Skogsnyheter

Marknaden kommer bestämma hänsynen - inte politiken

5 inlägg 1710 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Marknaden kommer bestämma hänsynen - inte politiken

Torbjörn Johnsen  
#555973 Det kan man lite tillspetsat säga var en del av slutsatserna från den Sydvenska skogskonferensen som hölls i Alvesta i fredags.

IKEA köper 1% av Världens skogsproduktion
IKEAS råvaruchef Ulf Johansson berättade om IKEAs syn på träråvarans framtid och här man kan med fog säga att IKEA är en viktig marknadsaktör. IKEA köper idag in motsvarande 18 miljoner m3 träprodukter och tillsammans med IKEAs behov av papper och kartong hamnar man på 21 miljoner m3 skogsprodukter. Det motsvarar 1% av Världens skogsavverkning 2018!

Ca 6% av träprodukterna som köps in har Sverige som ursprungsland för träråvaran och det innebär att mer än 1 miljon kubikmeter svensk träråvara hamnar hos IKEA. Det motsvarar ca 5% av hela den svenska sågverksproduktionen. Med det sagt så är det en kund med skaplig påverkan på marknaden!

100% FSC
IKEA har satt upp ett tydliga hållbarhetsmål enligt Ulf Johansson och i dessa mål ingår att allt trä ska vara miljöcertifierat enligt FSC. Idag är 87% av allt trä som köps in FSC-certifierat och från s k "riskmarknader" är 100% FSC-certifierat idag. Utöver kravet på certifieringen innebär hållbarhetsmålen också att man strävar efter att minska resursanvändningen. Ulf visade en slide där IKEAs fortsatta tillväxt skulle dra ett råvarubehov om 50 miljoner m3 träprodukter till 2030 men företaget jobbar intensivt med olika projekt för minskat materialinnehåll med bibehållen hållbarhet/funktionalitet. Man jobbar också med att öka återanvändnings- och återvinningsgraden.

Marknaden styr
Skogsforskaren och debattören Sten B Nilsson var en annan av presentatörerna på konferensen. Sten Nilsson gick för någon vecka sedan till attack mot LRF och Södra i flera debattinlägg: i tidningen Skogen 27 februari och 5:e mars.

Stens tes är att det inte är vi här hemma (varken skogsägare eller politiker) som bestämmer vad som är rätt nivå på naturvård och avsättningar. Det är marknaden som styr. Ett verktyg för att hantera detta "marknadsbehov" eller marknadsförtroende är certifiering och då främst FSC. (Se kopplingen till IKEAs uthållighetsmål här ovan). Om man i den här överenskommelsen om (FSC)kriterier för hållbarhet har bestämt sig för att inte avverka nyckelbiotoper så kommer inte marknaden att acceptera virke från skogar med den här typen av naturvärden. Oavsett vad politiker, myndigheter eller skogsägare säger och gör. Däremot kan politikerna besluta om hur privata skogsägare kompenseras för den hänsyn som krävs (av marknaden) och det är här Sten B Nilsson anser att LRF och skogsägarföreningarna gått bort sig genom att strypa inventeringar och ersättningar.

Endast nischsegment lönsamt
Sten B Nilsson målade även upp en bra bild över hur efterfrågan och utbud av skogsråvara ser ut framöver. Efterfrågetillväxten drivs främst från Asien, Latinamerika och Östeuropa idag och det finns en tillväxt inom produktsegment som kartong och förpackningskvalitéer samt barrträvaror för byggnation och blekt barrsulfatmassa.

Sten beskrev även utbudet av skogsråvara och där finns en mycket snabb tillväxt av plantageskogsbruk på det södra halvklotet, främst Asien/Pacific. Det finns idag ca 20-30 miljoner hektar plantager av snabbväxande skog för industriändamål men det tillkommer ca 1 milj ha plantagesskog per år. Det innebär att vi 2050 kan få 2 miljarder m3 från dessa plantager och Världens ökande skogsråvarubehov kommer att kunna täckas av denna produktion. En produktion som har 5-10 ggr bättre lönsamhet än vad svensk skogsproduktion kan uppvisa. Enligt Sten B Nilsson så hänger den svenska skogsbrukets konkurrenskraft på den svenska skogsindustrins globala konkurrenskraft och den kan endast hävdas inom specialiserade nischsegment.

WWF på IKEAs linje
I det skogspolitiska temat fanns bl a Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, privata skogsägare, WWF och politiker representerade. Här fanns en tydlig uppfattning från skogsägarhåll och från borgerlig politiker (M) att brukanderätten och äganderätten är skogsägarens frihet att hantera (under ansvar) medan WWFs representant Linda Berglund menade att även om man till 100% har ägande och nyttjanderätten till en en bil så måste man rätta sig efter ett av oss i samhället (politiker/myndigheter) beslutat regelverk om hur den här bilen får framföras. Hon tyckte att detsamma gäller skogen också.

Önskvärt med produktionsmål
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist sa att den skogspolitik som gäller idag är samma skogspolitik som gällde i går. Inga nya beslut är fattade om annan inriktning men det finns i Januariöverenskommelsen skrivningar som kan innebära förändringar. Men då krävs först ändrade direktiv för Skogsstyrelsen och ev ändringar i budgettilldelningen. Vissa av skrivningarna går i strid mot den budget som klubbades för 2019 (den s k M/KD-budgeten). Herman Sundqvist svarade på fråga från publiken om skogliga produktionsmål att det vore önskvärt att politikerna bättre preciserar skogliga produktionsmål. De miljömässiga målen i skogspolitiken ansåg han vara väldefinierade medan produktionsmålen begränsats till skrivningar som "hög och värdefull produktion".

Sten B Nilsson kommenterade detta med att det inte spelar någon roll vilka skogspolitiska produktionsmål vi sätter upp utan det kommer att vara marknaden (och skogsindustrin) som bestämmer vad som är värt att producera.

Det var ett axplock från den här intressanta konferensen och det kommer mer i andra trådar. Nästa upplaga av den Sydsvenska skogskonferensen återkommer den 6 mars 2020
Snabbväxande skogsplantager kan bidra med 2 miljarder m3 skogsråvara 2050 enligt Sten B Nilsson. Här en plantageskog av Eucalyptus. Foto: Cranab.se
   TS
Användarvisningsbild

Re: Marknaden kommer bestämma hänsynen - inte politiken

halvproffs  
#555978 Ponera att när Linda Berglund kommer och kör sin 80 år gamla och relativt sällsynta bil då stoppar en myndighet henne och beslagtar bilen utan ersättning. Den bilen som hennes farfar, far och sedemera hon skött exemplariskt under alla år och nu tas ögonstenen ifrån henne.
Känns det rätt?

Användarvisningsbild

Re: Marknaden kommer bestämma hänsynen - inte politiken

Torbjörn Johnsen  
#556000 Ah @halvproffs! Den var bra. Den skulle jag haft i fredags att bolla tillbaka :d

   TS
Avatar Fallback

Re: Marknaden kommer bestämma hänsynen - inte politiken

Flax12  
#556001 Tack för ett bra referat Torbjörn!

Avatar Fallback

Re: Marknaden kommer bestämma hänsynen - inte politiken

Bosse1  
#556015 Den mystiska mannen och propagandan.
Professorn är även skogsägare.

https://www.frihetsportalen.se/2018/02/ ... bjuder-in/

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).