Skogsnyheter

SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

16 inlägg 10488 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Torbjörn Johnsen  
#730401 I efterdyningarna av SVTs nyligen avslutade programserie "Slaget om skogen" går debatten och diskussionen fortfarande het. Idag går t ex SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) ut och läxar upp SVT för att använda "grovt felaktiga uppgifter":

I några fall har SVT i programserien fört fram så pass grovt felaktiga uppgifter att SLU finner det angeläget att redovisa slutsatserna från andra forskningsstudier och från de inven­teringar som ligger till grund för den officiella statistiken.


Det handlar dels om hur skogsbrukets och skogsindustrins CO2-utsläpp redovisas men framför allt att SVT bygger ett helt avsnitt på den ifrågasatta rapporten från EU-organet JRC (som publicerades i tidskriften Nature 2020) påstod att Sveriges avverkningar har ökat kraftigt.

I ett annat program hänvisas till en studie som publicerats i tidskriften Nature, som anger att avverkningarna ökat mycket kraftigt i Sverige (och andra länder) sedan 2015. Med den enskilda artikeln som grund ifrågasätts Sveriges officiella statistik, som inte visar på några ökningar av avverkningarna. Redaktionen på SVT har uppenbarligen missat två efterföljande artiklar i Nature, där ledande fjärranalys­forskare visar att den första studien använt felaktig metodik och att resultaten därför inte är trovärdiga. Författarna av den ursprungliga studien har senare reviderat siffrorna och skrivit ned avverkningsökningen drastiskt.


Läs hela SLUs pressmeddelande inklusive länkar till fler källor här.


Denna tråd berör och diskuterar SVT Vetenskapens världs serie "Slaget om skogen". Vill du läsa mer på Skogsforum om Slaget om skogen så har skapat en hashtag där du enkelt kan hitta alla trådar - #slagetomskogen
Skärmdump från SVTs Slaget om skogen, avsnitt 5.
   TS
Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Fredrik Reuter  
#730404 Punkt 1 i kritiken från SLU:

I ett av programmen påstås att skogsbruket årligen släpper ut 80 miljoner ton koldioxid. Denna siffra avviker mycket kraftigt från den siffra för LULUCF-sektorn som beräknas enligt IPCCs metodik. Den senare anger att trädbiomassa på skogsmark årligen tar upp ca 34 miljoner ton koldioxid, netto, från atmosfären och i den siffran ingår såväl tillväxt som avgång genom avverkning och naturlig avgång.


Oaktat om SVT valt att vinkla det på något sätt eller ej så blir jag lite frustrerad för att varken Naturvårdsverket eller SLU (som båda tillsammans har ansvar för inrapporteringen till FN:s klimatkonvention i frågor som gäller bland annat LULUCF) inte väljer att förklara detta på ett bra sätt. Svaret ovan tillför absolut ingenting i debatten om någon frågar mig.

I samband med denna debatt så har det framkommit att Sveriges skogar år 2019 (sista rapporteringen) genom tillväxt binder in -168 miljoner ton koldioxid (brutto). Denna siffra har också Naturvårdsverket och SLU med i sin rapport (sidan 355 i NIR-rapport 2020, Punkt 6.1.1). Detta är dock ingen siffra som "rapporteras" in utan man rapporterar nettosiffran för LULUCF som är lite drygt -35 miljoner ton koldioxid.

Eftersom skogen inte är ensam inom LULUCF så får den vara med och täcka upp för kolkällor såsom jordbruk. Tittar man bara på skogen så rapporterar Sverige in siffran -46 miljoner ton (ca och när träprodukter från skogen som också binder kol har räknats in).

Det finns då 122 miljoner ton koldioxid kvar som är produkten av den totala bruttoinlagringen minus nettoinlagring (168 - 46). Denna siffra som torde motsvara avverkningen och skulle definitivt vara något som både Naturvårdsverket och SLU skulle förklara i debatten. Likaså att vi senast rapporterade in -6,4 miljoner ton koldioxid i "Harvested Wood Products".

Rapporten skickas till FN varje år och innehåller data svart på vitt. Man kan alltså med stor sannolikhet anta att både FN och EU har koll på hur det ser ut i den svenska skogen. Att då inte förklara detta i den nu upptrissade debatten kan jag tycka är fel. Såvida inte jag har fel förstås, men då hoppas jag bli rättad.

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Älgfoderodlare  
#730409 Lite synd men ändå förväntat ( efter att ha sett alla avsnitt 2 ggr ) att en serie som denna, bara skulle späda på de båda sidornas kampvilja o börja gräva sina skyttegravar än djupare. Som ägare / förvaltare, av båda sidors önskemål / förväntningar, på sina marker, är det skönt att bara kunna stå på den allt högre mellandelen o titta ner o småle åt eländet ! Stackare ! Så mycket tid, så mycket energi ! Dom borde kanske ta sig ett "skogsbad", se vår alt. verklighet o varva ner ? !
"Hakuna matata" skapar man sig själv, om man vill !

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Brozzlaren  
#730415 De såna som du som ger en hopp, jag brukar min skog på ungefär samma sätt med undantag av stamkvistning högre än jag når med grensågen. Alltså ingen stege, blev omeldebart förbjuden av hustrun.

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Älgfoderodlare  
#730417
Brozzlaren skrev:De såna som du som ger en hopp, jag brukar min skog på ungefär samma sätt med undantag av stamkvistning högre än jag når med grensågen. Alltså ingen stege, blev omeldebart förbjuden av hustrun.


Ett ödmjukt "Tack" får jag väl säga då ! Det blir ju trots allt medel o förmåga som styr det vi gör o hur, till de mål vi har med vårt brukande. Din frus omtanke kanske gör att du kan hålla på lite längre med det du i alla fall gör !

På ett sätt vart ju lite av det vi just nu sagt varandra, vara det som verkar fattas i vår skogsdebatt ? ! Samförstånd / erfarenhetsutbyte, välvilja / omtanke, uppmuntran till fortsatt utveckling. - Hmm, men så visades ju också mycket lite av den privata skogsbrukarsidan. Kanske inte undra på att debatten är som den är ? !

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Fredrik Reuter  
#730419 I punkt 2 i kritiken från SLU står:

I ett annat program hänvisas till en studie som publicerats i tidskriften Nature, som anger att avverkningarna ökat mycket kraftigt i Sverige (och övriga Europa) sedan 2015. Med den enskilda artikeln som grund ifrågasätts Sveriges officiella statistik, som inte visar på några ökningar av avverkningarna. Redaktionen på SVT har uppenbarligen missat två efterföljande artiklar i Nature, där ledande fjärranalys­forskare visar att den första studien använt felaktig metodik och att resultaten därför inte är trovärdiga. Författarna av den ursprungliga studien har senare reviderat siffrorna och skrivit ned avverkningsökningen drastiskt.


Kudos till SLU i detta fall då de egentligen är först bland de som först kritiserade artikeln i Nature att nämna att JRC både har reviderat siffrorna och förklarat vad som initialt blev fel. Det verkar gått alla andra förbi i debatten och då blir det mer att slå in öppna dörrar.

Sista revideringen från JRC finns här: https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/f ... _paper.pdf

Länken ovan är bitvis lite svårtolkad för en amatör som undertecknad. Det hade dock varit mycket intressant att få svar från expertisen. Bland annat om detta med missräkningen att JRC mätt i ton och nationell inventering i kubikmeter, men också att du nu gjort en jämförelse med nationell statistik om avverkning.

Det kan faktiskt vara så att det råder mer eller mindre konsensus om mätning nu? Detta eftersom "alla" verkar vara överens om att satellitdata efter 2015 (när mätningen förbättrades) är bättre än innan och därigenom borde man komma närmare "facit".

För den som vill se den data som använts så finns en interaktiv karta där det bara är att "zooma runt" i Sverige och kolla själv: https://glad.earthengine.app/view/globa ... 19;zoom=7;

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Badbollen  
#730421 Mycket bra av SLU!
Älgfoderodlare skrev:men så visades ju också mycket lite av den privata skogsbrukarsidan. Kanske inte undra på att debatten är som den är ? !

Ja, tråkigt att den största skogsägarandelen, de privata markägarna, inte får mycket utrymme i serien.

Debatten i övrigt bottnar nog till viss del om att det finns en väldigt hög kravställan och förväntan på SVTs vetenskapsredaktion, att det ska hålla hög kvalitet och vara vetenskapsbaserat.

Det är anmärkningsvärt, besynnerligt och beklagligt att man låtit personer från Skydda skogen (tre till antalet?) ha en så framträdande roll som de haft i detta "vetenskapsprogram". Usch och fy.

Det är valår nästa år och politikerna kan såklart nu ta tillfället i akt och prata skog. Ja, Vänsterpartiet gör det redan bland annat. Såväl Sebastian Kirppu som Stig-Olof Holm har kopplingar till detta parti.

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

DagL  
#730456 Något liknande hände när Sverige fick nedsatt betyg i miljövänlighet eftersom den svenska skogen enligt en artikel i Science minskade baserat på fjärranalys med satellitdata. Detta trodde jag inte på och inte heller några av de som nu kritiserar SVT och Nature-artikeln. Jag skrev en bloggartikel om detta. Till min stora förvåning reagerade huvudförfattaren på Science artikel på ett sätt som i realiteten var en pudel om än väl inlindad: resultaten i Science artikeln kan inte tas som underlag för att påstå att Sverige avskogas! Mycket intressant att trots detta har erfarenheten att fjärranalysdata måste kalibreras med mer direkta observationer inte spritt sig till EUs forskare eller informationsuttolkare.

https://skogsforum.se/blog/DagL/ogrundad-nedklassning-av-svenskt-skogsbruk_b-6906.html

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

th  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#730709
Fredrik Reuter skrev:Det kan faktiskt vara så att det råder mer eller mindre konsensus om mätning nu? Detta eftersom "alla" verkar vara överens om att satellitdata efter 2015 (när mätningen förbättrades) är bättre än innan och därigenom borde man komma närmare "facit".

Det som oroar är ju att EU-representanten från Litauen som var med i det sista programmet inte verkar ha insett att det var fel i artikeln i Nature utan fortfarande tror att vi har ökat avverkningen i Sverige. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/eu ... -skogsbruk.

Avatar Fallback

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#730716 Är det inte lättare att gå direkt ttill "facit", dvs riksskogstaxeringen? Jag har personligen stort förtroende av att det ger en bra bild av tillståndet i Sveriges skogar.

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Fredrik Reuter  
#730725 Nej, man kan nog inte gå till Riksskogstaxeringen i denna fråga. De har ingen (officiell) statistik över föryngringsavverkad areal i Sverige.

Man får förlita sig på Skogsstyrelsen som baserar sin offentliga statistik på Sentinel-data (satelliter) och skapar sedan ett kartlager i Skoglig Grunddatat som heter "Utförd avverkning".

Problemet här är att de bara mäter avverkningar över 0,5 hektar och som är anmälda in i systemet. Det finns alltså en risk att man både missar anmälda avverkningar under 0,5 hektar + de som är oanmälda. JRC:s satellitdata tar inte någon hänsyn till detta. Ref: http://pxweb.skogsstyrelsen.se/Resource ... rkning.pdf

Sedan så missas det en hel del annat också. När jag testat att korsköra JRC:s karta med Skoglig Grunddata så är det ganska många ställen som är över 0,5 hektar och som inte finns med i Skogsstyrelsens statistik. Det gäller bland annat omställningsobjekt där man ex ställt en skärm med löv och sedan fått bidrag för detta men också flera andra fall. Bild bifogas.

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Mellberg  
#730726
th skrev:
Fredrik Reuter skrev:Det kan faktiskt vara så att det råder mer eller mindre konsensus om mätning nu? Detta eftersom "alla" verkar vara överens om att satellitdata efter 2015 (när mätningen förbättrades) är bättre än innan och därigenom borde man komma närmare "facit".

Det som oroar är ju att EU-representanten från Litauen som var med i det sista programmet inte verkar ha insett att det var fel i artikeln i Nature utan fortfarande tror att vi har ökat avverkningen i Sverige. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/eu ... -skogsbruk.


Han från Litauen, snacka om stolpskott. Skrämmande att makthavare kan vara så okunniga, naiva. 😮 Tror någon på allt som skrivs i Aftonbladet/Expressen???? Tyvärr allt för många...... =))

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Fredrik Reuter  
#730729 Läs ovan Mellberg...

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

skogshare  
#730736 På tiden! Givetvis ska det vara högt till tak i debatten, men den måste ändå byggas på saklig grund, annars ligger vi risigt till.

Användarvisningsbild

Re: SLU läxar upp SVT för grovt felaktiga uppgifter

Mellberg  
#730749
Fredrik Reuter skrev:Läs ovan Mellberg...


Har läst, men ärligt talet, hur många hyggen under 5000 m2 har vi och hur många oanmälda. Fjärranalys kan nog vara mer komplicerat än man tror.

Svenska privatskogsägare tillhör nog de mest laglydiga i detta land. Nästan alla är ju över 70 år, enligt ny statestik

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).