Skogsnyheter

Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

30 inlägg 6814 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

anersimyra  
#690489
. Här är för övrigt en översiktsbild på det bestånd som ska avverkas, sett såhär så ser det ju riktigt fint ut men något torde ha gått fel då man för ett antal år sedan tog upp stickvägar inför en gallring som aldrig blev av. Och nu ska det som sagt kalhuggas och troligen åter planteras med gran för att så småningom bli en tät fin monokultur av gran..🙂

Elmia
Avatar Fallback

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

isteskog  
#690491 Blir nog som på bilden då...... Gran med inslag av björk ...... 😉

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

Johan J Möller  
#690492 Mycket bra jämförelse med en bonde som odlar sin gröda och sedan skördar. Så känner jag också jag odlar min skog och skördar sedan. Eller skördar det mina föräldrar eller deras föräldrar sått. Med stolthet skördar jag, sedan återbeskogar jag tillsammans med modernatur för det jag skördar för framtida generationer.
Jag har återbeskogat allt med gran och tall men det blir alltid minst 50 procent löv.

Sedan kan man ju välja att röja bort lövet. Sedan staten tillät löv igen i våra skogar 1993 så har jag aldrig mindre än 25 procent löv.
Äldre skogar såg dock staten till att det knappt finns löv i, vilket är synd.
Går man ut i dagens ungskogar så tycker jag de har och kommer få en helt annan karaktär med gamla evighetsträd, äldre grupper och insådd löv.
Tråkigt att så många inte verkar se det.

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

Älgfoderodlare  
#690511
Josephine skrev:
Älgfoderodlare skrev:
Som jag läser det, så görs ingen jämförelse mellan planterad o självföryngrad Tallskog. Det jag läser är att; en planterad, enskiktad Tallskog, kan bli att betraktas som skyddsvärd när den blir tillräckligt gammal beroende på VEM betraktaren är !


Tjästemannagodtycke och luddiga direktiv är av direkt ondo. Det borde vara möjligt att etablera ett regelverk som verkligen efterföljs och inte som nu - att så fort en tall blir äldre än viss ålder så måste den bums sågas ner annars riskerar skogsägaren att förlora det som hans far eller morfar planterade åt honom. Det måste finnas ekonomiska incitament att bevara t.ex. 50 år till utan att "straffas" för det. En långsiktig övergång från en industri inriktad på pappersmassa till kvalitetsvirke? (t.ex.)

(Jag har läst många trådar nu, men fortsätter att läsa på så gott det går.)


Jag håller med "Josephine" o har överseende med att du inte läst alla trådar än. För är det något som jag har som ståndpunkt så är det just att låta skog bli mogen innan avverkning. Med mitt sätt att sköta skog, där jag prioriterar hög volym / areal, ökad kvalitet med förlängd omloppstid så kommer jag att bara ha övergrovt att skörda när det väl är dags. Det gynnar dessutom alla de övriga värden som efterfrågas i skogsbruket idag ( förutom träd med fullvuxen storlek ).

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

anersimyra  
#690515
isteskog skrev:Blir nog som på bilden då...... Gran med inslag av björk ...... 😉

Där finns förstås inslag av både Björk och tall men det mesta är högvuxen gran med riktigt klen diameter. De stickvägar som har tagits upp tyder på att man tänkt sig att gallra men sen har man ändrat sig. Beståndet är riktigt fult och tråkigt och ger ett intryck av att vara på väg att torka ihjäl. ” Markfloran ” består mest av inslag av vitmossa i det som i övrigt är en barrmatta. Sveaskog har nog inte någon egentlig koll på vare sig sina bestånd eller sina entreprenörer i området då en kamrat som bor i området ringde mig för ett par år sedan och frågade om en skördare verkligen fick köra i ett vattendrag..😅 jag sa åt honom att fråga skördarföraren vad som stod i traktdirektivet, vilket han gjorde. Det visade sig att den avdelning där de avverkade överhuvudtaget inte skulle röras och att traktdirektiv saknades..😅😅 höga herrar från både sveaskog och skogsstyrelsen kom störtande till platsen och vred sig likt metmaskar i ruelse över ingreppet, man kallade in ett spann arbetshästar för att få ut de sista mäktiga furor som fällts, men dessa orkade hästkrakarna inte rubba en millimeter..😂 allt slutade med att sveaskog högtidligt deklarerade att ingreppet framgent skulle användas i internutbildningen som avskräckande exempel på hur det absolut inte får gå till inom sveaskog. Men det går knappast åt någon Einstein för att förstå att entreprenören fått ett muntligt direktiv kring åtgärden och att skådespelet med hästarna enbart var löjeväckande..😂😂

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

Traktordave  
#690563 Miljörörelsen och skogsägare kommer nog kunna diskutera plantering, plantage, urskogar och miljöhänsyn till dödagar.
Problemet är väl, åtminstone med dom jag diskuterat, att man har helt olika ingångsvärden.
Vi skogsägare, om man får generalisera, tycker att vi gör ett bra arbete med biologisk mångfald genom att ha områden med naturvård (NS/NO), nyckelbiotoper och tar generell hänsyn, jobbar med skogens vatten mm.
Samtidigt en bra grundproduktion av virke.
Men, åter generaliserat, miljörörelsen kommer inte tycka vi gör ett bra jobb förrän alla skogar är sagoskogar, ibland urskogar av gran, ibland oändliga ekskogar.
Vi kommer därför aldrig mötas. Båda älskar skogen, vi som äger och brukar den på vårt sätt. Den som bara vill se en urskog på sitt sätt. Av någon anledning verkar skogen vara mer ”mystisk” och väcka betydligt mer känslor än vårt öppna odlingslandskap.
Jag har flera gånger förundrats över att folk blir så upprörda över en granskog eller en granåker.
Jämför biologisk mångfald i min gallrade granskog mot den biologiska mångfalden i Göteborg, Malmö eller vilken mindre svenskt stad som helst. Eller för den del i vissa delar av odlingslandskapet. Det är tydligen helt ok med asfalt, broar av betong och hus med stålstomme. I princip obefintlig biologisk mångfald. Åtminstone jämfört med skogen/odlingslandskapet som funnits där innan. Även stora vetefält är ok. Och man ska tydligen njuta alla fördelar med det moderna och urbana livet, senaste telefonerna, bo centralt, spela padel mm, men ve den som gallrar en skog, och ännu värre avverkar den.
Jag kan förstå att vissa inte gillar slutavverkning eller trakthyggesbruk.
Men att lyfta diskussionen till hur många ska vi vara på denna jord, hur bekvämt/obekvämt ska vi leva, nej det går inte att diskutera.
Utan frågan är mycket förenklad; trakthyggesbrukets vara eller icke, ofta icke enligt miljörörelsen.
Att lyfta den diskussionen hade gett betydligt mer än att bara smyga in kritik i en artikel som tillsynes handlar om något annat.
Speciellt som den läses av folk som förmodligen påverkar den biologiska mångfalden än mer negativt än vad än svensk skogsägare gör.

Bara mina tankar.

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

Helproffs  
#690572
Traktordave skrev:Miljörörelsen och skogsägare kommer nog kunna diskutera plantering, plantage, urskogar och miljöhänsyn till dödagar.
Problemet är väl, åtminstone med dom jag diskuterat, att man har helt olika ingångsvärden.
Vi skogsägare, om man får generalisera, tycker att vi gör ett bra arbete med biologisk mångfald genom att ha områden med naturvård (NS/NO), nyckelbiotoper och tar generell hänsyn, jobbar med skogens vatten mm.
Samtidigt en bra grundproduktion av virke.
Men, åter generaliserat, miljörörelsen kommer inte tycka vi gör ett bra jobb förrän alla skogar är sagoskogar, ibland urskogar av gran, ibland oändliga ekskogar.
Vi kommer därför aldrig mötas. Båda älskar skogen, vi som äger och brukar den på vårt sätt. Den som bara vill se en urskog på sitt sätt. Av någon anledning verkar skogen vara mer ”mystisk” och väcka betydligt mer känslor än vårt öppna odlingslandskap.
Jag har flera gånger förundrats över att folk blir så upprörda över en granskog eller en granåker.
Jämför biologisk mångfald i min gallrade granskog mot den biologiska mångfalden i Göteborg, Malmö eller vilken mindre svenskt stad som helst. Eller för den del i vissa delar av odlingslandskapet. Det är tydligen helt ok med asfalt, broar av betong och hus med stålstomme. I princip obefintlig biologisk mångfald. Åtminstone jämfört med skogen/odlingslandskapet som funnits där innan. Även stora vetefält är ok. Och man ska tydligen njuta alla fördelar med det moderna och urbana livet, senaste telefonerna, bo centralt, spela padel mm, men ve den som gallrar en skog, och ännu värre avverkar den.
Jag kan förstå att vissa inte gillar slutavverkning eller trakthyggesbruk.
Men att lyfta diskussionen till hur många ska vi vara på denna jord, hur bekvämt/obekvämt ska vi leva, nej det går inte att diskutera.
Utan frågan är mycket förenklad; trakthyggesbrukets vara eller icke, ofta icke enligt miljörörelsen.
Att lyfta den diskussionen hade gett betydligt mer än att bara smyga in kritik i en artikel som tillsynes handlar om något annat.
Speciellt som den läses av folk som förmodligen påverkar den biologiska mångfalden än mer negativt än vad än svensk skogsägare gör.

Bara mina tankar.

+ 1 på det! Balkongbiologer som glömt att deras köpcentrum tidigare var natur..

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

anersimyra  
#690573
Traktordave skrev:Miljörörelsen och skogsägare kommer nog kunna diskutera plantering, plantage, urskogar och miljöhänsyn till dödagar.
Problemet är väl, åtminstone med dom jag diskuterat, att man har helt olika ingångsvärden.
Vi skogsägare, om man får generalisera, tycker att vi gör ett bra arbete med biologisk mångfald genom att ha områden med naturvård (NS/NO), nyckelbiotoper och tar generell hänsyn, jobbar med skogens vatten mm.
Samtidigt en bra grundproduktion av virke.
Men, åter generaliserat, miljörörelsen kommer inte tycka vi gör ett bra jobb förrän alla skogar är sagoskogar, ibland urskogar av gran, ibland oändliga ekskogar.
Vi kommer därför aldrig mötas. Båda älskar skogen, vi som äger och brukar den på vårt sätt. Den som bara vill se en urskog på sitt sätt. Av någon anledning verkar skogen vara mer ”mystisk” och väcka betydligt mer känslor än vårt öppna odlingslandskap.
Jag har flera gånger förundrats över att folk blir så upprörda över en granskog eller en granåker.
Jämför biologisk mångfald i min gallrade granskog mot den biologiska mångfalden i Göteborg, Malmö eller vilken mindre svenskt stad som helst. Eller för den del i vissa delar av odlingslandskapet. Det är tydligen helt ok med asfalt, broar av betong och hus med stålstomme. I princip obefintlig biologisk mångfald. Åtminstone jämfört med skogen/odlingslandskapet som funnits där innan. Även stora vetefält är ok. Och man ska tydligen njuta alla fördelar med det moderna och urbana livet, senaste telefonerna, bo centralt, spela padel mm, men ve den som gallrar en skog, och ännu värre avverkar den.
Jag kan förstå att vissa inte gillar slutavverkning eller trakthyggesbruk.
Men att lyfta diskussionen till hur många ska vi vara på denna jord, hur bekvämt/obekvämt ska vi leva, nej det går inte att diskutera.
Utan frågan är mycket förenklad; trakthyggesbrukets vara eller icke, ofta icke enligt miljörörelsen.
Att lyfta den diskussionen hade gett betydligt mer än att bara smyga in kritik i en artikel som tillsynes handlar om något annat.
Speciellt som den läses av folk som förmodligen påverkar den biologiska mångfalden än mer negativt än vad än svensk skogsägare gör.

Bara mina tankar.
. Det var bra sammanfattat, och låt oss därmed njuta av både den ” vilda och tama ” skogen..👍🙂

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

Älgfoderodlare  
#690576
anersimyra skrev:
1609354209_2980d251-9677-4c1d-b84e-6c1066b5bfc3.jpeg
1609354177_b29586c0-468a-4366-8b85-f2753f2cc750.jpeg
1609354179_d058b5cf-c8f8-46d0-8adb-80b4eceff4a6.jpeg
1609354179_d058b5cf-c8f8-46d0-8adb-80b4eceff4a6.jpeg
1609354173_a33a6145-0d54-4217-84d7-b2cb43242a2b.jpeg
1609354200_45951c15-6094-466d-b96d-0f0c2b50f7c8.jpeg
1609354210_1b205f89-83f7-49d4-9b84-b8c84440fce4.jpeg
1609354204_99a8024f-1c2f-4d4e-8541-4ca6b1ec19d7.jpeg
1609354193_0e8ffbd4-4ab3-4970-8b69-33a08d7af646.jpeg
1609354216_55f1ac8c-9954-4ae7-b819-9938bc66eb7f.jpeg
1609354212_c4271dc4-7756-479d-88a6-8a9e6de291f5.jpeg
1609354179_0709e43e-a189-45ac-8462-51becbb08546.jpeg
1609354212_430f7524-ca37-43ce-9ec8-b3817a135c36.jpeg
. Det var bra sammanfattat, och låt oss därmed njuta av både den ” vilda och tama ” skogen..👍🙂


Du tog mig på orden "anersimyra" ! Men det är kanske dags att göra något mer, större av det hela. Att fler blir att dokumentera våra "pärlor" i skogen som ändå redan finns.

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

Josephine  
#690684
anersimyra skrev: Det var bra sammanfattat, och låt oss därmed njuta av både den ” vilda och tama ” skogen..👍🙂


Bra skrivet och mycket vackra bilder! :-)

Fördelen med Sverige är ju att vi än så länge har ganska lite "fake news" i våra största mediekanaler
och att vi inte heller är en diktatur likt Kina.
Jag skulle därför vilja uppmana dem som orkar att inte stänga in sig i ett forum eller en FB-grupp där alla tycker likadant. Skyttegravskrigen förlorar alla på, bättre att se till att balkongbiologierna kommer ut och lär sig skillnaden mellan en barkborre och en större bastborre. ;-)

(ps. Tack för att jag får vara med i diskussionen.)

Avatar Fallback

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

morco  
#690704 Du ska inte tacka Josephine, kul att läsa dina inlägg och om fler från både ”bevarandesidan” och produktionsidan hade din framtoning hade vi nog haft en bättre dialog.

Svårt att få något gehör om man pissar på ett helt kollektiv och jämställer småbrukare med sveaskog bara för man tar upp ett hygge som kräver anmälan.... ingen nämnd, ingen glömd

Själv har jag sedan 8 år en fastighet på 75 ha, är en sådan där hatad utbo med lönejobb. Tillbringar dock all ledig tid i skogen och formar aktivt en blandskog av allt som föregående ägare inte röjt fram som monokultur.

Avatar Fallback

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

martall  
#690923 Om jag inte minns helt fel drar svenskt skogsbruk in cirka 130 miljarder kronor i året, en rätt så stor summa för ett litet land. Det vore väldigt tråkigt att slarva bort en sån summa på känslomässiga beslut och egna övertygelser, var ska då dessa personer och föreningar som jagar blommor och bin få sitt föreningsstöd ifrån?
Artiklar som denna kan få stora konsekvenser på sikt när gemene man blivit övertygad vad som är "rätt".

Avatar Fallback

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

gurka  
#690933
Josephine skrev:
Jag skulle därför vilja uppmana dem som orkar att inte stänga in sig i ett forum eller en FB-grupp där alla tycker likadant. Skyttegravskrigen förlorar alla på,


Ja det håller jag med dig om.

Jag tycker vi haren tråkig utveckling där alla åsikter som räknas måste framföras av en grupp eller organisation.
Det kan som exempel kan vara en enskild mindre skogsägare, som anser att myndigheten Skogsstyrelsen framför ett orimligt krav. Skogsägaren måste då för att få tillgång till experter ansluta sig till någon organisation, som han kanske inte delar alla värderingar med.

För övrigt är väl Skogsstyrelsen roll idag med ansvaret för både produktion och miljö lite som om att lägga domare, åklagare och försvarsadvokat under samma chef.

Vore det inte bättre att Skogsstyrelsen som idag har ansvaret för både har produktions- och miljö-mål delades i två enheter för att med respektive expertkompetens kunna bevaka respektive intresse på ett rättssäkert sätt?

Användarvisningsbild

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

Josephine  
#691391
gurka skrev:För övrigt är väl Skogsstyrelsen roll idag med ansvaret för både produktion och miljö lite som om att lägga domare, åklagare och försvarsadvokat under samma chef.

Vore det inte bättre att Skogsstyrelsen som idag har ansvaret för både har produktions- och miljö-mål delades i två enheter för att med respektive expertkompetens kunna bevaka respektive intresse på ett rättssäkert sätt?Jag har tänkt samma sak, det ser konstigt ut att en myndighet som i första hand ser till vinstintresset också ska ha ansvaret för det motsatta.... Det borde ligga på två olika myndigheter logiskt sett.

Men det är som med allting annat - pengar och miljö hålls åtskillt. När jag mejlade till EUs finans-ansvarige för flera år sedan om Östersjöns övergödning (vilket ju leder till sämre fiske m.m. = ekonomiskt intresse) så vidarebefordrade de prompt mitt mejl till den miljöansvarige och jag fick aldrig något svar. :-(

Avatar Fallback

Re: Svensk skogsskövling porträtteras i New York Times

gurka  
#691417
Josephine skrev:Jag har tänkt samma sak, det ser konstigt ut att en myndighet som i första hand ser till vinstintresset också ska ha ansvaret för det motsatta.... Det borde ligga på två olika myndigheter logiskt sett.


Jag anser att dagens Skogsstyrelse inte i första hand ser till vinstintresse men pga att vi inte ser den interna beslutsprocessen kommer vi till samma slutsats
" Det borde ligga på två olika myndigheter logiskt sett.".

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).