Skogsnyheter

Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkning

25 inlägg 7690 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkning

Fredrik Reuter  
#721464 Även om man använder avverkad skog till långlivade produkter, oftast trävaror såsom plank och bräder, så uppstår upp till en dubbel kolförlust vid avverkning. Detta konstaterar ETLA som är finska näringslivets forskningsinstitut. Enligt deras beräkning så binder 1 kubikmeter virke 200 kg kol och om denna avverkas (via trakthyggesbruk?) så minskar markens förmåga att binda kol i storleksordningen 350 - 400 kg per år.

Studien som är på finska har tagits upp av svenska Yle i en artikel för några dagar sedan. Tyvärr är det som icke-finsk väldigt svårt att fördjupa sig i rapporten men kanske kan vi hjälpas åt här i tråden? Ex. kan vara om det står hur länge markens förmåga att binda kol minskar? Är det lika länge som den "kolskuld" som diskuterats här i Sverige (typ ungskogsfasen?).

Finsk forskning verkar annars forskat på fenomenet om kolbalans i marken vid trakthyggesbruk. Så har också skett i Sverige men inte lika omfattande?

Detta ämne verkar annars ytterst komplext så vi får försöka hålla tungan i rätt mun när vi diskuterar det. Några saker som ETLA tar upp som åtgärder för att kunna uppfylla klimatåtagandena framgent är att gödsla, plugga diken till myrar mm.

En annan aspekt att diskutera är om trädslagsval kan påverka denna balans? Björk kan ha 40 % högre kolbindning per volymenhet jämte gran om man ser till densitet. Kan det vara en väg framåt i så fall, sett ur ett kolbalansperspektiv alltså?
   TS
Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Bibliofilus  
#721473 Hälften av trädens biomassa är ju kvar efter att man har avverkat stammen och den biomassan börjar ju sakta brytas ned när träden huggs och mykorrhizasymbiosen på och i rötterna börjar även den avta och klarar sig om jag minns rätt i runda slängar 7-9år innan även den brutits ner och har innan dess förhoppningsvis spridits till de nya träden på platsen. Det här frigör och omsätter mycket näringsämnen, kolet är ju markens buffert mot PH-förändringar och nedbrytningen av t.ex. all barr och svamparnas aktivitet som är försurande processer med den ökade vattentillgången kan mycket väl leda till kolförlusterna?

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

HannuRöj  
#721503 😀 Svårt att djupa sig även som finsk, Fredrik.

Yle har skrivit detta som det vore trakthyggesbruk i beståndnivå som forskat, men forskningen gäller avverkningar i skogar i hela landet i årsnivån. Äppel och päron alltså.

Det är inte konstigt all att kurvan visar minskat kolsänka. Finns mycket skogar som avverkat efter kriget och blivit nu återavverkat.
Nu har kol varit som forskat men tar man siffrorna från skogsinventering ger den väl samma resultaten.

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Mellberg  
#721506 Tittade tidigare på detta, men var egentligen helt obegripligt. Sedan förstår ju de flesta att detta är bara nonsens. Kan helt enkelt inte stämma.

Tycker Finnarna får reda ut detta internt i första hand. Är nog bara Ulf 1 som hajar detta =))

Avatar Fallback

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

jannee  
#721507 Hur STOR blir kolförlusten om man INTE avverkar utan låter träden självdö, för att sedan ruttna upp/bort.
Självklart kommer det senare även stå betydligt mindre med M3sk/ha.
Hur fan räknar professorerna????

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Lars Lundqvist SLU  
#721517
Fredrik Reuter skrev:Enligt deras beräkning så binder 1 kubikmeter virke 200 kg kol och om denna avverkas (via trakthyggesbruk?) så minskar markens förmåga att binda kol i storleksordningen 350 - 400 kg per år.

Helt snurrigt. Hur skulle marken kunna binda mer kol än träden? Vad i marken skulle det i så fall vara som binder dubbelt så mycket koldioxid som träden binder?

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Älgfoderodlare  
#721521
Lars Lundqvist SLU skrev:
Fredrik Reuter skrev:Enligt deras beräkning så binder 1 kubikmeter virke 200 kg kol och om denna avverkas (via trakthyggesbruk?) så minskar markens förmåga att binda kol i storleksordningen 350 - 400 kg per år.

Helt snurrigt. Hur skulle marken kunna binda mer kol än träden? Vad i marken skulle det i så fall vara som binder dubbelt så mycket koldioxid som träden binder?


- Ja, fast kan det ev. finnas något inom ny forskning som ändå har en ny / annorlunda syn på vad ekosystemen verkligen gör med kolet. För bara det faktum att trädens sätt att förse Mykorrhizan med livsnödvändiga kolhydrater, varav den enklaste har den kemiska beteckningen C6H12O6, så kan väl mer komplexa molekyler ha än större inverkan på bindning av Kol i marken än träden, beroende på hur stor denna inverkan har i byggnad av cellulosa kontra markkolhydrater ? Hur de omsätts o var ? I vilken mängd över tid ? Har du alla svar på det eller kan ny forskning vara av värde att lyssna till ?

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Lars Lundqvist SLU  
#721527 Den finska gruppen är ekonomer som konstruerat en egen ”innovativ” ekologisk modell.
Alla snurriga idéer är inte värda att lyssna på.

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Älgfoderodlare  
#721539
Lars Lundqvist SLU skrev:Den finska gruppen är ekonomer som konstruerat en egen ”innovativ” ekologisk modell.
Alla snurriga idéer är inte värda att lyssna på.


Fast, nu är det väl även till viss del ekonomer som kommit fram till att gallring är bra för den tot. tillväxten i svenska skogar ? Vilket ju inte alltid är fallet om man tittar på Urban Nilssons resultat. Men ändå kör merparten av det svenska skogsbruket efter denna tro ! Vad som är sanning o inte, är ju upp till betraktaren ! Forskning ger ju inte ALLTID svar på vad som är bäst i ett helhets perspektiv, bara vad som blir mest bevisbart ur ett forskningshänseende utifrån frågeställning ! Det kan nog finnas mycket kvar att lära om hur ett optimalt fungerande ekosystem i skogen fungerar o därmed hur vi bäst brukar / utnyttjar det ! Se bara på hur vi "missbrukar" våra hav ! Där är nog okunskapen det mest avgörande. Men det kommer ny kunskap hela tiden, vilket gör att förståelsen o ett förändrat brukande / nyttjande blir mer spritt o därmed uthålligheten o produktionen av VAD vi vill nyttja ! Kanske dags att vi ser på landproduktion på samma sätt. Där finns ju också många nya landvinningar o förändringar som ökat / förbättrat produktionen av bl.a. matresurser på många platser i världen ! Borde inte vi i skogen gå samma väg ?

Avatar Fallback

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#721544 Är det inte det som vi har gjort? Så orkar inte vi alla ha ett så arbetsintensivt skogsbruk som ditt.

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

svampbob  
#721547 En artikel från idag om hur vi förbrukar jordens resurser och hur fel forskarna räknar.

https://www.forbes.com/sites/michaelshe ... eef74f7e76

Sverige får beröm men jag tror inte författaren är riktigt uppdaterad på utvecklingen i Sverige de senaste sex åren.

"And the only two cases of nations significantly decarbonizing their energy supplies, France and Sweden, did so not by becoming poor but rather by becoming far richer thanks to the use of nuclear energy. Today, France spends little more than half as much as Germany to produce electricity that produces one-tenth of the carbon emissions, thanks to nuclear."

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Älgfoderodlare  
#721550
Skogsola skrev:Är det inte det som vi har gjort? Så orkar inte vi alla ha ett så arbetsintensivt skogsbruk som ditt.


Men det håller ju också på att bli en stor förändring i hur o med vad, tredje världen skapar sin energitillgång.
Vad gäller skogen o dess resurser, så vet jag inte om mitt brukande är mer arbetskrävande än många andras. Det jag sett o praktiserat är att INTE göra enl. gängse modell med röjning o gallring. O den stora skillnaden jag sett över tid, är att skog kan skötas o ge de effekter som efterfrågas i den nya strategin, utan att det påverkar tillväxten nämnvärt. Man får bara så mycket mer av allt, det där andra som också man anser ska finnas i en skog enl. den. Och visst är skogsbruk en livslång gärning, men man behöver inte ha bråttom. Skog är väldigt tacksam på det sättet. Jag behöver bara gå ut på någon av trådarna i kat. "Röjning", för att ställa mig frågan; - Varför då ! Att man sen klagar på betesskador, återkommande behov av röjning, tillväxtförsämring etc. Är ju inget jag känner igen ! I ungskogsfasen har man både tid o möjlighet att utveckla det som blir ett slutgiltigt bestånd. Men jag behöver ALDRIG röja 3-4 gånger för att skapa mer än många andra får av sina insatser / åtgärder ! VARFÖR då ? Jag gör minimalt o låter skogen sköta det den kan bäst ! Men att sköta de olika träden i skogen för bästa utveckling, är en helt annan sak ! O bara ett rent nöje !

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Lars Lundqvist SLU  
#721552
Älgfoderodlare skrev:Fast, nu är det väl även till viss del ekonomer som kommit fram till att gallring är bra för den tot. tillväxten i svenska skogar ?
- - -
Forskning ger ju inte ALLTID svar på vad som är bäst

Det är ingen som visat att gallring är bra för tillväxten. Tvärtom visar all forskning att totalproduktionen minskar. Däremot kan mängden gagnvirke öka. Mig veterligt har inga ekonomer varit inblandade i produktionsforskningen

Forskning ger ALDRIG svar på vad som är bäst, eftersom det förutsätter en värdering bra/dåligt och värderingar är subjektiva. Det finns aldrig något objektivt ”bäst”.

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Älgfoderodlare  
#721559
Lars Lundqvist SLU skrev:
Älgfoderodlare skrev:Fast, nu är det väl även till viss del ekonomer som kommit fram till att gallring är bra för den tot. tillväxten i svenska skogar ?
- - -
Forskning ger ju inte ALLTID svar på vad som är bäst

Det är ingen som visat att gallring är bra för tillväxten. Tvärtom visar all forskning att totalproduktionen minskar. Däremot kan mängden gagnvirke öka. Mig veterligt har inga ekonomer varit inblandade i produktionsforskningen

Forskning ger ALDRIG svar på vad som är bäst, eftersom det förutsätter en värdering bra/dåligt och värderingar är subjektiva. Det finns aldrig något objektivt ”bäst”.


Nu ser jag inte att jag ens nämner att ekonomer skulle ha varit del i någon skogsforskning ! Utan forskningen bedrivs av personer som till stor del har för avsikt att styra skogsbruket i en viss riktning. Att sen ekonomer bidrar till att ge den bilden understöd via HUR vi tror oss / får info. om vad vi ska göra för bästa utveckling både eko. o tillväxtmässigt, är väl inget hemlighet ? ! För i det du säger o det som finns att läsa ang. gallring; - Vad gör då att så många gallrar o ofta långt över vad som borde vara tillåtet / befogat ? Finns inte ett eko. incitament där, som drivs av fel argument ? För aldrig hör man; - Lämna mer i gallring för bästa tillväxt / areal ! Vem driver på det motsatta ? Kan det vara skogsindustrin ekonomer möjligen ? VARFÖR ser man aldrig dig i klartext uttrycka i de trådar du är aktiv, att gallring är till men för den privata skogsägaren, i större utsträckning än vad vi gynnas av den ? Att målen för den ev. nya strategin skulle nås snabbare om vi INTE gör som storskogsbruket ? Att skogens kolsänka skulle öka avsevärt om mindre uttag gjordes under skogens högsta tillväxttid ? Att ekonomin vid slutavverkningar skulle öka om man inte gallrade i samma utsträckning ? Jag har sett dig nämna det i förbifarten i olika trådar. Men det borde vara möjligt för dig att vara mer tydlig ! Många håller dig högt i aktning för dina kunskaper. Men det känns kanske inte alltid att vara det fallet, att du har för avsikt att gynna oss med dom ! I vissa frågor rörande viss skogsskötsel, alternativ forskning, taxonomin, har jag ibland upplevt dig som att du INTE går de svenska privatskogsägarna till mötes ! Jag har nog frågat det förut o tar det igen; - Varför ÄR du på SFo ? För som forskare bör det i det läget vara svårt att förhålla sig helt objektiv, när du väl går in i en disk. ? Vad vill du tillföra / utveckla för oss privatskogsbrukare med din närvaro ?
Jag kan ibland känna doften av hunden !

Användarvisningsbild

Re: Rapport från ETLA visar dubbla kolförlusten vid avverkni

Mellberg  
#721564 Skog kan skötas på ganska många sätt, du stamkvistar allt och trivs med det. Nu ondgör du dig över gallringen, som nästan alltid sänker totalproduktionen. Gallringsstyrka och gallringsform är mycket viktiga faktorer men även vilka trädslag som du gynnar.

Gallrar du bort de minsta träden, har du de bästa kvar och nu ökar även värdet på varje träd. Nu producerar vi timmer, inte bara massaved.

Genom att gynna värdefullare trädslag kan du också öka värdet på din skog. 😎

Höggallring som Ulf 1 här på forumet vurmar för, sänker alltid tillväxten och tillslut har du inga dugliga träd kvar.

Detta är vad många kallar hyggesfritt skogsbruk, där man konsekvent hugger bort de växtligaste träden. Så skapar man restskogar, där bara avskrapet finns kvar till slut. 👎

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).