Skogsnyheter

Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i syd

118 inlägg 15892 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Älgfoderodlare  
#651642 Det som jag tycker att många missar i beräkningen av volym / ha kontra tillväxt / träd, är antalet träd / ha. Även om man har 4 mm tillväxt i årsringsbredd ( radietillväxt ) på 700 stammar i en 70 årig skog, med en medel diam. på 30 cm innan slutavverkning. Så är tillväxten / areal klart lägre än om man har 2 mm radie tillväxt / träd på 2600 stammar / ha med en medelstam på 30 cm även i en 90 - 100 årig skog. Tråden " Gallringskatastrofen . . . . " talat sitt tydliga språk här ! Kvaliteten följer med som ett brev på posten ! Volymproduktionen / areal är på tok för låg i Sverige som den är idag, som bara främst missgynnar privatskogsägarna ! Högre slutavverkningsålder samt ökat stamantal / areal vid slutavverkning gynnar alla ! Gallringar är till för att missgynna o hålla nere den tot. prisutvecklingen vid slutavverkningar för privat skogsbruket !

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Vedproducent  
#651644
Älgfoderodlare skrev:Det som jag tycker att många missar i beräkningen av volym / ha kontra tillväxt / träd, är antalet träd / ha. Även om man har 4 mm tillväxt i årsringsbredd ( radietillväxt ) på 700 stammar i en 70 årig skog, med en medel diam. på 30 cm innan slutavverkning. Så är tillväxten / areal klart lägre än om man har 2 mm radie tillväxt / träd på 2600 stammar / ha med en medelstam på 30 cm även i en 90 - 100 årig skog. Tråden " Gallringskatastrofen . . . . " talat sitt tydliga språk här ! Kvaliteten följer med som ett brev på posten ! Volymproduktionen / areal är på tok för låg i Sverige som den är idag, som bara främst missgynnar privatskogsägarna ! Högre slutavverkningsålder samt ökat stamantal / areal vid slutavverkning gynnar alla ! Gallringar är till för att missgynna o hålla nere den tot. prisutvecklingen vid slutavverkningar för privat skogsbruket !

Ja att det gallras för hårt håller jag med om. Sen är det ju en omöjlighet att hålla 2600 stammar med 30 cm medeldiameter. En sån stam håller ju nästan 1 m3 sk och du skulle då ha drygt 2000 kubik per hektar. Så enkelt är det inte att få volym genom att sluta gallra tyvärr.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Älgfoderodlare  
#651647
Vedproducent skrev:
Älgfoderodlare skrev:Det som jag tycker att många missar i beräkningen av volym / ha kontra tillväxt / träd, är antalet träd / ha. Även om man har 4 mm tillväxt i årsringsbredd ( radietillväxt ) på 700 stammar i en 70 årig skog, med en medel diam. på 30 cm innan slutavverkning. Så är tillväxten / areal klart lägre än om man har 2 mm radie tillväxt / träd på 2600 stammar / ha med en medelstam på 30 cm även i en 90 - 100 årig skog. Tråden " Gallringskatastrofen . . . . " talat sitt tydliga språk här ! Kvaliteten följer med som ett brev på posten ! Volymproduktionen / areal är på tok för låg i Sverige som den är idag, som bara främst missgynnar privatskogsägarna ! Högre slutavverkningsålder samt ökat stamantal / areal vid slutavverkning gynnar alla ! Gallringar är till för att missgynna o hålla nere den tot. prisutvecklingen vid slutavverkningar för privat skogsbruket !

Ja att det gallras för hårt håller jag med om. Sen är det ju en omöjlighet att hålla 2600 stammar med 30 cm medeldiameter. En sån stam håller ju nästan 1 m3 sk och du skulle då ha drygt 2000 kubik per hektar. Så enkelt är det inte att få volym genom att sluta gallra tyvärr.


- Nej, men även om en viss självgallring sker o man har en slutavverkningsålder som ligger upp emot 130 - 140 år o stamantalet / areal ligger på ca. 1700 - 1800 stammar, så torde ändå slutvolymen / areal o därmed avverkningsnettot bli klart högre än de flesta har idag. Det man slipper är det negativa i vad "Skogs o prisåderlåtningen" ger via den gallring som sker idag som bidrar till att sänka slutavverknings nettot ! Fungerar det i Hyssna o i Härjedalen, borde det kunna ske på fler platser i Sverige utan problem. Är det en felinlärning o ser vi bara begränsningar i vad en skog egentligen kan vara ? Kanske dags att vi vidgar våra vyer ! Skog som sköts på rätt sätt, kan över tid ge mer / areal än vad vi tror !
"Skog för mig är de träd som bildar den, inte utrymmet mellan dom " !

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651653 Om du skulle ha 2600 stammar vid tiden för första gallring och bara låta allting stå så skulle du få en helt extrem självgallring innan skogen ens nått 100 års ålder. De grövsta träden skulle bli ungefär så grova som de blir när man gallrar, men sen skulle du ha mängder av väldigt klena träd. Om du skulle ha 30 cm i medeldiameter med 700 st/ha så motsvarar det nästan 50 m2/ha i grundyta. I det täta ogallrade beståndet skulle du inte ens ha 20 cm i medel. Och volymen gagnvirke skulle vara lägre än i det gallrade.

Det du också missar är att det inte fungerar som du tror med årsringsbredden. Ju större dimensionsspridning det är i beståndet, desto större variation är det också i årsringsbredd mellan de grövsta och de klenaste träden, med bredast årsringar på de grövsta träden och smalast på de klena.

Gallring har flera syften men två av dom är att dels minska självgallringen och dels öka gagnvirkesvolymen vid slutavverkningen.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

jannee  
#651655 Var hittar ni den mark som bär 1700 till 1800 130 åriga granar/ha.
Den skogen lär i vilket fall som helst inte vara speciellt grov.
Vet nämligen om ett skifte norr om Karlskrona som planterades för 70 år sedan.
Därefter röjdes det tydligen bort lite löv då och då men ingen gallring.
M.a.o. ca 2500 stammar/ha och självgallringen hade satt ordentlig fart.
Sydved köpte avverkningen och det mesta blev - ja just MASSAVED.
Där jag bor klarar marken som mest ca 900 stammar/ha men då får det ändå inte bli för hög ålder innan avverkning genomförs..

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651656
Älgfoderodlare skrev:även om en viss självgallring sker o man har en slutavverkningsålder som ligger upp emot 130 - 140 år o stamantalet / areal ligger på ca. 1700 - 1800 stammar, så torde ändå slutvolymen / areal o därmed avverkningsnettot bli klart högre än de flesta har idag.

Gallring förlänger tiden till medeltillväxtens kulmination. Med stort stamantal och gallringfritt peakar löpande tillväxten tidigare och sjunker sen snabbare. Gallring gör att tillväxten blir uthålligare.

Glöm inte heller att avverkningskostnaden sjunker när medelstammen blr grövre.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651657
Sid Fernwilter skrev:Hur många procent anser du att årsringbredden respektive trädets ökade diameter påverkar volymtillväxten?

Hos ett litet träd är volymtillväxten låg även med en bred årsring.
Hos ett stort träd är volymtillväxten hög även med en smal årsring.
Eftersom grundytan är diametern i kvadrat så ger samma årsringsbredd helt olika effekt på grundytetillväxten beroende på trädets diameter.
Därför går det inte att svara på din fråga med annat än "det beror på..."

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Sid Fernwilter  
#651667
Lars Lundqvist SLU skrev:
Sid Fernwilter skrev:Hur många procent anser du att årsringbredden respektive trädets ökade diameter påverkar volymtillväxten?

Hos ett litet träd är volymtillväxten låg även med en bred årsring.
Hos ett stort träd är volymtillväxten hög även med en smal årsring.
Eftersom grundytan är diametern i kvadrat så ger samma årsringsbredd helt olika effekt på grundytetillväxten beroende på trädets diameter.
Därför går det inte att svara på din fråga med annat än "det beror på..."


Du har rätt som vanligt Lars. Stora träd har högre volymtillväxt än små träd.

Visst är det lätt att ha rätt om man när man inte gillar frågan som ställs istället väljer att svara på en annan som man gillar bättre?

Det som Janne berättade gällde att han hade märkt att årsringsbredden ofta minskade i gammal, exempelvis 80 årig, granskog.
Sådana träd är grova och höga. Små träd är alltså inte relevanta för diskussionen.
Jag gav tidigare ett exempel som visade att minskad årsringsbredd minskar volymproduktionen och att ökad diameter inte räcker till för uppväga årsringsbredden på många år.
Du svarade att jag räknar helt uppåt väggarna men i nästa andetag att om minskningen av årsringsbredden bara vore 0,1 mm så vore tillväxten konstant.

Frågan är alltså, kan diameterökningen av en vuxen gran under kommande år inom rimlig tid uppväga minskningen av volymtillväxten som en minskad årsringsbredd medför? Givetvis förutsätts en märkbar synlig minskning, alltså inte i storleksordningen 0,1 mm.

Det blir lättare att följa diskussionen om du använder samma värden som i exemplet. D=30 cm, årsringsbredden minskar från 4 till 2 mm.

Givna värden att utgå ifrån medför att svaret inte kan bli "det beror på" utan det finns ett entydigt svar.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651669 Nej, därför att det är ett orimligt antagande. Det var därför jag frågade om årsringsbredden skulle vara 0 år 3, dvs minska 2 mm per år: 4, 2, 0.
Minskningen sker väldigt gradvis, vilket syntes bra på den bild Ulf la upp i sin lövträdstråd ikväll: I den bilden gick det från 2-2,5 mm i början när trädet var 8-10 cm i brösthöjd, till 1 mm när trädet var ca 40, 100 år senare. Den genomsnittliga förändringen är långsam år från år men kan bli ganska mycket efter några decennier.

Om vi ska diskutera årsringsutveckling och tillväxt så måste värdena vara rimliga.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Älgfoderodlare  
#651699
Lars Lundqvist SLU skrev:
Älgfoderodlare skrev:även om en viss självgallring sker o man har en slutavverkningsålder som ligger upp emot 130 - 140 år o stamantalet / areal ligger på ca. 1700 - 1800 stammar, så torde ändå slutvolymen / areal o därmed avverkningsnettot bli klart högre än de flesta har idag.

Gallring förlänger tiden till medeltillväxtens kulmination. Med stort stamantal och gallringfritt peakar löpande tillväxten tidigare och sjunker sen snabbare. Gallring gör att tillväxten blir uthålligare.

Glöm inte heller att avverkningskostnaden sjunker när medelstammen blr grövre.


I tätare bestånd blir ju inte den mekaniska påverkan lika stor, vilket gör att man får en jämnare stamutveckling på hela stammen. I gallringsfritt med endast en ringa del självgallring, ligger både stamantal o tillväxt långt över den normalt gallrade skogen enl. forskning. "Bankrådgivare" skulle i mitt fall endast bara bli en belastning ! Det är tur att detta är min skog, annars hade den inte fått se ut som den gör ! Att andra sen gör efter eget tycke eller skaffar sig en "Bankrådgivare", är ju inget jag vill påverka direkt. Bara visa att det finns alternativ !
Ca. 70 - 80 årigt blandbestånd med enbart 30 + i huvudstammarna.
Drygt 20 - årig Tallungskog med fortfarande ringa självgallring.
Ca. 60 - årig Tallskog med 24 - 25 cm i medelstam på huvudstammarna.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651729 Huvudstammar? Och vad gör du med resten av träden när det är dags för slutavverkning?

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Älgfoderodlare  
#651740
Lars Lundqvist SLU skrev:Huvudstammar? Och vad gör du med resten av träden när det är dags för slutavverkning?


"Huvudstammar" är det samma för mig som de som är "Dominanter" inom ett bestånd. Så länge som de övriga växer, så blir de att tillskott till slutavverkningsnettot som man förmodligen INTE skulle ha fått vid en ev. gallring. Men som vid dialogen av ex. "Sid Fernwilter", så väljer du att göra nya frågeställningar som är helt irrelevanta mot de delar som är av vikt för ämnets utveckling /betydelse i tråden ! Så för mig hänför du dig till kategorin " Bankrådgivare", d.v.s. - Av ingen betydelse för mig ! Blev bilderna för mycket ?

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Vedproducent  
#651743
Älgfoderodlare skrev:
Lars Lundqvist SLU skrev:Huvudstammar? Och vad gör du med resten av träden när det är dags för slutavverkning?


"Huvudstammar" är det samma för mig som de som är "Dominanter" inom ett bestånd. Så länge som de övriga växer, så blir de att tillskott till slutavverkningsnettot som man förmodligen INTE skulle ha fått vid en ev. gallring. Men som vid dialogen av ex. "Sid Fernwilter", så väljer du att göra nya frågeställningar som är helt irrelevanta mot de delar som är av vikt för ämnets utveckling /betydelse i tråden ! Så för mig hänför du dig till kategorin " Bankrådgivare", d.v.s. - Av ingen betydelse för mig ! Blev bilderna för mycket ?

Hur många huvudstammar räknar du med att kunna ha per hektar? Vilka fördelar/ nackdelar får du med dina huvudstammar jämfört med en mer vanlig gallring? Dom små undertryckta träden är möjligen något billigare att avverka i en slutavverkning än gallring men det är marginellt. Så det är ju huvudstammarna som är viktiga det kan vi nog vara överens om.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Älgfoderodlare  
#651747
Vedproducent skrev:
Älgfoderodlare skrev:
Lars Lundqvist SLU skrev:Huvudstammar? Och vad gör du med resten av träden när det är dags för slutavverkning?


"Huvudstammar" är det samma för mig som de som är "Dominanter" inom ett bestånd. Så länge som de övriga växer, så blir de att tillskott till slutavverkningsnettot som man förmodligen INTE skulle ha fått vid en ev. gallring. Men som vid dialogen av ex. "Sid Fernwilter", så väljer du att göra nya frågeställningar som är helt irrelevanta mot de delar som är av vikt för ämnets utveckling /betydelse i tråden ! Så för mig hänför du dig till kategorin " Bankrådgivare", d.v.s. - Av ingen betydelse för mig ! Blev bilderna för mycket ?

Hur många huvudstammar räknar du med att kunna ha per hektar? Vilka fördelar/ nackdelar får du med dina huvudstammar jämfört med en mer vanlig gallring? Dom små undertryckta träden är möjligen något billigare att avverka i en slutavverkning än gallring men det är marginellt. Så det är ju huvudstammarna som är viktiga det kan vi nog vara överens om.


Antalet "huvudstammar" i min skog, är förmodligen betydligt högre än vad man har i en normalt gallrad skog innan slutavverkning. Där ligger också skillnaden i slutavverkningsnettot ! De som dessutom får ett neg. gallringsnetto i både första o andra gallring, så skall ju det dras från slutavverkningsnettot samt ev. planteringskostnad/markberedning. Så om jag har 1500- 1700 huvudstammar / ha med en medelstam på 28 -30 cm, samt ett antal "massafiber" träd vid slutavverkning, så ger det ett mer betydande överskott jämfört med den "Dogmatiserade" skötselmetoden vi har idag. Men det viktigaste är TID ! För att skapa egentligt lönsam skog, är tid vårt främsta verktyg !

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651749
Älgfoderodlare skrev:[Så om jag har 1500- 1700 huvudstammar / ha med en medelstam på 28 -30 cm, samt ett antal "massafiber" träd vid slutavverkning, så ger det ett mer betydande överskott jämfört med den "Dogmatiserade" skötselmetoden vi har idag.

Har du något bestånd som ser ut så?
1500 st/ha med en medelstam på 28 cm blir 92 m2 i grundyta. Och sen skulle du dessutom ha bistammar ovanpå det, så typ 100 m2 grundyta eller mer.
Vad har du för höjd på träden i det läget?

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).