Skogsnyheter

”För att påverka naturen krävs...."

146 inlägg 43942 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263055 Ja, vist är det så att ur ett företagsekonomiskt perspektiv så är det nästan en förlust på markberedning och plantering av ett hygge som t.ex. kostar 7000 kr/ha? Dock är det ju ett krav i skogsvårdslagen att man måste se till att ny skog etableras vilket har lett till den skogsvård vi har idag, den största delen av slutavverkningarna planteras numera.

Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Skogsforskare  
#263058 Helt rätt, men när man tittar på effekten av älgskadorna så bör man räkna företagsekonomiskt på det. Och om man räknar tillbaka det framtida värdet till idag så blir det väldigt små belopp.

Jag har sett svåra älgskador, men frågan är hur mycket som bara är psykologi. Det ser trist ut med betade tallar, men totalt sett, över hela landet, så är det hanterligt.

Användarvisningsbild

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263068 Tallen på det aktuella skiftet är självföryngrad runt 1997. Lövröjd 2009. T24. Planterad tall funkar dåligt här nere i Götaland.

F.ö. så räknar knappast skogsägaren på riksnivå, utan på gårdsnivå. Då slår älgskadorna betydligt hårdare.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263088
Niking skrev:Tallen på det aktuella skiftet är självföryngrad runt 1997. Lövröjd 2009. T24. Planterad tall funkar dåligt här nere i Götaland.

F.ö. så räknar knappast skogsägaren på riksnivå, utan på gårdsnivå. Då slår älgskadorna betydligt hårdare.
/Niklas

Där kan jag inte hålla med dig, jag kan fota lite på mina föryngringar tycker de kommer jättefint. Dock går det åt någon dunk med Trico varje höst.

Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Skogsinvest  
#263090 I det fallet stämmer dock Nikings tanke att variationen mellan olika områden när det gäller betesskador är enorm. Detta märks tydligast i norra Norrland där älgen har ett utpräglat vandringsbeteende. Detta kan innebära att det kan finnas en stor grupp älgar på ett litet område under lång tid. Detta gäller särskilt vid stora snödjup. De älgarna är dock inte kvar när det är dags för jakt vilket innebär att områden med få betesskador kan ha en stor avskjutning och mycket älg under jakten (kusten och delar av inlandet) men att jaktlagen här (bor i ett sådant område) inte ser några problem med en hög älgstam, snarare tvärt om. De områden där föryngringarna betas sönder vintertid kan dock hålla sig för skratt.

Användarvisningsbild

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

halvproffs  
#263100 Har med förtjusning läst denna tråd först nu av någon anledning och måste som flera berömma skogsforskaren för sina inlägg utan att härskna till. Vissa härsknar ju till när deras åsikt inte gillas av alla.
På 80-talet när älgstammen var rekordstor så var man förbannad på älgarna som förstörde en hel del för mig. 81 och 83 hade vi en tilldelning på 21 älgar/1760ha och vi sköt alla. Åren runt omkring hade vi 16st i tilldelning. Pratade med Ordf/jaktledaren om problemet. Då visade han mig ett ställe med fin medelålders gran/tallskog; Detta område var hårt betat på 50-talet och nu kunde man efter gallring inte se något speciellt för området. Detta fick mig att känna lite positivitet.
Har nu i höst gjort 1.gallringar på områden som var hårt ansatta på 80-talet och jag är nöjd med utvecklingen av beståndet. Denna säsong har vi skjutit 5 vuxna, 5 kalvar så det är fortfarande ganska gott om älg. Lite skador finns naturligtvis men inget som hindrar bestånden att utvecklas bra.

Så detta med ekonomi; Efterfrågan och pris på svarvtimmer tex har ju sjunkit mycket sen 80-talet då det var på mode med furu, möbler, köksinredningar mm. Kineserna vill ju ha gran att tillverka möbler av. Känns inte bra att plantera,röja och förstagallra när priserna är nästintill hånfulla.

Brukar numera tänka; Hellre en god älgstek på söndagsbordet än att skänka virket till något bolag :grin: :shock: .

Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

husqvarna_med_sthil  
#263103 Jag blir förvånad hur olika man tolkar. Debattartikeln i dn handlar inte i första hand om skador för skogsägaren utan hur mycket varg det skulle behövas för att det skulle få betydelse för ekologin, inte skogsbruket.

I flera debattartiklar där det diskuteras rovdjur på sista tiden har man angett att rovdjurens roll för skogen skulle ge mera löv bla samt flera andra saker. Man har dock inte tagit hänsyn till ett aktivt skogsbruk där vi skogsägare aktivt väljer vad vi vill gynna på markerna. Detta slår undan benen för många ideer om rovviltets betydelse för skogen för i det sammanhanget spelar det väldigt liten roll om vi inte går upp i enorma mängder rovdjur som artikeln i den här tråden gör gällande. Ofta när man pratar om viltets betydelse från extremvärnarhåll har man tagit bort människan ur ekvationen. Alltså man räknar inte in viltförvaltning eller skogsbruk och det blir helt tokiga resultat.

Är skador på skogen pga av älg är ett så stort problem är det en betydligt enklare och till mycket mindre kostnad att ha mindre levnadskraftiga stammar av rovdjur och skjuta ner älgstammen.

Rovdjuren ska inte styra skogbruket, det ska vi människor göra. Jag är mycket glad att denna artikel kommit till, det behövdes.

Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263106
Skogsforskare skrev:Helt rätt, men när man tittar på effekten av älgskadorna så bör man räkna företagsekonomiskt på det. Och om man räknar tillbaka det framtida värdet till idag så blir det väldigt små belopp.


Det är genomgående väldigt små belopp i skogsbruket, om man räknar tillbaka det framtida värdet av avverkning. En omplantering är tex väldigt kostsam i jämförelse.

Vad händer då om älgen förstör en självföryngring av tall och tvingar till omplanterng av gran, med markberedning? Om vi bortser från ev. produktiosnförlust för gran på tallmark, så börjar räkna fram de där pengarna till det är dags för avverkning. Då blir det itne så små belopp längre.

   TS
Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263107
husqvarna_med_sthil skrev:Jag blir förvånad hur olika man tolkar. Debattartikeln i dn handlar inte i första hand om skador för skogsägaren utan hur mycket varg det skulle behövas för att det skulle få betydelse för ekologin, inte skogsbruket.


När jag startade tråden ville jag inte få ytterligare en vargdebatt, utan ville diskutera påverkan betesdjur kontra människa. Varför blir löv och tall bara små buskar?

   TS
Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

husqvarna_med_sthil  
#263113 Jag förstår, dock är själva kärnan till artikeln du länkar till kommen ur vargdebatten och har en annan infallsvinkel än den en skogsägare ofta har. Jag ber om ursäkt om du tycker jag har dragit debatten åt fel håll.
Om jag ska återgå till det du vill diskutera så tänker jag så här att det spelar ingen roll beroende på hur jag ser det. Jag bryr mig inte hejdlöst mycket om betesskador om inte skogen vore att bruka. När den nu är det i så hög grad så är det ekologiska system satt att verka under de förutsättningar som skapas av det skogsbruk som drivs. Som det ser ut här hos mig har älg betat en del tall och det lilla löv jag har såsom asp och rönn rejält tuggat på. Detta är gjort av några få älgar som huserar där jag har löv och därmed hindrar dessa från att växa upp. Vi har dock inte bedrivit modernt skogsbruk länge alls och innan vi gjorde hörde jag aldrig talas om bland gubbarna att skadorna från älg var besvärliga. Tror det har kommit med det moderna skogsbruket, nu ser man det själv på hyggena osv.
Får känslan av att det beror på att det nu är så samlat. Det drar älgar till samma plats och skadorna blir större. Jag är helt enkelt rejält osäker för det stämmer inte odelat in på våra marker. I Söderslänten jag gallrat i vinter är ett ordentligt älgställe. De furor som lämnats som fröträd har inte skapat tallskog. Det är rejält med gran, al och björk. Aspar några stycken enbart och rönn någon enstaka. Jag har inte tillräcklig erfarenhet av skogsföryngring för att dra en säker slutsats men nog kan älgen ha mumsat rejält, det tror jag säkert eftersom de trivs så bra på platsen. Hur som är granskogen fin och kommer säkert att bli en bra avverkning när det är dags.

På ett av våra hyggen med 15 årig föryngring kan man se betad tall men inte så där jättemycket trots allt, de flesta ser oskadade ut trots detta "smörgåsbord". Grannens tallbestånd är kanonfint, 30årigt med fina raka stammar. Dessa bör ha varit älgfavoriter när vi hade som mest med älg.

Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Skogsforskare  
#263133
Mangan skrev:När jag startade tråden ville jag inte få ytterligare en vargdebatt, utan ville diskutera påverkan betesdjur kontra människa. Varför blir löv och tall bara små buskar?


De blir små buskar därför att du tagit upp ett hygge i ett område där det finns växtätare som äter löv och tall på hyggen. Det är hygget som är den utlösande faktorn.

Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

axwell  
#263135
Skogsforskare skrev:De blir små buskar därför att du tagit upp ett hygge i ett område där det finns växtätare som äter löv och tall på hyggen. Det är hygget som är den utlösande faktorn.


Självklart de kunde de flesta ha sagt: Utan att sänka sig till aftontidningslöpsedlar.

Om dessa forskare hade önskat påvisa motsatsen kunde man ha lämnat antalet ton därhän och istället räknat antalet små tallplant, årsskott, blåbärsris od. som djuren angriper, kontra hur många träd människan påverkar.

Utan kalhyggen skulle klövdjursstammen(tamboskap exkl) decimeras så hårt att de tallplant som ändå kommer skulle ha mycket större odds att få bli träd.

Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263137
Skogsforskare skrev:
Mangan skrev:När jag startade tråden ville jag inte få ytterligare en vargdebatt, utan ville diskutera påverkan betesdjur kontra människa. Varför blir löv och tall bara små buskar?


De blir små buskar därför att du tagit upp ett hygge i ett område där det finns växtätare som äter löv och tall på hyggen. Det är hygget som är den utlösande faktorn.


Man får samma fenomen oavsett om det är hygge eller stormlucka, så kanske det beror på något annat? Är det bilisterna fel som kör ut fossil koldioxid i atmosfären som gör att det blir mer stormar?

Ärligt talat, förenklar du inte väl mycket?

   TS
Avatar Fallback

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Skogsforskare  
#263190
Mangan skrev:Man får samma fenomen oavsett om det är hygge eller stormlucka, så kanske det beror på något annat? Är det bilisterna fel som kör ut fossil koldioxid i atmosfären som gör att det blir mer stormar?

Ärligt talat, förenklar du inte väl mycket?


Nej.
Man får inte alls samma fenomen om man låter skogen sköta sig själv jämfört med om man brukar skogen.
Stormar får inte samma effekt i urskog som i skött skog, och hyggen fungerar inte som en stormskadad urskog.

Användarvisningsbild

Re: ”För att påverka naturen krävs...."

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263204
husqvarna_med_sthil skrev:Jag blir förvånad hur olika man tolkar. Debattartikeln i dn handlar inte i första hand om skador för skogsägaren utan hur mycket varg det skulle behövas för att det skulle få betydelse för ekologin, inte skogsbruket.

I flera debattartiklar där det diskuteras rovdjur på sista tiden har man angett att rovdjurens roll för skogen skulle ge mera löv bla samt flera andra saker. Man har dock inte tagit hänsyn till ett aktivt skogsbruk där vi skogsägare aktivt väljer vad vi vill gynna på markerna. Detta slår undan benen för många ideer om rovviltets betydelse för skogen för i det sammanhanget spelar det väldigt liten roll om vi inte går upp i enorma mängder rovdjur som artikeln i den här tråden gör gällande. Ofta när man pratar om viltets betydelse från extremvärnarhåll har man tagit bort människan ur ekvationen. Alltså man räknar inte in viltförvaltning eller skogsbruk och det blir helt tokiga resultat. .


Aktivt väljer med bl.a. hänsyn till troliga viltskador. D.v.s. betesdjurens indirekta påverkan på skogsbestånden, som ofta är betydande.

husqvarna_med_sthil skrev:Är skador på skogen pga av älg är ett så stort problem är det en betydligt enklare och till mycket mindre kostnad att ha mindre levnadskraftiga stammar av rovdjur och skjuta ner älgstammen.


Och om jaktlagets hela tilldelning skjuts på några få dagars jakt, i princip alla älgarna sköts på eller i direkt anslutning till min mark? (Min fastighet utgör ca 9-10% av det lokala jaktlagets totala jaktområde).


husqvarna_med_sthil skrev:Rovdjuren ska inte styra skogbruket, det ska vi människor göra. Jag är mycket glad att denna artikel kommit till, det behövdes.


Jahapp, vilka människor då, om jag får fråga? Virkesköpare, entreprenörer, markägare, jägare, myndighetsfolk eller miljömuppar?
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).