Skogsnyheter

Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

93 inlägg 15441 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#742999
jannee skrev:Fel Lars.
Genom att konsekvent gå in för att odla timmer i stället för att göda Södra med massaved kan vi lagra in kol.
Finns timmerbyggnader som är MINST 500 år gamla.

Det går inte åt speciellt mycket trä ens till ett timmerhus. Och även om vi skulle börja timra hus av stockar igen så försvinner långt mer än hälften av stammarna och blir massa eller bioenergi. Trädstammar är runda och koniska, inte kvadratiska och utan avsmalning.

Det går inte att lagra in kol från olja genom att bygga timmerhus.

Swedish Forestry Expo 2023
Avatar Fallback

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

jannee  
#743001 Många av de timmerhus som idag finns på landet, visserligen håller nu på att raseras, är inte sällan ombyggda och flyttade ett flertal gånger.
Där har du väl kollagring om nåt, däremot massaveden är väl bara några månader innan det återigen är uppe i det blå.
Södra men inte minst Sydved är väl egentligen de största miljöbovarna om man bara ska räkna kolinlagring.
Men även miljömupparna som bara vill att skogen ska lämnas orörd.
Mycket bättre är nog då att satsa på jordbrukets möjligheter att då att odla grödor som man senare kan nyttja till något hållbart.
Varför lämna mark obrukad (träda), där borde miljömupparna tillsammans med "forskarna" tänka ut något.
Komma med förbud - begränsningar i stället för att komma med lösningar visar på myndigheternas begränsade förmåga till nytänkande.
Lars.
Vårt hus byggt någon gång på 1850 talet, stora delar flyttat från ett annat hus består till trä mer eller mindre allt som går.
Stenfot i sten, cementgolv i källaren, övrigt trä förutom TEGELTAKET - inte murtegel, Allt i trä som går att ha i trä.
Trägolv, trätak förutom badrummet där är det plastmatta - tyvärr, tvingat enligt byggnorm.
Förlåt, isoleringen är dock gullfiber :oops:
Kunde varit kutterspån.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743004 Vårt hus är byggt 1860. Ett grovt överslag säger att det gått åt ca 200 m3sk för att få fram timmerstommen och allt annat trä i huset. Av det går lågt räknat 40% bort i form av massaved, kantved, osv. Men låt oss räkna högt och säga att 140 m3sk byggs in i huset. 140 m3 väger ungefär 70 ton torrvikt, varav hälften är kol, 35 ton.

Dagens oljeproduktion motsvarar ca 3,8 miljarder ton kol. Dividera med 35 så får vi ca 100 miljoner i runda slängar. För att lagra in allt kol från olja som vi pumpar upp skulle vi alltså behöva bygga 100 miljoner timmerhus varje år. Eller egentligen 200 miljoner eftersom vi bör räkna in även koldioxid från stenkol.

Det bor knappt 8 miljarder människor på jorden. Åtta miljarder delat med 200 miljoner blir 40, så vi behöver bygga ett timmerhus per 40 människor, på hela jorden, varje år. Rimligt?

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Fredrik Reuter  
#743024 Fast det är väl inte bara timmer som kan bli långvarig lagring. Skivprodukter kan säkert göras av både bakved och massaved.

Fast detta kanske är symptomatiskt för Sverige. Vi har ingen skivindustri och kan därför inte diskutera den?

Att bara rampa upp på timmerhus verkar lite smalt att debattera? Vi borde kunna både använda sågat, skivor och nya produkter som helt eller delvis kan ersätta stål, betong och gips?

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743036 Men då pratar vi om substitutionseffekt, inte att försöka kollagra oss ur klimatproblemet med hjälp av trä. Jag valde timmer eftersom det kräver så mycket trä. Naturligtvis kan man göra andra produkter, som skivor, och det finns kanske nåt som kräver mer ved än timmerstockar, men min poäng är att skogen inte kan ta hand om det kol som vi tar upp ur berggrunden.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Sjögården  
#743046 Om vi inte gör pappersmassa av massaveden och istället gör hygienprodukter av plastfluff,toalettpapper av syntetmaterial och eldar värmeverken med olja istället för bioenergi borde det rimligtvis bli en negativ klimateffekt som är större än vad den kvarstående massaveden växer till med.
Eller…?

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743048 Japp. Allt som gör att vi kan minska produktionen av olja och stenkol är av godo.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Fredrik Reuter  
#743067 Förbränning av olja, absolut. Men hur mycket oljebaserat toalettpapper har vi att byta ut?

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Sjögården  
#743070 Inget förmodligen men stänger vi massabruken återstår väl det eller bidén. Möjligtvis trästickan sittande bakom regeln… 😉

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

skogshare  
#743075
Fredrik Reuter skrev:Fast det är väl inte bara timmer som kan bli långvarig lagring. Skivprodukter kan säkert göras av både bakved och massaved.

Fast detta kanske är symptomatiskt för Sverige. Vi har ingen skivindustri och kan därför inte diskutera den?

Att bara rampa upp på timmerhus verkar lite smalt att debattera? Vi borde kunna både använda sågat, skivor och nya produkter som helt eller delvis kan ersätta stål, betong och gips?


Mot bakgrund av klimatkrisen, behovet av större utbyte av långlivade produkter ur skogsråvaran än just sågutbytet och en mycket gynnsam utveckling av det globala träbyggandet, håller jag med Fredrik och Torbjörn om att det vore värdefullt med en rejäl diskussion i detta forum om förutsättningarna för och fördelarna med etablering av en betydligt större, skogsråvarubaserad skivindustri i Sverige. Vilka skivtyper är intressantast, vilken råvara (spån, fiber/massa eller flis) kan bli aktuell och vilken betalningsförmåga kan tillverkarna antas få för råvaran i förhållande till producenterna av pappersmassa och biobränslen? Vilka företag kan tänkas engagera sig och vilket intresse finns från utländska skivföretag att importera svensk råvara? Är kanske också jungfrulig lösullsisolering konkurrenskraftig? Och hur är det återigen med förutsättningarna för trä-/biobaserade nanofiberprodukter?

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Fredrik Reuter  
#743077 Jag tror både fossilt toapapper och nedstängda massabruk är utopier.

Klimatförändringarna och det faktum att det hela tiden växer in nya konsumenter med andra eller nya värderingar kan göra att slutprodukterna kräver annorlunda. Essity kan vara ett exempel som tror sig sett just detta och började under 2021 att ta höjd för det:

https://iskogen.se/skogsindustri/essity ... r-av-halm/

Här tror jag dock att ex. en byggskiva från "glider under radarn" och accepteras lättare.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743082 Vill du avstå från toalettpapper? Varsågod…

Diskussionen blir ganska absurd emellanåt. Massaved betraktas av en del som av ondo och att industrin tillverkar fiberprodukter blir då också av ondo. Det är som om vi inte behöver toalettpapper, engångsmaterial för vården, blöjor, matförpackningar, osv. Man kritiserar skogsbruket för produktion av massaved, fast egentligen handlar det bara om att man hatar kalhyggen, eftersom man accepterar gallring. Hyggesfri gallring är rentav något fint.

Att man sen inte förstår storleken av olika tal gör det ännu fånigare. Mitt exempel med timmerhus var för att visa på skalproblemet. Tillförseln av nytt kol från olja och stenkol till kretsloppet ligger på en nivå som överstiger all avverkning av träd i hela världen, med råge! Det finns bara EN lösning på problemet och det är att helt fasa ut olja och stenkol. Allt annat är bara snömos, trams på marginalen. Att halten koldioxid ökat från 315 till 405 ppm på 60 år har ingenting med skogsbruk att göra. Och trähus, skivmaterial, osv, kan inte hindra halten koldioxid från att stiga så länge produktionen av olja och stenkol fortsätter. Så enkelt är det. Och den dag fossila produkter fasats ut kan vi inte heller binda så enorma mängder koldioxid i träkonstruktioner så att halten koldioxid i atmosfären minskar.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743084 Att använda outnyttjade restprodukter från jordbruk (halm) är väl bra, men igen, har Fredrik räknat på skalan?

Antag att vi avverkar 80 miljoner m3 virke per år. Hälften är massaved, 40 miljoner m3, dvs ungefär 20 miljoner ton. Hur mycket halm får vi per ha? Fem ton? Då behöver vi alltså odla 4 miljoner ha spannmål i Sverige för att ersätta massaveden, att jämföra med den totala åkermarken i landet som är ca 2,5 miljon ha.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

skogshare  
#743088
Lars Lundqvist SLU skrev:Vill du avstå från toalettpapper? Varsågod…

Diskussionen blir ganska absurd emellanåt. Massaved betraktas av en del som av ondo och att industrin tillverkar fiberprodukter blir då också av ondo. Det är som om vi inte behöver toalettpapper, engångsmaterial för vården, blöjor, matförpackningar, osv. Man kritiserar skogsbruket för produktion av massaved, fast egentligen handlar det bara om att man hatar kalhyggen, eftersom man accepterar gallring. Hyggesfri gallring är rentav något fint.

Att man sen inte förstår storleken av olika tal gör det ännu fånigare. Mitt exempel med timmerhus var för att visa på skalproblemet. Tillförseln av nytt kol från olja och stenkol till kretsloppet ligger på en nivå som överstiger all avverkning av träd i hela världen, med råge! Det finns bara EN lösning på problemet och det är att helt fasa ut olja och stenkol. Allt annat är bara snömos, trams på marginalen. Att halten koldioxid ökat från 315 till 405 ppm på 60 år har ingenting med skogsbruk att göra. Och trähus, skivmaterial, osv, kan inte hindra halten koldioxid från att stiga så länge produktionen av olja och stenkol fortsätter. Så enkelt är det. Och den dag fossila produkter fasats ut kan vi inte heller binda så enorma mängder koldioxid i träkonstruktioner så att halten koldioxid i atmosfären minskar.


För att avvärja klimathotet menar jag vi under mycket lång tid framöver samtidigt måste fasa ut olja, kol och naturgas, öka den globala skogsproduktionen samt kraftigt öka andelen långlivade, kollagrande material i framför allt träbyggnader/träkonstruktioner.

Användarvisningsbild

Re: Börjar kollagrings-elefanten nu att bli synlig för fler?

Lars Lundqvist SLU  
#743098 Du missar skalfrågan :

"Av det globala kolförrådet som skattas till drygt 50 000 Gton finns den största mängden i världshaven (77 %), därefter återfinns 15 % långtidslagrat i fossila bränslen (kol, naturgas och olja), 5 % i marken, drygt 1 % i levande biomassa och 1,5 % i atmosfären."
[Lal, R. 2010. Managing Soils and Ecosystems for Mitigating Anthropogenic Carbon Emissions and Advancing Global Food Security. BioScience 60: 708–721.]

Det går inte att kompensera för det fossila kol som tillförts kretsloppet genom att öka mängden kol i levande biomassa eller genom att lagra i "långlivade produkter" gjorda av trä.

Annons:
Skogsnolia 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).