binda kol. Vi får delvis en konkurrenssituation om virket då skogsägare tjänar pengar på att överhålla bestånd vilket på en fungerande marknad leder till höjda virkespriser. Dessa bestånd måste då skötas så de inte förstörs av naturens krafter. Ståndort, blandbestånd, sök och plock, gödsling etc blir viktigare.

Hålla diken är mer problematiskt då det bidrar till att marken släpper ut koldioxid. Här får man väga markutsläpp mot upptag i träden.

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Badbollen  
#740093
David S skrev:Klimatet gynnas när 1: tillförsel av kol till kolet kretslopp minskas (se minska fossil förbränning) och när 2: koldioxid tas från atmosfären (ex när träden växer i skogen)

Substitutionseffekten är bra så länge utbytet blir långvarigt och kolet inte återförs till atmosfären på en gång (engångspallar, formvirke) eller att energin från kraftverk slösas med. Vi får börja hushålla mer med elkraft tex.


I och med att samhället alltmer vill reducera sin klimatpåverkan kommer efterfrågan på biomassa att öka. Därför är produktionsmålet, att öka tillväxten, centralt. Det vore därför oklokt att rikta in sig på ett inaktivt skogsbruk, med t.ex. överhållning.

Ökad efterfrågan på skogsråvaror kommer att öka intresset för produktionshöjande insatser. Fossila material behöver substitutioneras så att inte den snabba kolcykeln tillförs mer kol från den långsamma cykeln (fossilt).

David S skrev:Om skogsägaren kan få betalt för att binda kol kommer skogsliga åtgärder inte enbart riktas mot att producera virke utan också mot att binda kol. Vi får delvis en konkurrenssituation om virket då skogsägare tjänar pengar på att överhålla bestånd vilket på en fungerande marknad leder till höjda virkespriser. Dessa bestånd måste då skötas så de inte förstörs av naturens krafter. Ståndort, blandbestånd, sök och plock, gödsling etc blir viktigare.

Hålla diken är mer problematiskt då det bidrar till att marken släpper ut koldioxid. Här får man väga markutsläpp mot upptag i träden.

Producera virke med kort omloppstid = skogsbruk för hög tillväxt = hög kolinbidning genom substitution och snabb inbinding. Tillväxthöjande åtgärder genom ett aktivt skogsbruk bör därför premieras framför ett inaktivt sådant.

Dikesrensning behöver inte betyda växthusgasutsläpp (undantag torvmarker). Dikesrensning är en åtgärd som utförs för att säkerställa tillväxten eller/och öka tillväxten.

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Robbie  
#740445 Utsläpp av koldioxid är det man vill åt, och det är ingen skillnad på kolatomer, vilket snack. Här håller jag med miljöpartisterna i så fall. Och om utsläpp ska beskattas är en politisk fråga, men att skilja på ”gröna utsläpp” och andra blir skevt.

Den stora skillnaden i beskattning ligger väl ändå på införskaffandet av själva råvaran, fossila bränslen t.ex. här tycker jag man kan skilja de två åt genom att beskatta fossilt hårdare.

Det blir tydligare med ett bonus malus system som på något vis premierar kolbindning för det är väl ändå där den största skillnaden mellan fossilt och grönt ligger.

Man är något på spåren i alla fall, men jag tycker att snacket som går om att det är skillnad på utsläpp är verklighetsfrånvänt. Skillnaden ligger inte i utsläppet utan i det underliggande.

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Fredrik Reuter  
#751781 Tidningen Extrakt som drivs av Formas (som förövrigt är ett statligt forskningsråd som bland annat årligen finansierar Skogforsk) har en artikel om detta. De tar upp att det i Sverige idag är för gynnsamt idag att använda skogen för bioenergi. De använder rapporten från Konjunkturinstitutet som grund för artikeln och lyfter fram att ett system där skogsägare istället ska kunna få betalt för att höja virkesförråden skulle kunna vara en lösning för framtiden.

Helt enkelt: Betala skogsägarna för att de ska kunna odla grövre och större bestånd som sedan kan användas till byggmaterial istället för bioenergi.

Detta är givetvis en fråga med flera bottnar men sett ur ett strikt skogsägarperspektiv så måste det vara lockande, eller?

Artikeln: https://www.extrakt.se/skogens-roll-som ... viktigare/

   TS
Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

axwell  
#751794 Det finns några artiklar i senaste skogsLand om detta.

Det verkar som om förslaget går ut på att skog runt 70 år skall erbjudas ersättning för att låta den stå 10/20 år(olika uppgifter).
Storleken/ha beräknas efter tänkbar volymtillväxt i förhållande till densiteten.

Men vem skall betala, inte staten utan "nån Annan".
Det nämns 3000-4000 kr/år/ha men det mesta verkar vara gissningar, heller inget om beskattningen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).