Skogsnyheter

Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

8 inlägg 1816 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

Fredrik Reuter  
#694237 Forskningsagendans dag 2021 genomfördes i onsdags och eftersom det är corona så kunde man se hela eventet online. Det gjorde undertecknad med tron om att kanske kunna återge en framtidsbild och nya spännande innovationer från skogen. Nu tyckte jag inte att det blev så och väljer istället att reflektera i ett bredare perspektiv.

Något av en röd tråd som är mycket viktig att ta upp är det faktum att skogsindustrin unisont är ense (jag också) att det mest klimatsmarta vi kan göra i skogsbruket är att bygga i trä. Ersätta stål och betong med träprodukter som till största del har sitt ursprung ur timmerstocken. Detta faktum framkommer också på seminariet när Viveka Beckeman får denna fråga.

Att forska vidare på en än mer utvecklad sågverksindustri vore alltså självklart. Att man då istället under fyra timmars seminarium få reda på att det forskas om att minska utsläppen av AOX i massabruket i Östrand, att Södra kanske i framtid storskaligt kan göra nytt tyg av gamla kläder och björkmassa, och att BillerudKorsnäs forskar på nanocellulosa är tyvärr inte förvånande men beklagligt.

Ursäkta, men det känns nästan som att Deromes presentation om deras verksamhet i glesbygd är mest medtagen för att "vi kan ju inte prata fiber till 100% väl?".

Om punkten ovan var en reflektion så kanske detta är mer en spaning, för nu fortsätter vi...

Skogsindustrin verkar befinna sig i ett ambivalent tillstånd just nu. En sak verkar vara att den blivit tagen på sängen när det kommer till klimatomställningen. Seminariet har ett tema: "Så bidrar skogsindustrins forskning till Sveriges konkurrenskraft" och då kan man förledas att tro att fokus ska vara på forskning för framtiden produkter från skogen, men det kändes inte så.

Det blir istället som att det skulle sitta osynliga företrädare för miljöorganisationer i publiken och att skogsindustrin hela tiden måste försvara sin egen existens.

Tänker man på det så blir det ett återkommande mantra som riskerar ta udden av själva kärnfrågan (forskningen). Exempel är Viveka Beckeman som inledningstalar om att det är skogen som byggt Sveriges välstånd och att skogens kolsänka inte egentligen är relevant. EU verkar inte ha insett detta och det är otroligt viktigt att vi får bruka skogen, gärna mer än vad vi gör idag. Det finns enligt henne också en romantiserad bild av vår forntid och hon är rädd att om vi inte får bruka skogen så kommer vi i framtiden att leva ett fossilfritt liv i misär.

Henrik Sjölund (VD på Holmen) tar sedan vid med sitt inledningstal. Han talar om klimatomställning och att han är övertygad om att den gröna omställningen nu börjat på riktigt. Det handlar om elproduktion och att det troligtvis kommer fler vindkraftverk ute i skogarna framöver.

Vidare tar han upp att det globala returpappret är en stor konkurrent till skogsindustrin och att räddningen (för skogsindustrin) kan vara något så enkelt som att vi i Sverige idag har fossilfri el och att returpappersanläggningar i ex Centraleuropa måste använda fossil el. El som genereras genom fossila råvaror kommer beskattas hårt i framtiden och därför kommer returpappersanläggningarna att få en dyrare slutprodukt framgent.

Han fortsätter med att skogsindustrin inte får slå sig till ro och tar upp exemplet när den Svenska skogsindustrin, kanske lite nonchalant, inte tog Sydamerikas extremt snabba fiberproduktion på allvar. De kunde visst göra tryckpapper av snabbväxande träd också. Här gäller det alltså att vara på tårna och påläst om man ska vara med på den globala marknaden.

Vidare säger han att vi måste inse att fossil plast faktiskt är en mycket bra produkt. Han tror inte att skogsindustrin ska hitta lösningar på att exempelvis hitta fossilfri ersättare för ex barriärer i matförpackningar utan att skogsindustrin istället kanske borde samarbeta med plastindustrin och kanske tillsammans finna en returlösning där man kan skilja på plast och papper.

Energin är också viktig. Vi har idag GROT som "idag ligger och skräpar i skogen" och som vi kunde ta hand om bättre. Men samtidigt så är det av restprodukterna från massabruken som vi kan göra ex fossilfria drivmedel till våra fordon. Han säger då att det är svårt för skogsindustrin att bygga 3 nya massabruk för att ex ta ut mer tallolja om vi inte får bruka skogen.

Han avslutar med att han tror att skogsindustrin ska satsa på volym i framtiden och att kundanpassad kartong är bra. Men återigen, då måste skogsindustrin få bruka skogen och den skogsutredning som släpptes i december 2020 har förslag som ur ett skogsindustriperspektiv inte ser så bra ut.

Sjölund får också avslutningsvis en fråga om vilka trädslag han tror kommer gynna oss i Sverige i framtiden. Han passar på den frågan då det inte är hans område.

Nu är ovanstående ett axplock från seminariet och vill själv se det i repris så länkar jag in videon här nedan. Tar man ett helhetsgrepp på andemeningen här ovan så tycker jag det framkommer några viktiga saker som borde diskuteras. Jag kan ha fel men då är det ju ypperligt att vi kan diskutera vidare detta här i tråden.

1. Det är i Sverige idag ett förkrossande fokus på fiber och massa. Sågade trävaror som troligtvis har en stark framtid (öppet mål) marginaliseras och diskuteras enbart sporadiskt. Det är nästan som att sågverken tas för givet och används som målvakt för klimatet (att bygga i trä är ju extremt smart).

2. Vart är skogsägarna i detta? Skogsindustrin ger en bild av att problemet idag med att få tag på råvara är relaterat till att beslutsfattare inom EU "inte fattar" att intensivt skogsbruk är det bästa man kan idka. Ursäkta, men det känns som att skogsindustrin för länge sedan placerat skogsägarna i ett fack där de bara ska lyfta på kepsen, plantera förädlad gran, och se glada ut?

3. Om skogsindustrin har ett gott självförtroende jämte "råvaruleverantörerna", skogsägarna så verkar det vara tvärtom i sin relation till miljöorganisationerna. Det måste ses som en framgång för miljöorganisationerna att de inte ens behöver vara på plats för att få motargument på sin ideologi? Har skogsindustrin blivit tagen på sängen (igen)?

4. Det pratas lite om skoglig forskning men mest om forskning på slutprodukter (ex batteri som är tillverkat papper). Här har vi alltså alla klumpat ihop skogsforskningen med produktforskning. Ska det vara så? Vore det inte bättre att den skogliga forskningen frikopplades helt från skogsindustrin och istället för att forska fram barrträd som växer 40% snabbare, forskade på vilka trädslag som kommer fungera i en framtid. Kanske också forskade på vilken skog som ger mest volym efter omloppstid (vilka träd lever i symbios och skyddas bäst emot skogsskador som insekter och storm).


Detta är viktiga frågor som måste diskuteras, speciellt eftersom träbyggandet verkar vara en mycket god och saftig frukt, som dessutom hänger lågt i det skogliga trädet. Men då måste nog skogsindustrin ta ett omtag i sina tankar och strategier. Sticker ut hakan och ger exempel på forskning jag gärna skulle sett presenterats på seminariet; friktionslimmat KL-trä.

Här är videon:

   TS
Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#694245 Det har alltid varit sådär. Beroende på att massaindustrin är ett fåtal internationella koncerner med stor röst och resurser. Medan sågverken är små, splittrade, ofta familjeägda och slåss om råvaran. Var på ett seminarium där en dam från Storaenso skrävlade om sin industri och om Värmland som "The Paper Province". Men hallå! Det är väl bra att Storaenso tar hand om massaveden. Men om inte sågverken såg till att vi har ett skogsbruk så bleve det inte en många pinnar ur skogen till massabruken.

Användarvisningsbild

Re: Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

skogshare  
#694263 Eftersom timrets andel av skogsbrukets intäkter framgent har potential att öka väsentligt pga kraftigt ökad, global efterfrågan på högförädlade träprodukter, finns anledning för det samlade privatskogsbruket, att tillsammans med den fristående sågverks- och träförädlingsindustrin i Sverige / Norden - självständigt investera i egen forskning som ligger i deras gemensamma intresse. Ett betydande intresse för en sådan inriktning skulle dessutom betyda goda möjligheter att framgångsrikt kunna ansöka om omfattande forskningsanslag. Det gäller både relevant skoglig forskning och sådan som avser träförädlingssidan. Den styvmoderliga och utvecklingshämmande behandlingen från fiberindustrins sida av i olika avseenden måste i alla händelser få ett slut.

Avatar Fallback

Re: Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

r93  
#694352 Nu har jag ju inte sett detta, men jag funderar på Henrik sjölunds prat om att vi kommer få se fler vindkraftverk i skogen, tycker han det är bra då eller? Dom bygger en park ganska nära mig så i somras åkte jag dit och kollade och det går åt hektar för detta, framförallt de enorma motorvägarna som numera går genom skogen.

Så vindkraft kanske är framtid för skogsägaren, men knappast för skogen, det kommer aldrig någonsin att bli skog där igen.

Avatar Fallback

Re: Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

550  
#694386 Att säga att en vindkraftspark ligger i skogen är som en vanlig park ligger i en stad. Fast i städerna förtätar man och bygger på alla grönytor. Precis som du säger så blir det jobbig att återfå skogsmarken som förloras. Samma sak med vägar, järnvägar, industrier, bostäder. Skogs- och även jordbruksmark ses som billigt och bra att använda till något "riktigt".

@Fredrik Reuter vad är friktionslimmat KL-trä? 🙂

Ofta ger projekt som ska komma fram till en helt ny produkt inget med i slutänden. Mer forskning på det som redan använts hade varit bra. En stor käpphäst idag inom byggsektorn är att träprodukter inte har lika mycket forskning bakom sig som stål och betong. Då blir konstruktörerna osäkra och väljer hellre stål eller betong eftersom det finns mer kunskap om och därför är enklare att jobba med.

Avatar Fallback

Re: Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

r93  
#694411 Ja, jag reagerade på att en vd på skogsbolag pratar om att hugga ner skogen och bygga vindkraft? Då tror man ju inte ens på sin egna produkt?

Avatar Fallback

Re: Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

Bosse1  
#694426 Det här borde alla titta på.lyssnade i 45 minuter,får nog dela upp i-)

Användarvisningsbild

Re: Reflektioner från ett skogligt forskningsseminarium

Fredrik Reuter  
#694480
550 skrev:
Fredrik Reuter vad är friktionslimmat KL-trä? 🙂


Ja, exempel kan vara simpel friktionssvetsning av trä. Som på videon nedan.


   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).