Skogsnyheter

Riksrevisionen ska granska skydd av värdefull skog

7 inlägg 2887 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Riksrevisionen ska granska skydd av värdefull skog

Torbjörn Johnsen  
#454334 Riksrevisonen meddelar på sin sajt att man förbereder insatser för att granska det långsiktiga skyddet av värdefull skog:
Levande skogar är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Granskningen ska undersöka om de statliga insatserna för det långsiktiga skyddet av värdefull skog är effektiva när det gäller att uppnå det målet.http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKN ... full-skog/   TS
Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: Riksrevisionen ska granska skydd av värdefull skog

Torbjörn Johnsen  
#454350 Blogginlägg från Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna: http://www.skogssnack.se/riksrevisionen ... d-av-skog/

   TS
Avatar Fallback

Re: Riksrevisionen ska granska skydd av värdefull skog

isteskog  
#454356 Man kan inte annat än att hålla med Jonas Eriksson!

Avatar Fallback

Re: Riksrevisionen ska granska skydd av värdefull skog

Bosse1  
#454362 Man kan hoppas på att de "subversiva elementen" lyfts från sina poster,men man vet ju aldrig kanske självaste riksrevisionen är drabbad av samma ohyra. Då fortsätter naturligtvis den ekonomiska krigföringen mot landsbygden och Sverige :twisted:

Användarvisningsbild

Re: Riksrevisionen ska granska skydd av värdefull skog

Skogsvaktaren  
#454389 Privat äganderätt är grunden för välståndet!

Varför är äganderätten starkare i Norge och Finland än i Sverige?
I dag är nästan en tredjedel av den svenska skogen undantagen från skogsbruk.
En hel del av marken har tagits mot ägarens vilja.

Sverige skiljer sig därmed kraftigt från Norge och Finland.
Sverige behöver stärka äganderätten eftersom myndigheterna har valt en annan linje jäm­fört med våra nordiska grannar när det gäller intrång på skogsmark och ägarens rätt att bestämma över sin egen mark.
I Norge och Finland konfiskerar inte staten mark för natur­vårdsändamål mot markägarens vilja.
Alla statliga skogsavsättningar på enskild mark i Norge sker genom det man kallar Frivillig vern.

Skogs­ägaren kan stoppa processen i grannländerna men inte i Sverige
När en process för att bilda ett naturreservat påbörjats kan skogs­ägaren när som helst välja att avbry­ta processen om hon ändrar sig och vill fortsätta bruka skogen.
I Finland görs skogsavsättningar på enskilt ägd mark i det så kallade Metsoprogrammet. Det går ut på att skogsägaren själv erbjuder staten mark mot ersättning.
I Sverige har markägarens egen vilja liten eller ingen betydelse. En svensk skogsägare som själv vill avsätta skog för till exempel naturreservat, har i dag begränsad möjlighet att få ersättning medan en annan skogsägare kan få skog tvångsinlöst mot sin vilja.

Gynnar inte naturen
Enligt Gunnar Lindén, naturvårds­expert på LRF, och många många fler är detta en politik som inte gynnar den svenska naturen.
Man tar bort incitamenten att bevara och skapa naturvärden och det drabbar naturvården i landet.
Varför har Sverige valt en så helt egen väg i skogspolitiken?
Det finns en tradition bland svens­ka myndigheter att köra över markägarna och jobba strikt ut­ifrån bevarandebiologisk teori, där markägarens vilja väger lätt.

Gunnar Lindén säger att myndig­heterna har gjort sina inventeringar och har en bank av områden som man vill ska skyddas och som man ibland känner personligen för.
Myndigheterna uppfattar det nog som bortkastat arbete om vi i stället ska jobba med områden skogsägaren själv vill avsätta.

Hur borde det vara?
På samma sätt som i grannlän­derna. Myndigheterna borde samarbeta och välja avsättningar där skogsägarna vill det.
Hur ser skogsägarna på att en så stor an­del av skogen tas ur bruk?
Skogsägarna tycker att det är en fel­prioritering. Vi behöver ha en ef­fektivare naturvård som oftare kan kombineras med brukande. Alltför stora avsättningar försvårar möjlig­heterna att ersätta fossila och miljö­skadliga material.
Industrier saknar dessutom råvara
Politiken för­svårar möjligheterna att bo och verka i hela landet speciellt på landsbygden. När människorna tap­par försörjningen och flyttar växer åkrar och ängar igen och det drabb­ar hela den biologiska mångfalden.
Särskilt i landets nordvästra de­lar har så mycket skog undantagits från skogsbruk att det på många platser inte finns underlag för trä­förädlingsindustrier längre !

Ska vi lägga ner nordvästra Sverige?

Användarvisningsbild

Re: Riksrevisionen ska granska skydd av värdefull skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#454394 Hm, "effektiva att uppnå målet" kan ju betyda lite av varje, beroende på hur det mäts och hur riksrevisionen behagar sätta gränserna för "effektivt".

Att det kan bli billigare för staten att stjäla än att göra rätt för sig, har ju mupparna redan upptäckt. :evil:
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Riksrevisionen ska granska skydd av värdefull skog

Skogsvaktaren  
#454540 Privata planeträddare bedriver ett aktivt skogsbruk.

Det bästa hållbara sättet att rädda miljön är med aktivt skogsbruk och växande välskött skog.

Det bara är så!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).