Sida 1 av 1

Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: mån 07 okt 2019, 16:45
av Fredrik Reuter
... I alla fall inte som huvudkomplement till att ersätta fossil energi fram till 2050.

Så tolkar jag den rapport som släpptes tidigare i höst och som gjort beräkningar på energianvändning och CO2 utsläpp och använt EU:s satta mål om att vi i Europa ska vara koldioxidneutrala senast 2050.

Det är Svenska Yle som intervjuat en av forskarna bakom studien och ska man försöka läsa mellan raderna så kokar det hela ner till att vi idag använder så mycket energi att om vi skulle ersätta den fossila energikällan med biobränsle från skogen så skulle avverkningen bli så stor att vi måste avverka över tillväxten ... ?

En av forskarna kommenterar EU:s klimatmål om CO2-neutralitet 2050:

- På den tiden hinner inte träden växa så mycket att det skulle kompensera för den ökade bioenergianvändningen. Det räcker årtionden innan skogens tillväxt lyckas binda den förlorade kolen igen, säger Korhola.


Det är en Finsk forskare, en Finsk tidning och mål som EU satt upp. Men det som måste avses eftersom studien bland annat tar upp pelletsimport från USA är den globala kolsänkan och avverkningen av skogar ur ett globalt perspektiv?

FAO:s rapport från 2015 är därför intressant och i den står klart och tydligt att kolsänkan i världens skogar tillsammans sjunker. Det kan kanske vara lätt att glömma när vi själva sitter i Europa, en världsdel som bygger kolsänka genom ökade arealer skog och ökande virkesförråd.

Tabellen nedan är från FAO:s rapport. Här kan man se att det är två ställen på jorden som utvecklingen inte går åt rätt håll, Afrika och Sydamerika. Det är också så att dessa världsdelar har ansenliga arealer skog och kolsänka, något som faktiskt gör att även vi måste lyfta blicken och inse att våra Europeiska skogar ur ett globalt perspektiv inte kan ersätta avskogningen och den minskade kolsänkan i Afrika och Sydamerika.

Den totala kolsänkan i världens skogar som var 296 Gigaton 2015 gick faktiskt ner med 0,15% mellan 2010 och 2015. Och som du ser i tabellen nedan så är det på grund av avskogningen i Afrika och Sydamerika.

AfrikaAsienEuropaNordamerikaOceanienSydamerika
Skogsareal (MHa)6245931015751174842
Areal ändr från 2011 ( % )−0,490,170,08−0,01−0,08−0,4
Virkesförråd (Mdr m3)79551159635150
M3/ha12793113128201178
Avverkning 2011 (Mm3)61478068151363346
% avv. av virkesförråd0,781,420,590,530,180,23
Kolsänka Gt6036453616103
Förändr. kolsänka jmf 2011 ( % )−0,43−0,230,370,230,05−0,31
Förändring Mt C−258−82,8166,582,88−319,3


http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf

Som du märker här ovan så famlar jag lite i vad som är essensen i forskarnas rapport. Handlar det om att avverka över tillväxten i Finland eller trenden med minskad kolsänka i världens skogar? Ge gärna din syn.

Re: Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: tis 08 okt 2019, 09:33
av Bosse1
Det är elbilar och kärnkraft han vill ha professorn,sen är ju skogsindustrin viktig för Finland.Re: Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: ons 09 okt 2019, 20:53
av Bosse1
"Säker tillgång på biomassa från hållbart skogsbruk
För att skogsnäringen ska kunna bidra till ett fossilfritt Sverige måste det finnas god och säker tillgång på
biomassa från skogen. Möjligheten att bedriva ett effektivt och hållbart skogsbruk är avgörande. Industrin
kommer att efterfråga mer råvara för att kunna öka nuvarande produktion av trävaror, kartong, papper
och massa.
Det är en förutsättning för ökade sidoströmmar till produktion av energi, drivmedel och nya biobaserade produkter. Det är viktigt att det inte införs styrmedeloch bidrag som snedvrider konkurrensen eller styr råvarans användning."

Kvistar och barr blir över till bränsle tillverkning :((

https://www.skogsindustrierna.se/siteas ... ringen.pdf

En massa ved.
(113.58 KiB) Nerladdad 30 gånger

Re: Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: ons 09 okt 2019, 23:03
av DagL
Det finns flera Mt lignin som kan avskiljas från svenska sulfatfabriker och mycket av det bränns idag utan att värmebehov finns. Här kan bränsle tillverkas utan att uttaget från skogen ökar. Bifogat hur man kan göra icke fossil olja av lignin
https://renfuel.se/tekniken/

Re: Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: tor 10 okt 2019, 08:18
av Slurfi
Intressant fråga, om inte skogsbruk hjälper miljön då kan vi människor inte göra mkt.
Fortsätt gräv i detta, det är en vital del i miljödiskussionen.

Re: Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: lör 12 okt 2019, 20:24
av Bosse1
En massa ved,eller först genom bruket sen energi.

"BIOENERGI FRÅN SKOG OCH SKOGSINDUSTRI"https://www.skogsindustrierna.se/siteas ... dustri.pdf

Re: Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: tor 19 dec 2019, 11:30
av Bosse1
Sten B Nilsson attackerar

https://www.altinget.se/miljo/artikel/d ... n-i-luften

"Det betyder att den ökning av 75 terawattimmar från skogen som Axelsson pekar ut som färdvägen framåt med stor sannolikhet måste komma från stamved."

Mycket text med klart besked,håll nere råvaru priset åt industrin.
Borde vara intressant för ALLA i råvaruleden kan man tycka.

Stamveden hittar sin väg där den bäst betalas.

Re: Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: tor 19 dec 2019, 12:15
av Torbjörn Johnsen
Det finns omfattande utbyggnadsplaner för att producera biodrivmedel i Norden skriver Svebio på sin sajt. Bara i Sverige väntas produktionen öka med motsvarande 3 TWh de närmaste åren. Det mesta från spillprodukter från skogen (skogsindustrin).

Utbyggnad i Sverige
Den största anläggningen som nu byggs i Sverige byggs av St1 i Göteborg. St1 kommer att producera 200 000 ton (2,3 TWh) biodrivmedel från 2022, troligen hälften HVO-diesel och hälften biojetbränsle. Vid Setra Kastets sågverk i Gävle byggs en unik anläggning som kommer att producera 25 000 ton (0,25 TWh) bioråolja från sågspån från och med 2021. Bioråoljan kommer att levereras till Preem för raffinering till biodrivmedel. Även Sunpine ökar sin kapacitet med 50 000 ton (0,5 TWh) från 2020. Samman lagt ger det en ökad kapacitet på 3 TWh biodrivmedel i Sverige.

Restprodukter från skog
De vanligaste råvarorna väntas blir restprodukter från skogen som tallolja, sågspån och lignin från svartlut. Andra råvaror är restoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biojet, biobensin, etanol, biodiesel och biogas


Läs hela texten här.

Re: Bränsle från skogen inte bra för klimatet...

Postat: tor 19 dec 2019, 15:21
av DagL
[quote="Torbjörn Johnsen"]Det finns omfattande utbyggnadsplaner för att producera biodrivmedel i Norden skriver Svebio på sin sajt. Bara i Sverige väntas produktionen öka med motsvarande 3 TWh de närmaste åren. Det mesta från spillprodukter från skogen (skogsindustrin).

När Statsmakterna nu sätter snäva och osäkra gränser för uttaget ur skogen efter yrkanden av EU ökar nog tveksamheten för nyinvesteringar i Sverige som bygger på svensk skogsråvara. Men en bra ide att utnyttja t ex lignin bättre.