Skogsnyheter

EU och skogen

19 inlägg 7431 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#274092 Ska skogen stå eller skötas i EU för bästa miljönytta http://www.lantbruk.com/skog/het-debatt ... nblandning
/Niklas   TS
Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#274212 I alla fall går EU.s skogsägarförening ut och vässar klorna inför EU-valet http://www.lantbruk.com/skog/europas-sk ... r-eu-valet
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#281083 Nu vill även centern hålla skogen borta från EU http://www.lantbruk.com/debatt/skogsfra ... pa-eu-niva
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#315001 Ge inte EU makt över skogen, anser Christoffer Fjellner (M) http://www.atl.nu/synpunkten/ge-inte-eu ... ska-skogen
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408019 EU kan få makten över avverkningen http://www.lantbruk.com/skog/skogsagare ... verkningen
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

T Landström  
#408031 Känns ju som EU inte längre håller på med det som det va tänkt för...

Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408032
Niking skrev:EU kan få makten över avverkningen http://www.lantbruk.com/skog/skogsagare ... verkningen
/Niklas


Skogsägare oroade – EU kan få makt över avverkningen
Publicerad i går 15:00


Hur mycket skog som får avverkas i ett land ska kunna bestämmas av EU-kommissionen. Det är ett förslag om markanvändningen i EU, LULUCF, som är ute på remiss och LRF Skogsägarna är mycket oroliga för att förslaget ska vinna gehör.

– Vi jobbar hårt med att berätta om vad ett sådant beslut skulle innebära för det svenska skogsbruket. Den här veckan har vi träffat miljödepartementet och vi har även fått stöd i vårt arbete från Skogsindustrierna, SLU och Skogsstyrelsen, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Kommissionens förslag har sitt ursprung i klimatkonventionens Kyoto protokoll om utsläppsminskningar som inte blev förlängt i Paris 2015. För EUs del handlar det om ett gemensamt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2030 i jämförelse med 1990.

Skogliga referensnivåer
Det är i det förslaget som kommissionen föreslår att skogsbrukets utsläpp eller upptag ska jämföras med ett framåtriktat riktmärke, kallat skogliga referensnivåer. De skogliga referensnivåerna anger hur mycket som kan avverkas i framtiden utan att det rapporteras som utsläpp.

– Referensnivån är i princip ett avverkningstak. Varje land ska ha sin referensnivå som anger hur många kubikmeter per år som får avverkas. Finland och Sverige som inte avverkar den årliga tillväxten vill kunna öka vår avverkning i stället, säger Lennart Ackzell.

Fokus på mindre avverkning
LRF Skogsägarna menar att LULUCF-förslaget inte ger incitament för att använda så mycket produkter som möjligt från skogen för att motverka klimatförändringarna och minska fossilberoendet. Tvärtom fokuserar förslaget på att minska avverkningen.

– Hur har man tänkt att man ska meddela vilka som får avverka skog så att man inte överstiger riktvärdet, säger Lennart Ackzell.

Nationell bestämmanderätt
Det finns också ett förslag på hur referensnivåerna ska fastställas. Det är Europeiska miljömyndigheten (European environmental agency) i Köpenhamn, enligt LRF Skogsägarna kända för att gå miljörörelsens ärenden, som ska bistå EU-kommissionen avseende referensnivåerna.

– Ett bättre sätt att komma åt avskogning skulle i stället kunna vara att jämföra den årliga tillväxten med avverkning för att på så vis komma fram till ett värde för uthålligt skogsbruk. Men en politisk bestämd referensnivå där EU-kommissionen har det slutliga avgörandet är långt ifrån de EU-principer om proportionalitet, subsidiaritet och att medlemsstaterna har nationell bestämmanderätt över sitt skogsbruk, säger Lennart Ackzell.

Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

ananders  
#408055 Hmmm, EU är nog nu mera inte längre ett samarbete utan en stat med flera olika språk och kulturer. Och om man läst historia så vet man ju hur det brukar sluta med sådana stater och i och med Storbritanniens uttåg så har sönderfall börjat.
Sedan verkar det som om vissa delstater bara vill ha bidrag och är inte villiga att ta del av det som kostar utan att få full kostnadstäckning från Bryssel.
Jag var emot att gå med, men har accepterat att vi är med och gjort det bästa av situationen. Men nu har jag ändrat mig och anser att vi ska gå ur så att vi själva kan bestämma hur vi ska hantera våra resurser.

Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408062 Det är ju elementärt att det virke som produceras i skogen också måste tas vara på. Annars kommer ju bara den koldioxid som binds i träden bara att frigöras till atmosfären när träden sedan bryts ner av diverse svampar. Efter en inledande tillväxtfas på 50-150 år, torde ju en urskog sedan vara koldioxidneutral sett över tiden. Synd bara att detta ligger över EU:s och miljömupparnas fattningsförmåga.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: EU och skogen

isteskog  
#408105 Börjar nog bli dags att göra som britterna ..... lämna avarten EU och dess byråkrati :shock:
Sen kan vi ta upp kampen mot de värsta "miljöivrarna" i vårt eget land. Borde gå lättare när de inte har alla EU-förordningar att stödja sig på!

Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#420226 Fredrik Federlay (C): Ingen ska behöva vara orolig för detaljstyrning från EU http://www.skogsaktuellt.se/artikel/523 ... an-eu.html
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#421150 EU tar sig allt längre in i den svenska skogen http://viewer.zmags.com/publication/996 ... 996cb2f8/6

Göran Persson: Underskatta inte makten, utan packa väskan och dra till Bryssel http://viewer.zmags.com/publication/996 ... 996cb2f8/8
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#421425 Låt skogen vara, EU http://www.nsk.se/2016/11/24/lat-skogen-vara-eu/
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: EU och skogen

isteskog  
#421439 Håller med! EU ska inte lägga sig i de enskilda ländernas skogspolitik! Det är nog bara vissa miljösärintressen som tycker att EU ska ha en gemensam skogspolitik ..... :evil:

Användarvisningsbild

Re: EU och skogen

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#421450 Äganderätten är grundlagsskyddad.

Europakonventionen gäller som svensk lag och har inkorporerats genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Artikel 17

Rätt till egendom

Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintresse

Av artikel 1 i det första tilläggsprotokollet följer att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom samt att ingen får berövas denna annat än om det sker i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. Europakonventionens bestämmelser om skydd för egendom innebär bland annat att staten inte utan vidare kan ta annans mark i anspråk, t.ex. genom expropriation. Bestämmelserna i Europakonventionen får också anses innebära att staten har en positiv förpliktelse att se till att rättigheten skyddas mot kränkningar utförda av privata rättssubjekt. Detta sker framför allt genom att utfärda lagar som skyddar mot tillgrepp av egendom och som ger möjlighet att få tillbaka egendom som har frånhänts ägaren olovligen.

Staten har alltså ett ansvar när rätten till skydd för egendom hotas genom åtgärder från andra än staten.

Skogsägaren är ägare till den egna ärligt ägda skogen och marken och har enligt grundlag och konventioner full bestämmanderätt om vad marken skall användas till.

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).