Skogsnyheter

Stark tillväxt för Stora Enso - rekordresultat för massa

1 inlägg 2662 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Stark tillväxt för Stora Enso - rekordresultat för massa

Torbjörn Johnsen  
#720376 Stora Enso redovisar delårsrapporten för Q2 2021 idag och det är munter läsning för alla aktieägare. Omsättningen för kvartalet ökar med 22,6% jämfört med motsvarande i fjol och vinstnivån för koncernen hamnar på 14 procent. Högst vinstnivå ger affärsområdet "Biomaterials" där massaförsäljningen ingår. Här redovisas en operativ rörelsemarginal på 32,1 procent! Ett rekordkvartal för att citera Stora Ensos Vd Annica Bresky.

För trävarudelen "Wood products" går det också historiskt bra, med ett operativt rörelseresultat på 20,9%. Det här ger dock ingen biljett till "30-procentklubben" där vi kommer att hitta fler bolag nu i Q2-rapporteringen. D v s bolag som har 30% eller högre vinstmarginal för trävarudelen. Hittills har Södra kvalat in i klubben när man redovisat 30,7% vinstmarginal i sågverken medan Setra föll på strecket med 28,9%.

Anledningen till att Stora Enso inte tjänar mer pengar i Wood-divisionen just nu beror med största sannolikhet inte på att det betalar så mycket mer för timret än vad Södra eller Setra gör utan det beror troligen mer paradoxalt nog att de har en högre förädlingsgrad i sin träverksamhet. När exportpriset på plank och brädor skjuter i höjden blir även Stora Ensos råvara till KL-trä dyrare (eller snarare att alternativintäkten hade varit större som bulk-export). I det korta perspektivet är det troligen svårt att kompensera med högre priser till kund givet långa projekteringstider men på sikt kommer det säkert att komma ikapp och jämna ut sig.

Enligt Stora Enso går såväl Packaging materials, Wood Products och Biomaterials mycket bra och samtliga segment ser både ökad efterfrågan och stigande priser. Paper (grafiskt papper) är fortfarande ett sänke med minusresultat men Stora Enso spår att det kommer en vändning tack vare nedläggningar och minskad produktion.

Packaging materials är det största segmentet för Stora Enso om man ser till omsättnigen. Det står för ca 38% av bolagets omsättning. Sedan är Wood Products, Biomaterials och Paper vardera ungefär lika stora. Runt 17-18% av omsättningen per segment.

Stora Enso nöjda med EUs skogspolitik?
En sak som är intressant att läsa i Stora Ensos Q2-rapport är hur bolaget förhåller sig till de senaste veckornas skogs-, miljö- och klimatpropåer som kommit från EU och EU-kommissionen. Tongångarna om EU-Taxonomin och Skogstrategin ligger i Q2-rapporten långt från de brösttoner som t ex branschorganisationen Skogsindustrierna har kommunicerat. Några exempel:

Inom EU pågår mycket aktiviteter på områden som direkt påverkar Stora Enso. I april publicerades EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Eftersom hållbarhet inom skogsbruk och skogsindustri är själva grunden för vår strategi, är vi väl rustade att uppfylla kriterierna i denna taxonomi. Förra veckan publicerades också EU:s skogsbruksstrategi. Hållbart brukade skogar och förnybara cirkulära produkter är en del av lösningen för att nå EU:s ambitiösa klimatmål


Det verkar som om Stora Enso omfamnar det här och checkar av att de redan uppfyller de krav som annars förfäktas som det svenska skogsbrukets undergång?

Här kan ni läsa hela Q2-rapporten från Stora Enso 2021.
Bild: storaenso.com
   TS
Skogsnolia 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).