Skogsnyheter

Så hotas basindustri & skogsnäring av tjänstemannaaktivism

8 inlägg 2055 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Så hotas basindustri & skogsnäring av tjänstemannaaktivism

Skogsvaktaren  
#658842 Det privata ägandet är det som leder till den typ av skötsel som ger goda resultat och långsiktighet över generationer. Dessutom bidrar det stora antalet privata ägare, med olika mål med sitt skogsbruk, och med olika brukningsmetoder, till att skapa variation och biologisk mångfald i landskapet.
Allt i artikeln nedan stämmer och jag är en riktig skogs och jordbrukare. Har man hängt med de senaste åren i debatten kan jag köpa allt i artikeln för det är precis vad som pågår. Som tur är har nu miljööverdomstolen tagit skogsstyrelsen i örat och rättat till i flera överklaganden.
Den skog man nu vill beslagta och bevara har vårdats av privata skogsägare i generationer för de vet bäst att förvalta sin egna skog till kommande generationer. Det ska inte komma någon tjänsteman med 25-öres miljöutbildning och försöka tvinga någon till kortsiktiga lösningar.
Jag håller på de små privata skogsägarna. Sverige behöver förändras.
En början är att återinföra tjänstemannaansvaret. Då borde den aktivistiska ådran hos vissa tjänstemän strypas något. Men det förutsätter förstås att inte aktivismen tillåts stanna inom rättsvårdande myndigheter.
Med tanke på ett antal rättsprocesser med tvivelaktig koppling till egendomsskyddet i grundlagen är det hög tid för detta.
Äganderätten är mycket viktig och ska alltid försvaras och upprätthållas annars urholkar man allt förtroende. 😀

https://ledarsidorna.se/2020/07/sa-hota ... aaktivism/

Svensk basindustri svarar för drygt en fjärdedel av svenska exportintäkter men sysselsätter knappt tio procent av arbetskraften. Skogsnäringen är en av dessa näringar och en av Sveriges i särklass viktigaste. Trots den visade effektiviteten har staten sedan decennier gjort allt för att slå sönder den.

Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste basindustrier och exporterar årligen för ca 150 miljarder. Skogen bidrar med pappersmassa, sågade trävaror och bioenergi i olika former.

Till skillnad mot vad som ibland påstås så minskar inte skogen. Tvärtom så ökar volymen stående skog hela tiden – samtidigt som den totala avverkningen också ökar över tid. Den stora merparten av svensk skog, över 80 procent, ägs av privata intressenter, och 50 procent ägs av privata enskilda ägare, en följd av den historiska självägande svenska bondens skogsinnehav.

Det privata ägandet är det som leder till den typ av skötsel som ger goda resultat och långsiktighet över generationer. Dessutom bidrar det stora antalet privata ägare, med olika mål med sitt skogsbruk, och med olika brukningsmetoder, till att skapa variation och biologisk mångfald i landskapet. Precis som i det svenska jordbruket.

En förutsättning för denna variation och mångfald är att den enskilde medborgaren har ett starkt skydd gentemot omvärlden, däribland staten. Utan en stark och tryggad privat äganderätt, hade dessa goda resultat inte funnits.

Om staten genom en myndighet eller någon annan privatperson kan ta din egendom kommer färre att ta risken att lägga sin tid, ork och pengar på̊ att köpa, äga och förvalta svensk skog och mark. Äganderätten är på goda grunder inskriven i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, då ett starkt skydd för det privata ägandet är en förutsättning för en fungerande demokrati.

Baserat på en analys utförd av Metria konstaterade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i slutet av maj att i Sverige har 58% skyddad natur om vi räknar på samma sätt som t.ex. Tyskland. Analysen visar att Sverige har ett kraftigt avvikande sätt att sammanställa och rapportera skyddad natur i jämförelse med andra EU-länder. Svenska myndigheter inkluderar bara strikt skyddad natur, enligt Naturvårdsverket därmed 14,5%, vilket ger en europeisk sistaplats.

Nog låter det märkligt?

Kan man verkligen ifrågasätta dessa tjänstemän och myndigheter, och hur de har valt att sammanställa och rapportera skyddet av svensk natur?

Ja, det kan man.

Det görs allt oftare bland de som äger och sköter sin egen skog och mark. Myndigheter och deras tjänstemän är de som oftast bildar naturreservat. Åren 2017–2019 uppgick arealen nya beslutade områden för naturreservat till totalt hela ca 224 000 hektar – ett område dubbelt så stort som Mälaren. Det kan vara rimligt att vissa områden undantas mänsklig påverkan eller sköts på särskilt sätt. Men det är alltför ofta så att statliga, regionala eller till och med kommunala tjänsteman, som verkar genom en myndighet tvingar fram naturreservat på den enskilda medborgarens egendom.

Och att marken skyddas mot ägarens vilja och utan hänsyn till konsekvenserna för denne. I vissa fall har det skett i form av ren konfiskation – en äganderättsvidrig hantering som långa domstolsprocesser till sist satte punkt för, men som kostat de drabbade markägare stora summor. Mot en myndighets maktmedel och resurser står du dig i regel slätt trots att du har medverkat till att finansiera deras verksamhet via skattsedeln.

Det är staten med dess maktbefogenheter som är den avgjort starka parten i sammanhanget. I dessa rättsliga processer är den enskild svag eftersom staten äger och är processen.

Svenska myndigheter har alltså beräknat andelen skyddad natur i Sverige – mark som har tagits ur bruk – på ett mot andra länder avvikande sätt, vilket har resulterat i att Sverige inte eller knappt kan anses klara de internationellt satta målen. Vad blir effekten av det?

Jo, att myndigheterna måste ta över ännu mer mark. Och fortsätta att med skattemedel sysselsätta ett statligt naturvårdskomplex.

Det är omöjligt att inte misstänka att myndigheternas val har styrts av ansvariga tjänstemän; alltså tjänstemannaaktivism. En fungerande äganderätt förutsätter att en oväldig och fungerande statlig förvaltning som inte sätts ur spel av politiker och tjänstemän. Så synes dessvärre ha skett när det gäller sammanställning och rapportering av i Sverige skyddad natur.

Vi utgår ifrån att detta granskas grundligt.


Senast redigerad av Skogsvaktaren tor 30 jul 2020, 08:21, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Så hotas basindustrin och skogsnäringen av tjänstemannaa

Avslutat-02  
#658843 Statliga myndigheter som man misstänker missköter sin ställning ska anmälas till författningsskyddet. Denna polisiära instans jobbar under säkerhetspolisen och har som uppgift bland annat att myndigheter och tjänstemän följer lagar och regler.

En briljant lösning på alla problem vi har med tjänstemän som i sin iver för att skapa problem för skogsbruket, är och var tjänstemanna ansvaret...detta skulle dock utökas rejält så att man ansågs som landsförrädare om man överskred sin befogenhet.

Menar ingen arkubusering utan ett vanligt hederligt gatlopp med efterföljande åtal räcker gott, det vore nog ett bra avskräckande exempel på att inte stoppa fingrarna i fel kakburk..

Vi läser om konsulter som tycker att det är fullt normalt med höga taxor för miljöns skull..
Men när man börjar skrapa på ytan så dels har de vävt in sina egna ersättningar som skall täckas av detta...sedan även en smygbeskattning på varje fastighetsägare..
Alla tjänstemän gnuggar fingrarna och hoppas på utdelning till sin avdelning så att man kan ytterligare anlita en konsult med dessa briljanta lösningar...

Inom skogsbruket ser vi många vansinnes paragrafer komma år efter år, alla går emot skogsbruket och skogsägaren..

Politiker är lättledda människor som vänder sig dit stödet finns, de vågar sällan stå upp för förslag som är bra för landet, för det blåser kallt när de andra släcker elden...

Vems fel är då detta egentligen? Ditt och mitt så klart, vi knyter näven i fickan och mumlar lite sedan fortsätter vi i samma spår...och röstar på samma skit som ställer till det igen.

Frågan är inte vad kan vi göra?
Utan vad är det som vi inte gjort för sveriges bästa? Varför lät vi detta ske ytterligare en gång trots att vi vet vad som skulle ske igen?

Användarvisningsbild

Re: Så hotas basindustrin och skogsnäringen av tjänstemannaa

Skogens fileer  
#658847 Bra reflektioner och många perspektiv som berörs i komplex fråga. För er som inte har läst Carl Henrik Palméers text om ” vägen till finskog” kan den ytterligare bredda och addera perspektiv när de stora penseldragen ska diskuteras. Man behöver dock en kopp kaffe och lite lugn och ro runt sig då den är ett par sidor, men väl värd att reflektera över. http://WWW.areca.se

Avatar Fallback

Re: Så hotas basindustri & skogsnäring av tjänstemannaaktivi

hfab  
#658860 @Skogsvaktaren

Vart hittar du uppgiften om att 58% av naturen är skyddad?
Vad i denna analys räknas som natur ?

Användarvisningsbild

Re: Så hotas basindustri & skogsnäring av tjänstemannaaktivi

Skogsvaktaren  
#658863 Om Sverige skulle räkna på samma sätt som Tyskland (EU) blir andelen skyddad natur 58 procent icket bara 14% som myndigheter felaktigt och medvetet manipulerar siffrorna till.
Fakta
Syftet med rapporten är att visa politiker och beslutsfattare att svenska myndigheter beräknar skyddad natur på ett betydligt strängare sätt än övriga Europa.

Olika aktörers beräkning av skyddad natur (av landets areal):
Naturvårdsverket: 14,5 procent
Tyskland: 37 procent
LRFs beräkning enligt ny rapport: Upp till 58 procent (beroende på hur många nivåer av skydd man inkluderar)

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/rik ... 5/ny-sida/

https://www.landskogsbruk.se/kronikor/a ... dad-natur/

Ny rapport: Sveriges sätt att beräkna skyddad natur strängare än något annat land inom EU
Riks Upp till 58 procent av Sveriges natur är skyddad. Det visar en ny rapport från LRF som belyser olika nivåer av skydd och sätt att beräkna skyddad natur. Rapporten förklarar också varför Sverige idag med myndigheternas sätt att räkna hamnar på sista plats i EU-jämförelser.

När svenska myndigheter som Naturvårdsverket beräknar skyddad natur inkluderas bara den formellt skyddade naturen, det vill säga naturreservat, nationalparker, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden. Summan av dessa är 14,5 procent av Sveriges areal.

Upp till 58 procent skyddad natur
Om man istället räknar på liknande sätt som de flesta andra länder i Europa blir andelen skyddad natur betydligt högre, upp till 58 procent. Då ingår förutom formellt skydd också impediment, frivilliga avsättningar, hänsynsytor, strandskydd, biosfärområden, världsarv och riksintressen för naturvård och friluftsliv.

- Att svenska myndigheter räknar på ett annat sätt än resten av Europa snedvrider bilden av hur mycket skyddad natur vi har i Sverige. Det riskerar att påverka politiska beslut som rör Sverige, både nationellt och på EU-nivå på felaktiga grunder. Det kan innebära stora negativa konsekvenser för utvecklingen av svensk bioekonomi, omställningen till ett hållbarare samhälle och bli en konkurrensnackdel för den gröna näringen, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Viktigt förstå de olika nivåerna av skydd
I rapporten, som utgår från beräkningar från analysföretaget Metria och LRF, görs flera jämförelser mellan olika sätt att räkna och inkludera eller exkludera olika nivåer av naturskydd.

Ett jämförande exempel är Tyskland som rapporterar 37 procent skyddad natur. Skillnaden är att Tyskland exempelvis tillåter jord- och skogsbruk på mark som räknas som skyddat område. Strikt skydd liknande svenska naturreservat utgör bara några få procent av Tysklands areal.

Risk att regeringen tar felaktiga beslut
Under 2020 ska Sverige, liksom andra länder, slutrapportera till FN hur vi lyckats skydda minst 17 procent av naturen. Samtidigt pågår diskussioner inom EU och FN om nya, troligtvis högre, målnivåer.

– När Naturvårdsverkets väljer att räkna på ett annat sätt än andra länder, hamnar vi under gränsen för godkänt, vilket gör att regeringen riskerar att ta beslut på felaktiga grunder. Våra beslutsfattare måste förstå olika länders beräkningsgrunder för att kunna ta faktamässiga beslut.
😎 😀

   TS
Användarvisningsbild

Re: Så hotas basindustri & skogsnäring av tjänstemannaaktivi

Skogsvaktaren  
#658893 Finns även en välskriven ledare av Norra Skogs vd Pär Lärkeryd i Skogsmagasinet , som bra belyser läget och skogens roll för landet.
Om man dessutom kollar vem & vilka som sitter högst uppe på skogsstyrelsen blir man inte förvånad = grönsakskomunister 😎

   TS
Användarvisningsbild

Re: Så hotas basindustri & skogsnäring av tjänstemannaaktivi

halvproffs  
#659901 https://www.expressen.se/ledare/malin-s ... d-de-vill/

Mycket bra skrivet! Tror att de flesta här håller med.

Avatar Fallback

Re: Så hotas basindustri & skogsnäring av tjänstemannaaktivi

Avslutat-02  
#659906 Är verkligen dags att slå sig fri från statens förtryck och andra påtryckningar...

Att industrin har åsikter och tankar om vad skogsstyrelsen ska göra och agera är bara hemskt...vi är de som äger skog och mark...då är det vi som ska bestämma..

Ser ut som om vi inte behöver ha skogsstyrelsen och andra myndigheter som tror de har något att säga till om.

Blir billigare för oss alla.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).