Skogsnyheter

Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

49 inlägg 14871 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

sundelius  
#475532
Erre skrev:
Vardon skrev:Stort tack att du delar med dig av dina tankar pol-hemmanet. Starkt att du orkar!

X2 :-bd

X3
Tänkte på dig direkt jag hörde det på radion idag.
Tar en Bellman skål för dig och dina grannar ikväll :-bd :-bd

Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

alias  
#475535
Hanatorp skrev:
Skogsvaktaren skrev:Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Ett glädjande besked för vi som brinner för vår skog och vår näringsverksamhet....

http://www.landskogsbruk.se/skog/domen- ... avskrikor/

Markägarna med lavskrikor i sin skog får avverka. Mark- och miljödomstolen i Östersund har upphävt Skogsstyrelsens beslut.

I dag kom domen. Mark- och miljödomstolen undanröjer Skogsstyrelsens beslut att stoppa fem skogsägares avverkningar utanför Bollnäs. Domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet. Det är en arbetsuppgift som i stället åvilar länsstyrelserna.

Skogstyrelsen kan inte göra rätt avvägning
”Genom att förbjuda avverkning med hänsyn till lavskrikans skyddsbehov har Skogsstyrelsen indirekt gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna” konstaterar Mark- och miljödomstolen.

Vidare skriver Mark- och miljödomstolen att man inte anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresse som krävs. Därför upphävs beslutet.


Det ovanstående är ju anmärkningsvärt och borde innebära att man begått tjänstefel genom att klampa in på en annan myndighets kompetensområde......


När det är Länsstyrelsen som det refereras till så skulle jag nöja mig med att kalla de för deras ansvarsområde, istället för att dra det så långt som att förutsätta att berörda handläggare skulle besitta nödvändig kompetens.

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

POL hemmanet  
#475540 Jag skrev nyss ett inlägg, vet det f.n vart det tog vägen (börjar nog bli för blarig för det här).
Ska försöka skriva igen vad jag tänkte.

Tack alla för ert stöd!

I dag firar vi en delseger tack vare den hjälp vi fått från LRF skogsägarna och Mellanskog, med att bekosta överklagan och den juridiska hjälpen. Utan den hjälpen hade vi varit rättslösa.

Även om domslutet inte berörde så mycket om artskyddsförordningen, så vill jag också tacka Dag Lindgren för det arbete han har lagt ned. Han har tydligt påvisat orimligheten i myndigheternas tolkning av Artskyddsförordningen. Hans arbete har och kommer att påverka debatten kring artskyddsförordningen.

I kväll firar vi med vin, när avverkningen är klar och levererad firar vi med champagne. Det återstår fortfarande en del frågetecken och det tar 3 veckor innan domen vinner laga kraft.

Ha en trevlig helg.

Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Bosse1  
#475557 Självägande bönder 10+ Sovjetstaten 0,0 :-bd

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

DagL  
#475596
POL hemmanet skrev:Tack alla för ert stöd!

I dag firar vi en delseger tack vare den hjälp vi fått från LRF skogsägarna och Mellanskog, med att bekosta överklagan och den juridiska hjälpen. Utan den hjälpen hade vi varit rättslösa.


Gratulerar till framgången. Jag tror att det har gjort mycket att du har exponerat dig själv och på ett klokt och sympatiskt sätt deltagit mycket i debatten och belyst ärendet ur skogsbrukarperspektiv. Därigenom har du aktivt och framgångsrikt bidragit till en rimligare implementering av EU-direktiv i svensk skog.

Hur rimligt återstår att se, och de juridiska turerna är kanske inte slut. Men jag blir utomordentligt överraskad om jag inte om ett år kommer att anse att "ribban" hamnat på rimligare nivå än den gjorde i lavskrikefallet förra sommaren.

Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#475610 Har inte hängt med så mycket, men vill ändå gratulera POL. Alltid spännande när idealister får lagboken i huvudet. Att lavksrikan står som "least concern" i bevarandestatus är också intressant.

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

DagL  
#475639 För 18 månader sedan trodde jag att det var bra att besluten formellt låg på Skogsstyrelsen efter samråd med Länsstyrelsen. Skogsstyrelsen borde ha större insikt om skogsbrukets värde och lättare att kommunicera med skogsägare. Men i lavskrikefallet så bestämde i realiteten Länsstyrelsen ändå. Skogsstyrelsen kompletterade med ett rekordstyrt vite. Domen förefaller tycka att ärendet borde legat på Länsstyrelsen. Och det förefaller nu inte lika ofördelaktigt som för 18 månader sedan.
Rimligen blir det mycket komplexare än hittills förutom att det antas startas hos Skogsstyrelsen och sedan bollas över till länsstyrelsen om skäl finns. Det går inte längre att bara schablonmässigt bedöma den art som skall skyddas. Utan uppskattningar av proportionalitet måste göras, dvs kvantifiera hur bra det är för arten och hur dåligt för skogsägaren. Detta är komplicerat. Görs det ett icke trivialt ingrepp i markägarens rådighet över skogen så måste möjligheter till ersättning eller dispens eller alteranativa åtgärder övervägas. Det kan bli arbets- tids- och resurs-krävande för myndigheten. Därför tror jag entusiasmen för att initiera ärenden kommer att vara låg.
Risken finns att fall tar lång tid. Men det ger skäl att klaga och är ett skäl att inte tillföra många nya fall.

Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Trocadero  
#475688 Nu får vi hoppas att domen vinner laga kraft, och varför skall den inte göra det när lavskrikan INTE är hotad och antalet revir ÖKAT under de senaste åren i området.
Stort tack till er skogsägare som drivit denna viktiga fråga! Det är till gagn för alla oss andra som bryr oss om skogen och det vilda.
Hoppas ni kan köra igång avverkningarna om 3 veckor. Varför vänta längre?
På måndag går vi ut och knäpper några tallplantätare.

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

DagL  
#476512 Gunnar Linden tycker myndigheterna bör se över sin praxis i artskyddsärenden i avvaktar på eventuell utredning

https://gunnarlinden.wordpress.com/2017/10/13/nytank-behovs-i-myndigheternas-artskyddsarbete/

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Torbjörn Johnsen  
#478245 Skogsstyrelsen meddelar nu att man överklagar lavskrikedomen:

Skogsstyrelsen kommer att överklaga de så kallade lavskrikedomarna. Motivet är att det behövs vägledande domar från högre instans när det gäller hur artskyddet ska tolkas och beslutas om.

– De senaste domarna från mark- och miljödomstolarna om tjäder och lavskrika som rör artskydd och skogsbruk, pekar i olika riktningar. Vi överklagar för att vi behöver få bättre klarhet i hur den här typen av ärenden ska hanteras, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Läs hela pressmeddelandet här:
Överklagandet gäller de tre domar där Skogsstyrelsen står fast vid beslutet om begränsningar.https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslis ... rikedomar/

Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

jannee  
#478248 Man ska inte ropa hej förrän man är ÖVER bäckenet :oops:
Vissa personer på skogsstyrelsen vägrar erkänna att de kan ha fel och nu vill de försöka få ett hedersamt avslut på hela historien. Om någon/några skogsägare kommer i kläm spelar troligtvis mindre roll.

Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#478250
jannee skrev:Man ska inte ropa hej förrän man är ÖVER bäckenet :oops:
Vissa personer på skogsstyrelsen vägrar erkänna att de kan ha fel och nu vill de försöka få ett hedersamt avslut på hela historien. Om någon/några skogsägare kommer i kläm spelar troligtvis mindre roll.


Nu förstår jag inte?
Det står väll inskrivet i alla myndigheters målbeskrivning att aldrig erkänna att man har fel;-). Skulle eventuellt en domstol vara inblandad så strid in i det sista och skulle man bli fälld kräv en lagändring. Kostnadsfrågan brukar aldrig vara något problem, bara att ta höjd i nästa budget.

Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#478257 Vad löjliga ni är. Givetvis skall myndigheter överklaga liksom alla andra, sräskilt när det är oklart. Bättre att få upp det till högre instans.

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Skogsvaktaren  
#478260 Jag tycker detta påminner om Nordkorea. tjänstemän som har statliga pengar och leker med små privata skogsägares ekonomi.
Skogsstyrelsen bejakar numera och förespråkar genom sina bedömningar att pågående markanvändning i form av skogsbruk ska kunna överklagas av särintressen, allt är en politisk och inte en juridisk fråga.
En utveckling av vårt samhällssystem där praktiskt taget vem som helst
rättsligt ska kunna anmäla skogsägaren för artskyddsbrott av vanliga fåglar är upprörande.
En mycket tveksam och osäkert påstående som på något sätt
påstås röra miljön, oavsett hur ringa påverkan bevisningen än är.
En sådan här situation får anses mycket olämplig av ett antal skäl, bl.a. rättssäkerheten
för små enskilda näringsidkare i form av bl.a. oförutsebarhet vid investeringsbeslut och
oförutsebara kostnader för handläggning och prövning, oeffektiviteten
och diffusa tolkningar i prövningen hos myndigheter och domstolar, ansvarsfördelningen
med avseende på avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen.
Särskilt kännbara är dessa konsekvenser för mindre skogsägare
med privat ekonomi.
Svenskt familjeskogsbruk består av ca 33 000 enskilda skogsägare
som tillsammans äger ungefär hälften av skogsmarken och står för 60 procent
av avverkningsvolymen. Den svenska skogsentreprenörskåren
består av 1 500 småföretag med i genomsnitt tre anställda. Den överklagan som SSkogsstyrelsen
lägger kommer att leda till att enskilda skogsägare
och småföretagare riskerar att tvingas in i domstolsprocesser
för att försvara normala åtgärder i sin pågående markanvändning
och i sitt företagande

Att komma till slutsatsen att den nu
uppkomna ordningen är en nödvändig utveckling får anses vara
mycket uppseendeväckande och häpnadsväckande

Nej jag gillar inte detta.
Inför tjänstemanna ansvaret.
Myndigheterna ska inte låta privata politiska visioner gå före grundlagen

   TS
Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#478273
Mangan skrev:Vad löjliga ni är. Givetvis skall myndigheter överklaga liksom alla andra, sräskilt när det är oklart. Bättre att få upp det till högre instans.

Myndigheter bör ha bättre resurser för att driva dessa frågor på andra vägar utan att sätta privata skogsägares framtid på spel via domstolar.

Med risk för att jag är för dåligt påläst om rättssystemet så skulle jag säga att myndigheter inte bör få överklaga dommar. Eftersom en myndighet inte tar någon större ekonomisk risk(pengakistan tar aldrig slut, det är viktigare att hävda sin lagtolkning) vid en överklagan så kommer det alltid finnas en david mot Goliat situation i dessa ärenden.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).