Skogsnyheter

Mellanskog och Södra rapporterar boksluten 2016

1 inlägg 1492 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Mellanskog och Södra rapporterar boksluten 2016

Fredrik Reuter  
#438713 Idag släpper både Mellanskog och Södra sina bokslut för 2016. Det är svarta siffror i resultaten för båda föreningarna.

Mellanskog
Mellanskog redovisar ett förbättrat rörelseresultat för 2016 jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet beror bland annat på ökade volymer och minskade kostnader för logistik.
Mellanskog arbetar vidare på det program som syftar till att skapa såväl kundvärde som mervärde för medlemmarna. Ökade volymer och minskade kostnader för bland annat logistik är viktiga bidrag till det förbättrade rörelseresultatet.

Under 2016 har samtliga dotterbolag i koncernen fusionerats med moderföreningen. Med anledning av fusionen kommer ingen koncernredovisning för 2016 att lämnas.

Förbättrad marginal i virkesaffären
Omsättningen blev 2 858 Mkr (2 836), vilket är en ökning med 22 Mkr. Föreningen levererade 4 441 tm3fub* (4 359). Rörelseresultatet blev 22,3 Mkr (7,0). Ökningen i rörelseresultat består främst av högre volym och förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till -3,3 Mkr (28,0) försämringen beror främst på lägre utdelning från intressebolag. Resultat efter skatt uppgår till 19,0 Mkr (35,0).

Periodens kassaflöde uppgick till +100,5 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 803,2 Mkr vid periodens slut.

Setra Group
Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 153 Mkr (47). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 9 (17) procent. Setras styrelse föreslår en utdelning om 1,94 kr per aktie för 2016, vilket motsvarar 100 Mkr. Det slutgiltiga beslutet om utdelning fattas på Setras bolagsstämma 24 april 2017. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

- Vi är nöjda. Mellanskogs mål att skapa värden för medlemmarna och att återställa insatskapitalet följer den plan som vi har satt upp. Såväl medlemsnytta som insatskapitalets värde ökar vilket är väldigt roligt. Vi räknar med att insatskapitalet är återställt vid nästa bokslut, säger Sture Karlsson, vd på Mellanskog.


http://mellanskog.se/Nyheter/Effektivis ... medlemmar/

Södra
- År 2016 var ett omställningsår för Södra med stora förändringar genom offensiva investeringar, omstruktureringar men också genom lägre färdigvarupriser på våra produkter. Mot den bakgrunden är rörelseresultatet på 452 MSEK för det tredje tertialet ett styrkebesked, och helårsresultatet på 1 005 MSEK är helt i linje med förväntningarna, säger Lars Idermark, koncernchef.

Nettoomsättningen det tredje tertialet uppgick till 6 214 MSEK (6 081) och för helåret uppgick den till 18 482 MSEK (18 267). Rörelseresultatet för tertialet blev 452 MSEK (502) och för helåret 2016 1 005 MSEK (2 162). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7 procent (17) och soliditeten till 55 procent (62).

- Inom Södra fortsätter arbetet med att skapa ett starkare företag i en mer global och konkurrensutsatt marknad. De senaste årens mångmiljardinvesteringar är bland de största i Södras historia och vi stärker våra kunderbjudanden och tryggar avsättningen av skogsråvara för våra medlemmar, säger Lars Idermark.

Styrelsen lägger förslag till föreningstämman den 17 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 602 MSEK (1 002), vilket motsvarar 64 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 4 procent (15) motsvarande 124 MSEK (439), utdelning på virkesleveranser med 8 procent (10) motsvarande 343 MSEK (436) och insatsemission med 10 procent (10) motsvarande 135 MSEK (127). Förutom denna vinstdelning föreslås utdelning enligt avtal 7 MSEK (10) för förlagsinsatser.


https://www.sodra.com/sv/om-sodra/press ... n/2463530/   TS
Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).