Skogsnyheter

Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

12 inlägg 3708 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

Torbjörn Johnsen  
#646913 SLU släpper idag Skogsdata 2020, en formidabel bibel för den som är intresserad av data om den svenska skogen. I pressmeddelandet från SLU berättar man att tillväxten minskar men avgången (avverkning och avgång i döda träd) ökar. Det här gäller oavsett om man tittar på all skogsmark eller enbart på den produktiva skogsmarken tillgänglig för avverkning. Resultatet blir att ökningen av virkesförrådet i svensk skog planar ut efter att ha haft en ganska stabil ökning sedan slutet på 70-talet. När det gäller tillväxten på all skogsmark skriver SLU så här:

Enligt officiell statistik är den totala årliga tillväxten i Sverige 123 miljoner m3sk per år jämfört med nästan 130 miljoner m3sk, för fem år sedan.

– Orsakerna till trenden av minskad årlig tillväxt behöver analyseras närmare, men den beror sannolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, väderbetingelser och skador, beskriver Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.


I och med att avsättningar till formellt skyddade områden samtidigt ökar så minskar avverkningsutrymmet ytterligare. Tillväxten på den produktiva skogsmarksarealen var som medeltal för femårsperioden 2014/2018 enligt SLU 115 miljoner m3sk/år. Från detta ska dras den "naturliga avgången" i form av döda träd vilket för samma period var 11,7 milj m3sk/år vilket är högre än på länge. Återstår då en tillgängligt tillväxtutrymme på drygt 103 miljoner m3sk. Men i praktiken är detta lägre då det finns frivilligt avsatta områden som ingår i SLUs tillväxtberäkningar men som inte kan nyttjas av skogsägarna för avverkning.

Om man tittar på avverkningssiffrorna så kvarstår skillnaden mellan de volymer som redovisas av Riksskogstaxeringen och de officiella avverkningssiffrorna från Skogsstryrelsen som baseras på inmätta virkesvolymer med justering för lager och import. Enligt SLU har det avverkats 84 miljoner m3sk/år i genomsnitt mellan 2014 till 2018 medan Skogsstyrelsens siffra för motsvarande period är 91,8 miljoner m3sk. En skillnad på 7,8 miljoner m3sk (ett megastort massabruk!) eller mer än nio procent. Frågan är bara vems avverkningssiffra som stämmer bäst? Mer om det i tråden Olika avverkningssiffror från Skogsstyrelsen och SLU från 2018.

Här kan ni läsa Skogsdata 2020 och det kommer garanterat mer härifrån när vi har grottat ner oss lite mer i siffrorna.

SLUs pressrelease hittar ni här.
SLU redovisar senaste data från Riksskogstaxeringen i Skogsdata 2020. Källa: SLU.se
   TS
Elmia Wood 2022
Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

halvproffs  
#646916 Om inte skogen sköts blir det som överskriften.

Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

DagL  
#647243 Mitt intryck är att svensk skogs tillväxt de senaste åren utvecklats sämre än vad den senaste skogliga konsekvensanalysen gav anledning att förmoda. Detta kan reflektera bl a att Sverige har varit något för optimistisk om framtida skogsråvara. Något för några att tänka på.

Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

Lars Lundqvist SLU  
#647267 "Årlig avsatt tillväxt" är samma sak som löpande tillväxt och den påverkas väldigt mycket av skogens åldersfördelning.
Kal mark växer ingenting. Plantskog nästan ingenting. Ungskog ganska bra. Yngre skog på väg mot första gallring växer ofta 1,5 ggr mer än boniteten, och sen sjunker den löpande tillväxten gradvis år från år. Så småningom når medeltillväxten (total produktion dividerad med tiden) upp till samma nivå, oftast efter 100 års ålder, men den löpande tillväxten fortsätter att sjunka.

Bilden nedan kommer från Skogsskötselserien - Slutavverkning. Den mörkgröna övre linjen är löpande (årlig avsatt) tillväxt och den nedre ljusgröna är medeltillväxt, dvs allt som hittills producerats dividerat med tiden. Maximal tillväxt får man om skogen slutavverkas när de två kurvorna skär varandra. Då är medeltillväxten som högst.Sen påverkas tillväxten i hög grad av skogens täthet och av trädslag. Glesare skog har långsiktigt lägre tillväxt och fel trädslag (exv gran på tallmarker) ger lägre tillväxt.

Löpande tillväxten säger egentligen ingenting om hur mycket man kan avverka utan det är medeltillväxten vid förväntad omloppstid som avgör det. Om all skog vore 7-8 m hög så skulle tillväxten vara mycket hög men den totala avverkningsbara volymen per ha väldigt liten, så om man skulle avverka hela den tillväxten så skulle man få avverka kanske halva skogsmarken, och då blev ju tillväxten plötsligt nästan ingenting.

Det första man ska hålla koll på när man har trakthyggesbruk är den genomsnittliga omloppstiden och därmed årsytan, dvs hur stor yta som årligen slutavverkas. Om man sänker omloppstiden så sjunker normalt medeltillväxten, men i riktigt gammal skog sjunker också tillväxten, så om man har dels väldigt gammal skog och dels skog som avverkas innan medeltillväxten kulminerat, så sjunker också tillväxten.

Produktivt trakthyggesbruk bygger på att skogen slutavverkas när medeltillväxten når sitt maximum.

Jag ser fram emot kollegornas analys av den dynamiken. :)

Avatar Fallback

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

isteskog  
#647270 Tror nog att Sveaskog inte har tittat på detta när man ser hur de avverkar 70-årig växande tallskog. 🙃

Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

Lars Lundqvist SLU  
#647271 Nej, dom har snarare tittat på förräntningen av det stående kapitalet. När skogen blir gammal och grov och har ett högre rotvärde så sjunker den relativa förräntningen även om medeltillväxten fortfarande ökar. Problemet är att man räknar per hektar och glömmer att skogsbruk är en areell näring där man måste räkna på arealeffekter.

Slutavverkar man vid 70 års åder istället för 100 år så ökar årsytan från 1% till 1,4%, vilket innebär att den areal som årligen ska återbeskogas ökar, medeltillväxten sjunker, och volymen per hektar vid slutavverkning sjunker. Så att sänka omloppstiden innebär att samma volym ska avverkas utspridd på en större areal, och kostnaderna för markberedning, plantering och röjning ökar i motsvarade grand, från 1% av marken per år till 1,4% av marken.

Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

Mellberg  
#647272 Tror att för höga uttag i gallringar är en stor orsak. Sedan har vi gallringsformen där höggallring tycks bli allt mer populärt. Så kallat hyggesfritt skogsbruk är även det förödande för tillväxten. :mrgreen:

Knappt 1 % av skogsarealen slutavverkas årligen och har legat så under lång tid. Om omloppstiden varierar upp eller ner 10 %, runt tidpunkten när medeltillväxten kulminerar, så påverkar det medeltillväxten marginellt. :cool:

Avatar Fallback

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

bgl  
#647275 "Melllberg "slår huvudet på spiken" med ett tillägg, åtminstone här i Bergslagen.
Hård maskingallring av äldre granbestånd börjar synas här och där. Om det ska kallas hyggesfritt vet väl knappt ens markägaren, däremot får han veta att såna bestånd inte är stormtåliga.

Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

DagL  
#647277
Lars Lundqvist SLU skrev:Produktivt trakthyggesbruk bygger på att skogen slutavverkas när medeltillväxten når sitt maximum.
Detta gäller om skogen ersätts med en likvärdig. Men man (jag) anser att när en hundraårig skog avverkas ersätts den oftast med en bättre. Detta är oftast ett motiv att avverka tidigare än när medeltillväxten kulminerat i en "konstant" skog för att maximera skogsproduktionen över tid i ett sekelperspektiv. För att öka skogsproduktionen på sikt bör alltså omloppstiden i svensk skog sänkas.
Bl annat beror det på att utsädet blir bättre, En nu planterad skog har en genetisk tillväxtpotential som vanligen ligger mer än tio procent och upp till tjugo procent högre än den ersatta skogen.

Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

Lars Lundqvist SLU  
#647282
Mellberg skrev:Knappt 1 % av skogsarealen slutavverkas årligen och har legat så under lång tid. Om omloppstiden varierar upp eller ner 10 %, runt tidpunkten när medeltillväxten kulminerar, så påverkar det medeltillväxten marginellt. :cool:

När en ansenlig del av skogsmarken skyddas från skogsbruk så måste arealen slutavverkning minskas i motsvarande grad. Annars kommer årsytan i praktiken växa och därmed omloppstiden att minska.

Medeltillväxten kulminerar ofta väldigt sent, långt efter 100 år, medan exv LSÅ ligger 20-40 år tidigare.

Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

halvproffs  
#647288 Jag brukar tänka så här eftersom jag hyvlar en de själv; En del av arealen sköter jag så det enligt mig växer max och som säljs. En annan del får stå tätt och bli kvalite för egen hyvling.
En del är mest vedskog av olika anledningar.
Den fjärde är naturvårdsavsättningar som jag gjort frivilligt. Jag ser det som ett skafferi som jag inte vill ha enbart tomater och gurka i utan även lite andra godbitar.
Fel eller ej men så tänker jag och det kanske blir sjunkande tillväxt?

Användarvisningsbild

Re: Sjunkande tillväxt och ökande avgång i svensk skog

Brozzlaren  
#647320 Glöm inte de senaste 20 årens oväder, värsta torkåret på århundraden o nu dessa jävla borrar. svårt o göra nåra kalkyler som håller när det ser ut så här.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).