Skogsnyheter

Nytt stort forskningsprojekt om digitalisering i skogen

1 inlägg 1417 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Nytt stort forskningsprojekt om digitalisering i skogen

Torbjörn Johnsen  
#531551 Skogsindustrierna skriver i ett pressmeddelande om ett nytt stort forskningsprojekt om digitalisering i skogsbruket. Det är ett brett forskningsprojekt som initialt ska löpa under fyra år med 83 miljoner i finansiering. Skogsindustrierna m fl får 58 av dessa miljoner av forskningsstiftelsen Mistra.

Så här beskriver Skogsindustrierna digitaliseringsprojektet:

Tillgången till stora digitala informationsflöden ökar snabbt och ger nya möjligheter. Genom att länka ihop informationsflöden kan den skogliga sektorn öka effektivitet och förädlingsvärde och samtidigt öka hållbarhet och skonsamhet. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kommer att fokusera på digitalisering av hela den skogliga värdekedjan.


I projektet deltar BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt Kungliga tekniska högskolan (KTH) och det leds av Skogsindustrierna.

Det finns dock några viktiga frågor att hålla koll på i sammanhanget:

1.
Den ena är att titta på vem som äger data och vem som kan besluta om hur data används. Frågan har varit uppe tidigare där organisationen Skogsentreprenörerna kom i luven på Skogforsk om hur man ska se på ägarrätten till data.

Skogsentreprenörerna menade att det är entreprenörerna som genererar och äger produktionsdata och att den inte per automatik blir uppdragsgivarnas/bolagens oinskränkta tillgång. Skogforsk å andra sidan menade att skogsindustrin måste få tillgång till all data för att kunna vara med och utveckla digitaliseringen av skogsbruket. Mer om det i tråden Oenighet om äganderätten till skogsmaskinernas data
Skogsägarna är ju också en part i den här kedjan. Deras skogsbruksplaner mer eller mindre integreras i bolagens och skogsägarföreningarnas datasystem idag.

I det här stora digitaliseringsprojektet finns varken entreprenörerna eller skogsägarna med (jag räknar Södra som skogsindustri i sammanhanget). Frågan är då om det inte riskerar att bli en viss slagsida i projektet redan från början?

2.
Med tanke på vilka parter som finns i den här kedjan kan man också fundera över om man är beredd att öka upp transparensen och tillgängligheten till den data som handlar om SDCs (numera Biometrias) inmätnings- och redovisningsdata? Delvis samma aktörer som ska driva digitaliseringsprojektet är också de som styr Biometria. Risken finns då att man inte kan frigöra sig från nuvarande strukturer för att hitta nyare, snabbare och modernare sätt att hantera virkesdata. Här sker en snabb utveckling av teknik som kan skapa helt nya möjligheter för att hålla koll på virket. Som t ex med den här "fingerprinttekniken" beskrivs i tråden Nytt sätt att spåra virke kan effektivisera virkesmätning

3.
Det bör finnas en stor potential att effektivisera köp- och säljsidan inom skogsbruket med hjälp av digitaliserade lösningar. Frågan är om parterna i projektet är beredda att på allvar förutsättningslöst ompröva dagens köp- och försörjningsmodeller? Om risken finns att man får betala mer för virket till skogsägaren?

Läs Skogsindustrins pressmeddelande [url]här[/url].

Och här finns Mistras beskrivning av projektet där man bl a skiver:

Satsningen som kommer att få en budget på totalt 83 miljoner kronor, varav 58 kommer från Mistra, under fyra år har fått namnet Mistra Digital Forest. I oktober beslutade Mistras styrelse att ett konsortium lett av branschorganisationen Skogsindustrierna skulle få ansvar för programmet.

– Redan när det blev klart att Mistra skulle starta ett program om digitalisering av skogsproduktionen insåg vi att det här var ett ypperligt tillfälle för branschen att skapa en samling kring ämnet, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna och koordinator för den vinnande ansökan.

I programmet kommer därför flera stora skogsföretag i Sverige – BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, StoraEnso, Sveaskog, Södra – att samarbeta och deras insatser kommer att förstärkas av forskare från SLU, Skogforsk, Umeå universitet, IVL Miljöinstitutet och KTH.

– Det här är ett område där industrin inte har några problem att samarbeta, snarare delar alla gärna med sig av sina erfarenheter.

Forskningen kommer att utföras av de medverkande företagen, lärosäten och forskningsinstitut medan programmet kommer ledas från ett sekretariat med säte hos Skogsindustrierna.

Enligt Torgny Persson finns det redan idag mängder av datainformation om skogen. Problemet är att det inte finns fungerade lösningar som binder ihop alla källor.
Data om virkesflödet lär bli en central del i ett digitaliseringsprojekt men frågan är vem som äger vad av all data som genereras.
   TS
Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).