Skogsnyheter

Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

98 inlägg 19400 visningar 13 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Fredrik Reuter  
#729139
Lars Lundqvist SLU skrev: Det viktiga för skogsbruket kommer att vara att producera volym och att minimera kostnaderna för både avverkning och vidareförädling genom att ha så lite variation mellan träden som möjligt. Rationell industrihantering förutsätter att råvaran är så homogen som möjligt, både invändigt och de inre egenskaperna.


Ja, nu skrev jag inte sågtimmer av högsta kvalitet, eller hur?

Tror ändå att sågverken (och sågtimret) är vinnare. Då kan man skapligt energieffektivt och utan utsläpp skapa sågat material som kan vidareförädlas. Bakarna flisas och kan och bli byggprodukter eller kanske specialpapper.

Kaskadprincipen som på nåt sätt tar sitt avstamp i substituitionseffekter kommer gälla. Allt som inte ligger högt i kaskadkedjan kommer straffas, likt väl som produkter som inte har liten eller ingen substituition.

Ditt citat här ovan verkar nästan komma från Skogsindustrierna och är inget som direkt gynnar skogsägaren (och vete rackarn om det gynnar skogsindustrin på sikt heller). Det är ur skogsägarens synvinkel som det är intressant att diskutera.

Här är det då ändå lite intressant att EU-kommissionen säger att det måste ske en förändring. Från att skogen formas av vad skogsindustrin vill ha till att skogsindustrin skapar produkter utifrån hur skogen formas för att stå emot klimatförändringarna på bästa sätt. Jag läser dey som positivt ur ett skogsägarperspektiv?

   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Lars Lundqvist SLU  
#729144
Fredrik Reuter skrev:Ditt citat här ovan verkar nästan komma från Skogsindustrierna och är inget som direkt gynnar skogsägaren (och vete rackarn om det gynnar skogsindustrin på sikt heller). Det är ur skogsägarens synvinkel som det är intressant att diskutera.

”Kunden har alltid rätt”

Det är industrin som köper skogsägarens virke.

Det är inte mjölkbönderna som avgör hur konsumenterna köper mjölk eller hur mjölk används av livsmedelsindustrin och inte skogsägarna som avgör hur virke kommer att användas av skogsindustrin.

Det skogsägare kan göra är att se till att den medelålders och äldre skog man har sköts så att den är så attraktiv som möjligt för industrin om 20 år. Hur vet man det? Det vet man inte men det vi vet är att det blir sällan som vi trott och att utvecklingen nästan aldrig går baklänges. Sågad vara har blivit en gradvis minskande andel av världshandeln ända sen förra sekelskiftet.

Avatar Fallback

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#729157 I framtiden så häller vi flis i våra 3d skrivare och skriver ut de träprodukter som vi vill ha.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Fredrik Reuter  
#729161
Lars Lundqvist SLU skrev:”Kunden har alltid rätt”

Det är industrin som köper skogsägarens virke.

Det är inte mjölkbönderna som avgör hur konsumenterna köper mjölk eller hur mjölk används av livsmedelsindustrin och inte skogsägarna som avgör hur virke kommer att användas av skogsindustrin.

Det skogsägare kan göra är att se till att den medelålders och äldre skog man har sköts så att den är så attraktiv som möjligt för industrin om 20 år. Hur vet man det? Det vet man inte men det vi vet är att det blir sällan som vi trott och att utvecklingen nästan aldrig går baklänges. Sågad vara har blivit en gradvis minskande andel av världshandeln ända sen förra sekelskiftet.


Förvisso. Men jämförelsen med mjölk haltar lite kan jag tycka.

Mjölk är ju mer Just in Time s.a.s. Korna måste mjölkas med jämna mellanrum och där står bonden med en råvara som måste levereras. Skogen växer över både lång tid och förändrat klimat. Skogsbruk behöver heller inte vara jämställt med att leverera virke till en skogsindustri, speciellt inte i en framtid med kolsänkor eller betalning för "god ekologi". Kan dessutom kombineras med både intäkter från jakt eller naturturism mm. Att jämföra med mjölk tycker jag faktiskt därför är ganska fel.

Så, kanske kan man skönja en utökad intäktsmodell för skogsägaren framöver. Och som vanligt, ju fler "stollar" som satsar på naturturism eller kolsänka, desto mindre utbud och priserna stiger för de som vill köra "vanligt" skogsbruk (där troligtvis då klimatanpassade skogar med höga virkesförråd då kan vara gynnsamt).

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Lars Lundqvist SLU  
#729246
Skogsola skrev:I framtiden så häller vi flis i våra 3d skrivare och skriver ut de träprodukter som vi vill ha.

Exakt!
Exempelvis med röt- och brandskyddsmedel och färg inblandat direkt från början, så att ytterpanelbrädan aldrig behöver målas om. En helt underhållsfri träpanel.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Lars Lundqvist SLU  
#729253
Fredrik Reuter skrev:Skogsbruk behöver heller inte vara jämställt med att leverera virke till en skogsindustri, speciellt inte i en framtid med kolsänkor eller betalning för "god ekologi".
- - -
Så, kanske kan man skönja en utökad intäktsmodell för skogsägaren framöver.

Om en skogsägare ska få betalt för skogens roll som kolsänka så kommer hen naturligtvis också få betala vid de tillfällen den blir en kolkälla, eller hur? Utsläppsrätter fungerar ju åt båda hållen. Den som drabbas av stormskador eller barkborreangrepp skulle då få betala för kolminskningen i sin skog, ovanpå kostnaderna för att ta rätt på det skadade virket. Och varje avverkning skulle belastas med en avgift för att kolförrådet sänkts. Låter det troligt?

Och "god ekologi" måste i såna fall rimligen kvantifieras, exempelvis genom dokumenterad förekomst av en hotad art. Men samma sak där - den som fått betalt för att en hotad art finns på fastigheten måste rimligen betala tillbaka om arten försvinner.

Dessutom måste båda typerna av ersättning bygga på ett väl utbyggt system av objektiv uppföljning och dokumentation, dvs en omfattande adminstration och förmodligen byråkrati i form av en ny statlig myndighet. Och pengarna till det tas naturligtvis ut i form av skatt på exempelvis avverkat virke.

Jag kan inte se nånting som talar för en utökad intäktsmodell om du med det menar att få betalt för annat än virke och jakträtt. Ingenting talar för att det skulle finnas en politisk majoritet för att exempelvis inskränka allemansrätten, för att på det viset ge skogsägare en möjlighet att ta betalt för skogspromenader eller bärplockning. Varför skulle de 87% av Sveriges invånare som bor i tätort vilja begränsa sina möjligheter att komma ut i skog och mark?

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Anton Holmström  
#729256 De flesta ersättningsmodeller som jag vet om för ersättning av kolbinding i skog är kopplade till att man aktivt avstår kolkälla under en period. Tidigare var det kontakt på mellan 50-100 år, men numera så är modellerna mer flexibla och kan hantera ett år. Dvs om skogsägaren planerar gallring/slutavverkning, så får de betalt för att dröja med detta x antal år. Till skillnad från ett reservat med död hand över sig, där kan man inte få betalt för sin koldioxidinbindning då det inte finns en risk för aktiv kolkälla.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Fredrik Reuter  
#729259
Lars Lundqvist SLU skrev:Om en skogsägare ska få betalt för skogens roll som kolsänka så kommer hen naturligtvis också få betala vid de tillfällen den blir en kolkälla, eller hur? Utsläppsrätter fungerar ju åt båda hållen. Den som drabbas av stormskador eller barkborreangrepp skulle då få betala för kolminskningen i sin skog, ovanpå kostnaderna för att ta rätt på det skadade virket. Och varje avverkning skulle belastas med en avgift för att kolförrådet sänkts. Låter det troligt?


Nej, så är det nog inte tänkt att fungera. Ovanstående är ungefär vad Centern vräker ur sig men det känns mer som att det är skrämselpropaganda och/eller lobbyverksamhet.

Utifrån det som är skrivet från bland annat EU-kommissionen så är min tolkning att det skulle kunna fungera som LULUCF. Då sker ett bokslut varje år och om något oförutsett skulle hända så finns med hög sannolikhet en force majeure, kanske inbyggt med en försäkring som tar höjd för detta.

Eftersom det sker ett bokslut varje år så är inte heller intäkterna "statiska" över en hel omloppstid. Det växlar och det man skogsägare har att spela med att tillväxt utöver en satt referensnivå som då kanske är satt som ett schablonvärde mellan en femårsperiod 10 år tillbaka i tiden.

Mest troligt är då att kunna "toppa" med intäkter från kolsänka genom att optimera gallringen (i princip ligga på gränsen till att det inte självgallrar) samt att förlänga omloppstiden utifrån referensår.

Sedan vet vi inte hur systemet kommer se ut. Det finns faror och personligen tror jag det är dåligt för skogsägare om EU klubbar igenom att systemet ska in i EU/ETS. Den andra vägen som diskuterats där EU sätter en standard som kan användas på den öppna marknaden är mer lockande. Då kan man sälja "EU-certifierad" kolsänka på en fristående kolbörs som ex. puro.earth.

Och "god ekologi" måste i såna fall rimligen kvantifieras, exempelvis genom dokumenterad förekomst av en hotad art. Men samma sak där - den som fått betalt för att en hotad art finns på fastigheten måste rimligen betala tillbaka om arten försvinner.


Ja, här är vi inne på framtida system som jag är dåligt påläst på. Ska försöka förkovra mig mer men tror nog inte att detta kommer baseras på att hålla hotade arter inom något område. Det kan nog komma finnas möjligheter till intäkter även här men det som känns mest närstående är att man klimatanpassar skogsbruket i något system. Det viktigaste här är kanske att ett sådant system kanske kommer bli ett skall-krav för att ett försäkringsbolag ska försäkra skogen ö.h.t.

Dessutom måste båda typerna av ersättning bygga på ett väl utbyggt system av objektiv uppföljning och dokumentation, dvs en omfattande adminstration och förmodligen byråkrati i form av en ny statlig myndighet. Och pengarna till det tas naturligtvis ut i form av skatt på exempelvis avverkat virke.


Nej, jag tror inte det och hoppas definitivt inte att det blir som du skriver ovan. Men återigen, det är vad Centern nu lobbar hårt för att säga att det kommer bli. Jag hoppas på en EU-standard där enda "administrativa bördan" skulle kunna vara ex. PEFC eller FSC som genom ett tillägg validerar systemet. Sedan kan man göra som Moelven och sälja på ex. https://puro.earth/

Jag kan inte se nånting som talar för en utökad intäktsmodell om du med det menar att få betalt för annat än virke och jakträtt. Ingenting talar för att det skulle finnas en politisk majoritet för att exempelvis inskränka allemansrätten, för att på det viset ge skogsägare en möjlighet att ta betalt för skogspromenader eller bärplockning. Varför skulle de 87% av Sveriges invånare som bor i tätort vilja begränsa sina möjligheter att komma ut i skog och mark?


Återigen så är detta mer eller mindre exakt den argumentation som nu kommer från skogsindustrin och (tyvärr) Centern med LRF. Kolsänkan har inget direkt med allemansrätten att göra tycker jag. Och att vandra i skogen kommer fortsatt bli kostnadsfritt tror jag.

Men! Utifrån hur samhället och människorna förändras så bör det finnas en intäktspotential i hur framtidens stadsmänniskor vill vara i skogen. De vill ha mer och betalar gärna för det. Ex. en guide som berättar om historien på "skiftet" de är på. När de plockar svamp så vill de ha en plats att äta på. Det är sådant som man, om man gör rätt, kan ta bra betalt för. Har du dessutom en sjö intill så kan du också hyra ut kanot inkl fiskeutrustning om man tröttnar på att plocka svamp.

Eller varför inte Affärsidé? Självhuggning för hipsters.

Och då har vi inte ens tagit upp inkvartering som möjliggör flera dagar i skogen. För den som vill alltså.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Lars Lundqvist SLU  
#729273
Fredrik Reuter skrev:det är vad Centern nu lobbar hårt för att säga att det kommer bli.

Det må så vara men i det här fallet är det mina egna högst personliga funderingar. Jag har väldigt svårt för att tro att vare sig Sverige eller EU vill betala privata skogsägare och skogsbolag för att bygga upp virkesförråd och sen inte kräva tillbaka pengarna om virkesförrådet minskar. Vad finns det som talar för att staten eller EU plötsligt skulle bli så givmilda att man anser det rimligt att låta skogsägare först få betalt av staten för tillväxten i den stående skogen och sen få betalt av en köpare när virket avverkas?

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Fredrik Reuter  
#729277 Det är ju klimatkrisen!

Faller scenarierna ut (BAU) så är det fullständig katastrof för våra barnbarn. Matbrist, vattenbrist, klimatflyktingar. Skulle det (hemska tanke) bli på detta vis så går människan in i överlevnads-mode och krig är tyvärr nära förestående.

Så, det finns nog pengar för att se till att detta förhindras.

Obs, likt jag är fullt förstående med att du inte talar för Centern så är det lika här, jag återför vad i detta fall EU och FN anser är läget nu.

Tillägg: Kaskadprincipen ska ju också gälla. Då kommer det vara fritt fram att avverka skog om produkterna inte släpper ut kolet i atmosfären igen över överskådlig tid. Byggvaror av trä har då framtiden för sig då det handlar om att få koldioxid ur atmosfären. Det är här initiativ som EU Bauhaus kommer in. Håller dock med dig att det inte enbart kommer handla om sågtimmer utan också ex. träskivor och sönderdelade produkter. Men också returträ kan bli en stor grej. Se på IKEAs reklam just nu så kan man nog se in i framtiden...

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#729280 "Faller scenarierna ut (BAU) så är det fullständig katastrof för våra barnbarn. Matbrist, vattenbrist, klimatflyktingar. Skulle det (hemska tanke) bli på detta vis så går människan in i överlevnads-mode och krig är tyvärr nära förestående."

Annorlunda blir det nog, men det du befarar och uttrycker i raderna ovan, så blir det inte.
Så alla ni så drabbats av det som nu kallas
"klimatångest" kan försöka hitta förtröstan i det.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Fredrik Reuter  
#729283 Jag befarar inte Uvskogen utan återger bara och i den kontext att det verkar som att FN och EU tar detta på allvar och kommer då troligtvis också "lätta på lädret" i frågan.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#729286 Jag förstår inte riktigt detta vurmandet för sågade trävaror och att detta skulle vara någon räddning. De brädor och reglar som blir inbyggda i ett hus kan nog bli en kolsänka. Men det är inte där allt hamnar. Mycket av virket även bra blir virke för formar och emballage som har lika lång eller kortare livslängd än tex vellpapp. Och det blir inte återvunnet i samma utsträckning.
Har Skogsforum kollat på hur mycket av det sågade virket som faktiskt blir inbyggt som kolsänka. Det är stor sak det samma med skivor även av god kvalitet.
Ska vi ha någon nytta av timmer som kolsänka behövs nog ett nya bygg regler där det tvingas in en viss mängd trä i byggena. Antingen som konstruktion eller fasad/inredning.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Lars Lundqvist SLU  
#729287
Fredrik Reuter skrev:...återger bara och i den kontext att det verkar som att...

... betyder att du gör en högst personlig tolkning och, kanske omedvetet, med en förhoppning om att privata skogsägare ska tjäna pengar på detta? Argumentet "klimatkris" kan också användas för att utan ekonomisk ersättning förbjuda verksamhet som samhället (politikerna) bedömer är "skadlig" och som man kan avstå från utan alltför stora återverkningar på samhället i stort. Man skulle med det synsättet likaväl kunna tänka sig tvångsskydd av privat skogsmark utan ekonomisk ersättning, hårdare ransoneringsregler, höjd LSÅ, höjd volymgräns i SVL 10§, krav på högre plantantal, förbud mot röjning före 5 m övre höjd och högre lägsta tillåtet stamantal efter röjning, osv., möjligen kombinerat med någon form av slutavverkningstvång av äldre skog utan speciella biologiska värden om avverkningstakten ser ut att sjunka.

För en privat skogsägare är den egna ekonomin naturligtvis viktig, men finns det något som talar för att FN och EU skulle ha Sveriges privata skogsägaresprivatekonomi som primär ledstjärna när de funderar på hur klimatkrisen ska mötas?

@Tåndemåla påpekar precis det jag försökt säga. Vurmandet för sågtimmer speglar en föråldrad syn på virkesanvändning i vårt moderna samhälle.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruk 2.0 — tiderna förändras

Fredrik Reuter  
#729288 Jo, att en del blir emballage och formvirke är ju givet. Idag och troligtvis imorgon. Men det är morgondagens byggande som kan ändras om nu främst EUs planer slår in. EU-kommissionen verkar nu jobba för att framtidens byggande bland annat genom användande av trä ska gå från byggnationer som är kolkällor till att bli kolsänkor. ( https://wood4bauhaus.eu/ ).

Här tror jag (obs, tror) att under överskådlig framtid så kommer sågverken och träskiveindustrin att spela en stor roll för att det ska lyckas. Sedan finns säkert en hel hoper med labbtester att göra byggvaror som inte primärt kommer från sågverken men det känns långt borta. Lite som forskningen om nanocellulosa och batterier av papper (det kommer säkert men det kommer ta tid).

Ang ersättning till skogsägare så får vi lita på det uttalande som EU nu har gjort. Givetvis tittar de inte på skogsägarna i Sverige enkom utan säger att EUs 16 miljoner skogsägare sitter på en av nycklarna till EUs gröna giv och att de naturligtvis ska stimuleras till att bidra till omställningen. En av dessa saker är ersättning för kolsänka (carbon farming) som ska presenteras vårvintern 2022.

Att jag hårdnackat fastnat just nu för detta handlar inte primärt om klimatkris eller inte utan för att de klimatåtagande som nu börjar komma kan ge skogsägare ytterligare en intäktsmöjlighet. Troligtvis kommer skogsägare i andra länder inom EU dra nytta av detta och då vore det väldigt synd att inte ens pratat om det i Sverige innan (fast jag känner motståndet, det ska medges). Att sedan skogsnäringen, LRF, Centern och nu senast Skogsstyrelsen tycker det är en dålig idé som nu kommer med bl.a. betalning för kolsänka medans tongångarna är annorlunda på andra ställen inom EU. Ja, då kanske man triggas än mer...

Men, eftersom jag endast försöker ge min syn på läget just nu och inte har några pengar satsade egentligen i något läger så betyder det att jag är mottaglig för förändring, i stort och smått. Men än så länge så är jag inte övertygad om att sågtimret är föråldrat.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).