Skogsnyheter

Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

31 inlägg 8632 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#486963
Palakangas skrev:
Niking skrev:Tja, med tanke på att det är 54% miljöpartister på SR https://www.journalisten.se/nyheter/sve ... ljopartiet så kan man nog förvänta sig vad som helst därifrån, utom möjligtvis saklighet och objektivitet i denna typ av frågor...
/Niklas

46 % är icke miljöpartister, vad säger de?


Lägg till ca 15% kommunister och ca 10% sossar, så får du ca 80% journalister på SR som sympatiserar med vänsterblocket. Det märks tydligt på rapporteringen, tycker jag...

Resterande 20% på SR sympatiserar alltså med de borgerliga partierna, inklusive någon procent Sverigedemokrater. Dessa journalister jobbar väl främst med sport och ekonomi, skulle jag tro...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Torbjörn Johnsen  
#487063 Det är tydligen inte OK att driva politik som anställd på Sveriges Radio...om man jobbar på Ekot och det handlar om trav.

Tove Svenonius är inrikeschef på Ekot.
Hur omöjliggör det blogginlägg Anders Jonsson skrev en anställning på Ekot?
– Jobbar man på Ekot som politisk reporter kan man inte samtidigt driva opinion i politiska frågor. Det är en självklarhet för oss på Ekot och gränsen mellan journalistik och opinionsbildande är väldigt tydlig, berättar hon.
Tove Svenonius berättar att man redan innan blogginlägget kände till Anders Jonssons engagemang i travsporten samt att han var ordförande i Dalarnas Travsällskap


Däremot verkar det vara OK om man jobbar på Kaliber och det handlar om skog.

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/ ... logginlagg

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Torbjörn Johnsen  
#487064 Sveaskog försvarar sig och presenterar fakta i ett pressmeddelande:

Rätt och fel om Brännvinsberget
I olika kanaler har det under dagen förekommit uppgifter om att aktivister skulle ha stoppat en avverkning vid Brännvinsberget.

- Jag är förvånad. Vi har inte avverkat vid Brännvinsberget sedan i våras och har ingen avverkning på gång där inom överskådlig framtid, säger Anders Almäng, chef för Sveaskogs resultatområde Södra Norrland.

Brännvinsberget, som ligger i Ore, utgör 800 hektar. Sveaskog äger 771 hektar och har avsatt 39 procent av den produktiva skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden.


https://www.sveaskog.se/press-och-nyhet ... vinsberget

   TS
Avatar Fallback

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

isteskog  
#487147 Då fryser Grönpesarna röven av sig i onödan då ..... :lol: :lol:

Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Fenrir  
#487175 Varken Skogsstyrelsen eller FSC hittar några fel på Sveas avverkningar vid Brännvinsberget. Av de 26 olika rödlistade arter som Naturskyddsföreningen säger att de hittat klassa bara 7 som hotade, varav 6 i den lägsta hotklassen. Den sjunde som finns i mellersta hotklassen borde väl tvärt om gynnas av Sveaskogs anpassade skötsel eftersom den är beroende av nyligen död tallved. http://www.atl.nu/skog/halften-inte-nog/

Att Sveaskog hamnar i skottgluggen beror på att Skydda Skogen, SNF, Greenpeace dragit igång en kampanj mot sånt som de anser hotar skogen i norra barrskogsbältet, och det är lättare att få opinionen med sig om man attackerar ett opersonligt statligt företag än att till exempel ge sig på landets 330 000 privata skogsägare. Tyvärr nappar allmänmedia alldeles för lätt och helt okritiskt på den agnade kroken.

Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Torbjörn Johnsen  
#487407 Sveaskog svarar:
https://www.altinget.se/artikel/det-kra ... tforetagen

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#487426 Ja, visst är det märkligt att naturturismen, som påstås generera miljarder varje år, skulle försvinna i samma stund som naturturismföretagen skulle behöva betala ett vettigt arrende till markägaren... :evil:
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Värmlänning  
#487887
Torbjörn Johnsen skrev:Sveaskog försvarar sig och presenterar fakta i ett pressmeddelande:

Rätt och fel om Brännvinsberget
I olika kanaler har det under dagen förekommit uppgifter om att aktivister skulle ha stoppat en avverkning vid Brännvinsberget.

- Jag är förvånad. Vi har inte avverkat vid Brännvinsberget sedan i våras och har ingen avverkning på gång där inom överskådlig framtid, säger Anders Almäng, chef för Sveaskogs resultatområde Södra Norrland.

Brännvinsberget, som ligger i Ore, utgör 800 hektar. Sveaskog äger 771 hektar och har avsatt 39 procent av den produktiva skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden.


https://www.sveaskog.se/press-och-nyhet ... vinsberget


Vilka j-a nötter grönpesarna är :grin: :lol:

Avatar Fallback

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#487895 Lite vid sidan om skog men idag på morgonsoffan i SVT presenterade man att antalet får (BÄ) ökat med ca 20-tusen i Sverige och med ca det dubbla sedan 70-talet.
Slutsatsen och förklaringen var:
"Kan vara att man har blivit bättre på att skydda mot rovdjuren"
Vem f-n sitter och rubriksätter på det sättet? Svenska rovdjursföreningen? Fördummar ju alla som håller på med fårskötsel.

Avatar Fallback

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Tosca  
#488567 Löjeväckande ja, att inte inse att en domesticerad art skulle kunna öka eller minska i antal av andra mer naturliga orsaker.
Om det handlat om renar skulle jag kunna köpa ett sånt resonemang, för de påverkas i ganska hög grad av rovdjurstrycket.

Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Torbjörn Johnsen  
#488647 Sveaskog svarar idag på en tidigare debattartikel från Skydda Skogen:
Här hittar ni det ursprungliga debattinlägget i ATL och här hittar ni Sveaskogs svar.

Sveaskog inleder:

I ett debattinlägg den 22 december hävdar David van der Spoel och Björn Mildh, från Skydda Skogen och den ideella naturvården, att Sveaskog inte bedriver ett hållbart skogsbruk och ifrågasätter bolagets naturvårdsarbete. Artikeln är tyvärr ett exempel på den ökade polariseringen i debatten där skribenterna tycks ha en statisk och endimensionell syn på hållbart skogsbruk och beskriver exempel som är egna vinklingar och åsikter.


Och skriver som svar:

[url]Vårt skogsbruk är inte statiskt utan utvecklas hela tiden i takt med ny kunskap, erfarenhet och teknik. Men det är också ett resultat av samhällets skiftande värderingar vid olika tidpunkter. Vi har inte samma syn på hållbart skogsbruk idag som på 1950-talet och sannolikt inte heller som vi kommer ha om ytterligare femtio år. Skogsbruket har utvecklats tillsammans med Sverige och för Sveaskogs del ser vi att vi fortsatt kan bidra till att få Sverige att växa.

Sveaskog använder en femtedel av den produktiva marken för naturvård. Det inkluderar både avsatta naturvårdsskogar och mindre områden som lämnas intakta i samband med avverkning. Naturvårdsarealerna fördelas över landskapet för att skapa en fungerande infrastruktur för den biologiska mångfalden. Vi ser det som naturvård med en landskapsansats där alla avsättningar fyller en funktion oavsett storlek, debattörerna kallar detta kreativ bokföring.

Sveaskog har från början kommunicerat hur vi räknar olika naturvårdsarealer eftersom vi tycker det är viktigt att ge en sann bild av hur mycket av marken som på olika sätt används för naturvård. Därför inkluderar vi också områden med formellt skydd i vår redovisning. De formellt skyddade skogarna på våra marker har vi ofta avsatt på eget initiativ och de har då senare fått ett formellt skydd genom reservat eller ekoparksavtal, vilket vi ser som en bekräftelse på att vi tidigare gjort ett bra urval. För att nå miljömålet levande skogar måste vi ha både formellt och frivilligt skyddade skogar.

Begreppet hållbarhet handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter och att balansera sociala, ekonomiska och miljömässiga värden. På samma sätt har hållbart skogsbruk flera dimensioner som kräver en avvägning mellan olika behov. Det handlar i Sveaskogs fall om biologisk mångfald men också om jobbskapande och tillväxt i glesbygd, resurser till vård, skola och omsorg, klimatnytta och bidrag till en grön och cirkulär ekonomi.

För att fortsätta utveckla det hållbara skogsbruket behövs en konstruktiv faktabaserad dialog, vilket också skribenterna från den ideella naturvården verkar uttrycka. Ett fastställt Nationellt skogsprogram skulle vara till stor hjälp för att stärka ett sådant samtal om vilka skogar vi vill ha och vilket samhälle vi vill att våra skogar ska bidra till.[/url]

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Torbjörn Johnsen  
#491922 Nu har Expressen varit och besökt aktivisterna som vill stoppa avverkningar i Ore skogsrike och skildrar "kampen för att bevara den100-åriga skogen".

Markägaren Sveaskog har anmält till Skogsstyrelsen att de vill hugga ned de två områdena Ormtjärn och Norra Brännvinsberget i Ore skogsrike. Där står drygt 100 år gammal skog som aldrig tidigare kalavverkats, när merparten av alla träd huggs ned vid samma tillfälle.

Beskedet har väckt stort uppror inom miljörörelsen och en rad organisationer kämpar nu aktivt för att stoppa avverkningsplanerna.

– Det här är en del av de tre procent naturskog som finns kvar i Sverige. De arter som finns här kan inte överleva i annan typ av skog, säger Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen Rättvik.


Expressen beskriver en polariserad konflikt mellan att bevara och att bruka och förenklar det till att de gamla skogarna måste få stå kvar om vi ska rädda artrikedomen:

Skogen går som en livsnerv genom det svenska landskapet. Två tredjedelar av landet är täckt av skog – men samtidigt som skogsekosystemen är Sveriges mest artrika naturtyper utgör skogsnäringen en betydande del av svensk ekonomi och motsvarar omkring tre procent av landets samlade bnp.

De två olika synsätten på skogen står i konflikt med varandra. För att bevara artrikedomen krävs att de gamla skogarna står kvar, medan skogsnäringen behöver hugga ned träd för att fortsätta tjäna pengar.

Historiskt sett har skogsnäringen prioriterats, men i takt med att medvetenheten om miljö, klimat och vikten av artrikedom ökat beslutade regeringen i september förra året att satsa på att bevara skyddsvärda skogar.


Läs hela artikeln här.

Expressen har även intervjuat miljöminister Karolina Skog om konfliken i Ore skogsrike men hon vill inte kommentera ett specifikt fall. Däremot säger hon att det ibland kan vara OK att avverka skog med rödlistade arter:

Regeringens mål är att bevara och skydda den biologiska mångfalden.

Men miljöminister Karolina Skog, MP, är ändå beredd att hugga ned skogar där flera hotade arter lever.

– Ibland kan man avverka även i områden där det finns rödlistade arter, säger hon.


Det förklarar hon enligt Expressen så här:

Framstår det inte som dubbelt att regeringen vill skydda rödlistade arter - samtidigt som man har en skog med rödlistade arter som statliga Sveaskog ska hugga ner?

– Största delen av landskapet i Sverige - både skogen och övrig mark - är mark som människor på olika sätt brukar. Det finns väldigt mycket skyddsvärd natur även i den samtidigt som det pågår ekonomiska aktiviteter. Arbete vi gör gemensamt är att hitta en balans i det, men det betyder inte att det aldrig kommer huggas ned en skog där det finns rödlistade arter. Det säger inte lagen och det är heller inte en realistisk väg framåt. Vi brukar stora delar av svenska skogar och det kommer vara så framöver också.


Härhittar ni hela intervjun med miljöministern

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Torbjörn Johnsen  
#493509 Sveaskog skriver ett debattsvar på sin sajt (publiceras även på en del mediasajter) ang anklagelsen om att driva "plantageskogsbruk" i Sverige.

Läs hela inlägget här.

Samtidigt skriver Karl Ljungberg, skogsägare i Orsa som "upskattar biologisk mångfald" på ATLs debattsida om att det vore bra att avveckla Sveaskog ur miljösynpunkt:

Sveaskogs innehav av plantageskog och biologiskt mindre värdefull skog borde i sin helhet användas för att finansiera skydd av värdefulla biotoper. Detta kan göras genom byten, men det är förmodligen ofta svårt då enskilda skogsägare inte kan flytta sin verksamhet alltför långt, eller genom att man säljer statens innehav och köper eller skyddar annan skog.

Om man antar att man faktiskt kan finansiera ett skogsskydd genom att avyttra statens innehav av plantageskog och mindre biologiskt värdefull skog kan man tänka sig att det räcker för att skydda 10–20 procent av skogsmarken.


Läs hela hans inlägg här.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

DagL  
#493685 Ytterligare ett skäl att Sveaskogs skogsodling i Norrland inte är plantager - och att det är grovt missvisande av "Skydda skogen" att påstå att skog generellt ersätts med plantager - är att plantager är monokulturer, men monokulturer är ovanliga efter plantering. Enligt Skogfakta (Skogstaxering)https://pub.epsilon.slu.se/11512/34/cory_n_nilson_p_150612.pdf bild 4 finns bara ett trädslag på knappt 5% av den produktiva skogsmarken och en del av detta är "naturligt" (t ex tallhedar).

Användarvisningsbild

Re: Sveaskogs skogsbruk hårt ansatt i media

Bengt Wahlin  
#494041
Torbjörn Johnsen skrev:Det är tydligen inte OK att driva politik som anställd på Sveriges Radio...om man jobbar på Ekot och det handlar om trav.

Tove Svenonius är inrikeschef på Ekot.
Hur omöjliggör det blogginlägg Anders Jonsson skrev en anställning på Ekot?
– Jobbar man på Ekot som politisk reporter kan man inte samtidigt driva opinion i politiska frågor. Det är en självklarhet för oss på Ekot och gränsen mellan journalistik och opinionsbildande är väldigt tydlig, berättar hon.
Tove Svenonius berättar att man redan innan blogginlägget kände till Anders Jonssons engagemang i travsporten samt att han var ordförande i Dalarnas Travsällskap


Däremot verkar det vara OK om man jobbar på Kaliber och det handlar om skog.

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/ ... logginlagg

Det jag tycker är synd är att nyheterna aldrig är objektiva utan vi formas av subjektiva "nyhetsskribenter". Känns mer som en diktatur än ett öppet samhälle i vissa avseenden.

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).