Skogsnyheter

Hög bruttoavverkning 2018 och ökad virkesimport

1 inlägg 1124 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Hög bruttoavverkning 2018 och ökad virkesimport

Torbjörn Johnsen  
#584057 Skogsstyrelsen släpper idag preliminära siffror över 2018 års bruttoavverkning samt slutliga siffror för 2017 års avverkning. Om 2017 års sifferexcersis finns det en del att diskutera men det återkommer jag om i en annan tråd. Nu tittar vi på de preliminära siffrorna för 2018:

Enligt Skogsstyrelsen så ökade bruttoavverkningen under 2018 till 93,4 miljoner m3sk. Den uppdaterade siffran för 2017 är nu höjd till 92,5 miljoner m3sk men det innebär ändå att avverkningarna ökade 2018 jämfört med 2017. Omräknat till nettoavverkning, d v s den använda rundveden omräknat till m3fub så blir det drygt 75 miljoner m3fub (74 milj m3fub 2017).

Avverkningen av barrsågtimmer har minskat (-0,7%) men massavedshuggningen har ökat (+2,8%) 2018 jämfört med 2017 enligt Skogsstyrelsen. Utöver en ökad avverkning så har även virkesimporten ökat och det handlar främst om massaved. Hela 8,4 milj m3 (oklart om det avses m3sk eller m3fub?) importerades under 2018 vilket är 40% mer än 2017 (5,9 milj m3).

Knappt halva rundvirkesvolymen är sågtimmer och drygt hälften är massaved. Resten är främst ved för energiändamål (brännved, stamvedsflis eller träddelar.

I rapporten (se länkar här nedan) finns mer utförliga tabeller och diagram. Jag vill dock höja ett varningens finger för att det i rapporten blandas friskt mellan Skogsstyrelsens/SCBs data över avverkning och vissa åtgärder (t ex röjning) samt Riksskogstaxeringens data över andra åtgärder (gallrings- och slutavverkningsareal). I kombination med att de senare inte har uppgifter för 2017 och 2018 samt att Riksskogstaxeringen inte använder samma avverkningssiffror som Skogsstyrelsen så blir det lätt fel om man försöker dra för långt gångna slutsatser.

När det gäller skillnaden mellan Skogsstyrelsens och riksskogstaxeringens redovisade avverkningsvolymer har vi skrivit om det tidigare i bl a tråden Olika avverkningssiffror från Skogsstyrelsen och SLU

I årets rapport anger Skogsstyrelsen att man både har justerat siffror men även fortsatt har viss osäkerhet om vilken enhet SCB använder för virkesimporten. Avverkningssiffrorna för 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 har justerats p g a att Skogsstyrelsen och SDC/Biometria använder m3fub-siffror (fast volym under bark) medan SCB har använt enheten m3f för virkesimport och virkesexport men att detta då avser m3fpb (fast volym på bark) Det här ger ju givetvis systematiska fel och jag kan tycka att det är anmärkningsvärt att det ens kan ske hos en expertmyndighet.

Här hittar ni Skogsstyrelsens kompletta rapporten om 2018 års preliminära och 2017 års slutliga avverkningssiffror.
Avverkningarna ökade 2018. Källa: Skogsstyrelsen.se
   TS
Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).