Sida 1 av 1

Bygga skogsbilväg av aska

Postat: mån 12 aug 2019, 10:33
av Torbjörn Johnsen
Enligt SCA går det utmärkt att bygga skogsbilvägar av aska. Man har gjort tester med aska från Östrands massabruk tillsammans med Skogforsk. Tekniken med att bygga väg av aska är använd sedan tidigare men SCA vill nu testa hela konceptet för att se hur det kan utvecklas.

I försöken har aska blandats med grus och vid rätt proportioner får vägarna bättre bärighet med aska än utan:

Eftersom aska ger vägar med bra bärighet så är den mest intressant att använda till vägar som ska nyttjas året runt, fungera som huvudleder och som utsätts för mycket transporter.

– Varje vägprojekt är unik och det är viktigt att väga in alla aspekter i ett vägbygge. Det är t ex dyrare att bygga askvägar jämfört med vanliga skogsbilvägar, men eftersom askan ger vägar med bra bärighet så kan vi kanske slippa en hel del underhållsarbete som ju också kostar mycket, säger Tomas Johansson, SCA.


Det anses inte finnas risk för negativ miljöpåverkan då det handlar om aska från biobränslen. Kanske lite gödslingseffekt?

Läs mer om askvägar på SCAs sajt här.

Här finns även ett inslag om askvägar på SR Västernorrland