Skogsnyheter

Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

8 inlägg 3654 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

Torbjörn Johnsen  
#718581 En ny artikel i DN handlar om att en stor del av avverkningarna i norra Sverige sker i det som kallas kontinuitetsskogar (K-skog). Enligt DN upp mot 40% av alla avverkningar. Det här är skogar som EU enligt sitt senaste förslag till skogsstrategivill skydda helt från avverkning.

Underlaget som DN använt är Naturvårdsverkets kartläggning av kontinuitetsskogar och vi skrev om det för några år sedan i tråden 90-årig skog blir kontinuitetsskog i länsstyrelsens värld. Då framkom att det finns brister i den sammanställning och definition av kontinuitetsskogar som gjordes med hjälp av att jämföra flygbilder och ortofotokartor från 60-talet fram till nu. Så här skrev t ex Metria, som gjorde kartläggningen åt Naturvårdsverket i en tidigare rapport:

4.7 Användning av kontinuitetsskogar
Karteringen av kontinuitetsskogar redovisar områden som tydligt inte avverkats i bilder från 1960 fram till idag. Underlaget visar dock inte om skogar har höga värden knuten till kontinuitet utan ger snarare en indikation av potentiella naturvärden. Karteringen har även överskattat arealen k-skog, framför allt i de södra delarna av den boreala regionen. Materialet bör därför användas med försiktighet. Ett förslag på hur kontinuitetsskogarna kan användas är som visuellt stöd till den gröna infrastrukturen av de skogliga värdekärnorna


DN skriver att det gjorts förfinade analyser i tre Norrlandslän för att fastställa hur stor en ev överskattning av arealen K-skog kan ha varit och den bedömde enligt DN att ca 60% av det som Naturvårdsverket/Metria bedömt som K-skog verkligen var K-skog.

DN har gått grundligt tillväga och granskat alla avverkningsanmälningar från 2016 till 2021. Anmälda områden har jämförts med Naturvårdsverkets kartlager över K-kog. Och enligt DN kan då 39% av avverkningsanmälda skogsbestånd klassas som kontinuitetskog. En typ av skog som EU i sin nya skogsstrategi nu alltså kräver ska skyddas helt.

Artikeln finns här men ligger troligen bakom betalvägg.

En sak som slår mig är att vi:
-antingen har väldigt mycket kontinuitetsskog kvar i Sverige
-eller att arealen kontinuitetsskog överskattas

Något som ev kan dra upp siffrorna i DNs analys kan ju även vara att många passat på att avverkningsanmäla fjällnära skog för att pressa fram ersättningar efter prejudicerande dom i ämnet.

Den springande frågan kommer att bli om EUs definition av "Primary and old growth forest" direkt kan överföras till det som Naturvårdsverket klassade som Kontinuitetskog med hjälp av kartanalyser. Hur ska primary and old growth forest definieras för norra Sverige? Finns det något sådant gjort eller är det något som saknas?
Trakthyggesbrukad Norrlandskog
   TS
Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

isteskog  
#718585 Eller att ordet "kontinuitetsskog" beskriver skog som skötts annorlunda än gängse skogsbruksmetoder. Min broder på Skogsstyrelsen i Jämtland hittar rödlistade arter på de flesta av dessa marker och då ställer jag mig frågande till varför de finns på rödlistan?
Det här är bara ett sätt för miljörörelsen i Sverige och EU för att skydda mer skog. (min mening)

Avatar Fallback

Re: Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

maltex  
#718589 Då den mesta barrblandskog i norr torde bli naturskogsartad vid stigande ålder,bör följden av kontinutsskogs begreppet bli att högsta slutaverknings ålder blir 60-70år. Det är väl vad alla vill ha. Säg hej då till ståndortsanpassning och blandskog.

Avatar Fallback

Re: Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

Bosse1  
#718592 Sverker Lidén ger svar på tal i kommentarerna 👍

"När skall DN göra ett jämförande reportage om hur medelhavsländerna har skött sina skogar och vad som behöver göras för att återställa dem?
Den som semestrar vid Medelhavet och tagit bussen in till byarna inåt landet får se ett förött landskap där inget gjorts för att skydda skogen. Skogen har ersatts av buskmarker. Ett skämt att dessa länder nu skall lära Sverige hur skog skall skötas."

Användarvisningsbild

Re: Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

Älgfoderodlare  
#718604
Bosse1 skrev:Sverker Lidén ger svar på tal i kommentarerna 👍

"När skall DN göra ett jämförande reportage om hur medelhavsländerna har skött sina skogar och vad som behöver göras för att återställa dem?
Den som semestrar vid Medelhavet och tagit bussen in till byarna inåt landet får se ett förött landskap där inget gjorts för att skydda skogen. Skogen har ersatts av buskmarker. Ett skämt att dessa länder nu skall lära Sverige hur skog skall skötas."


Det man kan fundera över är ju hur den ev. framtida implementeringen av EU's skogsstrategi o taxonomin kommer att slå i olika delar av Europa. Om det i många länder inte funnits krav / intresse / behov av återbeskogning el. att marker överutnyttjats o därför blivit så svaga skogsmarker, att det då finns mindre arealer inom EU att skydda o Sverige / Norden blir per automatik detta mål för att genomföra skogsstrategin med skyddande av skog som främsta mål, mest för att det är just här den finns ! Om vi då med lika stor sannolikhet INTE får vårt skogsbruk klassat som " Grönt " o då INTE kommer att kunna få del i att ingå i taxonomin fullt ut ! De länder då ute i övriga EU som ser att det kommer att gå att få större del av den kakan, blir ju då de självklara vinnarna av dessa medel, om de nu börjar att anlägga mer skogar / planteringar. Om de dessutom inte haft pågående akt. som kan klassas som CO2 källor; - Ja, då blir ju de länderna en än större marknad för den gröna omställningen o Sverige / Norden blir dubbelt lurad ! Bar en tanke !

Avatar Fallback

Re: Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

Bosse1  
#718646 Ja ordnar vi mycket att restaurera kan vi casha in mycket bidrag.
Liknar lite detta, varför ens försöka..
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/22 ... atter.html

Användarvisningsbild

Re: Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

Lars Lundqvist SLU  
#718686 För att kunna rekonstruera beståndshistorik med någorlunda säkerhet behöver man borra nästan alla träd på stora provytor och dessutom ha flera ytor i samma skog.

Men det finns en del ganska enkla tecken som kan avslöja om skogen har varit rejält gles bakåt i tiden, exempelvis glesare än SVL:s virkesförrådsgräns för 5§ (föryngringsplikt). Om det finns halvstora björkar, aspar och tallar så räcker det att åldersbestämma dessa, eftersom varken björk, asp eller tall kan växa upp i ens halvsluten skog. Förekomst av enstaka stora äldre träd säger däremot bara att dessa stora träd av något skäl inte avverkades när man senast avverkade i skogen.

Användarvisningsbild

Re: Sverige avverkar kontinuitetsskogar - EU vill skydda

p till p  
#719166 Farfar blev förvånad när han såg kalhygget där hans far sålt rotpost han ville tagit ner skogen själv .
Sedan gallrades den under kriget och 69 nu är det gammelskogsreservat , tur att den inte ät i närheten av mig.
Det går inte ihop biologerna vill spara äldre skog .Men ha hög timerandel i avverkningarna då är det endast ungskogen som får avverkas med låg timerandel .

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).