Skogsnyheter

Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

57 inlägg 13211 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Fredrik Reuter  
#730484 Idag släpper Skogsstyrelsen en rapport som talar om definitionen för vad ett hyggesfritt skogsbruk är. Detta har stött och blötts sedan 2005 och nu, 16 år senare, sätts definitionen. Huvuddefinitionen lyder som följer:

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Lite luddigt men i rapporten som också Skogsstyrelsen släpper idag så finns en mer ingående definition:

- Det måste finnas träd i beståndet som är över 10 m i höjd.
- Luckor över 0,25 hektar får inte förekomma. Över 0,25 hektar så klassas det som ett hygge och återväxtplikt inträder.
- Skogens täthet måste vara över 5§-kurvan i skogsvårdslagen.
- Det måste finnas en intention från skogsägaren att långsiktigt bruka skogen hyggesfritt.

Skärmställning eller fröställning ingår också i hyggesfritt skogsbruk. Eftersom en skärmställning inte normalt anses ingå i hyggesfritt skogsbruk (blädning) så finns frånsteg i definitionen enkom för detta:

När en godkänd föryngring etablerats under en skärm kan skärmen glesas ut till halva volymen av vad som anges i 5§-kurvan. När föryngringen nått en medelhöjd av minst 2,5 meter kan skärmen avvecklas.

Vid undantagen enligt punkterna ovan måste minst 25 träd per hektar, som är minst 10 meter höga, lämnas att ingå i det nya beståndet (spridda utanför kantzoner och hänsynsytor). Dessa träd, om de inte är hänsynsträd, är möjliga att avverka när föryngringen nått en medelhöjd av 10 meter. I ädellövskog är motsvarande krav minst 5 träd per hektar.


Utifrån förslaget som nu är antaget så skrev vi tidigare om definitionen på iskogen.se: https://iskogen.se/skogsbruk/hyggesfrit ... styrelsen/
   TS
Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#730487
Fredrik Reuter skrev:Skärmställning eller fröställning ingår också i hyggesfritt skogsbruk. Eftersom en skärmställning inte normalt anses ingå i hyggesfritt skogsbruk (blädning) så finns frånsteg i definitionen enkom för detta:
När en godkänd föryngring etablerats under en skärm kan skärmen glesas ut till halva volymen av vad som anges i 5§-kurvan. När föryngringen nått en medelhöjd av minst 2,5 meter kan skärmen avvecklas.

Vid undantagen enligt punkterna ovan måste minst 25 träd per hektar, som är minst 10 meter höga, lämnas att ingå i det nya beståndet (spridda utanför kantzoner och hänsynsytor). Dessa träd, om de inte är hänsynsträd, är möjliga att avverka när föryngringen nått en medelhöjd av 10 meter. I ädellövskog är motsvarande krav minst 5 träd per hektar.

Skogsvårdsförordningen 4§:
" 4 § Endast metoder som erfarenhetsmässigt eller genom forskningsrön och prov i praktisk skala visat sig ge tillfredsställande resultat inom godtagbar tid får användas vid beståndsanläggning."

Det finns varken forskningsrön, prov i praktisk skala eller erfarenheter som visar att det fungerar att föryngra tall på det viset som beskrivs, vilket SLU påpekade i sitt remissvar. Det är en metod som Skogsstyrelsen bara hittat på, en ren skrivbordsprodukt.

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Fredrik Reuter  
#730491 Fast om man läser rapporten så verkar de efter att ha kört workshops med skogsforskare enats om att modellen ovan kan fungera. Jag gissar att det bland annat är efter forskning från dig?

En timmerställning är ett gallrat medelålders eller äldre bestånd där föryngringsarbetet ännu inte har inletts. En fröträdsställning är en föryngringsavverkad skogsmark där ett antal fröträd (ofta 50 till 150 stammar per hektar) har lämnats, vars huvudsakliga uppgift är att beså marken. I en skärmställning lämnas fler stammar per hektar än i en fröträdsställning och den kan ha flera syften, bland annat besåning av marken, ge en tillväxt i skärmträden och skydda föryngringen. Skärmställningar har ofta en virkesvolym som ligger mellan 5§-kurvan och 10§-kurvan.

Idag finns inte tillräcklig kunskap för att man med säkerhet kunna avgöra var överhållen skärm fungerar eller inte och vilka faktorer som avgör om man kommer att lyckas. Det finns forskning som visar att det finns en kritisk gräns vid en grundyta på ca 10–12 m2/ hektar (Lundqvist med flera 2019). Om överbeståndet tillåts bli tätare får en tallföryngring svårt att överleva och växa upp till ett nytt bestånd. Tanken är att man ska kunna lyckas med en skärmställning och få till en bra föryngring, även om man kan behöva kompromissa med vad som är effektivast ur ett virkesproduktionsperspektiv.

När man föryngrar tall med fröträd rekommenderas en grundyta på mellan 5 och 8 m2 per hektar (Karlsson med flera 2017), vilket innebär att virkesvolymen ligger under 5§-kurvan. En skärm med volym och trädhöjd som gör att den motsvarar 5§-kurvan innebär en grundyta på ca 8–12 m2 per hektar, beroende på trädhöjd. Är medelhöjden 13 meter motsvarar det en volym på ca 45 m3 per hektar och en grundyta på knappa 8 m2 per hektar. Är trädhöjden 20 meter motsvarar det en volym på ca 95 m3 per hektar och en grundyta på ca 10 m2 per hektar. Är trädhöjden 25 meter motsvarar det en volym på ca 135 m3per hektar och en grundyta på ca 12 m2 per hektar.

För att få fram en definition som både ger skogskänsla under föryngringsfasen, samtidigt som föryngringen blir lyckad krävs det en kompromiss mellan upplevelseperspektivet och vad som är möjligt rent skogsskötselmässigt, i frågan om hur högt föryngringen måste ha vuxit upp innan skärmen tillåts börja avvecklas.

Enligt definitionen gäller att skärmens täthet i inledningsskedet inte får understiga 5§-kurvan. När en godkänd föryngring etablerats kan skärmen glesas ut till halva volymen av vad som anges i 5§-kurvan och när föryngringen nått en medelhöjd av minst 2,5 meter kan skärmen avvecklas, förutom 25 skärmträd per hektar som lämnas att växa in i det nya beståndet. Dessa 25 skärmträd bör finnas över hela ytan, dels för att ge en skogskänsla, dels för att möjliggöra för arter att klara föryngringsfasen. Definitionen är som ovan beskrivits en kompromiss utifrån olika perspektiv.


Ref: https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... nition.pdf

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#730524 Det var workshops om en del och sen har dom haft "fokusgrupper" som fått säga när dom tycker det ser ut som skog, hur hög ungskogen minst måste vara, osv., och det var efter det som idén om 2,5 m osv hittades på. Hela det förslaget har fått svidande kritik av de som forskat inom området.

Man kan väl sammanfatta med att åsikter har bedömts viktigare än fakta i de fall forskningen har talat emot åsikterna.

Avatar Fallback

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

alias  
#730530 Som det återges här måste det, i många fall, helt klart bryta mot 10:e paragrafen i SVL med tillhörande förordning och föreskrifter och allmänna råd.

Edit: Tänker främst på det här avsteget gällande skärmar/fröträd.

MVH
Alias
Senast redigerad av alias ons 06 okt 2021, 13:08, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#730535 Här är ett bestånd som skulle falla in på denna beskrivningen.
7,8 ha
120 år
Gy 24m2
Öh 27m
Volym 225 m3sk/ha
Under bestånd
16 år
Öh 5m 0,5-6,5 m
Tgl 60-30-10

Min bedömning är att gy inte varit under 18m2

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Fenrir  
#730542 Fast varför behövs en definition, håller man sig inom det regelverk som redan finns kan man ju kalla sin skötselmetod för vad man vill? Och varför ligger gränsen för hygge vid 0,25 ha, vi har ju redan en gräns för hygge som är 0,5 ha? Vad händer med "ingenmanslandet" däremellan? Enda behovet av definition av hyggesfritt är väl om det finns planer på att göra det tvingade med hyggesfritt på viss del av marken? Hur ser definitionen av andra skötselmodeller ut, finns ens några?

Avatar Fallback

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#730543
Tåndemåla skrev:Här är ett bestånd som skulle falla in på denna beskrivningen.


Skulle det funka att använda granen efter avverkning av tallen?

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#730545 Huvuddelen av underväxt är tall och det bör funka fint att bygga nytt på det beståndet. Markägaren vill dock har skogen såhär med grova tallar. Så hur det blir är inte klart

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#730555
Fenrir skrev:Fast varför behövs en definition,
- - -
Hur ser definitionen av andra skötselmodeller ut, finns ens några?

Regeringen kräver att Skogsstyrelsen redovisar hur mycket skog som brukas hyggesfritt.
Jodå, det finns definitioner för en hel del: röjning, gallring, skärmställning, kalhuggning, för att nämna några.

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#730557
Tåndemåla skrev:Här är ett bestånd som skulle falla in på denna beskrivningen.
7,8 ha
120 år
Gy 24m2
Öh 27m
Volym 225 m3sk/ha

Underbeståndet är äldre, men framförallt ser siffrorna skumma ut.
Det kan vara vanskligt att gissa dbh och stamantal från foton, men 225 m3sk/ha med så hög skog och 24 m2/ha låter lågt. Vad är det för stamantal och hur har du mätt grundytan?

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#730564 Underbeståndet av tall kommer efter stormen Per 2007 då granen sedan avverkades 2008. Granen kan mycket väl vara äldre det är tallen jag ville visa. Sedan är grundyta är taget med relaskop. Varierar mellan 20-27 m2 ett tiotal ytor då jag reagerade på den rikliga uppkomsten av tall. Stammantal vet jag inte men kan räkna samtliga stammar från skanningen så får vi koll på det. 24 gy öh 27 ger 230 m3 sk/ha med skogsstyrelsens volymtabell 270 med B69 och det är de tabeller jag använder
Från skanningen 2011
Flygbild 2020

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#730580 De större småtallar som syns på bilderna är typ 20 år om man räknar grenvarv, så inte från 2007 eller 2008, grundytan är knappast 24 m2/ha så som det ser ut på bilderna. Om jag ska gissa på stamantal så… 250 st/ha? Ta med en klave nästa gång och mät diameter på en del av de stora. Obs! Mät verkligen i brösthöjd! 1,3 m är högre än man tror. I SVT-serien, bilderna från Lübeck, klavade medhjälparen strax över midjehöjd, 1,0-1,1 m över marken, och det ger en jäkla skillnad på grundytan och därmed volym, även när man mäter med relaskop.

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Ove Lindberg  
#730586 Är skogsöga oduglig vid privat skogsskötsel? Ungefär som djuröga vid skötsel av nötboskap.

Användarvisningsbild

Re: Nu finns en definition av hyggesfritt skogsbruk

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#730590 Jag kanske har vägarna förbi någon gång i framtiden. Då tar jag med mig min transponder laser mätare och dataklave. Vad anser du jag ska ha för diam på ytorna så inte det blir fel! Brukar köra 15 m i så gles skog. Detta var ju ett bestånd i skogsbruksplanen som jag gjorde åt markägaren Hade en talmeter med mig i västen låg på dgv på 36cm. Diam låg som mest på 45 inget under 30.
Jag har själv rätt många mätningar med fasta ytor i egna skogen så jag har bra koll på 1,3 m. Har även haft Ulf J som kollat några av mina provytorna i ett bestånd från Ljungby som han hjälpte till att räkna fram. Granen avvecklades 2008 oavsett vad du tror och Per blåste ner mer i detta beståndet än Gudrun. Fram till dess var det sluten skog. Man blir kollad tämligen ofta då man gör 3-4 000 hektar plan om året. De är få som klagar på mina mätvärden.
Senast redigerad av Tåndemåla ons 06 okt 2021, 21:31, redigerad totalt 1 gång.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).