Skogsnyheter

Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i syd

118 inlägg 15897 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#651357 Det är i rotänden på trädet som volymen sitter. Det är diametertillväxten som ger inkomsten. Höjdtillväxten påverkas inte av gallring om inte träden är direkt undertryckta. Det är därför man kan bedöma markens bonitet efter trädens höjd.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651359
jannee skrev:Jag förstagallrade ett bestånd där granarna var i åldern 50 till 80 år.

Det var sent. Då är risken stor att träden har rejält hissade kronor och då blir den mekaniska påfrestningen väldigt stor och träden måste satsa på att stärka stammen nedtill för att inte gå av, och brukar då dessutom hålla igen på höjdtillväxten av samma skäl.

jannee skrev:Min uppfattning är längdtillväxten upp till 50 års ålder är optimal för att sedan successivt rejält avta.

Om du tittar på en vanlig höjdutvecklingskurva i exv ett boniterings- eller gallringshäfte så ser du hur höjdtillväxten ser ut över tiden.

jannee skrev:Nu har jag visserligen en dålig bonitet endast G30 till G34 och den avverkning jag hänvisar till var träden något mellan 90 till 130 år och några 30 meterslängder vart det då inte, knappast ens 25 meter.

Om träden är 25 m efter 100 år så är det inte G30-G34 utan G25, såvida du inte gallrade bort alla de högsta träden på 70-talet och lämnade kvar korta undertryckta granar. Om det var så du gjorde så förklarar det att du fick dålig effekt av gallringen, för då lämnade du kvar de med minst krona.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

jannee  
#651391 När jag gallrar tar jag alltid det sämsta, undertryckta, skadade och liknande.
Du förklarar att jag har G 25 eller liknande men de som gjort planen hävdar G 30 till 34.
Under optimala förhållande kanske träden blir så långa om nu inte vår herre eller granbarkborren tycker annorlunda.
MEN då ska de också friställas i rätt ålder, gallrar man för sent blir de inte alls så långa eller stora.
Saknar granen rätt tillgång på vatten/näring avstannar tillväxten.
Vad gör man då?
Gallrar en sista gång.
Och vad händer?
Jo, vår herre fixar till en storm, antingen en rejäl höststorm eller riktig vind när träden har ordentlig upplega.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651399 Nej, det fungerar inte så. Tall och gran har väldigt lagstyrd höjdtillväxt. Så åldern, höjden eller SI var fel.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Sid Fernwilter  
#651597
jannee skrev:Hur dj*'la dum får man vara när man går på att både volym och värdetillväxten ökar när granen är över 100 år.
Gränsen går säkert någonstans runt 80 år.
När granen blir 80 år växer den inte speciellt mycket mer på längden och årsringarna AVTAR i storlek.
Spelar ingen roll att granen är grov när årsringarna tenderar att bara bli någon mm stora.
Jag har själv räknat på MASSOR av rotstockar och ser klart och tydligt att bredden på årsringarna i MINST 90 % av träden AVTAR radikalt när 80 års ålder inträffat.
Sedan har vi rottickan, stormar men inte minst granbarkborren att räkna med.
Dessutom vill inte något sågverk heller handskas med bautastora stockar.Jag håller med dig om att årsringarna brukar avta mycket på gamla granar och så är det nog för många i praktiken även om det inte behöver vara så i extremt välskötta skogar på bra granmark eller för den delen i teoretiska idealbestånd.

Angående volymtillväxten
Antag att trädet växer jämnt så att förhållandet mellan höjd och diameter är konstant. Då är volymtillväxten proportionell mot årsringsbredden och diametern i kvadrat. dV=konstant*b*D²

Om trädet ett år är 30 cm i diameter och har 4 mm årsring är alltså volymtillväxten det året=konstant*4*30²=konstant*3600.
Nästa år är trädet 30,8 cm i diameter. Om årsringen då avtar till 2 mm blir volymtillväxten andra året= konstant *2*30,8²=konstant*1897. Dvs volymtillväxxten skulle sjunka med 47% trots att diametern är större. För att komma upp i samma tillväxt igen som första året med 2 mm årsringar framöver behöver diametern bli 42 cm vilket skulle ta cirka 28 år. Men vem vet då kanske årsringarna har blivit ännu smalare.
Poängen med räkneövningen är att inse att det inte krävs särskilt stora minskningar av årsringsbredden för att ett träds tillväxt skall sjunka betydligt.

Breda årsringar är väldigt viktigt, det är ju mycket därför som vi gallrar. Visst blir virket uselt med breda årsringar men så länge betalningen är densamma för frodvuxet skräp som för tätvuxet kvalitetsvirke så är det lönsammare att producera skräpet, men visst önskar man att marknaden vore annorlunda.
Sedan får man ju förstås också ha något mindre bestånd som odlas på annat sätt till husbehov.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651600
Sid Fernwilter skrev:
jannee skrev:Antag att trädet växer jämnt så att förhållandet mellan höjd och diameter är konstant. Då är volymtillväxten proportionell mot årsringsbredden och diametern i kvadrat. dV=konstant*b*D²

Om trädet ett år är 30 cm i diameter och har 4 mm årsring är alltså volymtillväxten det året=konstant*4*30²=konstant*3600.
Nästa år är trädet 30,8 cm i diameter. Om årsringen då avtar till 2 mm blir volymtillväxten andra året= konstant *2*30,8²=konstant*1897. Dvs volymtillväxxten skulle sjunka med 47% trots att diametern är större. För att komma upp i samma tillväxt igen som första året med 2 mm årsringar framöver behöver diametern bli 42 cm vilket skulle ta cirka 28 år.

Om h/d-kvoten är konstant så räcker det att räkna på grundytetillväxten, men man måste räkna rätt. Din beräkning är helt uppåt väggarna.

Om trädet är 30 cm vid årets början och har 4 mm årsring så är trädet 30,8 cm vid årets slut.
30^2=900
30,8^2=948,64

Grundtytetillväxt 48,64 cm2.

För att få samma grundytetillväxt nästa år ska diametern öka till 31,58, dvs en ökning med 0,78 mm = 3,9 mm årsring. Och så fortsätter det.

Ett träd som är 40 cm och ska ha 48,64 cm2 grundytetillväxt behöver bara ha vuxit från 40 cm till 40,6 cm, dvs 3 mm årsring. [sqrt(1600+48,64)]

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

jannee  
#651603 Jag har under årens lopp ofta studerat årsringarna och deras variationer
Nu gäller det visserligen bara s.k. självföryngrad skog.
Därav kan man också se om eller när det varit en ogynnsam växtsäsong men framförallt när gallringar genomförts.
Samtidigt har jag även studerat hur årsringarna avtaget med stigande ålder.
Av detta har jag även märkt att när åldern uppnått runt 80 år har bredden på årsringarna markant avtaget.
Detta gäller inte alla objekt, finns de som även vid 100 års ålder har hyfsat stora årsringar dock hör de till undantagen.
Sedan varierar självklart bredden ganska mycket på årsringarna vilken sida man läser av dem, detta gäller dock sällan på gallringskog de brukar vara lika stora trädet runt.
När en 100 års gran tjocknat ca 7 cm (3,5 cm på varje sida ) under de senaste 20 åren anser jag i alla fall att tillväxten varit för låg.
Nu är jag inte man till att räkna ut hur mycket längre trädet blivit men troligtvis inte många metrar.
Dessutom har jag under de senaste 3 till 4 åren uppmärksammat betydlig större barrförluster på 80 årig granskog än jag tidigare gjort.
Träden ser helt enkelt inte ut att må riktigt bra.
Om det sedan är åldern, klimatet eller bristande vattentillgång, ja eller kanske lite av varje.
Eller kan det vara så enkelt att tidigare hade man betydligt mer löv (björk) insprängd blad granarna, kan det vara så enkelt att granen trivs bättre i blandskog än i en ren grankultur.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Sid Fernwilter  
#651606
Lars Lundqvist SLU skrev:
Sid Fernwilter skrev:
jannee skrev:Antag att trädet växer jämnt så att förhållandet mellan höjd och diameter är konstant. Då är volymtillväxten proportionell mot årsringsbredden och diametern i kvadrat. dV=konstant*b*D²

Om trädet ett år är 30 cm i diameter och har 4 mm årsring är alltså volymtillväxten det året=konstant*4*30²=konstant*3600.
Nästa år är trädet 30,8 cm i diameter. Om årsringen då avtar till 2 mm blir volymtillväxten andra året= konstant *2*30,8²=konstant*1897. Dvs volymtillväxxten skulle sjunka med 47% trots att diametern är större. För att komma upp i samma tillväxt igen som första året med 2 mm årsringar framöver behöver diametern bli 42 cm vilket skulle ta cirka 28 år.

Om h/d-kvoten är konstant så räcker det att räkna på grundytetillväxten, men man måste räkna rätt. Din beräkning är helt uppåt väggarna.

Om trädet är 30 cm vid årets början och har 4 mm årsring så är trädet 30,8 cm vid årets slut.
30^2=900
30,8^2=948,64

Grundtytetillväxt 48,64 cm2.

För att få samma grundytetillväxt nästa år ska diametern öka till 31,58, dvs en ökning med 0,78 mm = 3,9 mm årsring. Och så fortsätter det.

Ett träd som är 40 cm och ska ha 48,64 cm2 grundytetillväxt behöver bara ha vuxit från 40 cm till 40,6 cm, dvs 3 mm årsring. [sqrt(1600+48,64)]Nu talade ju Janne om problemet att årsringarnas bredd minskar och jag gav ett exempel på hur det kan se ut om de minskar med 2 mm och att det då tar ganska lång tid innan trädets diameter har ökat så mycket så att detta uppväger minskningen i bredd.

Din beräkning är ju visserligen korrekt, helt trivialt, men gäller ju en minskning av bredden från 4 mm till 3,9 mm. Om minskningarna inte vore större än 0,1 mm så uppfattar inte jag heller saken som ett problem.

Men om vi håller oss till det givna exemplet och inte byter samtalsämne. Anser du att tillväxten sjunker om ett träd på 30 cm i diameter skulle gå ifrån 4 mm årsring till 2 mm årsring nästa år och i så fall hur många procent?

Janne, var det verkligen minskningar på 0,1 mm som du menade? Jag tycker att de brukar vara betydligt större.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

jannee  
#651611 Jag har aldrig nämnt något om 0,1 mm.
Har endast mätt med tumstocken men mest visualiserat på vilka förändringar det i på årsringarna.
Vissa träd har haft väldigt smala årsringar, ibland ända upp till 20 års ålder, därefter växt på ordentligt något tiotal år för att senare så sakteliga återigen minska.
I bland har bredden återigen tilltaget (kanske gallrat) men efter ett antal år har återigen bredden successivt minskat av.
Har även märkt att när man avverkar manuellt och räknar årsringar kan det på två lika stora träd som stått i varandras närhet kan skilja mer än 20 år i ålder.
Ett kan vara 80 år det andra kan vara 100 men även ännu äldre, en del har så smala årsringar att det knappt går att räkna dem.
Ännu en sak jag lagt märke till är att om årsringarna är förhållandevis jämna i bredd är oftast trädet långt.
En riktig pattagran kan ha breda årsringar men ändå inte behöva vara speciellt lång.
Är nog en hel vetenskap detta med årsringar kontra längd.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651613
Sid Fernwilter skrev:Anser du att tillväxten sjunker om ett träd på 30 cm i diameter skulle gå ifrån 4 mm årsring till 2 mm årsring nästa år och i så fall hur många procent?

Då skulle tillväxten alltså gå från 4 mm till noll på två år? Bara så jag förstår frågan. :)

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651615
jannee skrev:Är nog en hel vetenskap detta med årsringar kontra längd.

Ja, det är en hel vetenskap i sig. Det finns flera olika skolor, men experiment visar att det i första hand handlar om biomekanik, alltså att stammen ska hålla när den svajar i vinden. Och det är kronans storlek och hävstångens längd som styr diametertillväxten.

När du har tittat på årsringar, var har du tittat? Borrat i brösthöjd och tittat på norrspånet, eller gjort som Ulf och tittat på stubbskäret?

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Sid Fernwilter  
#651619
Lars Lundqvist SLU skrev:
Sid Fernwilter skrev:Anser du att tillväxten sjunker om ett träd på 30 cm i diameter skulle gå ifrån 4 mm årsring till 2 mm årsring nästa år och i så fall hur många procent?

Då skulle tillväxten alltså gå från 4 mm till noll på två år? Bara så jag förstår frågan. :)


Exemplet gällde om årsringen är fyra mm ett år och två mm året efter och hur trädets volymtillväxt förändrar sig från första året till det andra.

Givetvis är det en gradvis förändring under många år i verkligheten men jag gjorde ett förenklat exempel för att det skulle vara enklare att se vilken variabel som har störst betydelse. Du får gärna slå ut minskningen på 10 år om du orkar men principen är densamma.

Själv anser jag att den minskade årsringsbredden minskar volymtillväxten mer än trädets ökade diameter år två ökar volymtillväxten och att det tar många år för ett träd att få så stor diameter så att det kan få lika stor volymtillväxt med två mm årsring som det fick vid 4 mm årsring och 30 cm diameter .

Exemplet gällde inte en årsring på 0 mm. Den bredden är inte relevant för mina förhållanden.

Jag försöker förklara att det Janne säger om minskad årsringsbredd har stor betydelse för tillväxten i ett bestånd och att man som skogsägare bör vara uppmärksam på det.

Hur många procent anser du att årsringbredden respektive trädets ökade diameter påverkar volymtillväxten?

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

jannee  
#651620 Stubbskäret i första hand men även i rotändan på 2:a stocken.
Och just i rotändan på 2:a stocken är årsringarna betydligt mer jämt fördelade RUNT stammen, å andra sidan varierar de ungefär likadant i storlekshänseende.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651637 Stubbskäret är inget bra ställe att kika på. Det är alltför mycket störningar pga rotansvällning osv.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#651640 Stubbdiametern är synnerligen ointressant. Däremot kan det vara intressant att beskåda alla andra ändar i en timmerhög.

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).