Skogsnyheter

En artikel med en del poänger.

3 inlägg 4269 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: En artikel med en del poänger.

Slurfi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214680
Vi har aldrig haft så mycket skog som nu

Jag börjar med att bekänna färg. Jag ställer helt upp på innehållet i Ulf Sandströms debattartiklar om den svenska skogen. Äntligen en skogsman som vågar, vill och kan sätta ned foten och fastställa basfakta i ärendet. Det får vara nog nu med att bespotta det svenska skogsbruket!

Jag tar mig friheten att använda samlingsordet miljöaktivister för de som - delvis under signatur - skrivit insändare i ämnet. Samtliga är aktiva i miljöfrågor och borde följaktligen kunna inrymmas i det samlingsbegreppet. Dessa miljöaktivister visar en total respektlöshet för den yrkeskunskap som Ulf och andra skogsmän förfogar över. Det är lika befängt som om jag och andra skogsmän skulle ha synpunkter på det sätt varpå barnläkaren, ornitologen, konstnären eller "skogsvetaren" utför de uppdrag som är deras yrke. Det skulle aldrig falla mig in att kritisera dem i deras yrkesutövning. Men här klampar olika människor in och med insändare i vulgära ordalag som "skövling" och "ödeläggelse" fördömer dagens skogsbruk och dess utövare. Tonen som används i insändarartiklarna är skamlöst nedlåtande och hätsk. Någon form av saklighet finns inte.

Jag tar mig friheten att beskriva ett verkligt fall från Västerbotten och Malå revir. Där fanns en revirförvaltare vid namn Joel Wretlind verksam mellan åren 1920-1952. Han hade klara men ännu oprövade uppfattningar om skogens brukande och förnyelse. Någon gång i skiftet mellan den första och andra kvartilen på 1900-talet började han ta upp stora föryngringsytor för att därefter bränna hela arealen. Han lämnade fröträd och vidtog även andra nödiga föryngringsåtgärder. Detta kom så småningom till dåvarande Domänstyrelsens kännedom. Stor uppståndelse i Domänverket!

Han brände ju upp skogsmarken och den biologiska mångfalden. Där fanns både nornan och guckosko i bestånden. Till råga på allt kalhyggen! Skandal! Hela Domänstyrelsen ilade upp till Malå för att ställa revirförvaltaren mot väggen. Hotet om avsked hängde i luften. Enligt för mig obekräftade uppgifter ska han då vördsamt ha anhållit om att få ytterligare fem år på sig för att bevisa att han hade rätt i sin uppfattning. Skulle det visa sig att han hade fel så skulle han självmant söka avsked från sin befattning.

Revirförvaltaren "benådades" och fick de fem åren på sig. Det visade sig att han hade haft fullständigt rätt. Området omfattar cirka 400 hektar 300 meter över havet i ett kärvt klimatläge och har fått arbetsnamnet "Näsbergsfältet". Där finns i dag en totalproduktion mellan 266 och 476 kubikmeter skog per hektar. Tre av mina tidigare kolleger och jag besökte området för två år sedan och fick under den kunnige skogsmannen Sture Ohlins ledning se och beundra det som åstadkommits. Det mest fantastiska är att såväl nornan som guckoskon återkommit men nu ännu mera talrikt än tidigare.

Detta omvittnas av alla som besökt området. Jag rekommenderar miljöaktivisterna ett besök i Näsbergsfältet. Det skulle ha varit intressant om det tagits någon bild på området då det avverkats (400 hektar och till största delen bränt) för att jämföra med dagens läge. Jag tror att ordet "skövling" skulle ha svårt att med någon form av trovärdighet användas.

Det jag vill ha sagt är att naturen har en stark kraft att återhämta sig från olika situationer. Som exempel kan nämnas av skogseld drabbade arealer som år 1876 (femårsmedeltal) omfattade 37 607 hektar. Källa "Svenskarna och skogen del 2". Något mer förödande för den biologiska mångfalden än en okontrollerad skogsbrand är svårt att föreställa sig. Praktisk taget all skogsmark har vid något tillfälle brunnit. De flesta områden ett flertal gånger. Men naturen har återställt det ursprungliga förhållandet efter en tid. Så sker även nu. De "skräckhyggen på skövlad skog" som miljöaktivisterna med jämna mellanrum visar i pressen har efter 10-15 år en frisk ungskog där körskador redan har eller är på väg att raderas ut. Men av någon anledning så finns inga sådana positiva bilder.

Den svenska handelsbalansen för år 2009 ser ut som följer: Exportvärde totalt 996,7 miljarder och importvärde 912,9. Nettovärde 83,8 miljarder. Samma år stod skogsbruket för 117,4 miljarder exportvärde med en import på 22,4 miljarder. Nettovärde 95 miljarder. Skogsbruket stod alltså för mer än 100 procent av Sveriges samlade nettohandelsbalans detta år. Mitt sifferminne är inte längre vad det en gång varit när jag sökt samma siffra för 2011. Men ett nettoexportvärde på cirka 140 miljarder figurerar i mitt huvud. Det skulle vara intressant att veta vad som skulle hända i detta land om vi inte hade skogen att förlita oss till. Då skulle nog soppan i våra tallrikar vara betydligt tunnare.

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi aldrig har haft så mycket skog som nu. Men vi har samtidigt aldrig någonsin haft så mycket skyddad skog som nu. Där får jag upprepa vännen Ulf Sandströms uppmaning att gå in på www.skyddadskog.se för att se omfattningen av skyddad skog. Dessutom - för ytterligare kunskapsinhämtning - så vill jag rekommendera två böcker utgivna av Skogsstyrelsens förlag. Bokverken heter "Svenskarna och skogen" där del 1 har rubriken "Från ved till linjeskepp" och del 2 "Från Baggböleri till naturvård".

En ytterligare rekommendation till miljöaktivisterna är att besöka dödislandskapet i Kronogård (11 000 hektar), nationalparkerna Muddus, Sarek och Stora sjöfallet med flera orörda områden i landets norra delar och där få tillfälle att frossa i den orörda skogans biologiska mångfald. Om inte detta är nog så finns ju möjligheten att köpa loss ett stycke gammelskog från nuvarande Sveaskog och avsätta det området till naturvård. Det är inte förbjudet.

Att miljöaktivisternas insändare bottnar i kunskapsbrist är uppenbart. Samtidigt vet jag att det inte är möjligt att förändra en människas tro på något som etsat sig fast i medvetandet. Var och en blir ju salig i sin tro heter det visst. Men behåll det för er själva och försök inte att få andra människor med på idéerna. Avslutningsvis så tycker jag att det är fegt att skriva insändare under signatur. Har jag en uppfattning och för den till torgs så ska jag självfallet stå för den.

Robert Grundström F.d. kronojägare; numera endast jägare och skogsägare

Publicerad 14 november 2012


Högintressant, vore skoj att se stället med 400 hektar som är bränt på 1930 talet.

Användarvisningsbild

Re: En artikel med en del poänger.

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214684 Så bra skriven, tydlg men utan "bomber och granater". KAnske någon skogsforumist som bor i närheten av området kan göra en liten film från stället, som smakprov?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).