Skogsnyheter

Vattenpriset upp 100 % på 20 år

24 inlägg 7511 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Fredrik Reuter  
#721147 Föreningen Svenskt Vatten flaggar nu för att Sveriges kommuner står inför stora investeringar för att modernisera sina vattensystem. Totalt handlar det om investeringar upp till 140 miljarder kronor kommande tjugoårsperiod. Konsumenterna kommer få betala för investeringarna, något som gör att vattenpriset kan fördubblas kommande 20 år.

Anledningen till detta är enligt Svenskt Vatten klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. När det blir varmare konsumeras mer vatten och systemen är inte anpassade till ökning. Om man idag betalar 500 kr/mån för kommunalt vatten så kan priset bli 1.000 kr/mån om 20 år. Investeringarna görs dock inte på en gång vilket kommer göra att höjningen kommer ske gradvis enligt Svenskt Vatten.

Någon större risk för allmän vattenbrist verkar dock inte föreligga. Sverige är ett land med rik tillgång på vatten.

Även om 1.000 kr/mån kanske inte är något som en vanlig svensk familj står och faller med så kan man ändå diskutera hur eget vatten kommer värderas i framtiden? Också kopplingen till skogen med biokol, detta med tanke på att vattenspridaren till gräsmattan "kan bli dyr" och istället kanske konsumenter väljer att plöja ner lite biokol för att slippa vattna under torkperioder? Detta eftersom kolet har den egenskapen att det binder 18 ggr sin egen vikt med vatten och kan hålla detta ända tills rötter börjar kräva det samma.

Ur ett skogligt perspektiv — har tillverkning av biokol framtiden för sig även här?

Läs mer: https://www.bohuslaningen.se/ekonomi/pr ... 1.51869684
   TS
Elmia
Avatar Fallback

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

alias  
#721149
Fredrik Reuter skrev:Föreningen Svenskt Vatten flaggar nu för att Sveriges kommuner står inför stora investeringar för att modernisera sina vattensystem. Totalt handlar det om investeringar upp till 140 miljarder kronor kommande tjugoårsperiod. Konsumenterna kommer få betala för investeringarna, något som gör att vattenpriset kan fördubblas kommande 20 år.

Anledningen till detta är enligt Svenskt Vatten klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. När det blir varmare konsumeras mer vatten och systemen är inte anpassade till ökning. Om man idag betalar 500 kr/mån för kommunalt vatten så kan priset bli 1.000 kr/mån om 20 år. Investeringarna görs dock inte på en gång vilket kommer göra att höjningen kommer ske gradvis enligt Svenskt Vatten.

Någon större risk för allmän vattenbrist verkar dock inte föreligga. Sverige är ett land med rik tillgång på vatten.

Även om 1.000 kr/mån kanske inte är något som en vanlig svensk familj står och faller med så kan man ändå diskutera hur eget vatten kommer värderas i framtiden? Också kopplingen till skogen med biokol, detta med tanke på att vattenspridaren till gräsmattan "kan bli dyr" och istället kanske konsumenter väljer att plöja ner lite biokol för att slippa vattna under torkperioder? Detta eftersom kolet har den egenskapen att det binder 18 ggr sin egen vikt med vatten och kan hålla detta ända tills rötter börjar kräva det samma.

Ur ett skogligt perspektiv — har tillverkning av biokol framtiden för sig även här?

Läs mer: https://www.bohuslaningen.se/ekonomi/pr ... 1.51869684


När du skriver vattensystem, avser du då även dag- & spillvattenledningar och avloppsreningsverk eller menar du endast logistiken för färskvatten fram till konsumtionstillfället?

Jag känner konsulter på VA-sidan som säger sig ha utrett samma dag- & spillvattenledningssystem åt en kommun tre gånger under loppet av några årtionden.

Nu kan jag inte de närmare omständigheterna, men på konsulten lät det som att man på kommunen ifråga hade hoppats på att problemen som identifierats i tidigare rapporter skulle ha försvunnit utan att man genomfört några större åtgärder på anläggningen innan nästa utredning beställdes (eller också hade kommunen bytt folk på VA-avdelningen och att de nya inte hade en aning om vad deras företrädare beställt och fått levererat).

Fritt ur minnet så tror jag att man har talat om att det med åtgärdstakten som rådde för ca 5-10 år sedan på kommunala VA-anläggningar skulle ta ca 200 år att komma ikapp åtgärdsbehovet. Är dock osäker på om det endast avsåg släpande underhåll på befintliga anläggningar eller om det även inkluderade nya anläggningar utifrån prognostiserad urbanisering m.m.

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Fredrik Reuter  
#721150 Hej,
Jag återgav bara vad som stod i ursprungsartikeln så enklast är du kollar i den för svar.
Lade upp tråden mest för att diskutera om den ev. prisökningen kan påverka ex. marknaden för biokol för trädgårdar framgent.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Bibliofilus  
#721151 Problematiken är väl att andelen aktiva vattentäkter snarare minskat när små delar av kommunala vattennät tagits bort och alla anslutits till det stora nätet som måste försörja fler och fler människor. Nya vattentäkter har väl heller inte öppnats pga. miljömål och byråkrati samt brist på lämpliga områden..

Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

halvproffs  
#721154 Just det här med 200år stod det om i Byggnadsarbetaren för ett antal år sedan och problemen var mest på avloppsidan. Största problemen var i storstäderna med Stockholm city i topp med ett riktigt gammalt avloppsnät.

Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Kenya Cane  
#721175 Blir faktiskt lite less på att allt skylls på klimatförändringar och globala uppvärmningar.

Att Sverige som land har ökat sin befolkning från 8 till 10-11 miljoner invånare påverkar med andra ord inget alls?

Avatar Fallback

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#721183 Det var mer än 50 år sedan vi var 8 miljoner invånare.

Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Älgfoderodlare  
#721185 Jag har vid några tillfällen tagit upp i tekniska nämnder etc., vår brist på fantasi / innovationer när det gäller just olika system i urban miljö. Då gäller det både den om vattenfrågan o om energi. För VARFÖR spolar vi våra toaletter med samma vatten vi har till dricksvatten ? Varför inte ett delat system, där dricksvatten går in i en ledning o vatten till spolning av toaletten i en ledning / vattentäkt. Avloppsvatten från toaletter i en ledning o övriga avlopp i en ledning. För rening / filtrering av vatten från badkar, kök o övriga, kräver ju mycket mindre resurser än träckvatten, som skulle kunna återföras till vattensystemen fortare än toalettvattnet. Dessutom skulle ju slamrötning o de näringsinnehåll det har, bli effektivare att utvinna. Ser man på hur de bl.a. i Kairo har kunnat utesluta det sista ledet i reningen av avloppsvatten. O låter det gå ut i trädplantager med ett högre näringsinnehåll än om det är HELT renat. Så har de på detta sätt kunnat öka tillväxten i skogar som vattnas av detta system o sparat på resurser för rening då återflödet via marken, sköter denna sista del av reningsprocessen. Lösningarna finns o det borde inte vara ett problem. Gränserna sätter vi nog själv i vår jakt på eko. lönsamhet o glömmer helheten för vår existens !

Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Kenya Cane  
#721194
Mangan skrev:Det var mer än 50 år sedan vi var 8 miljoner invånare.

Och? Uppkom bristerna i vattensystemet helt plötsligt i förrgår eller är det en brist som kommit successivt under längre tid?

Avatar Fallback

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

r93  
#721209
Kenya Cane skrev:Blir faktiskt lite less på att allt skylls på klimatförändringar och globala uppvärmningar.

Att Sverige som land har ökat sin befolkning från 8 till 10-11 miljoner invånare påverkar med andra ord inget alls?


Ja, det är anmärkningsvärt.

Men allt dåligt nu ska man skylla på klimatförändringarna.

Vore intressant att jämföra antalet pooler nu och på 80-talet.

Avatar Fallback

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#721239
Kenya Cane skrev:
Mangan skrev:Det var mer än 50 år sedan vi var 8 miljoner invånare.

Och? Uppkom bristerna i vattensystemet helt plötsligt i förrgår eller är det en brist som kommit successivt under längre tid?


"Brister" uppkommer hela tiden, vattensystem liksom allt annars måste underhållas. Det räcker inte att man byggde det någon gång i forntiden.

På 50 år händer rätt mycket som måste åtgärdas, oavsett om vi blir fler eller ej.

Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Torbjörn Johnsen  
#721262 I priset för det kommunala vattnet ingår förutom liter dricksvatten även att bli av med vattnet i kommunens avloppsnät. Jag undrar om det inte är just "returledningarna" som driver mest kostnader? I Jönköping där jag bor lägger kommunen om omfattande delar av avloppsnätet i den meningen att man skiljer på det sk "gråvattnet" som kommer inifrån husets avloppssystem och "dagvattnet" som egentligen är uthomhus/regnvatten.

Med allt mer hårdgjorda ytor ökar kommunernas utmaningar med för stora vattenflöden som chokar upp avloppsystemen. Om vi då också får intensivare nederbörd p g a uppvärmningen så är det ju ytterligare en anledning att skilja av dagvattnet. Om avloppssystemen inte klarar att hantera reningen p g a för stora vattenflöden så rinner orenat vatten rakt ut i sjösystemen. I Jönköpings fall i Vättern som samtidigt är färskvattenkälla för många städer och samhällen runtom. Inte så lyckat och därför angeläget att åtgärda trots att det kostar. Alternativet är troligen dyrare.

Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Kenya Cane  
#721303
Mangan skrev:
Kenya Cane skrev:
Mangan skrev:Det var mer än 50 år sedan vi var 8 miljoner invånare.

Och? Uppkom bristerna i vattensystemet helt plötsligt i förrgår eller är det en brist som kommit successivt under längre tid?


På 50 år händer rätt mycket som måste åtgärdas, oavsett om vi blir fler eller ej.


Absolut, men om vi dessutom blir 20-30% fler så uppstår ganska snart helt uppenbara brister. Att skylla bristande underhåll och uppgraderingar av vattensystemet på enbart klimatförändringar är befängt enligt min mening.

Användarvisningsbild

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

Kenya Cane  
#721326
Torbjörn Johnsen skrev:Med allt mer hårdgjorda ytor ökar kommunernas utmaningar med för stora vattenflöden som chokar upp avloppsystemen. Om vi då också får intensivare nederbörd p g a uppvärmningen så är det ju ytterligare en anledning att skilja av dagvattnet. Om avloppssystemen inte klarar att hantera reningen p g a för stora vattenflöden så rinner orenat vatten rakt ut i sjösystemen.


Tror du att det verkligen är intensivare nederbörd? Eller kanske det helt enkelt UPPLEVS som intensivare pga underdimensionerade avloppssystem och större och större hårdgjorda ytor där inte vattnet kan rinna undan?

Översvämningarna i Tyskland nyligen skylls också på klimatförändringarna men sanningen är den att där sker det regelbundna översvämningar men pga större och större ytor som hårdgörs, en koncentration av befolkningen och underdimensionerade avloppssystem så blir konsekvenserna värre.

Avatar Fallback

Re: Vattenpriset upp 100 % på 20 år

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#721394 Siffran 200 år nämns och då brukar man avse förnyelsetakten, alltså längd utbytta ledningar under året delat med den totala ledningssträckan i nätet. Nybyggnation har inte med detta att göra.
200 år är i själva verket en helt ok siffra om man jämför kommuner, de som betraktas som dåliga ligger på 400 till 500 år så då förstår ni hur stor underhållsskulden är när ledningsnäten beräknas hålla 120 år.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).