Skogsnyheter

Rättsvakum

49 inlägg 16247 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Rättsvakum

Lönnskog  
#244096 Jösses Skogsante!
Inser du hur många inskränkningar i äganderätten du just räknade upp och accepterade utan att blinka?
Inser du hur osannolikt naiv angående staten du framstår?

Swedish Forestry Expo 2022 på Solvalla
Avatar Fallback

Re: Rättsvakum

Skogsante  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244103
Lönnskog skrev:Jösses Skogsante!
Inser du hur många inskränkningar i äganderätten du just räknade upp och accepterade utan att blinka?
Inser du hur osannolikt naiv angående staten du framstår?

Detta är inte inskränkningar i äganderätt och det borde du också veta om du har erfarenhet av skogsägande. Detta är att tillämpa en lag som finns i Sverige, inte konstigare än alla andra lagar som finns i vårt samhälle. Det kan man ha åsikter kring men det inskränker minimalt på rätten att bruka sin skogsfastighet.

Märkligt att då jag skriver till Lönnskog så svarar Niking och nu då jag skriver till Niking så svarar Lönnskog!

Avatar Fallback

Re: Rättsvakum

Lönnskog  
#244116
Skogsante skrev:Detta är inte inskränkningar i äganderätt och det borde du också veta om du har erfarenhet av skogsägande. Detta är att tillämpa en lag som finns i Sverige, inte konstigare än alla andra lagar som finns i vårt samhälle. Det kan man ha åsikter kring men det inskränker minimalt på rätten att bruka sin skogsfastighet.

Märkligt att då jag skriver till Lönnskog så svarar Niking och nu då jag skriver till Niking så svarar Lönnskog!


Om du kan läsa engelska kan du läsa här vad som enligt internationell norm avses med äganderätt. http://en.wikipedia.org/wiki/Property
De inskränkningar du nämner och inte ser något problem med är faktiskt enligt all västerländsk definition, filosofi och logik inskränkningar i just äganderätten. Det du påstår är i ljuset av den kunskapen och insikten falskt.
För enkelhets skull kan jag översätta det viktigaste åt dig. Den som äger något har rätten att: förbruka, ändra, dela, omskapa, hyra ut, belåna, pantsätta, sälja, byta, ge bort, eller förstöra egendomen, liksom rätten att utestänga andra från att göra dessa saker. Vidare har man rätt att genom varje nyttjande som man själv föredrar tjäna pengar på egendomen, eller om man så önskar, överge den.


Att jag och Niking svarar på dina inlägg handlar nog bara om två saker. Vi har tydligen en samsyn på saken och den som råkar vara uppkopplad och hinner först svarar. Konstigare än så är det inte.

Användarvisningsbild

Re: Rättsvakum

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244139
Sweden-viking skrev:Notera att bygglov kan ges av kommunen på din mark till vem som helst, och de struntar i vem som äger marken. Det är inte deras skyldighet att kolla.

Jag fick uppleva detta själv i våras, så jag uttalar mig av egen erfarenhet.

Ansvarig för att bygglovet följs är enligt kommunen -markägaren- som "upplåtit" sin mark för byggnationen...
Det är upp till dig som markägare att bevisa att du inte har upplåtit din mark för tilltaget...
Mitt budskap blir:
- Polisanmäl intrånget. Men det sorgliga är att polisen många gånger lägger ner utan utredning
- Begär förenklad handräckning av kronofogden. Räkna med att grannen kommer att neka till att ha gjort byggnaden, eller påstå att han har muntligt avtal när kronofogden begär betalt av svartbyggaren för avlägsningskostnaden.
I detta läge kommer polisen eventuellt att anse att det rör sig om ett civilrättsligt mål.
- Eftersom grannen hävdar att det finns en muntlig överenskommelse kommer han ev., skaka fram x-antal vittnen på detta muntliga avtal.

Vad som sen sker är att DU som markägare blir dömd av kommunen att ta bort byggnationen, dessutom åker du på vite/böter för olovligt bygge, osv etc
I slutänden får du ett civilrättsligt mål mot grannen, där det är upp till dig att i domstol bevisa att det var grannen, inte du, som lät uppföra byggnationerna...

Att ni sen inte kommer att grilla tillsammans är inte att förvånas över..

:D :D :D


Detta är ju för djävligt rent ut sagt. Kommunen ger alltså gett grannen bygglov på din mark utan att ens informera dig, än mindre begära in intyg om samtycke? Detta måste rimligtvis falla inom termen vårdslöst myndighetsutövning. Polisanmäl detta omgående, samt dra gärna in media också, så att allmänheten också ser vilket rättsövergrepp som skett.

Om grannen felaktigt påstått att du har gett tillstånd, så borde det gå att åtala vederbörande för urkundsförfalskning eller dylikt, utöver själva svartbygget.
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Rättsvakum

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244142
Skogsante skrev:
Niking skrev:Där jag måste be om lov för att avverka min egen skog och därtill lämna en massa hänsyn utan ett öre i ersättning! :shock: :evil: :evil:
/Niklas

Nä, Niking där har du fel, eller så har du svårt att förklara vad du menar. Det är ingen som ger dig lov att avverka, du är strikt ansvarig för dina handlingar enligt skogsvårdslagen oavsett.

Dock skall slutavverkningar över 0,5 ha anmälas till Skogsstyrelsen sex veckor innan avverkning påbörjas. Syftet med anmälan är att staten för statistik samt de kan stoppa avverkningen om skogen inte har uppnått skyddsålder eller om det finns höga naturvärden. Om staten anser att det är höga naturvärden ersätts skogsägaren.

I samband med anmälan talar du också om vilken generell hänsyn du tänker ta samt beskriver hur föryngringen kommer att ske. Det handlar om att lämna någon högstubbe, hålträd, sälgstol samt att inte kalavverka ända fram till vatten. Detta kostar nästan ingenting om man tar med det tidigt i planläggningen.

Övrig avverkning som gynnar skogens utveckling är inte anmälningspliktig.


Detta är ju just inskränkningar i äganderätten, så att det bara skriker om det! Skogsägaren måste alltså i praktiken stå med mössan i hand och fråga staten om lov, och sedan tar sig staten rätt att kräva att skogsägaren "frivilligt" ska anstå en massa virke utan ett öre i ersättning.

Än värre är det ju med ädellövskog där t.o.m. lagstiftaren erkänner att markägaren måste stå med mössan i handen och fråga om lov - samt dessutom lova att det sedan ska bli ny ädellövskog på det aktuella skiftet!

Dessutom skärps ju både skogsvårdslagen och andra lagar som fornminneslagen och miljöbalken titt som tätt, varför det är hopplöst att planera inför nästa slutavverkning på skiftet när det ska planteras.
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Rättsvakum

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244783 Här är en bra insändare i ämnet http://www.lantbruk.com/debatt/sveriges ... nder-press
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Rättsvakum

Skogsante  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244791 Niking, vad är det som var bra med den artikeln då? Ett påstående samt några frågor av Sture och Per på LRF. Tycker inte att den tillför något. Ge riktiga exempel istället för att länka till intetsägande artiklar.

Användarvisningsbild

Re: Rättsvakum

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244793
Niking skrev:Här är en bra insändare i ämnet http://www.lantbruk.com/debatt/sveriges ... nder-press
/Niklas


Kopia av artikeln:
Sveriges förfoganderätt är satt under press

Äganderätten ger med automatik ett personligt ansvar för ekonomi och skötsel av jord- och skogsmark. Samtidigt skapar äganderätten i sig en drivkraft till både engagemang och långsiktighet över den mark du äger.

Här ligger rättsbegreppen förfoganderätt, brukanderätt, nyttjanderätt till grund både för de åtgärder som en markägare utför på sin fastighet och det skydd som finns långsiktigt för investeringar i den egna fastighetens utveckling. Det innebär att jag kan investera långsiktigt i fastigheten och veta att det tillfaller mig eller min familj i framtiden. Utan förfoganderätt försvinner den enskildes motivation att förvalta och utveckla den egna fastigheten.

Med detta sagt, är det då möjligt att förfoganderätten i Sverige är hotad?

LRF Mälardalen vill, utan att överdriva, peka på att den är på väg att inskränkas. Det finns här många utvecklingstendenser som ytterst är ett utslag av att många beslutsfattare anser att också externa aktörer ska ges möjlighet att ha synpunkter på markanvändande. Det här är anmärkningsvärt då det finns få eller inga andra näringsverksamheter som idag blir föremål för inskränkning av rättigheter på samma sätt som de gröna näringarna.

I flera frågor har beslutsfattare tyckt att det är viktigare att organisationer som inte representerar markägarintresset, fått möjlighet att delta tidigt i remissprocesser som berör markanvändning. LRF Mälardalen har påpekat det orimliga att villkor för centrala samhällsintressen som bostadsbyggande, infrastruktur, och jord- och skogsbruk påverkas utan att vi som ytterst berör får komma med synpunkter på ett tidigt stadium. Vi finner det märkligt att markägarintresset tillåts komma in så sent i remissprocesser där andra organisationer som företräder andra intressen redan sagt sitt i tidiga samråd som lett till förslag som begränsar förfogande- och äganderätt. Är detta remissförfarande bara ett misstag? Troligen inte!

På allt fler områden som berör markägande och förfoganderätt, pekar utvecklingen mot att beslutsfattare och allmänhet gärna beaktar externa organisationers åsikter snarare än sakägarnas åsikter. Alla myndigheter måste dock säkerställa att markägaren (sakägaren) prioriteras i både samråd, remissförfarande och i enskilda frågor som berör förfoganderätt över mark. Andra organisationers synpunkter är här givetvis välkomna om frågorna är relevanta för deras intressen. När det gäller förfoganderätten till marken måste dock markägarens synpunkter väga tyngst, undantaget är där ett stort samhällsintresse omöjliggörs, men observera att de i sådana fall redan finns lagstiftning i form av expropriationslagen.

Att inskränka förfoganderätten ligger mycket nära ett expropriationsförfarande. I de nu aktuella utvecklingstendenserna ser vi en liknande utveckling men denna gång utan någon som helst kompensation. I andra tider och i andra sammanhang benämns detta statliga fenomen för "konfiskation”. En sådan utveckling leder ofelbart till uteblivna långsiktiga fastighetsinvesteringar men också begränsningar av de gröna näringarnas verksamhet.

Sture Johansson, ordförande LRF Mälardalen

Per Nyström, styrelseledamot LRF Mälardalen

Avatar Fallback

Re: Rättsvakum

Skogsante  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244893 Detta inlägg är till Sweden-viking och Niking.

Kan ni inte skriva nåt själva?
Är ni emot samhällsutvecklingen?
Är ni såna där bakåtsträvare som tycker att det var bättre förr?

Användarvisningsbild

Re: Rättsvakum

halvproffs  
#244901
Skogsante skrev:Att ni ids läsa sånt trams.
Köp en ny motorsåg istället och lägg energin på skogsarbete.
Den enda lag jag följer är skogsvårdslagen och det har gått bra hittills.


Då måste du vara en brottsling om skogsvårdslagen är den enda du följer.

Sen skriver du att så länge det inte finns järnmalm i marken så bestämmer ni över marken.
Vilket skitsnack tycker jag som har blivit bestulen på mark av torvbolaget med statens goda minne.

Förmodligen vet du väl inte att torven går under minerallagen.

Med din argumentering blir du inte ett dugg trovärdig.

Avatar Fallback

Re: Rättsvakum

Skogsante  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244913 Ska du tala om trovärdighet, du som lägger till egna ord som det passar dig.
Jag har inte talat om järnmalm i mina tidigare inlägg. Malm nämnde jag och det är en ekonomisk term som knyter an till minerallagen. För att bryta eller undersöka malmförekomster krävs tillstånd från Bergmästaren i Luleå.

Användarvisningsbild

Re: Rättsvakum

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244922
Skogsante skrev:Detta inlägg är till Sweden-viking och Niking.

Kan ni inte skriva nåt själva?
Är ni emot samhällsutvecklingen?
Är ni såna där bakåtsträvare som tycker att det var bättre förr?


Ska du tala om trovärdighet, du som lägger till egna ord som det passar dig.
Jag är realist och inte bakåt som du verkar vara.
Läs på lite bättre om till exempel, vattendommar, Miljöbalken, Plan & bygglagen, Strandskyddsbestämelser, vattendirektiven, terrängkörningslagen, Anläggningslagen, Natura 2000 områden, Fågeldirektivet och habitatdirektivet, Naturreservat, Jaktlagen, allemansrätten, naturvårdsverkets och naturskyddsföreningens ideer, skogsvårdslagen, Skattemyndigheternas anvisningar och lagar, momsbestämelser, Kulturhänsyn, Arbetarskyddslagen, Ledningsrättigheter, Kommunala tolkningar om skidspår, Skoterleder, fritidshusägare, julgransplundrare mm mm.
Du verkar inte riktigt förstå vad detta innebär för oss skogs och markägare...

:D :D :D
Senast redigerad av Sweden-viking sön 17 nov 2013, 00:02, redigerad totalt 2 gånger.

Avatar Fallback

Re: Rättsvakum

Skogsante  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244924 Hm.. jodå.. jag förstår mycket väl var det innebär att vara skogsägare. Det finns flera lagar som berör vår verksamhet, de olika lagarna har dock inte samma tyngd.

Uppskattar att vi resonerar om verkliga problem och frågor som är aktuella. Gillar dock inte när det kopieras text från någon tankesmedja som lobbar för något särskilt syfte.

Visst kan vi alla lära oss mer. Det jag opponerar mig mot är att det inte är något RÄTTSVAKUM. Markägandet har stark ställning i Sverige men vi måste hävda våra rättigheter. Alltså säga ifrån när det uppstår krav på marken från andra parter.

Användarvisningsbild

Re: Rättsvakum

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244927
Skogsante skrev:Hm.. jodå.. jag förstår mycket väl var det innebär att vara skogsägare. Det finns flera lagar som berör vår verksamhet, de olika lagarna har dock inte samma tyngd.

Uppskattar att vi resonerar om verkliga problem och frågor som är aktuella. Gillar dock inte när det kopieras text från någon tankesmedja som lobbar för något särskilt syfte.

Visst kan vi alla lära oss mer. Det jag opponerar mig mot är att det inte är något RÄTTSVAKUM. Markägandet har stark ställning i Sverige men vi måste hävda våra rättigheter.


Och vem lobbar du för? SNF och WWF kanske? Eller är det kommuner, ledningsägare...?

Inse att markägarnas rättigheter beskärs allt mer. Att påstå att äganderätten är stark är rent nys. Läs och fundera noga igen Sweden.Vikings föregående inlägg, ty det visar med all önskvärdhet att äganderätten är satt på undantag idag och värre lär det bli om utvecklingen (eller snarare sagt invecklingen) fortsätter.
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Rättsvakum

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#244929
Skogsante skrev:Detta inlägg är till Sweden-viking och Niking.

Kan ni inte skriva nåt själva?


Jo!

Skogsante skrev:Är ni emot samhällsutvecklingen?


Samhällsutveckling? Jag tycker nog att det snarare är samhällsinveckling! Antalet lagparagrafer, förordningar m.m. blir ju bara fler och fler. Konsekvensen blir ju att individuella friheten försvinner mer och mer. Detta gäller inte minst för markägarna.

Jag är emot sådan samhällsinveckling som innebär att andra ska få bestämma över min privata mark - särskilt så länge de vägrar att göra rätt för sig.

Skogsante skrev:Är ni såna där bakåtsträvare som tycker att det var bättre förr?


Specificera vilken tidsperiod som du avser med ordet "förr", så ska du nog kunna få ett svar.
/Niklas
Senast redigerad av Niking mån 18 nov 2013, 00:00, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).