Skogsnyheter

70% av Stora Ensos råvara kommer från egen skog i Sverige

5 inlägg 2264 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

70% av Stora Ensos råvara kommer från egen skog i Sverige

Fredrik Reuter  
#588163 Skogsindustrigiganten Stora Enso hade förra veckan en kapitalmarknadsdag. På den framkom en hel del intressant som jag försöker återge här nedan. Vi kan börja med delningen av Bergvik Skog.

Skogen är tillbaka hos Stora Enso
Enligt den nu avgående VD:n Karl-Henrik Sundström så känns det nu bra att Stora Enso återigen är skogsägare - skogen skulle med facit i hand aldrig sålts.
Fast å andra sidan har ju Stora Enso hela tiden haft ett mycket starkt ägande i Bergvik Skog så vill man, så kan man säga att det är bokföringsteknisk ekonomi och att Stora Enso återigen är direktägande skogsägare på pappret, fast de hela tiden i princip varit det.

Återigen är det alltså “the shit” att äga skog och svaret är nog enkelt; inbindning av kol när skog växer tillsammans med att råvaran är “cirkulär” och förnybar. Här finns stora värden och synergier. Lägg ihop detta med att ha ett levande förråd av råvara att själv använda för sin industri så är “saken biff”.

I tabellen nedan kan du se hur delningen av Bergvik Skog nu förlöpt Som du kan se så fick Stora Enso överta en majoritet av skogen, 63% för att vara exakt, eller i hektar: 1,388 miljoner hektar.

Skogsbolag/ägareTot areal (ha)Prod skog (ha)Andel ( % )Markn. värde(LRF stat, sek)KöpeskillingPris/hektarAvv tot fub/årPlan. +15% avv**
Gysinge/Kåpan69 20060 0003,144 844 000 000--191 420220 133
Kopparfors/FAM283 000230 00012,8319 810 000 000--782 831900 256
Hällefors/LF100 00082 0004,537 000 000 000--276 619318 112
Karl Hedin9 0008 1000,41630 000 000--24 89628 630
Tham Invest8 0007 2000,36560 000 000--22 13025 449
Persson Invest31 00026 0001,412 170 000 000--85 75298 615
Stora Enso (Silva)1 388 0001 150 00062,9497 160 000 00010 000 000 0007 2053 839 4704 415 391
BillerudKorsnäs AMF317 000295 00014,3822 190 000 0006 400 000 00020 189876 8821 008 414
TOTALT2 205 2001 896 472-154 364 000 000--6 100 0007 015 000


**Denna kolumn gör antagande om avverkningen skulle öka inom alla nya skogsägare i gamla Bergvik Skog, det finns inga sådana uttalande från bolagen utan är alltså antaganden.

Stora Enso “betalade” 10 miljarder sek (ca) för sin 63%-iga skogsdel, det motsvarar ett hektarpris på drygt 7.000 kronor eller ett pris per skogskubikmeter på knappt 70 kronor. Det är vanskligt att ge sig in och kommentera transaktioner likt dessa, Stora Enso och de övriga skogsägarna betalar ju delvis till sig själva i och med att de själva varit delägare i Bergvik Skog AB. Men Stora Enso meddelar i alla fall att de finansierar köpet med så kallade gröna obligationer till ett värde av ca 6 miljarder SEK. Detta ska vara de enskilt största posten med gröna obligationer som gjorts hittills i Sverige.Stora Enso säger vidare att en rimlig marknadsvärdering för sitt skogsinnehav är ca 26 miljarder SEK. Tittar man på LRFs prisstatistik så blir värderingen rakt av nästan 100 miljarder SEK rakt över, faktor 10 mot betalt värde alltså.

Nästan självförsörjande på virke i Sverige
Stora Ensos ekonomichef Seppo Parvi berättar att skogsinnehavet om nästan 1,4 miljoner hektar skog i Sverige kommer klara att försörja Stora Ensos industrier i Sverige med råvara (virke) upp till 70% på årsbasis.

Detta är viktigt för ett företag som Stora Enso. Att nu ha egen skog ger företaget “taktisk flexibilitet” vid inköp av råvara. Inköp av råvara är en viktig post för ekonomin då råvaran idag står för 34% av Stora Ensos kostnader.

Och här kan man inte klaga på Stora Enso som företag. Deras uppgift mot sina ägare är att tjäna så mycket pengar som möjligt inom lagens gränser. En del i detta är att skaffa så billigt virke som möjligt. Det är alltså exakt lika som för en skogsägare som försöker med alla tillgängliga medel att få så bra som möjligt betalt för sitt virke, och det är ju så en marknad ska fungera.

Avverkningarna ska öka 10 - 15%
Stora Ensos plan för som skogsägare innefattar ett mål om att kunna öka avverkningarna med upp till 15%. Detta är egentligen bara ett första steg där man kan uthålligt kan maximera sitt råvaruuttag med rådande förutsättningar. Ökad tillväxt generellt i skogen är troligtvis den största anledningen till att en ökad avverkning kan utföras.
På sikt kommer Stora Enso att försöka planera sitt skogsbruk så ännu mer kan avverkas, inga siffror ges men ökad planering och skötsel ihop med bättre plantor kan göra att avverkningarna framöver kan öka över 30%?

5 miljoner fub råvara årligen
I och med att Stora Enso troligen har löpande virkesförsörjningsavtal* med Gysinge, Kopparfors och Hällefors som också är avknoppade, nya, skogsbolag från gamla Bergvik Skog så kommer Stora Enso totalt troligtvis kunna handha ca 5 miljoner fub i råvara årligen. Här kommer ca 3,8 miljoner m3fub från egen skog. Kan de förmå sina försörjningspartners att höja avverkningsnivån 15% så förfogar man vips över 5,8 miljoner m3fub på årsbasis.

* Det är inte bekräftat att Stora Enso kommer ha virkesförsörjningsavtal med Gysinge, Kopparfors och Hällefors skogar, ej heller om, hur långa avtal.

28,3 miljoner m3fub årligen i Norden
38,3 miljoner m3fub är Stora Ensos globala årliga virkesanskaffning för sina industrier. Lite över 70% av virkesanskaffningen kommer från Nordens skogar och Finland är det land där Stora Enso hämtar mest råvara på årsbasis, se diagram nedan.Sverige är Nordens Uruguay?
Som du kan se i staplarna nedan så skiljer det sig ganska mycket mellan främst Sverige och Finland när det kommer till vart Stora Enso köper sin virkesråvara. I Finland dominerar det gråa fältet som torde kunna översättas till privata skogsägare. Motsvarande gråa fält i Sveriges stapel är mycket mindre och det har ju att göra med att Stora Enso har närmare 1,4 miljon hektar egen skog i Sverige + att man har avtal med större aktörer om virkesförsörjning. Det kan vara exempelvis att man har avtal om fem tågset med virke från Norge varje vecka. Sett ur ett skogsägarperspektiv så torde därför Finska skogsägare ha en fördel här. Sveriges staplar liknar mer i detta avseende den stapel som visar Uruguay.Ny skogsdivision ska öka transparensen
Efter att Stora Enso nu återigen är en stor skogsägare på pappret så har de tagit beslut om att skapa en Skogsdivision inom koncernen som kommer rapportera sitt ekonomiska utfall separat. I denna nya division som startas from 2020 kommer även delägande skog i Finland tas med genom skogen i Tornator.

https://www.storaenso.com/en/newsroom/r ... 209c20d76a   TS
Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: 70% av Stora Ensos råvara kommer från egen skog i Sverig

Torbjörn Johnsen  
#589033 Det är intressant att inte Norge finns med i diagrammet med gröna staplar. Det norska virket räknas tydligen som en del i den svenska virkesanskaffningen? :-b

Användarvisningsbild

Re: 70% av Stora Ensos råvara kommer från egen skog i Sverig

Torbjörn Johnsen  
#598890 Nu har Stora Enso utsett chefen till den nybildade skogsdivisonen som Fredrik skrev om i startinlägget:

Stora Enso har utsett Jari Suominen till divisionschef för Forest från och med den 1 januari 2020. Han fortsätter även som medlem i koncernens ledningsgrupp.

Jari Suominen har ansvarat för Stora Ensos division Wood Products sedan 2014. Han har innehaft många ledande positioner inom Stora Ensos pappers- och virkesverksamheter sedan 1995.


Så här beskriver man den nya skogsdivisionen:

Den nya divisionen syftar till att skapa värde genom hållbart och effektivt skogsbruk samt att göra koncernens skogstillgångar mer transparenta. Som en viktig aktör i bioekonomin är tillgången till träfiber en avgörande konkurrensfördel för Stora Enso och dess framtida innovationsportfölj. Virke är även den i särklass viktigaste råvaran och utgör den största delen av koncernens kostnader, liksom en stor del av dess balansräkning.

– Stora Enso förfogar över biologiska tillgångar av större värde än något annat nordiskt företag och vi är världens näst största privata skogsägare, säger Annika Bresky, Stora Ensos VD


Läs mer i pressmeddelandet från StoraEnso som nu även presenterar förändringar inom bolagets förpackningssida.

Avatar Fallback

Re: 70% av Stora Ensos råvara kommer från egen skog i Sverig

AKKAMAAN  
#598910 Har Stora kvar skogsindustri-intressen i Nordamerika?
Har för mig att man tidigare ägt skogsarealer i USA eller Canada?🤔

Användarvisningsbild

Re: 70% av Stora Ensos råvara kommer från egen skog i Sverig

Torbjörn Johnsen  
#598945 Det verkar som om Stora Enso sålde sitt amerikanska skogsinnehav runt 2002 samtidigt som man sålde ut det finska (som man nu äger igen på något sätt..?). Det var ungefär samtidigt som man tyckte det var en bra idé att sälja det svenska skogsinnehavet. Som man nu köpt tillbaka. Pendeln svänger!

Det amerikanska och finska skogsinnehavet var då värt sammanlagt ca 4,6 miljarder enligt ett inslag i SR:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... ikel=69150

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).