Sida 10 av 10

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: ons 21 dec 2016, 22:52
av Niking

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: fre 20 okt 2017, 19:46
av Uvskogen
Någon som fortfarande tycker det är en bra ide att svara på någonting från denna myndighet? I varje fall inte om inte vitet är läskigt högt.
Fast klargörande med en hög chef som talar ut ordentligt hur de tänker därinne på myndigheten.
"Säg vad du vill men vi bryr oss inte ett dugg. Gilla läget. Du har inte en chans ändå!"


Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: fre 20 okt 2017, 19:51
av isteskog
Skogsstyrelsen försöker man ha lite som möjligt med att göra ..... 8)
Fast å andra sidan, brorsan min, han jobbar åt dom. Brukar gå ut i skogen med honom och ventilera skogsvårdsåtgärder. Men där stannar det! Han är då ingen miljöpolis ..... tack och lov .... 8)

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: lör 21 okt 2017, 13:55
av SkogsGotte
Ett av de framtida större problemen som jag ser det är att de mer produktionsinriktade personerna inom olika skogliga utbildningar oftare väljer att jobba hos skogsbolagen, de mer miljö/naturvårdsinriktade oftare väljer myndigheter så som skogsstyrelsen eller länsstyrelsen.

Undrar vad som händer när alla högre chefer inom t ex skogsstyrelsen kommer från den "gröna" sidan...

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: lör 21 okt 2017, 14:19
av isteskog
Då blir det miljötalibanism .... :wink:

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: tis 08 maj 2018, 17:30
av Bosse1
Ack ja, dessa kriminella skogsägare/brukare... :wink: Inte en tanke om att både sporer och fåglar kan flyga.

"Sakkunnigt stöd i och inför domstolsförhandlingar

Fler av Skogsstyrelsens beslut i artskyddsärenden har överklagats till domstol, och sannolikt är det något som kommer att fortsätta."

https://www.opic.com


Artdatabanken
SKOGSSTYRELSEN, JÖNKÖPING

Artvisa vägledningar för nationellt fridlysta arter

Vägledningarnas utformning och nivå ska motsvara de vägledningar för prioriterade fågelarter som ArtDatabanken tog fram åt Skogsstyrelsen under 2016. Sannolikt ska inte vägledningar tas fram för samtliga fridlysta arter, och inledningsvis genomförs ett gemensamt urvalsarbete

Engelsk version av artvisa vägledningar för prioriterade fåglar

Bedömningsstöd för vissa arter eller i vissa regioner

Skogsstyrelsen har behov av att konsultera ArtDatabanken för att ibland diskutera bedömningar, men kanske ffa för deltagande i vissa möten. Bland annat planeras en workshop med flera av de nordliga länen kring de regionala bedömningarna för lavskrika, tjäder och tretåig hackspett.

Sakkunnigt stöd i och inför domstolsförhandlingar

Fler av Skogsstyrelsens beslut i artskyddsärenden har överklagats till domstol, och sannolikt är det något som kommer att fortsätta. I förberedelserna för domstolsförhandlingarna och även under själva förhandlingarna har det visat sig vara bra att ha tillgång till oberoende expertis när det gäller arter ekologiska krav, behov av hänsyn och regional bevarandestatus. ArtDatabanken kan stå för denna expertis

Införandeprojekt och samverkansprocessen för nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen driver en samverkansprocess om nyckelbiotoper tillsammans med olika aktörer i skogen. Samverkansprocessens uppgift är att ta fram förslag till utvecklade arbetssätt som rör nyckelbiotoper. Samverkansprocessen består av en samverkansgrupp och arbetsgrupper med olika teman; Kompetensfrågor, nordvästra Sverige, fortsatt identifiering av nyckelbiotoper, kommunikationsfrågor, samt bevarande och naturvårdande skötsel. Skogsstyrelsen driver även ett införandeprojekt för nyckelbiotopsinventering som. I detta arbete kommer det att finnas behov av olika kunskapssammanställningar som Artdatabanken kan bistå med, till exempel en analys av ansvarsarter i nordvästra Sverige som utgår från fynddata i Artportalen.

Miljömålsuppföljning Levande skogar

I uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar är specialistkunskaper om arter, livsmiljöer och bevarandestatus av stor vikt. Skogsstyrelsen har behov av att konsultera ArtDatabanken om bedömningar och för att utvärdera underlag. Skogsstyrelsen har även önskemål om att ArtDatabanken vid förfrågan har möjlighet att ta fram specifika underlag. Efterfrågan av underlag kopplar främst till preciseringarna Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation samt Hotade arter och återställda livsmiljöer

Meddelande om frivillig förhandsinsyn
Förfarande

Direktupphandling
Publicerad

2018-05-08
Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn
Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Hallands län, Skåne län, Västra Götalands län
Diarie-/referensnummer

2018/2453

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: ons 20 mar 2019, 14:55
av Skogsvaktaren
Hur kan det vara så att "SS" Skogsstyrelsen numera är en aktivist myndighet?

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: ons 20 mar 2019, 23:33
av Avslutat-02
Det behövs visst ytterligare minskas med Svs anslag, deras budget ska vara så låg att de inte ens kan starta bilen.

Ungefär där är nog gränsen nådd.

Det är som med barnuppfostran,

Gör något dumt, du åker på konsekvenser.

Fast barnet den här gången är SVS.

Håll er till de skogsägare som vill ha er hos sig......

Myndighet som är som lös onödvändigt ont....

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: mån 13 jul 2020, 10:22
av Niking
En intressant spaning är att skogsstyrelsen håller på att upphandla en massa RTK-GPS för noggrannare GPS-mätningar. Bosse1 - Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Ska de gå ut och kontrollmäta en massa kulturhistoriskt intressanta objekt i skogen, som de hittat på datorn via laserskanning? 👎 🤬
/Niklas

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: mån 13 jul 2020, 10:38
av bgl
Allt ryms under begreppet FUNKTIONSSOCIALISERING!

Re: Skogsstyrelsen vässar klorna...

Postat: mån 13 jul 2020, 19:34
av Avslutat-03
Nej. Stod ju i texten. Det är till ett s.k. inmätningsuppdrag. Det är ett uppdrag åt Naturvårdsverket som pågått några år för att märka ut och mäta in befintliga formella skydd.

Niking skrev:En intressant spaning är att skogsstyrelsen håller på att upphandla en massa RTK-GPS för noggrannare GPS-mätningar. Bosse1 - Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Ska de gå ut och kontrollmäta en massa kulturhistoriskt intressanta objekt i skogen, som de hittat på datorn via laserskanning? 👎 🤬
/Niklas