Skogsnyheter

Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i syd

118 inlägg 20348 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#653295 Vi har haft en väldigt lång högkonjunktur. Ingen vet vad som kommer hädanefter. Antagligen är det en vettig strategi både nationellt och privatekonomiskt att köra på när efterfrågan finns. För att kunna ligga lågt i sämre tider.

Elmia
Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#653300
Fredrik Reuter skrev:
Skogsola skrev:Med de fastighetspriser som betalas i Sydsverige så går det inte att ligga lågt på soffan bara för att många andra hugger.


Med tanke pådagens ränteläge så får vi hoppas att detta inte stämmer. Vad händer då om räntan går tillbaka till förr "normala" 5%?


Det kommer inte att hända. I så fall kommer bostadsmarknaden i städerna att rasa som korthus och massor med överbelånade noll-åttor kommer att konka.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Anebotorparn  
#653305 #Håkan A Det korta svaret är, för att hålla naturen i balans. Jag personligen anser inte att skogsbruk bara kan ses som en näringsverksamhet, sen är det självklart att olika skogsägare har oiika utgångspunkter. Följden av en stor samlad avverkningsvolym under några få år blir ju också obalans för skogsindustrin med i slutänden stor risk att staten ser anledning att reglera uttagen, både av industriella och miljömässiga skäl. Ett skogsbruk som bara bygger på maximal ekonomisk vinning kommer att få svårt att klara sig i den framtida debatten. Att granskogen till stora delar riskerar att försvinna i sydöstra Sverige beror dessutom på ensidig skogsbruk där framtida antagande om vinster kontra investeringskostnader stått i fokus. Jag ser även nu trots den alarmerande situationen stora områden som återplanteras med gran därför att det är billigast och enklast. Det finns säkert en balans mellan trakthyggesbruk och andra föryngringsmetoder och just skogen i Småland har ju förutsättningar för många olika varianter.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#653316 Det finns ju redan krav i skogsvårdslagen att stora markägare måste avverka en viss mängd skog varje år.

Mer kommandoskogsbruk behövs inte, snarare mer valfrihet.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Torbjörn Johnsen  
#653320
Niking skrev:Det finns ju redan krav i skogsvårdslagen att stora markägare måste avverka en viss mängd skog varje år.

Mer kommandoskogsbruk behövs inte, snarare mer valfrihet.
/Niklas


Var i Skogsvårdslagen finns det skrivningar om avverkningskrav?

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

halvproffs  
#653322
Torbjörn Johnsen skrev:
Niking skrev:Det finns ju redan krav i skogsvårdslagen att stora markägare måste avverka en viss mängd skog varje år.

Mer kommandoskogsbruk behövs inte, snarare mer valfrihet.
/Niklas


Var i Skogsvårdslagen finns det skrivningar om avverkningskrav?


Det är väl precis tvärtom att dom får avverka begränsad areal.
Senast redigerad av halvproffs fre 03 jul 2020, 08:24, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Torbjörn Johnsen  
#653323
halvproffs skrev:
Torbjörn Johnsen skrev:
Niking skrev:Det finns ju redan krav i skogsvårdslagen att stora markägare måste avverka en viss mängd skog varje år.

Mer kommandoskogsbruk behövs inte, snarare mer valfrihet.
/Niklas


Var i Skogsvårdslagen finns det skrivningar om avverkningskrav?


Det är väl precis tvärtom att dom inte får avverka begränsad areal.


Ja, så uppfattar jag det också. Brukningsenheter över 1000 ha har tuffare begränsningsreglet:

högSta tillåtna areal för föryngringSavverkning
3:10 På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver den begränsning som anges i 12 § skogs- vårdsförordningen att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer. På brukningsenheter som är större än 5 000 hektar får vidare den areal som föryngringsavverkas under ett enskilt år inte överstiga 1,5 årsareal.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#653324
Niking skrev:Det finns ju redan krav i skogsvårdslagen att stora markägare måste avverka en viss mängd skog varje år.

Det kravet försvann 1994. Idag finns, som andra skrivit, bara begränsninsregler som ska förhindra överavverkning.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Håkan A  
#653333
#Håkan A Det korta svaret är, för att hålla naturen i balans. Jag personligen anser inte att skogsbruk bara kan ses som en näringsverksamhet, sen är det självklart att oiika skogsägare har olika utgångspunkter.

Du har en annan ideologisk uppfattning i denna fråga än jag. För att knyta an till tråden så tror jag att ett rationellt och effektivt brukande av skogsresursen ger bästa möjlighet att uthålligt hålla upp tillväxten och att binda koldioxid, både i växande skog såväl som i substitutionseffekter från de produkter som skogsråvaran ger.

Ett skogsbruk som bara bygger på maximal ekonomisk vinning kommer att få svårt att klara sig i den framtida debatten.

För mig handlar det om en långsiktig ekonomisk verksamhet, som skall fungera under flera generationer! Det innebär att jag föryngringsavverkar mycket när skogen är mogen och priserna bra, medan gallring och röjning utförs någorlunda löpande, oavsett konjunkturläge. Det har jag råd att göra genom att samla i ladorna i goda tider och använda dessa medel i sämre tider. Det är ekonomisk avkastning även på lång sikt som möjliggör att jag kan driva skogsbruk.
Du skriver själv att du tror det är bra med ett privat skogsägande, då måste du också acceptera att det alltid kommer att finnas skogsägare som enbart har sin skog för maximal ekonomisk avkastning. Det är den yttersta konsekvensen av äganderätten. Andra alternativ innebär ett politiskt systemskifte som jag inte vill vara med om! Jag är gammal nog att minnas statens inblandning i skogen under 1980-talet, och dom spåren förskräcker fortfarande!

Att granskogen till stora delar riskerar att försvinna i sydöstra Sverige beror dessutom på ensidig skogsbruk där framtida antagande om vinster kontra investeringskostnader stått i fokus. Jag ser även nu trots den alarmerande situationen stora områden som återplanteras med gran därför att det är billigast och enklast.

Jag vet inte vad du har för belägg att granskogen riskerar att försvinna i sydöstra Sverige, däremot håller jag med dig om att skogsbruket varit för ensidigt. Min uppfattning är att det bl.a. finns historiska orsaker till att det ser ut så, t.ex. statens framtvingande av ny produktionsskog enligt Skogsvårdslagens 5.3 paragraf under 1980-talet. Vi ska inte heller glömma att då ansågs skogen så viktig för staten (och industrin) så staten också kunde framtvinga avverkning om du hade för mycket gammal skog.
Vi har också en viltbetesproblematik som påverkar föryngringarna, och slutligen så påverkas vi alla av klimatförändringarna, även om det inte är skogsbruket som skapat klimatförändringen.
Den bästa metoden för att förändra ensidigheten är kunniga och intresserade skogsägare som själva väljer metoder och trädslag. Det ger också stor variation och därmed mångfald.

Det finns säkert en balans mellan trakthyggesbruk och andra föryngringsmetoder och just skogen i Småland har ju förutsättningar för många olika varianter.

Med en fortsättning av nuvarande politik med frihet under ansvar så har alla som vill möjlighet att driva skogsbruk efter olika idéer inom skogsvårdslagens krav. Den möjligheten tycker jag att vi skall vara rädda om, för det ger en mångfald! Jag är nämligen helt övertygad om att det INTE blir bättre om Skogsstyrelsens skogskonsulenter skall springa runt i skogarna och tala om för skogsägaren vad och hur han skall hugga och föryngra! På min stamfastighet gjordes detta både på 1950-talet och 1980-talet, och jag kan säga att dom bestånden varken producerar något vidare eller gynnar några miljövärden!

Problemet med många diskussioner kring skogsbruk är att man ofta inte tänker på, eller kan, skogshistoria. Dessutom är det för många debattörer som betraktar skogen som statiskt system. Men skogsekosystem är dynamiska och har med jämna mellanrum varit utsatta för storskalig störning. I södra Småland har vi haft ett intensivt brukande av skogsmarken åtminstone sedan järnbruken etablerades, sedan har det fortsatt med glasbruk, massaindustri och sågverk. Innan dess var det skogsbränderna som stod för den storskaliga störningen, och säkert en hel del andra störningar som vi inte har full kännedom om idag.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#653338
Anebotorparn skrev:Det finns säkert en balans mellan trakthyggesbruk och andra föryngringsmetoder och just skogen i Småland har ju förutsättningar för många olika varianter.

Trakthyggesbruk är ett skogsskötselsystem där skogen är enskiktad och oftast också ganska likåldrig. Det är inte en föryngringsmetod. Skogen går igenom olika faser, där föryngringsfasen är den första i en återkommande cykel, och det finns flera föryngringsmetoder, men i huvudsak bara två som använts och används i någon större omfattning. Plantering är den i särklass vanligaste och naturlig föryngring under fröträdsställning den andra.

Om du ska diskutera skogsbruk underlättar det om du använder korrekt terminologi.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Anebotorparn  
#653353 Det finns många saker att svara på i tråden. Först och främst är det skogsägande som vi känner inte alls någon urtida företeelse utan sträcker sig snarare knappt två hundra tillbaka. Ännu långt in på 1900-talet var skogen, i synnerhet i söder, dessutom långt mer än bara en produktionsfaktor utan också betydande betesmark (vilket förvisso skadade skogen som annan resurs). När det gäller avvägningen av produktion mot naturvärden så är problemet för oss skogsägare, vare sig vi vill det eller inte, att samhället som helhet aldrig kommer att se skogen som bara en slags fabrik för träråvara vilket påverkar synen på äganderätten. Som skogsägare måste vi balansera i det och det är väl egentligen det som är en av mina utgångspunkter. Om avverkningsbesluten sker på bara kortsiktiga premisser riskerar vi en obalans, en obalans som ju dessutom påverkar prisnivån och virkestillgången för samhället som helhet. SLU rapporten diskuterar ju hur man ska kunna öka produktionen... Till tröst för alla som eventuellt tror att jag inte producerar eller är miljöfixerad kan jag berätta att jag (oavsett begreppsfel) under mina femtio år med en relativt liten familjeskog tagit upp fem hyggen på 1-2,5 ha, dock alltid med fröställning och dessutom hunnit genomföra ett par rejäla gallringar i äldre skog. Men jag är överraskad över de stora slutavverkningar som ägt rum i områden där jag rör mig samtidigt som andra kämpar med att bli av med skadat virke.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#653360
Lars Lundqvist SLU skrev:
Niking skrev:Det finns ju redan krav i skogsvårdslagen att stora markägare måste avverka en viss mängd skog varje år.

Det kravet försvann 1994. Idag finns, som andra skrivit, bara begränsninsregler som ska förhindra överavverkning.

Då det rör sig om stora markägare, så får man nog utgå från att deras skogsinnehav är en strikt ekonomisk verksamhet. Å då det av flera skäl visat sig vara vådligt för markägaren att överhålla sin skog, så blir ju dessa regler i praktiken ett krav på en viss årlig avverkning, oavsett konjunkturläge.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#653384 Så här skrev Anebotorparen: "När det gäller avvägningen av produktion mot naturvärden så är problemet för oss skogsägare, vare sig vi vill det eller inte, att samhället som helhet aldrig kommer att se skogen som bara en slags fabrik för träråvara vilket påverkar synen på äganderätten"

Grejen är att samhällets syn på skogen vajar som en björk i vinden. På 60-70 talet skulle skogen vara en fabrik för trädråvara. Markägare som tänkte annorlunda fick barska brev från myndigheterna. Äganderätten var starkt hotad och tvångsavverkning infördes även om det slutliga beslutet blev urvattnat. Det ondgjordes över virkesbrist och skogsägarna vilda strejk som hotade sysselsättning och välfärd. Pendeln kan snart svänga tillbaka dit.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).