Skogsnyheter

Enas politikerna om skogspropositionen idag?

17 inlägg 4603 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Fredrik Reuter  
#734532 Den 10 november 2021 med start 11:00 hålls ett extra regeringssammanträde där man nu erfar att regeringsblocket förhandlat färdigt om skogspropositionen och strandskyddet. Är förhandlingen klar så väntar troligtvis en proposition för skogen och en så kallad lagrådsremiss för strandskyddet. Först efter detta tros nuvarande statsminister Stefan Löfven kunna avgå som statsminister och en process kan starta att föreslå Magdalena Andersson som ny statsminister.

Det verkar alltså vara delvis skogsfrågorna som hållit tillbaka statsministerbytet och enligt källor har det pågått hårda förhandlingar om skogen, äganderätten i den samma och strandskyddet. Anledningen är att Socialdemokraterna är beroende av stöd från både Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet. Inom dessa tre partier finns meningsskiljaktigheter i frågor som rör skogen och strandskyddet.

Förhandlingarna om skogen och strandskyddet har varit så hårda att MP övervägt att lämna regeringen om Centerns förslag går igenom. Samtidigt har Stefan Löfven "lovat" C att frågorna ska gå igenom.

Under dagen får vi kanske svar på hur förhandlingarna gick, något vi kan diskutera vidare i denna tråd.
   TS
Swedish Forestry Expo 2023
Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Fredrik Reuter  
#734533 Nu verkar det hela klart och alla har fått igenom allt de önskat och alla är nöjda... 😱

Stefan Löfven avgår nu 12:30.

Den fjällnära skogen är central och det verkar nu bli så att den fjällnära skogen ska skyddas men det ska ske frivilligt. Hur denna ekvation ska gå ihop får vi nog reda vidare i. Frågan är hur kanske delar av skyddet vilar på EU-rätt och genom detta kan Centern på väg att ge skogsägarna en judaskyss?.

Direktrapport på SVT: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elis ... lva-natten

   TS
Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Fredrik Reuter  
#734534 Här är ett uttalande från Miljöpartiet:

Mer skyddad skog i hela landet
Mer skog i hela landet skyddas, inte minst den fjällnära skogen. Skog som brukas ska dessutom brukas mer hållbart än idag.

– Värdefull skog ska skyddas, inte förstöras. Vi gör det enklare för skogsägare att välja hyggesfria metoder. Dessutom ser vi till att staten blir föregångare för ett skogsbruk som är hållbart på riktigt. Det gör vi både genom skydd av statlig skog, inte minst i fjällen, men också i utveckling av alternativa skogsbruksmetoder,

Fler nationalparker - det starkaste skydd vi har av natur
Miljöpartiet har också drivit på för att takten i att bilda nationalparker ska öka. Det är det starkaste skydd vi har för att bevara vår finaste och mest värdefulla natur.

- Skyddet av värdefull skog är viktigt för allas vår skull, men också för naturens egen skull och för att den ska finnas kvar för kommande generationer att uppleva, säger Märta Stenevi.

Mer attraktivt för skogsägare att skydda skog
Vi gör det enklare och mer attraktivt för skogsägare att på frivillig väg skydda mer skog med höga naturvärden. Samtidigt kommer myndigheternas möjlighet att använda tvång när det krävs finnas kvar.

Kunskap om värdefull natur ska utvecklas
Vi har stoppat förslaget om att radera all data om höga naturvärden och skyddsvärd skog. Istället ser vi till att inventeringen av värdefull natur utvecklas med nya metoder så att vi fortsatt kan få kunskap om läget i skogen.

Överenskommelsen innebär att regeringen lägger fram en skogspolitisk proposition och en lagrådsremiss om reformerat strandskydd.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Fredrik Reuter  
#734535 Och här är ett uttalande från Centern i frågan:

Stärkt äganderätt i skogen
Ägenderätten i skogen ska också stärkas enligt överenskommelsen. Skogen är viktig för Sverige på många sätt och är inte minst en ovärderlig pusselbit i klimatomställningen. En bärande del av överenskommelsen är att frivillighet istället för tvång blir utgångspunkt när skog ska skyddas. Skogsägares initiativ ska också prioriteras över myndigheters och det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog. Både i Norge och Finland används redan principen om frivillighet.

– Dagens besked ger landets alla skogsägare en större frihet och trygghet att bruka sin skog. Ett ansvarsfullt skogsbruk är viktigt för Sveriges framtid och inte minst nödvändigt för att klara den gröna klimatomställningen, säger Peter Helander, skogspolitisk talesperson.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Fredrik Reuter  
#734536 Uttalande från Ibrahim Baylan:

Vi vill att äganderätten i skogen ska stärkas, genom att frivilligheten ska vara grunden när skog skyddas. Vi vill också ta fram ett mål för ökad hållbar tillväxt i skogen, och inleda en stor rådgivningskampanj för att stötta alla skogsägare. Genom ett nytt program för markersättning och markförsäljning av Sveaskog, ska det bli möjligt för en markägare att skydda delar av sin skog och samtidigt kunna få annan mark att fortsätta bedriva skogsbruk på. Samtidigt ska skyddet av värdefull skog bli mer effektivt och mer träffsäkert. Skyddsformer behöver anpassas efter lokala förutsättningar och markägarens behov, och vi föreslår att nyckelbiotopsinventeringen helt ska upphöra.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Camaro1969  
#734537 tror någon på något en politiker säger?

Avatar Fallback

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

jannee  
#734538 Flera politiker har uttalat sig angående löften de avger att de endast ska tas som en FÖRHOPPNING.
Man kan gott och väl jämföra dem med bilförsäljare som har kontoret på fickan.

Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

JerryH  
#734539 Stora frågan är ju om båda har rätt, c hjälper privata skogsägare och mp skyddar sveaskogs skogar.
I så fall är det väl bara winwin?
Problemet är ju om mp fortsatt ska skydda all privat skog med.

Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Torbjörn Johnsen  
#734542 Enligt uttalande från Märta Stenevi i DN så ska 140 000 ha statlig fjällskog skyddas och Sveaskog ska vara ”ett viktigt verktyg” i detta.

Frågan är om det innebär att Sveaskog ska

A/ sätta av och skydda egen mark inom fjällskogsområdet?

B/ erbjuda ersättningsmark till andra skogsägare/bolag som vill sätta av fjällskogar?

Eller kanske både A o B?

I samma artikel säger sig Stenevi även vara nöjd över att ”annan inventering” nu ska ersätta den avstängda nyckelbiotopsinventeringen.

Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Fredrik Reuter  
#734543 Här finns lite mer från Regeringen: https://www.regeringen.se/pressmeddelan ... riksdagen/

   TS
Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

JerryH  
#734544
Torbjörn Johnsen skrev:Enligt uttalande från Märta Stenevi i DN så ska 140 000 ha statlig fjällskog skyddas och Sveaskog ska vara ”ett viktigt verktyg” i detta.

Frågan är om det innebär att Sveaskog ska

A/ sätta av och skydda egen mark inom fjällskogsområdet?

B/ erbjuda ersättningsmark till andra skogsägare/bolag som vill sätta av fjällskogar?

Eller kanske både A o B?

I samma artikel säger sig Stenevi även vara nöjd över att ”annan inventering” nu ska ersätta den avstängda nyckelbiotopsinventeringen.


Som jag tolkade det ska Sveaskogs skog även kunna användas till att kompensera markägare som får sin egen skog skyddad så den inte får brukas.

Avatar Fallback

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Bosse1  
#734548 Skrota hela begreppet "nyckelbiotop" och hela kuckeliku administrationen kring detta märkliga hittepå ord.

https://www.regeringen.se/pressmeddelan ... riksdagen/

"Skogsstyrelsen bör upphöra med inventering och registrering av nyckelbiotoper."

Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Mellberg  
#734557 Bra att C fått igenom frivilligheten vid skydd. Sedan om staten slutar att bruka 140 000 ha fjällnära skogar kanske det gör att virkespriserna här i norr sticker iväg en liten bit. :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

lodin92  
#734577 Tror någon verkligen på denna frivillighet? Är det skog som är skyddsvärd enligt mp så kommer den hindras från att brukas sen i bästa fall kommer frivilligheten bestå i ersättningsmark.

Användarvisningsbild

Re: Enas politikerna om skogspropositionen idag?

Sjögården  
#734604 Vad jag kan läsa ut av det lilla som sänts ut är med mest avsiktsförklaringar.
En del låter bra men för oss som vill bruka vår skog och inte få betalt för att låta den stå känns det inte som problemen med artskyddsförordningen, EUs skogsstrategin och kampanjerna från naturvårdsintressen blir lugnare av detta.
På övergripande nivå är det nog ett steg framåt men på fastighetsnivå i södra Sverige är fortsatt rättsläget instabilt när det gäller äganderätten.
Känns inte bra.. 🤔

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).