Skogsnyheter

Är skogsbruket inte hållbart?

4 inlägg 4685 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Är skogsbruket inte hållbart?

Elias Granqvist  
#715567 EU:s taxonomiförslag innebär att svenskt skogsbruk kan komma att klassas som icke hållbart ur miljösynpunkt.

https://www.di.se/debatt/sverige-maste- ... miforslag/   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: Är skogsbruket inte hållbart?

Fredrik Reuter  
#715581 Hej,

Jag kontaktade EU-kommissionen tidigare i vår för att få svar på några frågor om EU:s taxonomi. Det renderade ut i en artikel på iSkogen som kan vara värd att länka in i denna tråd.

I princip så stämmer det att svenskt skogsbruk riskerar att ur ett finansiellt perspektiv inte klassas som hållbart. Det som är värt att ha med sig i detta är att det är ett frivilligt system samt ett system som ur ett skogsägarperspektiv ska stimulera bland annat till motståndskraftiga skogar i framtiden (läs främst ståndsortanpassning).

Att EU har motståndskraftiga skogar i framtiden är enligt EU-kommissionen en av förutsättningarna för att vi ska kunna nå klimatmålen. Når vi inte klimatmålen så riskerar vi enligt expertisen en klimatkatastrof som, troligtvis, får sommaren 2018 att framstå som mild. Vill man då som skogsägare skapa en "motståndskraftig skog" så kan man sedermera också då verifiera sin skog till taxonomin (fast det är frivilligt). Gör man det så ska det finnas möjlighet att tjäna pengar på det. Detta genom att ex. sälja kolsänkerätter på ett eller annat vis.

Taxonomin är tänkt att införlivas i EU:s gröna giv. Tittar man vidare på denna så finns bland annat förslag på åtgärder för ett ökat byggande i trä med råvara från skogar i EU. Att "motståndskraftigt" då som skogsägare "odla" sågtimmer ser, för dagen, ut att kunna vara en bra deal. Jag skriver för dagen eftersom det ändå handlar om beslut från EU. Det är svårt att få en helhetsbild från denna koloss och saker kan ändras i långa beslutsordningar.

Att politiker som i länken ovan går ut och starkt kritiserar taxonomin tror jag mer kan ha att göra med att de har starka kopplingar till industrin. Skogsindustrin kan nog känna en press här. Dels tror jag detta har att göra med att vi i Sverige eldar upp mycket av skogen (~80 %) men också det faktum att skogsägare genom systemet kan få ytterligare en intäktskälla genom att sälja kolinbindning. Det är en konkurrent till virkespriset och kan också verka hämmande på viljan att avverka.

Personligen så försöker jag följa denna process med intresse. Det är ett par signaler som jag väntar på:

1. Att någon politiker (jag har ställt frågan men inte fått svar) lägger fram en kalkyl som visar att skogsägaren faktiskt går back på detta system.

2. Att flera renodlade sågverksföretag i EU går ut offentligt och kritiserar taxonomin.

Både i din länk ovan och i flera andra debattartiklar från bland annat Centerpartiet och Emma Wiesner så framhålls att det kommer "bli synd om skogsägaren" eftersom det kommer kräva (fast kommissionen säger att det är frivilligt) en klimatnyttoanalys av skogen. Detta kommer rendera ut i ökat pappersarbete som, underförstått, inte svenska skogsägare kommer klara av.

Det är i denna kontext jag främst skulle vilja se en trovärdig kalkyl på att skogsägaren inte tjänar på detta. Jag menar, likt skattedeklarationen, så kommer det med högsta sannolikhet finnas företag som kan hjälpa till med denna deklaration. Om då utgiften för detta jobb inte överstiger intäkten så har jag svårt att se trovärdigheten i debatten.

Här är artikeln på iSkogen: https://iskogen.se/skog-eu-glesbygd/eu- ... kogsagare/

Användarvisningsbild

Re: Är skogsbruket inte hållbart?

Älgfoderodlare  
#715608 Som jag har läst det så tycker jag att det finns en vilja / önskan om en ny skogsbruksinriktning i o m taxonomin, riktat främst mot små o medelstora markägare som har inga eller små inkomster av sitt skogsbruk. Att kunna tillföra klimatarb. en större nytta genom ett litet annorlunda o mer nyanserat sätt att bruka sin skog o ändå ev. kunna ha nya inkomster som en följd av det. Mest lönsamt skulle det väl kunna bli om man generellt har mer stående volym genom alla faser i en skogs utveckling o där även en förlängd omloppstid skulle ge mer långsiktiga intäkter. Det skulle också kunna innebära mindre o färre avverkningar samt förändrade återbeskogningsåtgärder som även det skulle ge kostnadsminskningar för mindre skogsägare. Ex. att mer självföryngring som blir optimal för ståndorten, röjs i lägre grad o senare för ökad biologisk mångfald o snabbare återkomst till kolsänka efter en avverkning. Lägre gallringsgrad för att bibehålla den stående volymen enl. ev. avtal för kolsänka / utsläppsrätt. Blandskogar med längre omloppstid för att minska skaderisker o gynna klimatmålen o bibehållande av inkomstbringande avtal under längre tid för skogsägaren. Nu är det nog många små skogsbrukare som redan har detta som arbetssätt o gör det i det tysta utan att få en krona i bet. för sitt bidrag i klimatarb. Det kan för dom nu bli en möjlighet att få just det om man vill ! Men frågan blir ju också vad man kommer att få igen av det o ev. samtidigt mista. Om man så när skulle räkna sig till en av dom små, så med små marker kommer små inkomster. Registrering för att sälja något " abstrakt " som man inte vet vad det kan innebära vid ett ev. brott i avtalet. Så tror nog jag att jag hellre skiter i pengarna o behåller min rätt till mitt. Min skog gör sitt jobb i båda riktningarna i alla fall. Både för mig o klimatet, främst då för att jag också redan sköter den enl. ovan.

Avatar Fallback

Re: Är skogsbruket inte hållbart?

r93  
#715684 EU vill all makt, just nu har dom inte makt över skogen som dom har över jordbrukarna, därför så kommer det troligtvis ett ganska sockrat förslag som de flesta hänger på, sedan så försämras det lite i taget tills fler och fler ger upp, som jag har skrivit innan, det är lättare att hålla koll på 3000 skogsägare än 300 000.

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).