Sida 1 av 1

SCA ökar vinsten men marknaden inte lika het (Q2 2019)

Postat: fre 26 jul 2019, 10:14
av Fredrik Reuter
Skogsindustrikoncernen SCA släpper idag sin delårsrapport för 2019 och trots en vikande marknad för slutprodukterna är det imponerande läsning - monstret i Östrand börjar leverera!

Januari till juni 2019 hade SCA omsättning på 10,3 miljarder SEK. Vinsten blev 2,9 miljarder och i jämförelse med föregående år så är detta en omsättningsökning på 14% och en vinstökning på 31%. Ökningen beror på att SCA börjat rampa upp produktionen vid massafabriken i Östrand och målet är nu att helår 2020 producera fullt, alltså 900.000 ton massa på helåret.

Omsättningen för Östrand steg 119% i jämförelse med föregående år och EBITDA steg med nästan 1000%. Det torde betyda att investeringen på 8 miljarder nu börjar komma igång.

I jämförelse med 2018 så har posten "Råvaror och förnödenheter" ökat under perioden med 19%. Hur mycket som kan tillskrivas ett ökat virkespris är oklart men troligtvis en stor del av ökningen.

Posten "Omvärdering biologiska tillgångar" minskade med 10% jämfört med halvåret 2018. Enligt SCA betyder detta:

Förhållandet mellan avverkning av egen skog och leveranser från externa leverantörer varierar mellan kvartalen. Den förväntade årliga omvärderingen av de biologiska tillgångarna periodiseras mellan kvartalen i förhållande till den säsongsmässiga variationen i avverkningen av egen skog. En högre andel avverkning från egen skog innebär generellt en lägre effekt från omvärdering av biologiska tillgångar.


SCA flaggar också i rapporten för att de framgent kommer omvärdera deras skogsinnehav efter att AMF Pension köper Bergvik Skog Öst.

Mot bakgrund av priset på skogsmark i ett antal större och nyligen genomförda skogsmarksaffärer har SCA inlett en översyn av metod och antaganden för värdering av skogsmark i bolagets balansräkning. Översynen kommer att genomföras och presenteras under andra halvåret 2019.


Mer om SCA:s bokslut:

SCA Q2 2018, 45% vinstökning trots förlust på massan

Re: SCA ökar vinsten men marknaden inte lika het (Q2 2019)

Postat: fre 26 jul 2019, 10:15
av Fredrik Reuter
Missade: här kan du själv läsa hela rapporten: https://www.sca.com/globalassets/sca/in ... apport.pdf