Sida 1 av 1

Nya gemensamma riktlinjer ska minska brandrisk

Postat: fre 21 apr 2017, 11:46
av Torbjörn Johnsen
Skogsbruket har tillsammans tagit fram gemensamma riktlinjer för att minska risken för brand enligt ett pressmeddelande från SkogForsk.

– Fram till idag har det funnits lika många instruktioner för brandförebyggande åtgärder i skogsbruket som det finns aktörer. De branschgemensamma riktlinjerna underlättar för de entreprenörer som arbetar för fler olika uppdragsgivare. De nya riktlinjerna utgör ett bra underlag för att vi alla ska arbeta åt samma håll, säger Elin Sunesdotter på Skogsentreprenörerna.


Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i samverkan med Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantbrukets brandskyddskommitté och deltagare från Räddningstjänsten.

Ladda ner riktlinjerna för "Riskhantering avseende brand vid skogsarbete" här