Skogsnyheter

Jämförelse av Sveaskog och Metsähallitus 2018

2 inlägg 1199 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Jämförelse av Sveaskog och Metsähallitus 2018

Torbjörn Johnsen  
#556733 Finland har liksom Sverige statliga skogar. I Sverige förvaltas den del av statens skogar som ägnas åt virkesproduktion främst i bolaget Sveaskog AB. Övriga statliga fastighetsägare som äger och förvaltar skogsmark är Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket och Naturvårdsverket.

I Finland heter den statliga skogsägaren Forststyrelsen på svenska eller Metsähallitus på finska. Metsähallitus har förutom skogsförvaltningen precis som Sveaskog en kommersiell plantskoleverksamhet och de driver fastighetsaffärer. Men Metsähallitus förvaltar även den del av finska statsskogen som är nationalparker eller reservat och där skiljer de sig från Sveaskog. I Sverige ligger de flesta sådana skogsmarker i Statens fastighetsverks eller i Naturvårdsverkets ägo och förvaltning.

Man kan trots skillnaderna göra en bra jämförelse mellan Sveaskog med Metsähallitus.

Sveaskogs och Metsähallitus nyckeltal för 2018. Källa Sveaskog.se och Mets.fi


Sveaskog har ungefär samma skogsareal som sin finska systerorganisation men en betydligt högre omsättning. Sveaskog köper ju en hel del virke från andra leverantörer som t ex privata skogsägare och kanske är det detta som ligger bakom skillnaden i omsättning?

Tittar man på rörelseresultaten från verksamheten så är de dock ganska lika. Däremot har Sveaskog ett betydligt högre redovisat rörelseresultat före skatt och det beror på att man skrivit upp värdet på sin skogstillgång vilket ger avtryck här.

Både den svenska och finska staten får ca 1,1 miljard kronor in i stadskassan från sin skog. Dessutom skatteintäkter (195 milj kr i Sverige och 158 i Finland).

Det som skiljer mellan de här bolagen är att Metsähallitus också får in pengar från både staten och EU för att förvalta den skog som inte är kommersiell. Motsvarande affär i Sverige (om vi ens får in några EU-bidrag för att förvalta Nationalparker?) hamnar i andra förvaltningar.

Både Sveaskog och Metsähallitus skriver i sina årsredovisningar att de gjort goda eller rekordartade resultat tack vare en stark virkesmarknad med höga priser. Metsähallitus har levererat ett ökat resultat trots att de minskat avverkningen på egen skog. Skälet till minskningen är Finnish Forest Association att

The target is, however, lower than it would be if Metsähallitus carried on ”normal” forestry, which it cannot do because of societal responsibilities that affect the operating result.


Denna "social responsibility" handlar enligt Metsähallitus främst om hänsyn till biodiversitet, rekreationsvärden, renbete och samekultur.

Sveaskog anger också att avverkningen på egen skog minskat men det härleds främst till svåra avverkningsförhållanden under året.

En fråga man kan ställa sig är varför det skiljer så mycket i resultatmarginal mellan Sveaskog och Metsähallitus? I Finland lyckas man få fram samma vinst till sina ägare på drygt halva omsättningen jämfört med Sveaskog. Är virket så mycket bättre betalt i Finland eller är det att marginalen på Sveaskogs virkesköp drar ner? Eller vad tror ni?

Här hittar ni Sveaskogs och Metsähalittus redovisningar och så här ser en schematisk bild ut för Metsähallitus pengaflöde:

Schematisk skiss över Metsähallitus ekonomi. Källa: Finnish Forest Association
   TS
Avatar Fallback

Re: Jämförelse av Sveaskog och Metsähallitus 2018

Norrtälje  
#556744 Intressant, Sveaskog ger en årlig skatteintäkt motsvarande 327,8:- per hektar och år mot Metsähallitus 354:- per hektar och år. Ej inräknat den externa del virke du nämner att Sveaskog köper in.
Jag tycker det låter som blygsamma siffror.

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).