Skogsnyheter

Synpunkter på förändringar om ansvar i skogsvårdslagen.....

1 inlägg 1824 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Synpunkter på förändringar om ansvar i skogsvårdslagen.....

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#328308
(652.71 KiB) Nerladdad 114 gånger


Detta inlägg nedan är en kopia från frihetsportalen:
https://www.frihetsportalen.se/2015/05/remissvar/
Och bra information till alla skogsägare att tycka till om, med remissvar till ......Skogsstyrelsen.


Remissvar
Posted on 2015-05-02 by mats

Hela ansatsen i skogsvårdslagen är felaktig, bygger på ett felaktigt antagande som utgångspunkt. Vilken då, undrar kanske den oinvigde? Jo, ansatsen är den att markägaren är okunnig, destruktiv och benägen till lagtrots. Därför måste allt som sker på privat mark övervakas av myndighet med makt att beivra varje avsteg från myndighetens önskan.

Den rödgröna regeringen vill skärpa kraven. I fortsättningen ska inte bara markägaren vara ansvarig för det som sker på marken. Nu ska även alla de entreprenörer som eventuellt beträder marken vara ansvariga, inte inför markägaren, utan gentemot myndigheten.

Därför ska ansvaret utökas för både markägare och entreprenörer. Dessa ska i högre utsträckning bokföra egenkontroll, vilken på ett korrekt sätt ska redovisa utförda och planerade åtgärder samt återspegla tillståndet på den aktuella marken. I fortsättningen ska myndigheten inte behöva utföra okulär besiktning i verkligheten i samma utsträckning, utan fast mer kunna lita till revision av skriftlig egenkontroll för bedömning av om marken skötts enligt statens intentioner.

Detta är dock ett gigantiskt feltänk med rötter tillbaka till kungligt envälde och stormaktstid, då svensk skog skulle skövlas för att betala statens skulder. Även om statens avsikt med sin makt över skogen är annorlunda idag, är dess anspråk på total kontroll över densamma inte ett dugg mindre. Nuvarande förslag är helt i linje socialdemokraternas funktionssocialism sådan den utövats i 80 år.

Vad som behöver åtgärdas med skogsvårdslagen är att skrota den i sin helhet och erkänna de äganderättsliga traditioner och principer som finns nedtecknade i FNs stadgar om mänskliga rättigheter, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, Sveriges grundlag och allmänt accepterat i politiska, filosofiska och rättsliga akter sedan 3000 år tillbaka, sedan Urukagina av Lagash i kilskrift stadfäste äganderätten.

Envar ägares avsikt med sitt ägande ska respekteras för sitt egenvärde för ägaren. Privat ägande får inte, oavsett föregivna skäl, annekteras av vare sig myndigheter eller tredje part för ändamål som dessa önskar tvinga på den lagfarne ägaren. Skogsvårdslagen och propåer om redovisningsskyldighet om hur ägaren eller dess uppdragstagare avser uppfylla statens avsikt med det privata ägandet, och för den delen även krav på att redovisa den egna avsikten med ägandet av mark, måste därför avvisas i sin helhet.

Vem som helst får lämna svar på remissen, enligt denna sida på Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens förslag som pdf.
Remissvar ska vara Skogsstyrelsen tillhanda seanst den 25 maj 2015.
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndighete ... iftningen/
Märk ert yttrande med ”2015/1025 ”Utökat ansvar och egenkontroll”.   TS
Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).