Skogsnyheter

Utredning om enskilda ska få äga skog

137 inlägg 37773 visningar 22 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Elias Granqvist  
#399959
Torbjörn Johnsen skrev:Nu finns en kommentar från utredaren på SR.se
http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=6473020


Hon säger tydligen följande: "Uttalandet som jag gjorde i Almedalen var en teoretisk reflektion över att det kan vara problematiskt när det gäller sådana här viktiga naturresurser som har stor påverkan på vår livsmiljö och klimatet."

Att hon uppfattar privat ägande som ens potentiellt problematiskt i detta avseende, visar att hon inte är tillräckligt insatt i sakfrågan, alldeles oavsett hennes egna åsikter. Det råder om inte enighet, så i alla fall nära nog enighet, bland forskare att privat ägande typiskt sett leder till en bättre förvaltning och därmed bättre utveckling även avseende livsmiljö och klimat.

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

jannee  
#399972 Det är egentligen bara till att kolla upp hur Sovjetregimen och deras kolchoser fungerade.

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400011 http://www.smp.se/opinion/ett-hot-mot-aganderatten/

Ett hot mot äganderätten?

När statens utredare av skogsvårdslagstiftningen på ett seminarium i Almedalen ifrågasatte om vi kunde tillåta att så mycket skog ägdes av enskilda blev det uppståndelse. Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht fick rycka ut och meddela att regeringen inte avser att ändra äganderätten. Frågan är dock om ministerns uttalande är hela sanningen?

A A
Regeringen beslutade i november 2015 att tillsätta en särskild utredare som ska se över vissa rättsliga regler i skogsvårdslagstiftningen. Det är lagregler, som närmast får betraktas som en slarvigt formulerad lag och det är okontroversiellt att de behöver preciseras. För mig förefaller det inte vara mer komplicerat än att departementets jurister utan omfattande utredning kunde formulera en lagändring.

I slutet av utredningsdirektiven finns dock skrivningar, som inte verkar ha uppmärksammats i debatten. Enligt skogsvårdslagen har en skogsägare skyldighet att underrätta Skogsstyrelsen om han avser att göra en slutavverkning (kalhygge). Skogsstyrelsen har sedan en viss tid på sig för att meddela om man anser att avverkningen strider mot någon lag. Meddelar inte Skogsstyrelsen något förbud är det fritt fram att avverka.

Enligt utredningsdirektiven ska utredaren nu överväga om allmänheten ska ha rätt att överklaga ett tillstånd från Skogsstyrelsen och utarbeta författningsförslag. Det är den formulering en regering använder, när man vill ha ett lagförslag.


Det låter inte särskilt kontroversiellt. Men i praktiken skulle en sådan lagändring innebära en långtgående förändring av dispositionsrätten till sin skogsmark. Ett överklagande innebär en fördröjning. Tänk på erfarenheterna av rivning av gamla vattentornet i Växjö. Överklagandeprocesser kan lägga en död hand över ett område för lång tid. Inget skäl är i dag för litet för att inte överklaga.

När någon köper skogsmark är det oftast angeläget att få göra en stor avverkning så snart köpet är klart. Det är nödvändigt för att klara likviden, men det är också en effekt av skattelagstiftningen. Om allmänheten ska kunna överklaga är risken stor att avverkningen fördröjs – kanske flera år – och pengarna kan inte lösgöras. Osäkerheten om när man ska kunna disponera sin egendom blir betydande. Skogsägare är också i många fall beroende av att ha en någorlunda jämn inkomst från skogen. Det kan också spolieras.

Med valet av utredare och dennas åsikter om privat äganderätt kan man vänta sig det värsta.

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

husqvarna_med_sthil  
#400061 Jag tycker det känns obehagligt i stort inte bara detta uttalande utan på många områden. Kanske en annan allvarlig sak är när regering godtar att chefen för polismyndigheten tar politisk ställning och går i strid med partier man inte gillar.

Det finns ett antal områden som sagt, jag blir rejält orolig, man tror inte det är sant det som händer och sker.

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400063 http://www.ltz.se/opinion/debatt/hur-se ... a-skogen-1

Hur ser egentligen regeringen på skogen?

DEBATT Under politikerveckan på Almedalen hamnade äganderätten i rampljuset. Den av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsatta utredaren för översynen av skogsvårdslagen ventilerade på ett seminarium sina tankar över om en värdefull resurs som skogen verkligen ska ägas privat. Miljöpartiets ansvariga riksdagsledamot för skogsfrågor, Stina Bergström, tyckte att det var kul och modigt att våga ifrågasätta det privata ägandet av skogen.
Dessa händelser är mycket oroväckande. Att ifrågasätta äganderätten är varken kul eller modigt. Det är att ifrågasätta en grundlagsstadgad rättighet som vårt samhälle vilar på. Tack vare det privata ägandet av skog utgör svensk skog idag ryggraden i svensk ekonomi och utgör också en grundläggande byggsten i klimatomställningen.
Tyvärr är detta inte en isolerad händelse. Centerpartiet har tidigare kritiserat landsbygdsministern för att den utredning som han tillsatt riskerar att inskränka äganderätten och brukanderätten. Vi ser också flera uppmärksammade fall där den svenska artskyddsförordningen stoppar avverkningen av skog på grund av arter som inte ens är hotade i Sverige.
Landsbygdsministern har konstaterat att frågan är komplex och att regeringen följer den med största intresse, vilket inte direkt kan betecknas som handlingskraftigt. Lägger vi även till det faktum att regeringen utreder en kilometerskatt som riskerar att slå mycket hårt mot skogsnäringen så har vi all anledning att ifrågasätta hur regeringen egentligen ser på skogens framtid.
För oss centerpartister är äganderätten och brukanderätten grundmurade rättigheter och vägledande principer. Det man äger vårdar man också. Att skogspolitiken bygger på frihet under ansvar är därför en styrka.
Bucht meddelade senare att han beslutat att entlediga skogsutredaren efter det omstridda uttalandet. Beslutet är välkommet och klokt. Detta förändrar dock inte det faktum att flera delar av utredningen är problematisk ur ett äganderättsligt perspektiv.
Nästa steg borde vara att kasta utredningen av skogsvårdslagen i papperskorgen och lägga ner idén om en kilometerskatt. Fokus ska istället vara på hur skogsnäringen kan utvecklas och hur äganderätten och brukanderätten kan stärkas. En långsiktigt hållbar skog kräver nämligen ansvarsfulla skogsägare som förvaltar den.
Per Åsling (C)
Ordförande i Skatteutskottet
Kristina Yngwe (C)
Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400066 MEN kan vi inte skönja lite av det som hela maktens Europa någonstans vill innerst inne.
Att göra hela EU till en stormakt och på detta vis skapa något som kan liknas med en diktatur där makten är helt koncentrerad till Bryssel. Där utgångspunkten i allt är att göra enskilda små länder till att bli helt maktlösa utan möjligheter att påverka sina egna beslut oavsett vad det gäller. Indirekt alltså se till att dessa länders medborgare blir helt maktlösa.

I mina ögon väldigt nära en ren diktatur. Så kära vänner, om vi inte vill att detta ska bli verklighet måste vi ta kampen.

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Elias Granqvist  
#400152
Sweden-viking skrev:MEN kan vi inte skönja lite av det som hela maktens Europa någonstans vill innerst inne.
Att göra hela EU till en stormakt och på detta vis skapa något som kan liknas med en diktatur där makten är helt koncentrerad till Bryssel. Där utgångspunkten i allt är att göra enskilda små länder till att bli helt maktlösa utan möjligheter att påverka sina egna beslut oavsett vad det gäller. Indirekt alltså se till att dessa länders medborgare blir helt maktlösa.

I mina ögon väldigt nära en ren diktatur. Så kära vänner, om vi inte vill att detta ska bli verklighet måste vi ta kampen.


Nu tycker jag att du överdriver. Dessutom kommer du bort från ämnet för tråden. Du kanske skall starta en ny tråd om EU:s framtid i stället?

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

phh  
#400158 Äganderätten är en väsentlig grundpelare för vårt rättssystem. All försvagning måste vila på ett samhälleligt syfte av långsiktigt slag, Expropriation, dvs när äganderätt fråntas någon, sker efter juridisk prövning och innebär ersättning som ska motsvara egendomens värde. Men även inskränkning av äganderätten genom myndighets beslut kan innebära allvarliga inskränkningar av ägandet utan att ersättning erhålls. Det finns säkert annan tråd som behandlar detta, bl.a. Habitatdirektiv och artrikeförordningen har fått de följderna genom en felaktig eller extensiv tolkning i Sverige. Här behövs en partsammansatt utredning som arbetar fram nya heltäckande spelregler för skogen. Samhällsförändringar påverkar lagstiftning och allt anses numera som sk särintressen. Skogsnäringen måste påvisa att äganderätten förtjänar att försvaras eller anpassa sig till de ändringar som kommer att ske. Den enskilde ägaren,som borde vara bäst på att både se till småskalig skogsskötsel och egen lönsamhet, är bättre ägare än offentliga eller stora bolag, som inte har någon annan koppling till skogen än rent finansiell. Reglerna borde också vara anpassade till skogsägarens förmåga och den skada som drabbar den enskilde. Högre krav borde ställas på offentliga och storbolagens ägande, och mindre skogsägare borde få undantag, precis som det finns regler som undantar små arbetsgivare från vissa regler i LAS etc. På så sätt kanske det privata ägandet uppdelat på mindre enheter, kunde öka och småskalighet vinna mark. Gemensamma EU regler innebär snarare en förstärkning av äganderätten då den såvitt jag förstår har en starkare ställning i de större EU länderna än i Sverige.

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

tallen100  
#400159 Bort från ämnet eller ej, så har vikingen en bra poäng. Allt trams som hittas på i Bryssel med idiotiska lagar o.s.v drabbar ju "vanligt" folk som inte ska få ha något att säga till om, bara ställa sej i ledet och se glada ut. Snart får man väl inte odla sina egna morötter ens :roll:

Det är bara att gratulera britterna som är förståndiga och lämnar EU eländet, hoppas Sverige tar förnuftet till fånga och gör likadant en vacker dag :grin:

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Hema  
#400269
tallen100 skrev:Bort från ämnet eller ej, så har vikingen en bra poäng. Allt trams som hittas på i Bryssel med idiotiska lagar o.s.v drabbar ju "vanligt" folk som inte ska få ha något att säga till om, bara ställa sej i ledet och se glada ut. Snart får man väl inte odla sina egna morötter ens :roll:

Det är bara att gratulera britterna som är förståndiga och lämnar EU eländet, hoppas Sverige tar förnuftet till fånga och gör likadant en vacker dag :grin:

Måste det vara en vacker dag, jag tycker alla dagar i veckan duger fint oavsätt väder. ;)

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

tallen100  
#400278 Du har helt rätt Hema :lol:

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400588 Postade denna artikel från Aftonbladet även i andra tråden om hot mot ägande.

Ägande är inte en absolut rättighet


I den italienska staden Florens är samma familjer rika i dag som för 600 år sedan. Under 20 generationer har ekonomisk och social ställning ärvts genom krig, farsoter och skiftande tider. Det är två ekonomer på­ ­italienska centralbanken, Guglielmo Barone och Sauro Mocetti, som har jämfört data från skattelängden 1427 med den 2011. Slutsatsen är häpnadsväckande. ”De (familjer) med högst­ ­inkomst bland dagens skattebetalare fanns redan på toppen av den socioekonomiska stegen för sex sekel sedan” skriver de på den ekonomiska forskningsbloggen VoxEU.org.
Italienska efternamn är speciella och har en stark geografisk koppling, därför kunde forsk­arna utgå ifrån namnen på medlemmarna i det medeltida skråväsendet och jämföra dem med namn i dag. Skattelängden 1427 togs fram eftersom Florens låg i krig mot Milano. Staden höll bokstavligen på att gå i konkurs och de styrande genomförde en skattskrivning av 10 000 personer där uppgifter om varje hushåll samlades in.
I dag finns 900 av efternamnen fortfarande kvar i staden och 52 000 ättlingar till de som skattskrevs 1427.
Går i arv även i Sverige
De mest förmögna i dag har förfäder som var rika skomakare under medeltiden. Liknande forskning finns från Japan där arvtagarna till krigarklassen samurajer fortfarande har en framskjuten ställning trots att den sociala ordning där gruppen ingick upplöstes för över 140 år sedan.
Men även i Sverige är det påtagligt hur fina namn och stamtavlor också ofta är förknippande med ekonomisk och politisk makt. Två statsministrar under 1900-talet hette exempelvis Bildt. Trots demokratins och välfärdsstaternas intåg är fortfarande valet av föräldrar en av de ­viktigaste faktorerna bakom ­dina möjligheter att själv lyckas. I rättsvetenskapen pratar man ibland om äganderätten som ett ”knippe rättigheter”. Att äga ger
i omväxlande grad rätt att bruka, överlåta och skänka bort egendom men det finns gränser. Allemansrätten ger alla människor möjlighet att uppleva vår fantastiska natur och staten har rätt att kräva medborgarna på skatt.
Men det verkar ha skett en glidning i riktning mot ökad tyngd för äganderätten. Det är mycket illa. I Sverige har vi exempelvis avskaffat just de skatter som omfördelade rikedom, arvsskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Vi har inte ens ett båtregister så att vi kan beskatta de mest vräkiga lyxbåtarna. Resultatet är bland annat ohemult stora arbetsfria inkomster för redan förmögna och ökade klyftor. När det byggs allt mer i strandskyddat område eller mark­ägare kräver undantag från allemansrätten är det vanliga människor som hindras från att röra sig fritt i skogen eller i skärgården. Äganderätt är en viktig del av en fungerande marknadsekonomi, men frågan är om inte pendeln svängt för långt. Borde det inte löna sig bättre att arbeta och utbilda sig än att ärva och äga? Och varför ska just de förmögna slippa ta sitt ekonomiska ansvar för landet? Den sociala ­rörligheten i Florens är trots allt inget att ­sträva efter.
Anders Lindberg
23 juli 2016 01:11

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400591 Tesen att avundsjuka gossar blir sossar, verkar åtminstone stämma in på övanstående artikelförfattare. :evil: Man ska inte ha begärelse till sin nästas egendom!
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Bosse1  
#400600 Slaskmedia styr inte sverige :lol:

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400601 Se bara vilket elände den där Zaremba ställde till med för oss skogsägare. Finns nog många avundsjuka sossar m.fl. som vill återinföra arvs och gåvoskatt, samt förmögenhetsskatt på t.ex. skogsfastigheter... :evil: :evil:
/Niklas

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).