Skogsnyheter

Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

93 inlägg 7454 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Fredrik Reuter  
#743100
Lars Lundqvist SLU skrev:Vill du avstå från toalettpapper? Varsågod…

Diskussionen blir ganska absurd emellanåt. Massaved betraktas av en del som av ondo och att industrin tillverkar fiberprodukter blir då också av ondo. Det är som om vi inte behöver toalettpapper, engångsmaterial för vården, blöjor, matförpackningar, osv. Man kritiserar skogsbruket för produktion av massaved, fast egentligen handlar det bara om att man hatar kalhyggen, eftersom man accepterar gallring. Hyggesfri gallring är rentav något fint.

Att man sen inte förstår storleken av olika tal gör det ännu fånigare. Mitt exempel med timmerhus var för att visa på skalproblemet. Tillförseln av nytt kol från olja och stenkol till kretsloppet ligger på en nivå som överstiger all avverkning av träd i hela världen, med råge! Det finns bara EN lösning på problemet och det är att helt fasa ut olja och stenkol. Allt annat är bara snömos, trams på marginalen. Att halten koldioxid ökat från 315 till 405 ppm på 60 år har ingenting med skogsbruk att göra. Och trähus, skivmaterial, osv, kan inte hindra halten koldioxid från att stiga så länge produktionen av olja och stenkol fortsätter. Så enkelt är det. Och den dag fossila produkter fasats ut kan vi inte heller binda så enorma mängder koldioxid i träkonstruktioner så att halten koldioxid i atmosfären minskar.


Lars Lundqvist SLU skrev:Att använda outnyttjade restprodukter från jordbruk (halm) är väl bra, men igen, har Fredrik räknat på skalan?

Antag att vi avverkar 80 miljoner m3 virke per år. Hälften är massaved, 40 miljoner m3, dvs ungefär 20 miljoner ton. Hur mycket halm får vi per ha? Fem ton? Då behöver vi alltså odla 4 miljoner ha spannmål i Sverige för att ersätta massaveden, att jämföra med den totala åkermarken i landet som är ca 2,5 miljon ha.


Nja, jag försöker mest hålla en pragmatisk hållning och ha en öppen diskussion om framtiden. Detta sett ur ett skogsägarperspektiv. Jag förstår inte riktigt vart du får ifrån att vår diskussion i denna tråd har att göra med ogillande av kalhyggen mm? Essity tror jag inte ogillar kalhyggen. Det de gör är att ha ett fokus på slutkunden och delvis gissar vad denne vill ha i framtiden.

Ex. vill fler i samhället dricka havremjölk så kan inte Arla säga att kunderna är idioter som inte dricker riktig mjölk. De försökte men har nu backat och gör egen havremjölk. Ref: https://www.expressen.se/dinapengar/kon ... -med-jord/

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

skogshare  
#743106
Lars Lundqvist SLU skrev: Det går inte att kompensera för det fossila kol som tillförts kretsloppet genom att öka mängden kol i levande biomassa eller genom att lagra i "långlivade produkter" gjorda av trä.


Det som jag uppfattar att hela klimatdebatten ytterst handlar om är hur vi optimalt ska kunna minimera den mängd koldioxid -och andra växthusgaser- som tillförs atmosfären nu och i framtiden och i möjligaste mån minska den skadliga mängd som redan finns där.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743110 Huruvida folk dricker havredryck eller mjölk har knappast med skogsbruk att göra. Min kommentar om hyggeshat var mer generell. Läs de debattartiklar som fortsätter att dyka upp i dagspress och olika nättidningar, eller titta på SVTs Slaget om skogen. Klimatfrågan och biologisk mångfald är två av de argument som lyfts fram, men egentligen handlar det om kalhuggning. Det är ingen som kritiserar gallring, utan all diskussion om skogsbruket handlar i grund och botten om att människor i allmänhet tycker väldigt illa om kalhuggning och vill ha kvar den gamla skogen.

Att virkesförrådet i Sveriges skogar har ökat kraftigt under de senaste 100 åren beror ju inte på att vi bedrivit ett fantastiskt nyskapande skogsbruk under den perioden, utan på att skogarna exploaterades och höggs ner till en all-time-low nivå från 1700-talet och fram till 1940-talet. Den ökningen kommer inte fortsätta, utan när all skog "restaurerats" och kommit in i ett mer välskött tillstånd så kommer både virkesförråd och tillväxt plana ut. Skogsträdsförädlingen kommer att ge en liten ökning på marginalen, men vi närmar oss ett läge där enda sättet att öka tillväxten är att maximera tillväxten på beståndsnivå genom att låta skogen stå kvar tills medeltillväxten kulminerar, dvs längre omloppstider. Och där blir det en balans mellan att våga låta skogen stå kvar och att riskera att drabbas av rejäla skador.

Just nu har Sverige en fördel av att det totala virkesförrådet ökar, men den fördelen har en gräns som bara ligger några decennier bort.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743114
skogshare skrev:Det som jag uppfattar att hela klimatdebatten ytterst handlar om är hur vi optimalt ska kunna minimera den mängd koldioxid -och andra växthusgaser- som tillförs atmosfären nu och i framtiden och i möjligaste mån minska den skadliga mängd som redan finns där.

Absolut, och tillförseln sker genom förbränning av olja och stenkol, inte genom skogsbruk eftersom den koldioxid som frigörs från vegetation som bryts ner eller förbränns samtidigt tas upp av annan vegetation. Och utfasning av olja och stenkol måste ske samtidigt som stora delar av jordens befolkning vill få en högre levnadsstandard. Så vi kan inte minska den totala produktionen och konsumtionen av varor, globalt sett, utan den måste tvärtom sannolikt öka. Och då är enda möjligheten att öka användningen av förnybar, biologisk råvara i så stor utsträckning det bara går.

Sverige (och Finland) är ett glest befolkat område på jorden med väl utbyggd infrastruktur och goda möjligheter att bidra till jordens råvaruförsörjning. Att motarbeta det betyder bara att den råvaran måste hämtas nån annanstans. Inte att den globala konsumtionen minskar.

Avatar Fallback

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

jannee  
#743117 Jag ställde Lars en fråga tidigare hur HAN tyckte att man skulle sköta/göra med skogen och då från scratch, men ingen som nappar på det betet.
Att bara komma med det ena påståendet om att man inte får göra si eller så är verkningslöst.
Kom i stället med den optimala lösningen.
För övrigt kan åtgången av bl.a toapapper LÄTT minska med upp till 90 % - höj priset till 50 kr/rulle
Använd istället en rövdusch, du blir i alla fall renare om inte annat (slipper rosten i kalsongerna).
Vi kan alla minska nyttjandet av papper eller träfiber, bara tänk på engångsblöjorna.
Nu är ni inte så gamla som håller på att försöka förändra världen, försök att se hur det var för låt oss säga 100 år sedan.
M.a.o. innan oljans era hade fått fart.
Det är dit vi måste vandra om vi ska få någon ordning på klimatet - men vilka är villiga?????
Bara för 70 år sedan när en ann var liten grabb användes tyg när man skulle torka något och som toapapper dög tidningen Barometern gott. Tror inte det fanns något hushållspapper över huvud taget, mjölken som sommargästerna köpte förvarades i en metallkruka, det var varken glasflaska eller papperskartong.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

skogshare  
#743122
Lars Lundqvist SLU skrev:Skogsträdsförädlingen kommer att ge en liten ökning på marginalen, men vi närmar oss ett läge där enda sättet att öka tillväxten är att maximera tillväxten på beståndsnivå genom att låta skogen stå kvar tills medeltillväxten kulminerar, dvs längre omloppstider. Och där blir det en balans mellan att våga låta skogen stå kvar och att riskera att drabbas av rejäla skador.

Just nu har Sverige en fördel av att det totala virkesförrådet ökar, men den fördelen har en gräns som bara ligger några decennier bort.


Håller helt med dig Lars, men samtidigt menar jag att det finns oerhört mycket kvar att göra för att systematiskt minimera flertalet hämmande skadeorsaker och därmed skapa förutsättningar för optimala omloppstider, optimal tillväxt/ha och ett ståndortanpassat skogsbruk.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743124 Hur många kommer ihåg begreppet "peak oil"? Oron för att oljan skulle ta slut. Det är inte så jättelänge sen...

@jannee
Den optimala lösningen är enkel. Stäng alla oljekällor och kolgruvor.

Om skogsbruk hade haft stor inverkan på klimatet, hur kan det då komma sig att det inte blev klimatkris när stora delar av Medelhavsområdet och Europa avskogades, för två-tre tusen år sen?

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

svampbob  
#743139 Jag var för ett par år sedan på oljemuséet i Midland Texas. Där fanns det en lista med gamla profetior om när oljan skulle ta slut. Man började redan på 1800-talet tro sig skönja slutet.

Den senaste siffran jag har sätt för peak oljekonsumtion är 2035.

Avatar Fallback

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

gurka  
#743144
Fredrik Reuter skrev:Ex. vill fler i samhället dricka havremjölk så kan inte Arla säga att kunderna är idioter som inte dricker riktig mjölk. De försökte men har nu backat och gör egen havremjölk.


Jag tycker inte argumenten om slutkundens önskemål kommer att styra rätt i utformningen av de miljöåtgärder som krävs för att minska co2 utsläppen.

Vill fossil-bilägaren betala mer för bränslet?
Vill köparen av fossil-bil betala bonus till el-bilägaren?

Miljödebatten måste bli styrd av fakta.

Avatar Fallback

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

r93  
#743146
Lars Lundqvist SLU skrev:Att använda outnyttjade restprodukter från jordbruk (halm) är väl bra, men igen, har Fredrik räknat på skalan?

Antag att vi avverkar 80 miljoner m3 virke per år. Hälften är massaved, 40 miljoner m3, dvs ungefär 20 miljoner ton. Hur mycket halm får vi per ha? Fem ton? Då behöver vi alltså odla 4 miljoner ha spannmål i Sverige för att ersätta massaveden, att jämföra med den totala åkermarken i landet som är ca 2,5 miljon ha.


Sedan är frågan hur mycket överskott på halm det är i Sverige? Jag vet inte alls,men runt Kalmartrakten är det en del storbönder som eldar halm, och med dagens energipriser så kommer det nog att öka.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743147 Det är svårt att få tag i bra halm som strö. Och normala somrar är det trixigt att få till en bra skörd, framförallt i norra halvan av landet. Spannmålsskörden sker sent och risken för att få blöt halm är överhängande.

Det finns också grupper som argumenterar för storskalig odling av hampa, som ersättning för trä.

Avatar Fallback

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

jannee  
#743163 Jahadu Lars, du vill inte svara
Jag menar den praktiskt optimala lösningen för oss skogsägare för att påverka kollagringen positivt.
Det måste vara en hållbar lösning, inget rundsnack om att bara vänta x antal år på slutavverkningarna.
Från det ena till det andra, du Lars jobbar även lite som politiker eller va?
Antar nämligen detta eftersom du INTE vill utge något konkret.
Ingen, nämligen ingen accepterar att få en standardförsämring det är något vi alla borde inse.
Var det någon kollagringsvinst att byta från plastpåsar till motsvarande i papper.
Samma som KSSR tillhandahåller plastpåsar UTAN handtag, för de med handtag nyttjades vid andra tillfällen INNAN de hamnade med avfall i soptunnan.
Som det nu är hamnar det minst ett tiotal plastpåsar i soptunnan, förr i tiden vart det en papperssäck och i den slängdes sopor huller om buller - vilket är bäst för miljön?

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743166
jannee skrev:Jag menar den praktiskt optimala lösningen för oss skogsägare för att påverka kollagringen positivt.
Det måste vara en hållbar lösning, inget rundsnack om att bara vänta x antal år på slutavverkningarna.

Det kan du inte, på lång sikt.
På kort sikt. Låt bli att avverka.
På lång sikt kan du inte påverka det globala kolförrådet genom skogsbruk. Om du inte avverkar kommer självgallring att motsvara tillväxt, alltså noll nettoförändring, och om du avverkar kommer tillväxt och avverkning i längden också motsvara varandra. Skogsbruk är långsiktigt ett nollsummespel.

Avatar Fallback

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

ujja  
#743180
Lars Lundqvist SLU skrev:Skogsbruk är långsiktigt ett nollsummespel.

På riktigt lång sikt så är det väl inget nollsummespel, olja bildas väl av döda växtdelar och lagras långt ner i marklagren.
Långt efter att vi människor har dött ut så kommer kanske stora delar av det vi ställt till med balanseras upp igen av naturens gång.
Edit: man kan nog inte kalla det för skogsbruk om man menar naturlig skog som växer i tusentals år så mitt resonemang skjuter sig själv i foten :)

Avatar Fallback

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

jannee  
#743195 Under jura och kritaperioden var jorden varm, fanns troligtvis inga glaciärer, men bara för 2 miljoner år sedan var jorden endast en stor snöboll.
M.a.o. klimatet slår fram och tillbaka hur vi än gör, kanske vi nu påskyndar förändringen men från extremt varmt till extremt kallt är en naturlig process.
Vi bör också vara fullt medvetna om att jorden en gång i framtiden kommer att uppslukas av solen, om vi inte tar död på oss själva kommer det ändå att ske.
Egentligen kan vi jämföra oss med myror, ingen stack lever för evigt.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).