Skogsnyheter

Lundmark: Skogsbruket är under attack!

73 inlägg 15652 visningar 17 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

isteskog  
#699920 Mmm, det ryska virket är väl naturligtvis avverkat helt enligt certifiering och antagligen plockhugget och utkört med småskalig metoder ..... 😉

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Badbollen  
#699921
Skogsola skrev:En tanke slog mig idag i skotarhytten. Den här hetskampanjen mot skogsbranchen är naturligtvis igångsatt av ryska desinformatörer. Vad kan vara bättre för Putin och hans polare än om vi köper rysk olja och låter vårt eget biobränsle ruttna? Att vår egen skogsnäring stryps av restriktioner och byråkrati samtidigt som ryssarna utvecklar sin skogsindustri och tar över världsmarknaden?


Ja, inte helt orimliga teorier. Det finns rykten som säger att ryska Gazprom bedriver ett aktivt arbete i Estland aveende skogsskydd. Det har under en tid spridits desinformation från Estland om hur skogar förstörs av skogsbruket. I Estland verkar flera svenska skogsägare.

Greenpeace film "More of everything" kan ha sponsrats av fossilindustrin, behöver dock inte vara Ryssland.

Den hjärntvättade "rewildingrörelsen" är rätt aktiv i EU och även Sverige: https://svenskjakt.se/opinion/debatt/en ... ndsbygden/

Snart får vi inte bruka skogen mer eller jaga 😉 Vi får flytta in till städerna istället.

Tja, och imorgon sänder självfallet SVT denna dokumentär:
https://www.svtplay.se/video/29935474/n ... start=auto

Allt detta är mums för konspirationsteoretiker!

Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

WarPeter  
#699940 Jag har funderat en del på det här sista dagarna och vill höra vad ni säger om mitt resonemang. Det är i huvudsak två trender som har fastnat i mitt huvud på sistone.

1. Storskaligt skogsbruk kritiseras pga kalhygge och "förgraning".
2. Färre och färre jobbar själva i skogsbruket, istället låter man bolagen ta över mer och mer av skötseln då det inte lönar sig att göra något själv. Jobbar man själv så går man det för det är roligt.

Är det inte så att den första trenden är lösningen på problemet i andra trenden. Jag tror många aktiva skogsbrukare med mindre fastigheter skulle välkomna om man kunde få dubbla priset på virke mot att man jobbade på ett mer småskaligt sätt och kanske till och med jobbade hyggesfritt.

Missförstå mig inte, jag tycker mycket av kritiken och debatten är på dagisnivå men frågan är ju om vi skall jobba emot den eller välkomna den som en möjlighet för att göra småskaligt skogsbruk lönsamt igen. Vad tror ni?

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Lars Lundqvist SLU  
#699941 Hyggesfritt leder till förgraning.
Pionjärer som tall, björk och asp kräver i princip kalhygge för lyckad förynring.

Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

WarPeter  
#699943 Vi är ense där Lars. Jag omformulerar till skogsbruk utan stora hyggen för att göra diskussionen lösningsneutral. Jag tror nog att vi kommer på ett sätt om vi accepterar att produktionen går ner ett antal procent och att det krävs mer timmar för att sköta.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Lars Lundqvist SLU  
#699947 Jag tror inte det, därför att det är inte hyggena i sig själva som är problemet utan att den gamla skogen försvinner. Att själva hyggesfasen kamoufleras så man går från gammal gles trevlig skog direkt till tät ogenomtränglig ungskog gör inte allmänheten mer positiv. Snarare tvärtom.
Allmänheten vill inte ha hyggesfritt skogsbruk utan "gammelskogsbevarande skogsbruk", och då finns det ingen lösning, tyvärr.
Fast längre omloppstider skulle minska konflikterna eftersom det med automatik ger mindre årlig hyggesareal-

Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#699959 Dubbla priset på virket vore ju trevligt men vem ska betala det? Byggaren i England vill kanske ge någon procent mer för virke med någon miljöstämpel på men inte mycket mer. Hur går det för de här som ska sälja "plockhugget"? Har för mig att det är väldigt mycket agitation men väldigt lite affär.

Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#699967 Vi hade en liknande debatt om kalhyggen på 70-talet. Det tog bara fem år så var det annat ljud i skällan. Då pratades det om: "De passiva skogsägarnas vilda strejk som hotar sysselsättning och välfärd". Ett omfattande förslag om tvångsavverkning togs fram av dåvarande Palmeregeringen. Efter en vildsint debatt och ingripande av lagrådet blev den slutgiltiga lagen tandlös jämfört med ursprungsförslaget.

Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Bosse1  
#699991
WarPeter skrev:Jag har funderat en del på det här sista dagarna och vill höra vad ni säger om mitt resonemang. Det är i huvudsak två trender som har fastnat i mitt huvud på sistone.

1. Storskaligt skogsbruk kritiseras pga kalhygge och "förgraning".
2. Färre och färre jobbar själva i skogsbruket, istället låter man bolagen ta över mer och mer av skötseln då det inte lönar sig att göra något själv. Jobbar man själv så går man det för det är roligt.

Är det inte så att den första trenden är lösningen på problemet i andra trenden. Jag tror många aktiva skogsbrukare med mindre fastigheter skulle välkomna om man kunde få dubbla priset på virke mot att man jobbade på ett mer småskaligt sätt och kanske till och med jobbade hyggesfritt.

Missförstå mig inte, jag tycker mycket av kritiken och debatten är på dagisnivå men frågan är ju om vi skall jobba emot den eller välkomna den som en möjlighet för att göra småskaligt skogsbruk lönsamt igen. Vad tror ni?


Är det inte så att får man till en "finskog" oavsett brukningsmetod så dyker mupperiet upp med lupp och nationaliserar när de hittar "bevis" .
Största hotet mot finskogen är hotet om förstatligande av den,man vårdar det man äger. Kalla inte nu detta för dagisnivå.
Senast redigerad av Bosse1 tor 11 feb 2021, 12:09, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Mellberg  
#699997
Badbollen skrev:Snart får vi inte bruka skogen mer eller jaga 😉 Vi får flytta in till städerna istället.

Tja, och imorgon sänder självfallet SVT denna dokumentär:
https://www.svtplay.se/video/29935474/n ... start=auto

Allt detta är mums för konspirationsteoretiker!


Tycker att detta är en film som belyser klimatkrisen på ett ganska bra sätt. Det man missar helt är hur effektivt det är att byta ut fossil energi mot bioenergi. Alltså det som vi delvis gör i Sverige idag. HVO som är 100 % biodiesel, reducerar koldioxidutsläppet med närmare 90 %.

Någon avskogning sker inte i Sverge idag och det är så länge vi inte avverkar mer än tillväxten, verkligt klimatsmart.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

skogshare  
#700013
Sne4 skrev: Många bra synpunkter. Långsiktiga spelregler som ger möjlighet till att sköta marken på olika sätt bör skapa en större mångfald.
-Hur kan initiativ att öka mångfalden uppmuntras utan att en kall hand läggs över brukandet(eller ersätts ordentligt) om någon fridlyst/sällsynt gynnare tyckte att det var en bra miljö att börja häcka i?

Från min ståndpunkt så lyfter jag gärna fram Ekens historia. Vill någon verkligen se en ny motsvarighet till Ekregale, där brukanderätten försvann för skattebönderna då eken(nu bioligisk mångfald) trumfar?

- Hur kan frivilliga avsättningar/initiativ säkras - utan att miljöer intill drabbas om man lyckas "för bra"?


Vore värdefullt om Skogsforum genom Fredrik och Torbjörn vill göra / låta göra en enkät bland riksdagspartiernas skogs- och / eller miljöpolitiskt ansvariga för besked om vilka garantier de är beredda att ge till skogsägare, som frivilligt vidtar åtgärder för att på olika sätt öka den biologiska mångfalden / virkesförråden per ha, om att staten inte i efterhand ska kunna komma med krav som på något sätt inskränker brukanderätten / innebär ekonomiska men till följd av pga vidtagna åtgärder. Är de kanske rentav beredda att istället  erbjuda någon  form av goda - trovärdiga ! - morötter för att motivera sådana insatser. Under alla förhållanden måste givetvis äganderätten respekteras fullt ut av samtliga partier, vilket aktuella talespersoner också bör ges tillfälle att bekräfta i den föreslagna enkäten.

Jag håller med Lars Lundqvist om att längre omloppstider, mindre hyggesarealer och välröjda ungskogar är viktiga pusselbitar tillsammans med ett ståndortsanpassat skogsbruk vad avser ffa val av trädslag ( här gäller inte minst att utveckla optimala blandskogskoncept ).

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Älgfoderodlare  
#700033
skogshare skrev:
Sne4 skrev: Många bra synpunkter. Långsiktiga spelregler som ger möjlighet till att sköta marken på olika sätt bör skapa en större mångfald.
-Hur kan initiativ att öka mångfalden uppmuntras utan att en kall hand läggs över brukandet(eller ersätts ordentligt) om någon fridlyst/sällsynt gynnare tyckte att det var en bra miljö att börja häcka i?

Från min ståndpunkt så lyfter jag gärna fram Ekens historia. Vill någon verkligen se en ny motsvarighet till Ekregale, där brukanderätten försvann för skattebönderna då eken(nu bioligisk mångfald) trumfar?

- Hur kan frivilliga avsättningar/initiativ säkras - utan att miljöer intill drabbas om man lyckas "för bra"?


Vore värdefullt om Skogsforum genom Fredrik och Torbjörn vill göra / låta göra en enkät bland riksdagspartiernas skogs- och / eller miljöpolitiskt ansvariga för besked om vilka garantier de är beredda att ge till skogsägare, som frivilligt vidtar åtgärder för att på olika sätt öka den biologiska mångfalden / virkesförråden per ha, om att staten inte i efterhand ska kunna komma med krav som på något sätt inskränker brukanderätten / innebär ekonomiska men till följd av pga vidtagna åtgärder. Är de kanske rentav beredda att istället  erbjuda någon  form av goda - trovärdiga ! - morötter för att motivera sådana insatser. Under alla förhållanden måste givetvis äganderätten respekteras fullt ut av samtliga partier, vilket aktuella talespersoner också bör ges tillfälle att bekräfta i den föreslagna enkäten.

Jag håller med Lars Lundqvist om att längre omloppstider, mindre hyggesarealer och välröjda ungskogar är viktiga pusselbitar tillsammans med ett ståndortsanpassat skogsbruk vad avser ffa val av trädslag ( här gäller inte minst att utveckla optimala blandskogskoncept ).


Kan bara hålla med dig "Skogshare" ! I det mesta av det jag gör, ser jag ju att denna form av lösningar fungerar för att skapa / vidmakthålla alla de värden som inte bara ger skogsägaren ett ökat värde, utan även övriga miljövärden. Jag har sagt det åtskilliga gånger o tror att vi kan nå dit vad gäller den skogliga eko. o tillväxt möjligheten via andra / säkrare brukningsformer. MEN . . jag vill ju heller inte stå där en dag o få allt mitt arb. konfiskerat av skäl som "Bra jobbat, nu tar vi över". ALLT . . . jag säger alla av de värden som finns där nu, är ju just p.a.g. vad jag gjort ! Då borde det väl i rimlighetens namn falla inom både de politiska o naturmedvetnas horisont, att jag / vi som skapar detta, också är de bästa förvaltarna av dessa värden !

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

rejser  
#702101 Jag tror lite att skogsbruket är under attack för att dämpa mångas ångest och rädsla för klimatet. Att rikta fokus mot en gemensam fiende för att mentalt klara svåra situationer händer och har hänt genom hela historien.
Nu är det klimatet vi är rädda för.
Då är företagen som skapar saker av förnybart (läs trä) som ersätter fossilt hjältarna och skogsbruket fienden.
Det är enkelt för att det är på avstånd, många källor så man kan välja det man tror på.

Åter igen igenom hela historien. Små farbröder i tyskland, korståg osv.
"Makten" pekar ut fienden, någon annan som kan hållas ansvarig.
Det är vad jag känner när jag läser om det som pågår.
(Sedan finns det nog en hel del okunskap på bägge sidor som vi blundar för av bekvämlighetsskäl)

Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#702122 Ja, slapp man att dom gjort naturreservat av ett rejält sk "gammelskogsbestånd" hade inte jag avverkat 3000 kbm tall på en svagare mark, utan planen var att låta det stå mest sannolikt till efter min livstid. Men det vågade jag inte spara. Så där har ju SS tillsammans med den sk. bannade naturvården indirekt sett till att det kom in skattepengar i förväg till staten och det blev dessutom ett exempel på bolagsskötsel. Detta är på riktigt alltså.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Lodjur  
#703348 Klimatnyttan är inte bara växande träd.

Jag vet att det är lätt att räkna om vi utgår från skogsbruksplanens virkesvolymer per bestånd, densitet per trädslag (finns en utmärkt tabell här på forumet) och prognostiserad tillväxt (bonitet). Räkna bara om kolet till CO2 ekvivalenter så ser du direkt klimatnyttan. En skog är dock inte bara träd. Ekosystemet som bl.a. driver kolbalansen är mycket beroende av svampfloran i marken. Åtskilliga studier har visat att just marksvampfloran får en kraftig störning även vid relativt små uttag i form av gallring. En föryngringsavverkning är en lika stor störning för livet under markytan som ovanför.

Det gör det svårt att faktiskt kunna räkna hem klimatnyttan av t.ex. planterade bestånd med gran. Trädens tillväxt är inte hela sanningen. Förmågan att lagra in humus i marken kan ge ett extra plus som sänka. Och tvärtom har ett par empiriska studier som pågår påvisat att 40-50-åriga granbestånd kan vara kolkällor i stället för kolsänkor. Det misstänks bero på en svampflora som (genom tidigare störning) domineras av spindlingar, som är krävande när det gäller kväve och därför på ffa magrare marker kan börja bryta ner organiskt material och därmed avger skogsmarken (inklusive vegetationen) mer koldioxid än den lagrar upp. De kan också vara sämre rustade att möta klimatförändringar, vid torka och värmeböljor kan hela kolinlagringen försvinna, som den gjorde i en högproduktiv 40-årig skånsk granplantering 2018 med fortsatt effekt 2019.

Det är oroande att det görs hypotetiska beräkningar om hur mycket skogen bidrar med klimatnytta när det alltså i själva verket kan vara tvärtom... Det har också föranlett att jag är mer försiktig när t.ex. företag vill klimatkompensera lokalt i Sverige genom att donera pengar som skyddar en viss areal i Naturarvets skogar. Även om marken och träden hypotetiskt kan lagra in uppemot 10 ton CO2 ekvivalenter per hektar och år i t.ex. 70-åriga alkärr på upplands ostkust så varierar ju detta från år till år och även en gammelskog/naturskog kan få märkbart försämrad kolinlagring ett värme- och tork-år. Äldre skogar verkar dock ha kvar en viss kapacitet till fortsatt inlagring även under sådana år.

Här ett par länkar som ovan text refererar till
https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/12/h ... -kolkalla/
https://www.gp.se/nyheter/sverige/skoga ... 1.34209441
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-c ... s05-08.pdf

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).