Sida 1 av 1

Betalt för att binda koldioxid - bra skogsaffär enligt DI

Postat: mån 27 nov 2017, 08:00
av Torbjörn Johnsen
PM Nilsson på Dagens Industri skriver en intressant ledare om det svenska skogsbruket. Om hur olika synsätt det finns inom EU på skog och skogsbruk och att Sverige inte garanterat kan få förståelse för att ett aktivt skogsbruk är bra även för klimatet.

Nilssons slutsats är att det inte räcker med att bara tänka koldioxidskatt för utsläpp av koldioxid utan att det även bör premieras att lagra in koldioxid. I t ex skog. På så sätt skulle svenska skogsägare även kunna få betalt för att öka virkesförrådet.

Sverige bör stå på sig, men smart. Skogsbruk är nyckeln till framtida ersättningsmaterial för plast och cement. Om skogsbruk bedrivs på rätt sätt kan det mildra klimatkrisen. Skogsindustrin har stora och viktiga värden.

Men genom att inte blockera globala strävanden att främja större och äldre skogsarealer kan Sverige vara med och utforma en marknad även för skog som står kvar. Hittills har man arbetat med koldioxidskatt, men Paris-avtalets signatärer kommer att behöva införa ett pris på kol som binds, det vill säga att man får betalt för att låta skog växa. Den bästa modellen är om koldioxidskatten går till att betala markägare för att binda in ny koldioxid. Då skapas en marknad för att minska, inte bara hejda halten koldioxid.


Läs hela ledaren här