Skogsnyheter

Gemensam plan för Smålands skogar ska få värdet att växa

5 inlägg 2240 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Gemensam plan för Smålands skogar ska få värdet att växa

Torbjörn Johnsen  
#493171 Tolv regionala aktörer har träffats för att ta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur den småländska skogens värden kan fås att växa. Resultatet presenteras på en pressträff den 25 januari.

- Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer, så det är klart att skogen är viktig för oss. Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan, säger Landshövding Ingrid Burman som är ordförande i styrgruppen.


Följande aktörer har ingått i styrgruppen för att utforma strategin:

Ann-Charlotte Larsson, Vicerektor Linnéuniversitetet
Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg
Fredrik Klang, Marknadsområdeschef Sveaskog
Helena Jonsson, Landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län
Helena Nilsson, Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län
Håkan Larsson, Strategichef Södra
Ingrid Burman, Landshövding Länsstyrelsen i Kronobergs län (ordförande)
Johanna From, Regionchef Skogsstyrelsen
Kristina Athlei, Regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län
Lars-Ove Johansson, Ordförande LRF Sydost
Mats Jägstam, Prorektor Jönköping University
Thomas Carlzon, Landshövding Länsstyrelsen i Kalmar län

Läs mer på initiativets sajt: www.skogsstrategismaland.se   TS
Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: Gemensam plan för Smålands skogar ska få värdet att växa

Torbjörn Johnsen  
#493889 I går presenterades den regionala skogsstrategin för Smålands skogar. Länsstyrelserna och regionerna (landstingen) i Smålandslänen har varit med om att ta fram Strategin tillsammans med Skogsstyrelsen, LRF, Sveaskog, Södra och universiteten i Växjö och Jönköping m fl.

Det är ett gediget arbete och dokumentet som presenteras är intressant och läsvärt. Dels beskriver man regionen och skogens värde på ett föredömligt sätt men man sätter det också i ett historiskt perspektiv.

Den småländska skogsstrategin har samlat sina styrkor under visonen:

"Smålands skogar får värden att växa"


Med underliggande preciseringar av vad man menar:

• Genom samhandling i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län drar vi nytta av regionens unika framgångsfaktorer i hög tillväxt, entreprenörskap, ägarstruktur och historia.
• Smålands skogar är en motor för jobb och tillväxt i Småland som ger regionen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
• Småland har forskning och utbildning inom skog och trä av hög internationell klass. Här blir innovativa idéer nytta och verklighet.
• Smålands skogar är inkluderande och ett attraktivt alternativ i kvinnor och mäns val av utbildning och jobb. Skogsnäringen attraherar en mångfald av människor.
• Småländska skogar gör stor klimatnytta och bidrar till en biobaserad ekonomi.
• Smålands skogar används på ett hållbart sätt där vi värnar och utvecklar natur- och kulturmiljövärden.
• Smålands skogar är en värdefull och uppskattad resurs för naturturism och rekreation.
• Människor känner till skogens nyttor och värden.


Det är intressant att se att den här regionen kan sätta ihop en tydlig (den är faktiskt ganska tydlig om man läser igenom dokumentet som finns länkat här nedan) målsättning och inriktning. Det är ju mer än vad regeringen klarar av just för tillfället. Smålandslänen har inte bara strategin och visionen utan det finns också en handlingsplan med föreslagna arbetsgrupper med i materialet.

Skogsstrategin har ett starkt fokus på familjeskogsbruket och också ett starkt fokus på träindustri. Även om massafabrikerna i Mönsterås och Vaggeryd samt några mindrepappersbruk finns i regionen så är träindustri utan tvekan paradgrenen i den här delen av landet: Sågverk, dörrar, fönster, möbler, trähus...you name it! Det märks i dokumentet. Värt att notera är också att såväl Skogsstyrelsen som länsstyrelserna står bakom manifestet.

Det som möjligen saknas eller känns tunt är dels att skogstekniken lyser med sin frånvaro. Trots att man har en maskintillverkare som Rottne och en aggregattillverkare som SP Maskiner inom länens gränser nämns mig veterligen inte skogstekniken med ett ord. När man pratar om bioekonomi och framtidsprodukter så landar man mestadels i den trämekaniska sektorn och dess förädlingsmöjligheter. Men som sagt var, det är ju här styrkan finns i Småland.

Läs gärna hela dokumentet som ni hittar här.

Den här SWOT-analysen är intressant:

SWOT-analys över skogen i smålandslänen. Källa: Smålands Skogar får världen att växa. Regional skogsstrategi för Småland.


Och här är lite fakta om skogen och skogsnäringen i de tre Smålandslänen Jönköping, Kronoberg och Kalmar:

I Småland finns över två miljoner hektar skogsmark. Drygt 70 % av all mark utgörs av skog. I Småland växer skogarna med ungefär 14 miljoner kubikmeter varje år. Det är drygt 12 % av skogstillväxten i Sverige, medan arealen utgör 9 % av den totala arealen. Varje år avverkas ungefär 12 miljoner kubikmeter skog, förrådet av ved i skogen i Små-
land ökar därmed med över 2 miljoner kubikmeter varje år.


Skogsbruk och skogsindustri är av stor betydelse för den regionala ekonomin i Småland. Tillsammans omsätter skogsbruket och skogsindustrin mer än 40 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 8 procent av den regionala ekonomin. Branschen sysselsätter mer än 16 000 personer. Småland står för nästan en tredjedel av det samlade förädlingsvärdet i Sverige när det gäller träförädling


Den småländska skogen ägs idag av omkring 40 000 skogsägare och det småländska skogsbruket drivs till stor del som familjeskogsbruk. Nästan 80 procent av skogen ägs av enskilda personer, vilket är en större andel än i övriga delar av landet där skogen i större utsträckning ägs av skogsbolag. Lite mer än en tredjedel av skogsägarna är kvinnor.
Även om skogsägare i Småland i större utsträckning än i landets mellersta och norra delar bor på sin fastighet eller i närheten, så finns samtidigt en utveckling där allt fler bor någon annanstans. I Småland är medelstorleken på en brukningsenhet ca 64 hektar, jämfört med 97 i hela landet.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Gemensam plan för Smålands skogar ska få värdet att växa

MilanJo  
#495492 Dagens Smålandsposten...Naturskyddsföreningen tycker det handlar för mycket om produktion och för lite om miljön och hoppar av.

Användarvisningsbild

Re: Gemensam plan för Smålands skogar ska få värdet att växa

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#495494
MilanJo skrev:Dagens Smålandsposten...Naturskyddsföreningen tycker det handlar för mycket om produktion och för lite om miljön och hoppar av.

Räcker väl med att nämna Stubbhult, så förstår man vilken dubbelmoral det finns i SNF...
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Gemensam plan för Smålands skogar ska få värdet att växa

uffejohan  
#495498 Intressant läsning, blir att grotta i helgen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).