Sida 1 av 1

SCA helår 2020, oro för massa och papper

Postat: fre 29 jan 2021, 10:12
av Fredrik Reuter
Skogsindustrikoncernen SCA presenterar idag sitt ekonomiska bokslut för helåret 2020. Att det skulle bli ett modest resultat kunde man räkna ut eftersom det kostar att lägga ner pappersmaskinerna i Ortviken. Men att också massatillverkningen i Östrand gick krabbgång under fjolåret är nog mer förvånande.

Massatillverkningen som sker i Östrand har de senaste åren varit en pengamaskin och företag som SCA, Metsä och Södra har visat på vinstmarginaler i nära paritet med Amerikanska FAANG-bolag. Under 2020 har dock något hänt och en trend som visar sig i skogsbolagens rapporter är att de som bara säljer avsalumassa och inte konverterar själva har haft problem under 2020. SCA tappar under 2020 84% av vinst i avsalumassan och har nu en vinstmarginal på massan som mer motsvarar sågade trävaror (~12%).

SCA gör alltså vinst men inte alls i samma omfattning som ex de tre senaste åren. Detta kan troligtvis härledas till en svängig dollarkurs, tidningsdöden och COVID-19.

Men det är ändå förvånande. SCA levererar avsalumassa till Essity som ändå gjorde ett bra resultat och kunde till och med dra nytta av COVID-19. Här kan trenden i så fall visa att det funnits ett överutbud av massa under året och att därigenom priset sjunkit.

SCA skriver att de har haft positiv effekt av lägre råvarupriser under 2020. För den inbitne är inte detta någon nyhet, virkespriset, speciellt på massaved, har varit lågt.

Sågade trävaror är ett stort segment inom SCA och här visar bokslutet att omsättning i jämförelse med föregående år är likvärdig (drygt 6 miljarder kronor) men de tappar 20% av vinsten under 2020.