Sida 1 av 1

Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen skog  ARTIKEL

Postat: mån 09 nov 2020, 01:10
av Pierre Kjellin
Statens Fastighetsverk kan mycket väl ha virke av den kvalitet som hade krävts till renoveringen av Ornässtugan, men det är för dyrt och arbetsintensivt att leta i de bortåt 300 000 hektaren egen skog. Så svarar Fastighetsverket på frågan om varför de valde att köpa ryskt virke till den antika timmerbyggnaden.I en artikel här på Skogsforum har vi berättat att en av Sveriges större markägare – Statens Fastighetsverk med bortåt 300 000 hektar produktiv skog – köpte virke med ursprung i Ryssland när man behövde takspån av finaste kärnfura till en historisk timmerbyggnad i Dalarna (Ornässtugan).

Inför arbetet med artikeln ställdes följande frågor till Statens Fastighetsverk via pressekreteraren Åsa Carlberg. Efter flera dagar återkom hon med svar:

SFV:s eget skogsbruk är FSC-certifierat. Har ni gjort några kontroller av det virke ni köpte in till renoveringsarbetena på Ornässtugan avseende var det är avverkat, om den aktör som gjorde avverkningarna var certifierad eller avverkade och återbeskogade på ett hållbart sätt?

– Nej, SFV har inte gjort några egna kontroller i det här fallet. Virket är upphandlat via vår entreprenör Falu Allbygg. Däremot har vi ställt höga kvalitetskrav på virket. För fyra år sedan, då den östra delen av Ornässtugans tak renoverades, gjorde SFV en noggrann utredning kring vilket virke som skulle krävas för ett lyckat resultat. Vi visste därför att taket, som på Ornässtugan är flackt, kräver ett virke med hög densitet och att det var det som vi skulle efterfråga. Det har vi också fått.

Vad ställer SFV generellt för krav på de externa leverantörer ni köper virke av?

– SFV har en strävan mot att så ofta det går använda FSC-märkt virke i våra projekt. Ibland lyckas vi inte med det på grund av till exempel pressade projekttider eller ekonomiska ramar. Däremot är det centralt att virket ska leva upp till de tekniska krav som det aktuella projektet kräver. Vad gäller Ornässtugan har vi haft mycket höga kvalitetskrav för att virket ska passa den aktuella taklutningen.

SFV äger och förvaltar stora arealer skog – hur kommer det sig att ni inte hittat eller kunnat få fram virke som uppfyller de krav ni ställde på den takspån ni använde till Ornässtugan? Har ni ens undersökt detta ordentligt?

– Det stämmer att SFV äger och förvaltar stora arealer skog. Kvalitetsmässigt är det troligen möjligt att i beståndet hitta träd som uppfyller kraven som spånen till Ornässtugan. När det gäller att använda eget virke i olika projekt har vi också gjort det i några fall, dock i ganska liten utsträckning. Anledningen till detta är att det ofta handlar om ganska små virkesvolymer. Det gör att processen blir väldigt arbetsintensiv och därmed också dyr att ta ut en liten mängd virke som ska fraktas till ett sågverk för att delas, torkas och sedan fraktas vidare. Ledtiderna blir också relativt långa eftersom vi ofta sålt virket för en tid framöver.

Foto: Leif Öster

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@gmail.com....
Tel: 070-334 50 09

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: mån 09 nov 2020, 07:58
av Skogsola
Rätt så självklart. Visst finns det skogsägare som letar fram någon stock i sin skog och delar med ett kedjesågverk eller liknande. Det är en kul hobby. Men de flesta tycker att det går smidigare att fara till bygghandeln. Nu gällde det dessutom att göra takstickor och det gör sig inte själv.

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: mån 09 nov 2020, 10:02
av bgl
Hela svaret visar upp signaler om bristande förvaltning av Statens egendom!
Ärendet borde överlämnas till Riksrevisionen för granskning.

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: mån 09 nov 2020, 11:08
av Skogsola
Hur dyrt skulle det ha blivit om statstjänstemännen skulle ha stått och täljt takstickor?

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: mån 09 nov 2020, 12:50
av busholle
Tänker mig att det finns två riktigt stora svenska köpare av denna speciella typen av virke. Den ena har vi fått redogjort för ovan och den andra är svenska kyrkan. Båda är stora skogsägare och är de i Sverige som borde ha absolut bäst förutsättningar för att både skapa efterfrågan på svenskt virke och själv tillgodose det med det egna skogsinnehavet.

Svenska kyrkan vet jag har huggt specialvirke till egna projekt bl.a. Södra Råda gamla kyrka som det rapporterats om i media. Men det utgör undantag.

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: mån 09 nov 2020, 13:17
av surjämten
Senvuxen norrlandsfura finns det mkt gott om.
Har en hel del sådana med täta årsringar o en ålder runt 120 år
Den borde väl duga??

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: mån 09 nov 2020, 13:23
av Camaro1969
surjämten skrev:Senvuxen norrlandsfura finns det mkt gott om.
Har en hel del sådana med täta årsringar o en ålder runt 120 år
Den borde väl duga??


när de pratar kvalitetsvirke häromkring är det 250-300 år

hälsingefuran =)

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: mån 09 nov 2020, 16:16
av Bosse1
Vågar de ens hugga? Det ska ju bli turistreservat 🤣

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: mån 09 nov 2020, 17:55
av Mellberg
Kan aldrig bli billigare än när statstjänstemän täljer takstickor, de har ju redan fått sin lön (betalt). Tänk att få berätta för barnbarnen om takstickan, hen levererade till Ornässtugan 😎

När inte stora aktörer som fastighetsverket bemödar sig det minsta lilla och efterfrågar och betalar rejält för unika virkeskvaliteter, blir det att satsa på fiber och bioenergi. Icke sa Nicke :mrgreen:

Re: Fastighetsverket: För dyrt leta kvalitetsvirke i egen sk

Postat: sön 15 nov 2020, 19:31
av rejser
Industrin i Sverige är ju generellt inte intresserad av kvalitet, så vi driver upp träd på 55-60 år som är lite sådär i kvaliteten.
Och har man virke med kvalitet får man inte betalt mer.
Känner snickare som importerar reglar när dom bygger till sig själv.