Skogsnyheter

Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

154 inlägg 18694 visningar 23 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

anersimyra  
#728431
Mellberg skrev:Om det som i detta fallet helt saknas rödlistade arter i ett fågelreservat, så har någon misslyckats totalt. Då är ju inte produktionsskogen sämre på något vis. En riktigt flummig inventering helt enkelt och inte så mycket forskning heller.

Alla vet ju att fåglar flyttar, de flesta hittar med tiden nya bostäder, inte minst i produktionsskogen... 😎

Det var allt en långtgående slutsats att det ” fågelreservat ” som visades i inslaget skulle sakna rödlistade arter då i vart fall jag inte hörde att man påstod att så skulle vara fallet..😎👍

Användarvisningsbild

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

Badbollen  
#728438 Vad säger ni om denna analys? Skogsgödsling varje år!?

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/an ... -om-skogen

Användarvisningsbild

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

Lars Lundqvist SLU  
#728440 Journalisterna har missförstått. Det finns fältexperiment där träden gödslas varje år men det är inget som kommer att användas i praktiken, eftersom det vore alldeles för dyrt och opraktiskt.

Användarvisningsbild

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

Badbollen  
#728464 Tänkte väl det!

Svenska Skogens annons som bland annat finns med i SvD (https://www.svd.se/6-myter-om-skogen):

Just nu florerar det många rykten om den svenska skogen, skogsbruket och skogsindustrin.

Här listar vi sex olika myter som ofta förekommer om den svenska skogen, skogsbruket och skogsindustrin.

Myt 1: ”Vi har endast plantager i Sverige”
Då och då hör man att svenska skogsodlingar likställs med plantageskogsbruk liknande det som bedrivs i till exempel Brasilien och Sydostasien. Att jämföra svenskt skogsbruk med dessa är inte riktigt då dessa plantageskogsbruk har extremt korta omloppstider samt att man där använder stora mängder gödnings- och bekämpningsmedel. I våra nordliga svenska skogar är normen sedan 1950-talet ett så kallat trakthyggesbruk. Det innebär att man i cykler om cirka 70 – 100 år planterar, röjer, gallrar och slutligen skördar skogen under kontrollerade former. Det är inte bara de planterade träden som kommer att utgöra den nya skogen. En massa träd kommer dit av sig själva via frön också. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag.

Myt 2: ”Artdöden är utbredd”
En vanlig, och felaktig, uppfattning är att det pågår ett dramatiskt utdöende av flera arter i den svenska skogen. Så är inte fallet. Det finns ingenting som tyder på att de svenska skogarna blivit artfattigare genom de senaste 100 åren.

Vi vet också att många av de miljöer som är viktiga för biologisk mångfald har ökat, något som beror på att vi har mer gammal skog, grova träd, lövträd och död ved i skogen nu. Forskning visar också att vissa skogar är mer artrika än andra. Ett hygge till exempel kan hysa många viktiga arter som trivs där ljuset når ner till marken.

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Myt 3: ”Vi avverkar bara skogen för att göra bränsle”
I Sverige är vi duktiga på att ta hand om allt från skogen. Det som inte blir till virke som kan användas i till exempel kök och golv kan användas som biobränsle för att värma hus eller se till att bussen du tar till jobbet inte längre behöver diesel i tanken. Skogen och dess produkter är viktiga för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Av det vi avverkar går ca 15 procent till bioenergi genom exempelvis grot (grenar och toppar) och brännved. När man tillverkar träprodukter, massa och papper blir det också restprodukter, som till exempel spån när man sågar brädor, som i sin tur sedan används till bioenergi. Tallolja till exempel görs också av restprodukter i massaindustrin.

Industrin förädlar årligen cirka 70 miljoner kubikmeter virke till trävaror, fiberbaserade produkter och förnybar energi. Detta reducerar fossilanvändningen genom substitution med 42 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år (CO2e/år).

Myt 4: ”Hyggen är inte bra”
Hyggen gynnar många arter. Visst må det se stökigt och tråkigt ut när du kommer till ett hygge men faktum är att här spirar det faktiskt av liv. Att höga stubbar lämnats kvar beror på att skogsbruket vill öka mängden död ved i skogarna, vilket är viktigt för många insekter. Träd, sly och död ved lämnas kvar för att långsamt brytas ner och samtidigt utgöra hem åt insekter, lavar, mossor och tickor medan den nya skogen växer upp.

När skogsägare väljer att bedriva så kallade trakthyggesbruk ger det virke som kan användas till förnybara produkter av trä vilket i sig är bra för både landets ekonomi – och klimatet då trä i många fall kan ersätta produkter gjorda av exempelvis plast. Efter avverkning planteras nya träd, och det tar 70 – 100 år innan de nya träden är redo för skörd.

För att många trädslag, till exempel asp, björk, tall och ek ska kunna etablera sig krävs stora öppna ytor. I norra Sverige är det bara gran som har god förmåga att växa upp i sluten skog.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”
Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat.Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”
Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.


Bra film om hur Sverige ligger till med skydd av skog gentemot andra EU-länder: https://framtidensskogsnaring.se/skydda ... -tyskland/

Avatar Fallback

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

r93  
#728474 Bolund gillar programmet iaf.

https://twitter.com/bolund/status/14400 ... 09186?s=21

Avatar Fallback

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

r93  
#728475
morco skrev:Är det bara jag som tycker det är riktigt unket att privata skogsägare som under genarationer skapat naturvärden föreslås få sin mark inbyt mot skog helt befriad från naturvärden från Sveaskog? Detta är ju helt befängt och visar ju bara på hur staten, samma stat som nu gapar om att den sista naturskogen ska skyddas historiskt själva skött sitt skogsinnehav....


Nej, det är nog väldigt många som håller med dig, och lika arg blir man när eu ska spara svenska skogen så att övriga Europa kan fortsätta elda kol för fulla spett.

Avatar Fallback

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

Bosse1  
#728491
Mellberg skrev:
Fredrik Reuter skrev:Visst, men är det inte "dagens gammelskogar" som de vill ska sparas för att inte tappa biodiversitet och artutdöende?

Återigen, Slagen om Skogen och den lille skogsägaren hamnar i kläm. Man skulle nästan kunna säga att "Staten och Kapitalet" har varit förutseende och nu kan den lille skogsägaren få ta smällen?

https://iskogen.se/skog-eu-glesbygd/sko ... naturskog/


Apropå länken, så är det väl Staten/Naturvårdsverket som utdelar Judaskyssen. Vi privata skogsägare har ett nästan obefintligt stöd i Sveriges riksdag. Idag, är det ju bara Centern som någorlunda värnar om äganderätten och vi drygt 300.000 skogsägare.

Idag köper åter AB bolag upp privata skogsfastigheter fritt, i alla fall i Norrland, de får numera alltid förvärvstillstånd.

Hur klokt är det att göra affär med bolagens virkesköpare. Kanske bättre att satsa helt ut på föreningen, då kanske det går att få ut det fulla värdet i en avverkning, om inte nu så i framtiden.

Hur kul är det när BOLAGET köper grannskiftet? Är väl bara säljaren som egentligen blir glad. Förlorare är alltid närsamhället, så var det på 1800-talet och så är det idag.

Tro mig, som vanligt är det vi små skogsägare som riskerar att få ta smällen. Trist att staten tänker/planerar att fortsätta stjäla skog och mark från sin egen befolkning.

Vem äger egentligen våra skogsbolag idag? Och hur var det med Sveaskog?


Håller med i det mesta men de har suttit några år nu och stölderna fortsätter, inte mycket har hänt tyvärr . "Centern som någorlunda värnar om äganderätten" 🙃 någorlunda räcker inte 😀

Användarvisningsbild

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

Sjögården  
#728512 Trailern till tredje avsnittet ser lovande ut man börjar närma sig frågan om behovet av råvara från skogen för att klara det mesta av efterfrågan i världen.

Användarvisningsbild

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

Sjögården  
#729106 Efter att ha sett tredje avsnittet känner jag mig lite mer optimistisk igen. Vi sitter förmodligen på en väldigt eftertraktad resurs om nu Kirppu och hans aktivistkår inte lägger en död hand över svensk skog förstås…
Förstår däremot inte hur världen i stort skall klara föda och försörja en växande befolkning som ständigt behöver mer av allt.
Det finns utmaningar… 😉

Avatar Fallback

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

r93  
#729137 Samma här, dock är det oroväckande hur sakta utvecklingen går, roade mig med att leta lite bland gamla trådar 2009-2011 här på forat, tyvärr är det precis samma saker som idag, det har ju knappt hänt någonting, och det är över 10 år sedan!! Optimismen var enorm, priserna var ju högre än idag med.

Jäklar vilket driv det var på biobränsle då, hittade en tråd där flisen låg på 238:- kubiken, veden var slut och alla kurvor pekade uppåt.

Men man ska väl komma ihåg med att det var ett par år med tuffa vintrar.

Angående hur skogen ska räcka till är också intressant, men det blir nog som med åkermarken, i hela mitt liv har jag trott att med befolkningsökningen så kommer det behövas mer mat, och då behövs det mer åkermark.

Men trenden går åt motsatt håll, i alla fall här i sydöstra Småland.

I år är det första gången det odlas hästfoder på mer än halva åkerarealen i byn.

Men det är inte konstigt, dom betalar bäst!

Avatar Fallback

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

r93  
#729150 Forskaren Stig Olof Holm verkar vara en intressant person.

https://twitter.com/axdorff/status/1442 ... 56675?s=21

Avatar Fallback

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

isteskog  
#729152 Nja, snarare en grön khmer ...... 😉

Användarvisningsbild

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

generationsskifte  
#729154
r93 skrev:Forskaren Stig Olof Holm verkar vara en intressant person.

https://twitter.com/axdorff/status/1442 ... 56675?s=21Såg även denna https://twitter.com/susannasilfver/stat ... 9225590789

"I SVT:s program ”Slaget om skogen” presenteras Stig-Olof Holm som skogsforskare. Vad som inte framgår är hans starka kopplingar till Vänsterpartiet och till aktivistiska organisationer som arbetar för att bekämpa skogsbruk. Hur kommer det sig?
@svtnyheter"

Är väl ingen högoddsare om han har fått kontakt med Linus Brohult på något partistämma då aktivister likt dessa brukar röra sig inom vänsterflanken.

Avatar Fallback

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

nilsszzon  
#729155
r93 skrev:
Angående hur skogen ska räcka till är också intressant, men det blir nog som med åkermarken, i hela mitt liv har jag trott att med befolkningsökningen så kommer det behövas mer mat, och då behövs det mer åkermark.

Men trenden går åt motsatt håll, i alla fall här i sydöstra Småland.

I år är det första gången det odlas hästfoder på mer än halva åkerarealen i byn.

Men det är inte konstigt, dom betalar bäst!


upplever samma i norra skåne, hästfolket tar alla mindre bitar de kan komma över. de bönder jag erbjudit mina halvdåliga bitar till har nekat och sagt de har tillräckligt. så fort jag har nämnt det för en hästägare så har de nappat på sekunden. väldigt ofta kommer bonden 1-2 år senare och frågar om han ändå inte skulle kunna få tillgång till "det där stycket"
jag har inga maskiner eller kunskap för att bruka marken på annat sätt än plantera gran så när hästägarna tröttnar så åker där plantor i backen.

Avatar Fallback

Re: Dömd aktivist ska hjälpa svt att granska skogen

jannee  
#729162 Har själv 8 ha uppdelat på 10 skiften, de flesta små ett par större.
Har själv stödrätterna, tidigare fanns det en "bonde" som slog åkrarna, fick allt gratis .
För några år sedan ville han ha både skörden och stödrättspengarna för att bruka jorden, annars fick det vara.
P.g.a.d. skaffade jag mig själv på gamla dagar några köttdjur och brukar jorden själv.
Kommer nog att längre fram bli att jag får leja in någon som slår och plastar höet för att sedan försöka sälja det på öppna marknaden.
Tycker att det är skam på torra land om man ska bli "tvingad" till att plantera igen "bördiga" åkrar.
Får numera ej heller hyvla av och sälja matjorden, m.a.o. plantera på bördig åkermark är inte alls bra, blir bara skit av allt till slut.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).