Skogsnyheter

HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

26 inlägg 2823 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#632145 @vinterrojarn Det brukar inte vara en vinnande strategi att käfta med ägaren till ett forum när han tycker att du ska hyfsa tonen. I sak har du många poängen men när du använder uttryck som skicka dem till Sibirien, släng ut dem och packet så dränker du det du försöker framföra i skit.

Avatar Fallback

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Avslutat-02  
#632148 Mycket möjligt, men jag står för detta fullt ut.

Ska försöka skärpa till detta för eran skull, men för dem som varje dag blir lidande för miljörörelsens åsikter och agenda så kommer jag aldrig att vilja ha dem i detta landet, och förpesta tillvaron.

Ska tänka och agera lugnare...

För övrigt så tror jag nog att Fredrik klarar av att få tyst på mig utan att tysta kontot...eller hur Fredrik?
Du sitter nog med mera information och argumentation än vad jag gör... :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#632153
Fredrik Reuter skrev:Sett ur denna aspekt, kanske kan man vända på det. Inför bildande av en biotop eller naturreservat så kan skogsägare kanske hävda Århuskonventionen och komma in med sin talan?

Tveksamt, då Åhus-konventionen bara gäller "ideella" organisationer som representerar "allmänheten" (hur f-n nu SNF kan räknas som "ideell" förening när de har runt140 anställda och således borde betraktas som åtminstone ett medelstort företag, som dessutom bara representerar sina medlemmar (särintresse)).

Markägarorganisationer typ LRF anses då varken vara "ideell" eller representera "allmänheten". Rättsröta lång väg. :evil:
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Fredrik Reuter  
#632154 Vad jag skriver i sak i trådar och att det finns meningsskiljaktigheter påverkar inte att jag är administratör, det måste jag tåla och gör så också.

Men precis som Busholle skriver så påverkar det diskussionen och debatten när det kommer känslostormar som av och till saknar både relevans och grund. Och som jag skrev, det värsta kan vara att det kan påverka det man själv brinner för negativt i och med att motståndarna enkelt kan visa vilken nivå det är på meningsmotståndarna.

Det är bra att du ska tänka före och agera lugnare röjarn, det tror jag alla tjänar på.

   TS
Användarvisningsbild

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Fredrik Reuter  
#632155
Niking skrev:Tveksamt, då Åhus-konventionen bara gäller "ideella" organisationer som representerar "allmänheten" (hur f-n nu SNF kan räknas som "ideell" förening när de har runt140 anställda och således borde betraktas som åtminstone ett medelstort företag, som dessutom bara representerar sina medlemmar (särintresse)).

Markägarorganisationer typ LRF anses då varken vara "ideell" eller representera "allmänheten". Rättsröta lång väg. :evil:
/Niklas


Det är en definitionsfråga men givetvis var mitt påstående tillspetsat.

Här är direkt från konventionen:

Artikel 9

1. Gemenskapens institutioner och organ skall, genom lämpliga praktiska och/eller andra åtgärder, bereda allmänheten tillfälle att tidigt och på ett meningsfullt sätt delta under utarbetande, ändring eller översyn av planer eller program som avser miljön på ett stadium då alla alternativ fortfarande står öppna. Särskilt när kommissionen utarbetar förslag till sådana planer eller program som föreläggs andra gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan för beslut skall den ge allmänheten möjlighet att delta under utarbetandestadiet.

2. Gemenskapens institutioner och organ skall fastställa vilken allmänhet som påverkas eller kan komma att påverkas av, eller som har intresse av, de planer eller program som avses i punkt 1, med beaktande av syftena med denna förordning.

3. Gemenskapens institutioner och organ skall se till att den allmänhet som avses i punkt 2 informeras, antingen genom offentliga meddelanden eller på andra lämpliga sätt, till exempel elektroniska medier när sådana finns tillgängliga, om

a)

utkastet till förslag, när detta finns tillgängligt,

b)

den miljöinformation eller miljöbedömning som berör de planer eller program som utarbetas, om sådan finns tillgänglig, och

c)

praktiska arrangemang för deltagande, bland annat

i)

den förvaltningsenhet från vilken den berörda informationen kan erhållas,

ii)

den förvaltningsenhet till vilken synpunkter, åsikter eller frågor kan lämnas, och

iii)

rimliga tidsramar, som skall vara tillräckligt långa för att allmänheten skall kunna informeras, förbereda sig och delta på ett meningsfullt sätt i beslutsprocessen i miljöfrågor.

4. En tidsfrist på minst åtta veckor skall fastställas för inlämning av synpunkter. Om möten eller utfrågningar anordnas skall detta meddelas minst fyra veckor i förväg. Tidsfristerna kan kortas i brådskande fall eller om allmänheten redan har haft möjlighet att lämna synpunkter på aktuella planer eller program.

5. Gemenskapens institutioner och organ skall, när de fattar beslut om en plan eller ett program avseende miljön, ta vederbörlig hänsyn till resultatet av allmänhetens deltagande. Gemenskapens institutioner och organ skall informera allmänheten om planen eller programmet, inbegripet dess text, samt om de skäl och hänsyn som lagts till grund för beslutet, inbegripet information om samrådet med allmänheten.


Och definitionen på allmänhet:

en eller flera fysiska eller juridiska personer samt föreningar, organisationer eller grupper bestående av fysiska eller juridiska personer.


När kommer första talan från skogsägare som hävdar miljöskäl vid avverkningsstopp då man troligen måste använda betong istället för trä?

Visst, tillspetsat, men ändå diskussionsvärt.

   TS
Användarvisningsbild

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

fendt311  
#632156
Niking skrev:
Fredrik Reuter skrev:Sett ur denna aspekt, kanske kan man vända på det. Inför bildande av en biotop eller naturreservat så kan skogsägare kanske hävda Århuskonventionen och komma in med sin talan?

Tveksamt, då Åhus-konventionen bara gäller "ideella" organisationer som representerar "allmänheten" (hur f-n nu SNF kan räknas som "ideell" förening när de har runt140 anställda och således borde betraktas som åtminstone ett medelstort företag, som dessutom bara representerar sina medlemmar (särintresse)).

Markägarorganisationer typ LRF anses då varken vara "ideell" eller representera "allmänheten". Rättsröta lång väg. :evil:
/Niklas

En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. LRF är en intresse och företagarorganisation. Så det är det som är problemet.

Avatar Fallback

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Avslutat-02  
#632166
Fredrik Reuter skrev:
Niking skrev:Tveksamt, då Åhus-konventionen bara gäller "ideella" organisationer som representerar "allmänheten" (hur f-n nu SNF kan räknas som "ideell" förening när de har runt140 anställda och således borde betraktas som åtminstone ett medelstort företag, som dessutom bara representerar sina medlemmar (särintresse)).

Markägarorganisationer typ LRF anses då varken vara "ideell" eller representera "allmänheten". Rättsröta lång väg. :evil:
/Niklas


Det är en definitionsfråga men givetvis var mitt påstående tillspetsat.

Här är direkt från konventionen:

Artikel 9

1. Gemenskapens institutioner och organ skall, genom lämpliga praktiska och/eller andra åtgärder, bereda allmänheten tillfälle att tidigt och på ett meningsfullt sätt delta under utarbetande, ändring eller översyn av planer eller program som avser miljön på ett stadium då alla alternativ fortfarande står öppna. Särskilt när kommissionen utarbetar förslag till sådana planer eller program som föreläggs andra gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan för beslut skall den ge allmänheten möjlighet att delta under utarbetandestadiet.

2. Gemenskapens institutioner och organ skall fastställa vilken allmänhet som påverkas eller kan komma att påverkas av, eller som har intresse av, de planer eller program som avses i punkt 1, med beaktande av syftena med denna förordning.

3. Gemenskapens institutioner och organ skall se till att den allmänhet som avses i punkt 2 informeras, antingen genom offentliga meddelanden eller på andra lämpliga sätt, till exempel elektroniska medier när sådana finns tillgängliga, om

a)

utkastet till förslag, när detta finns tillgängligt,

b)

den miljöinformation eller miljöbedömning som berör de planer eller program som utarbetas, om sådan finns tillgänglig, och

c)

praktiska arrangemang för deltagande, bland annat

i)

den förvaltningsenhet från vilken den berörda informationen kan erhållas,

ii)

den förvaltningsenhet till vilken synpunkter, åsikter eller frågor kan lämnas, och

iii)

rimliga tidsramar, som skall vara tillräckligt långa för att allmänheten skall kunna informeras, förbereda sig och delta på ett meningsfullt sätt i beslutsprocessen i miljöfrågor.

4. En tidsfrist på minst åtta veckor skall fastställas för inlämning av synpunkter. Om möten eller utfrågningar anordnas skall detta meddelas minst fyra veckor i förväg. Tidsfristerna kan kortas i brådskande fall eller om allmänheten redan har haft möjlighet att lämna synpunkter på aktuella planer eller program.

5. Gemenskapens institutioner och organ skall, när de fattar beslut om en plan eller ett program avseende miljön, ta vederbörlig hänsyn till resultatet av allmänhetens deltagande. Gemenskapens institutioner och organ skall informera allmänheten om planen eller programmet, inbegripet dess text, samt om de skäl och hänsyn som lagts till grund för beslutet, inbegripet information om samrådet med allmänheten.


Och definitionen på allmänhet:

en eller flera fysiska eller juridiska personer samt föreningar, organisationer eller grupper bestående av fysiska eller juridiska personer.


När kommer första talan från skogsägare som hävdar miljöskäl vid avverkningsstopp då man troligen måste använda betong istället för trä?

Visst, tillspetsat, men ändå diskussionsvärt.


Handen på hjärtat, hur många skogsägare skulle orka eller ens våga att yttra sig i denna fråga? Eftersom allt är offentligt och vi vet vad vänsteraktivister och miljöterrorister lyckas med, så förstår jag att man drar sig för att ens yttra sig.

Sedan med domstolar och myndigheter som aldrig vill stå på skogsägarens sida, utan bara agerar efter miljörörelsen..
Vi vet ju att media och myndigheter är ytterst styrda av miljölobbyn...

Enligt mig så kan man inte ha anställda om man är ideell...SNF är för mig ett aktivt miljölobby företag med agenda som är allt annat än bra för Sverige...

Avatar Fallback

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Avslutat-02  
#632169 "När kommer första talan från skogsägare som hävdar miljöskäl vid avverkningsstopp då man troligen måste använda betong istället för trä?"

Enda skogsägare jag känner till som skulle kunna tänka sig att på börja en fight om detta är väl, Karl Hedin..
Men det får han avgöra själv, men han har dock visat att han inte är rädd för myndigheterna..

Skulle det verkligen vara ett legitimt skäl för att lägga in en talan?
Det tvivlar jag på..

Avatar Fallback

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Avslutat-02  
#632173
Fredrik Reuter skrev:Vad jag skriver i sak i trådar och att det finns meningsskiljaktigheter påverkar inte att jag är administratör, det måste jag tåla och gör så också.

Men precis som Busholle skriver så påverkar det diskussionen och debatten när det kommer känslostormar som av och till saknar både relevans och grund. Och som jag skrev, det värsta kan vara att det kan påverka det man själv brinner för negativt i och med att motståndarna enkelt kan visa vilken nivå det är på meningsmotståndarna.

Det är bra att du ska tänka före och agera lugnare röjarn, det tror jag alla tjänar på.


Som sagt tidigare, jag betvivlar inte alls på varken din eller någon annans objektiva bedömning i detta eller forumet i stort.
Moderatorerna gör sitt jobb bra.

Den som tjänar mest på att agera annorlunda är enbart jag, så lite självinsikt har jag allt.
Men jag är inte rädd för att stå för min åsikt även om den kan verka idiotisk.
Så nu lämnar jag det.

Vad det gäller nivån på motståndarna, så kan man ju hävda vad man vill, men att utnyttja en lagstiftning för att aktivt agera i miljölobbyns agenda är vidrigt.
Det har vi sett i t,ex lavskrike målet.
Där man dessutom sätter upp fågelholkar med spik i träden utan lov.

Man kan ju se samma sak här fast under juridiska former, nu börjar man byta riktning på hur man ska slå undan benen på skogsbruket.

För miljörörelsen tar det inte lång tid längre att få fram sina viljor, medans för skogsägaren tar det flera år innan någon ens fattar att denne är tilltryckt.

Och nu kanske någon tänker, men så är det för miljövännerna också...men nä.
För där har man ingen rätt att egentligen ifrågasätta äganderätten.

Användarvisningsbild

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#632178
fendt311 skrev:
Niking skrev:
Fredrik Reuter skrev:Sett ur denna aspekt, kanske kan man vända på det. Inför bildande av en biotop eller naturreservat så kan skogsägare kanske hävda Århuskonventionen och komma in med sin talan?

Tveksamt, då Åhus-konventionen bara gäller "ideella" organisationer som representerar "allmänheten" (hur f-n nu SNF kan räknas som "ideell" förening när de har runt140 anställda och således borde betraktas som åtminstone ett medelstort företag, som dessutom bara representerar sina medlemmar (särintresse)).

Markägarorganisationer typ LRF anses då varken vara "ideell" eller representera "allmänheten". Rättsröta lång väg. :evil:
/Niklas

En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. LRF är en intresse och företagarorganisation. Så det är det som är problemet.


SNF är ju också en intresseorganisation. Å med runt 140 anställda borde de ju betraktas som ett företag, som lever på att jäklas med andra företag och markägare...
/Niklas

Avatar Fallback

Re: HD: Miljöorganisationer får klagorätt vid bygglov

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#632186 Att någon har rätt att överklaga innebär inte att vederbörande har någon vetorätt. Bara att saken körs ett varv till i maktapparaten vilket kan vara nog så frustrerande och tidsödande.
Vad gäller en idéell förening som står för produktion i skogen så borde Föreningen Skogen kunna vara en sådan part. Eller kanske Skogsforum?

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).