Sida 1 av 1

Hur mycket växthusgaser släpps ut från ett hygge?

Postat: ons 15 sep 2021, 09:19
av Fredrik Reuter
Det råder delade meningar (minst sagt) hur mycket växthusgaser ett hygge släpper ut efter avverkning. I Norge försöker man nu gå till botten med detta genom ett forskningsprojekt på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Med tanke på hur laddad denna fråga är just nu så får vi börja med att önska lycka till och hoppas att forskningen inte påverkas av lobbyverksamhet från varken miljösidan eller skogsindustrin.

Kanske är det också så att det är just läckaget av växthusgaser från hyggen som är pudelns kärna i den numer allt hetare skogsdebatten. Då kan forskning som den ovan vara helt rätt i tiden, speciellt eftersom det verkar vara "spridda skurar" över den forskning som redan är gjord i ämnet.

Det kan vara så att det råder någorlunda konsensus mellan skyttegravarna att majoriteten av den kol som finns i skogen återfinns i marken. Upp till 80 % sägs i artikeln från NRK ovan. Det är vad som händer med detta kolförråd vid trakthyggesbruk som skapar osämja. Och här kan anledningen vara att forskningen ger så olika resultat, kanske för att jord inte bara är jord utan en ganska komplex företeelse?

Igår hade bl.a. Vetenskapsradion ett inslag om Mykorrhiza, symbiosen mellan träd och svampar i jorden. Att denna symbios hjälper till att öka flödet av kol från träd, via rötter, till jorden är känt. Men vad som händer vid avverkning och när symbiosen bryts är lite mer oklart.

Vidare finns många studier som ofta använder prognoser för att räkna ut kolbalansen vid avverkning. Här har man funnit alltifrån att det är positivt med hyggen och att när man avverkat så binder marken mer kol än när träden stod där, till studier som visar på stora kolskulder som gör att vi kanske skulle behöva ha omloppstider på över 100 år för att inte rubba balansen av markkolet.

Re: Hur mycket växthusgaser släpps ut från ett hygge?

Postat: ons 15 sep 2021, 12:07
av busholle
Linneuniversitetet slutredovisade sina försök för något år sedan.
Om jag minns rätt från exkursionen med föreningen Skogen så var det utsläpp i 7 år innan plantornas upptag balanserade utsläppen och vid 20 så hade den växande skogen absorberat skulden från de första 7 åren.

Det som jag tycker är intressant är markberedningens effekt, skulle en fläckmarkberedning generera avsevärt mindre utsläpp än en harvning t.ex? När det gäller jordbruk så prata man mycket just nu om bearbetningsintensitet och mullhaltsförändringar.

Re: Hur mycket växthusgaser släpps ut från ett hygge?

Postat: ons 15 sep 2021, 22:06
av Lars Lundqvist SLU
Huvuddelen av markkolet ligger mycket längre ner i markprofilen än vad markberedare når.

Man måste komma ihåg att nästan all skogsmark har brunnit massor av gånger sen senaste istiden och trots det finns det flera ton kol i marken. Det beror på att det allra mesta är bundet långt ner i markprofilen. Det påverkas inte av vad som händer med träden.