Sida 1 av 1

Halverat anslag för skydd av natur

Postat: fre 13 feb 2015, 01:04
av Niking

Re: Halverat anslag för skydd av natur

Postat: fre 13 feb 2015, 08:28
av isteskog
Kanske läge att inte bilda nya reservat mot markägarnas vilja då! Lägg hellre krutet på att betala ut ersättningar för reservat där markägarna godkänt planerna, och lägg resterande pengar på skötsel av befintliga reservat. :???:

Re: Halverat anslag för skydd av natur

Postat: ons 13 apr 2016, 16:24
av SkogsGotte
Markägarna riskerar att behöva vänta än längre med att få ut pengar för skyddad natur efter regeringens vårbudget...

"1:16 Skydd av värdefull natur
I statens budget för innevarande år finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
1 343 500 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget 1:16 Skydd av
värdefull natur minskas med 250 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: För att bidra
till finansieringen av de ökade anslagen i denna
proposition bör vissa satsningar för skydd av
värdefull natur, som t.ex. skyddsvärda skogar,
senareläggas. Regeringen anser därför att
anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur bör
minskas med 250 000 000 kronor. Till följd av
senareläggningen bedöms utgifterna öka med
250 000 000 kronor 2017."

Eller blir det så att vissa "skyddsvärdaskogar" klassas som produktionsskogar? Har även svårt att tänka mig att anslagen kommer att öka under 2017....

http://www.regeringen.se/contentassets/ ... .-20151699