Skogsnyheter

Vad vill ni skogsägare media tar upp?

76 inlägg 27470 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

volvo_buster  
#187806
Niking skrev:Markäganderätt med tillhörande bestämmanderätt och förfoganderätt. Idag finns många inskränkningar på detta område:

1 Jag anser det absurt att markägarna måste avverkningsanmäla 6 veckor i förtid, så att kulturmiljömuppar får god tid på sig att konfiskera avverkningsmogen skog. I vissa fall fordras t.o.m. avverkningstillstånd. Vilka andra måste ta och anmäla 6 veckor innan de vill ta ut pengar på sin bank (eller sälja av lite aktier).

2 Alla naturvårdskrav och kulturmiljökrav som skogsägarna tvingas följa - utan någon ekonomisk ersättning för de merkostnader och minskade inkomster som blir konsekvenserna av detta! Sådant borde skötas via KOMET-programmet och liknande frivilliga överenskommelser.

3 Allemansrätten:
a) Det ska inte vara ok att tjäna pengar på andras mark utan markägarens uttryckliga tillstånd.
b) Vidare ska markägaren ha rätt att fritt sätta upp övervakningskameror på egen mark, för att kunna få fast friluftssvin. Idag måste ju dessa tas på bar gärning
- helst med en drös vittnen till huliganernas framfart.
c) Markägaren måste fritt få sätta upp vägbommar, vägskyltar om fordonstrafik förbjuden och så vidare på sina egna vägar (utan stadsbidrag).
d) Det som är tillåtet enligt allemansrätten har successivt ökat på markägarens bekostnad. Nu anses det t.ex. helt ok att vara på andras planteringar under manshöjd, vilket det inte var runt 1980.
e) Markägaren måste ha rätt att undanta sin mark (eller delar av) från allemansrätten vid t.ex. jakt.
f) Markägaren måste ha rätt att avhysa folk som som stör eller förstör samt kunna beslagta vederbörandes friluftsutrustning, istället för att behöva vänta på en polis som sällan dyker upp. (Så är det redan i Finland, om jag förstått det rätt).

4 Jakt: släpp älgjakten fri och skrota det ineffektiva systemet med älglicens och fällavgift. Trots allt så torde virkesvärdet vida överstiga jaktvärdet hos de allra flesta skogsägarna.

5 Den orimliga vattenlagstiftningen med både tillstånd för markavvattning och (i södra Sverige) uttryckligt förbud mot markavvattning. Därutöver vattendirektivet och samråd vid dikesrensning. Många körskador skulle undvikas i skogen om vi skogsägare bara finge dika ordentligt och underhålla befintliga dikessystem.

6 Naturreservat, Natura 2000, biotopskydd och impediment. Då Sveaskog äger ca 12% av den svenska skogsmarken, så borde reservat främst läggas där. Dessutom borde staten aktivt köpa upp fastigheter med höga naturvärden på öppna marknaden, stycka av "godbitarna" och sedan sälja den kvarvarande marknaden på öppna marknaden med antikonfiskeringsgaranti. Trots allt skapas ju höga naturvärden genom en viss skötsel, varför höga naturvärden lätt kan återskapas i statligt ägda produktionsskogar med en (för ändamålet) lämplig skötsel.
/NiklasHåller med till 100%!!!!
Bra formulerat och ang avverkningsanmälan så anser jag det helt befängt att en myndighet ska bestämma om mitt uttag jag gör på MIN mark med MINA pengar!!!!!

Swedish Forestry Expo 2022 på Solvalla
Användarvisningsbild

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

towes  
#187816
Boarpan skrev:Naturvårdsatsningar görs i samband med skogsägare och inte över deras huvuden.

Frivillig avsättning - ja. det framgår ju av namnet.

Naturvårdsavtal - ja. Det är ett tidsbegränsat avtal mellan dig och myndighet där man kommer överens om inskränkning och du får viss ersättning.

Natura 2000 - nej. Vad jag läst mig till så kan Länsstyrelsen utse områden som Natura 2000-områden i princip utan att ha varit i skogen och därmed faller marken under skydd enligt miljöbalken 7 kap. Brukande kan vara tillståndspliktigt - även i omkringliggande områden om det kan påverka Natura-området! Ersättning är heller inget du kan förvänta dig. Planerna (inskränkningen) och gränserna kan dessutom uppdateras ensidigt av myndigheten. Till saken hör dock att om du nekas avverkning så kan det bli aktuellt med förhandling om reservat istället.

Biotopskydd - nej. Du kan visserligen få behålla marken men brukningsrätten begränsas i så fall, ofta starkt. dessutom gäller det för evigt. Du får en engångsersättning baserat på fastighetens minskade värde. Något samråd känner jag inte till, enligt miljöbalken 7 kap så är det myndigheten som bestämmer om ett område ska vara biotpskyddat.

Naturreservat - nej. Beslutas av Länsstyrelsen. Markägaren informeras om naturvärdena och ett "samråd" sker om hur dessa bäst kan bevaras. Detta ändrar dock inte naturvärdena som ska skyddas. Förslaget till reservat skickas även på remiss till diverse miljöorganisationer (ingen instans för markägarsidan, t.ex. LRF, får vara remissinstans). Nästa steg är en "förhandling" där det antingen slutar med ersättning för intrång eller köp. Dock gäller att skogsägaren ska "tåla" skada upp till en viss gräns.

Vad gäller ersättningsnivån så har jag hört varierande historier. Rent subjektivt kan man både höra och läsa om missnöje med nivån, men jag vet även intrång i min närhet som gett nästan rimlig ersättning.

Men att mycket sker över skogsägarnas huvuden är nog ingen underdrift, tyvärr.

Om någon har andra erfarenheter som pekar på en bättre behandling än vad som beskrivits ovan så berätta gärna. Jag är inte felfri men merparten av ovanstående är kontrollerat mot officiella kanaler och press.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#187829
Brickan skrev:
Niking skrev:Många körskador skulle undvikas i skogen om vi skogsägare bara finge dika ordentligt och underhålla befintliga dikessystem.

Många kloka kommentarer! Klimatförändringarna förstärker behovet av dikning för att undvika körskador. Mindre tjäle, blötare marker.


Helt rätt slutsats. Undrar bara bara när myndighetsfolk och miljödumstolar ska inse detta!
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#187833
towes skrev:
Boarpan skrev:Naturvårdsatsningar görs i samband med skogsägare och inte över deras huvuden.

Frivillig avsättning - ja. det framgår ju av namnet.

Naturvårdsavtal - ja. Det är ett tidsbegränsat avtal mellan dig och myndighet där man kommer överens om inskränkning och du får viss ersättning.

Natura 2000 - nej. Vad jag läst mig till så kan Länsstyrelsen utse områden som Natura 2000-områden i princip utan att ha varit i skogen och därmed faller marken under skydd enligt miljöbalken 7 kap. Brukande kan vara tillståndspliktigt - även i omkringliggande områden om det kan påverka Natura-området! Ersättning är heller inget du kan förvänta dig. Planerna (inskränkningen) och gränserna kan dessutom uppdateras ensidigt av myndigheten. Till saken hör dock att om du nekas avverkning så kan det bli aktuellt med förhandling om reservat istället.

Biotopskydd - nej. Du kan visserligen få behålla marken men brukningsrätten begränsas i så fall, ofta starkt. dessutom gäller det för evigt. Du får en engångsersättning baserat på fastighetens minskade värde. Något samråd känner jag inte till, enligt miljöbalken 7 kap så är det myndigheten som bestämmer om ett område ska vara biotpskyddat.

Naturreservat - nej. Beslutas av Länsstyrelsen. Markägaren informeras om naturvärdena och ett "samråd" sker om hur dessa bäst kan bevaras. Detta ändrar dock inte naturvärdena som ska skyddas. Förslaget till reservat skickas även på remiss till diverse miljöorganisationer (ingen instans för markägarsidan, t.ex. LRF, får vara remissinstans). Nästa steg är en "förhandling" där det antingen slutar med ersättning för intrång eller köp. Dock gäller att skogsägaren ska "tåla" skada upp till en viss gräns.

Vad gäller ersättningsnivån så har jag hört varierande historier. Rent subjektivt kan man både höra och läsa om missnöje med nivån, men jag vet även intrång i min närhet som gett nästan rimlig ersättning.

Men att mycket sker över skogsägarnas huvuden är nog ingen underdrift, tyvärr.

Om någon har andra erfarenheter som pekar på en bättre behandling än vad som beskrivits ovan så berätta gärna. Jag är inte felfri men merparten av ovanstående är kontrollerat mot officiella kanaler och press.Mycket kloka ord här, Towes. Dock kan det ibland faktiskt hända att markägaren verkligen vill ha reservat på sin egen mark http://www.skogsaktuellt.se/?p=34701&pt=112 men i detta fall är det väl närmast att jämställa med frivilliga naturvårdsavtal.

Viktigt är också att markägarna måste få vetorätt mot miljömupparnas reservatshunger. För det är ju faktiskt markägarnas mark och då är det rimligt att markägaren bestämmer..
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Skogsforskare  
#187840 En synpunkt från en som betraktar det hela från sidan...

Jag tror att dom allra flesta stadsbor har lätt att förstå att en åker eller en betesmark med betande djur ägs av någon, och nästan alla dessa inser nog att den som sköter åkern, betesmarken och djuren inte gör det för nöjes skull utan att det är deras jobb, på nåt vis. Däremot tvivlar jag på att allmänheten inser att den som driver ett jordbruk är en företagare, att jämställa ungefär med den som har en butik eller en verkstad osv.

När det gäller skogen tror jag inte att medelstadsbon spontant tänker att skogen dom beger sig ut i för att plocka bär eller rasta hunden faktiskt ägs av någon, och oftast av just en privatperson. Och dom har nog ännu svårare att tänka sig att det finns privatpersoner som äger skog och som dessutom har som sitt jobb att sköta den skogen.

Allt det ni tagit upp är klokt, men jag tror ni skjuter in er på alldeles för hög detaljeringsgrad för att medelstadsbon ska förstå nånting alls. Men mycket vore nog vunnet om allmänheten förstod att exv en reservatsbildning på privat mark är ungefär som om man konfiskerade någons butik, verkstad, osv.

Allemansrätten innebär i grund och botten bara en rätt att färdas över annans mark, inte att marken är allas gemesamma egendom.

Avatar Fallback

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#187843 Då och då har inlägg uppskattats ihärdigt och det har blivit ett mera frimodigt språk i kommentarer.
Towes uppmanade inledningsvis ungefär till ett vårdat språk och sparsamma övertoner.

"Miljömuppar" har nämnts då och då. Säkert har ni en viss tolkning bakom detta. Räkna med att dessa ord tolkas av de ni syftar på också.
När nu avsikten är att nå framåt med de positiva bedrifter skogsägare försöker göra i skogen, kan den nyttan minska om motpart känner sig nedvärderad etc. när den läser eller senare hör något.

Ordet "reservatshunger" har också förekommit. Om ni också tror att tonen av "karikatyr" kan missuppfattas så använd det bara lite eller använd ord som är så lite raljerande som möjligt.

Vi gör visserligen olika tolkningar och har olika ambitioner, men så länge sakligheten är hög och respekten för vad som verkligen är gjort dominerar kan positiva effekter uppnås.

En sårad part försvarar sig efter sin avsikt och kan bli aggressiv och orsaka oväntade konsekvenser.

Detta är uttryckt med min tolkning och erfarenhet.

Avatar Fallback

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#187845 Jag skulle gärna peka på att när vi ska avverka så är vi många gånger i händerna på bolaget
som vi sålt till vad gäller maskinval.
Går inte att påverka utan det kommer en 20tons skotare som manglar ner allt
och inget i sin väg.
Sedan står man där med söderkörda marker och stadborna svär över skogsbruket :sad:

Användarvisningsbild

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#187864
Röjkvist skrev:Jag skulle gärna peka på att när vi ska avverka så är vi många gånger i händerna på bolaget
som vi sålt till vad gäller maskinval.
Går inte att påverka utan det kommer en 20tons skotare som manglar ner allt
och inget i sin väg.
Sedan står man där med söderkörda marker och stadborna svär över skogsbruket :sad:


Det går alldeles utmärkt att skriva in maskinstorlek, avverkningstidpunkt och så vidare. Givetvis påverkar dessa krav rotnettot på ett negativt sett, men smakar det så kostar det. Dessutom brukar bolagen ha 5 år på sig att fullfölja kontraktet, så avverkningslaget kan återkomma om något år eller så om det passar skogsägaren bättre.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

towes  
#187892
volvo_buster skrev:...
3. Kontrollorganen tex VMF
4. Kartellbildning ang priser

Det känns som mest akut att reda ut!
...
Finns massor jag skulle vilja att media tar upp!

Tycker det du nämner ovan låter intressant. Då allemansrätt och miljö redan kommenterats flitigt så tycker jag det vore intressant om du kunde utveckla detta lite ytterligare. Om man sätter sig in i en "allmänpraktiserande" journalists situation så tror jag vår värld kan kännas lätt förvirrande. Skulle inte du (eller andra) pedagogiskt försöka förklara problemen i de två återstående punkterna ovan?

Man blir ju även lite nyfiken på allt det andra "massor" som media också skulle kunna titta på.

Jag släpper härmed ordet fritt. Ös på bara! :smile:

   TS
Avatar Fallback

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

andreaswistrand  
#188257 Alla människor borde vara med och rädda hotade arter vilket innebär att dom som äger mark borde få betalt av staten för alla avsättningar dom gör.

Skogsskötsel som leder till hög artrikedom och att man får mycket rödlistade arter i sin skog borde inte leda till konfiskering av mark. En markägare som får sån typ av mark konfiskerad kommer aldrig mera sköta skogen på ett sätt som ger höga naturvärden.

Användarvisningsbild

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#188292
towes skrev:
volvo_buster skrev:...
3. Kontrollorganen tex VMF
4. Kartellbildning ang priser

Det känns som mest akut att reda ut!
...
Finns massor jag skulle vilja att media tar upp!

Tycker det du nämner ovan låter intressant. Då allemansrätt och miljö redan kommenterats flitigt så tycker jag det vore intressant om du kunde utveckla detta lite ytterligare. Om man sätter sig in i en "allmänpraktiserande" journalists situation så tror jag vår värld kan kännas lätt förvirrande. Skulle inte du (eller andra) pedagogiskt försöka förklara problemen i de två återstående punkterna ovan?

Man blir ju även lite nyfiken på allt det andra "massor" som media också skulle kunna titta på.

Jag släpper härmed ordet fritt. Ös på bara! :smile:


En sak att ta upp är tillredningsvrak vid leveransrotköp. Ska vi skogsägare behöva finna oss i att skogsbolagens klantig hantering av virket leder till vrak?
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#188294
andreaswistrand skrev:Alla människor borde vara med och rädda hotade arter vilket innebär att dom som äger mark borde få betalt av staten för alla avsättningar dom gör.

Skogsskötsel som leder till hög artrikedom och att man får mycket rödlistade arter i sin skog borde inte leda till konfiskering av mark. En markägare som får sån typ av mark konfiskerad kommer aldrig mera sköta skogen på ett sätt som ger höga naturvärden.Hur vida alla människor och alla skogsägare borde vara med och rädda alla arter, kan ju diskuteras. De skogsägare som ändå gör frivilliga avsättningar borde självfallet ha betalt för detta av staten, istället för att riskera konfiskation i naturvårdens namn.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

towes  
#188296
Niking skrev:En sak att ta upp är tillredningsvrak vid leveransrotköp. Ska vi skogsägare behöva finna oss i att skogsbolagens klantig hantering av virket leder till vrak?
/Niklas

Bra. Förklara för någon som ej kan skog vad tillredningsvark är (jag vet, men kanske inte journalisten som kommer läsa genom tråden).

Tycker du är inne på ett intressant spår här. Den lille skogsägaren mot de stora bolagen. Mera tack!

   TS
Avatar Fallback

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#188306
Niking skrev:En sak att ta upp är tillredningsvrak vid leveransrotköp. Ska vi skogsägare behöva finna oss i att skogsbolagens klantig hantering av virket leder till vrak?
/Niklas
Tillredningsvrak (benämns som upparbetningsvrak på mätsedlar) är ex. dålig kvistning, rotbensborttagning, avbrutet, ej delade dubbelstammar som därmed inte kan barkas rena etc.
- Sågverksbolaget Vida hade upparbetningsvrak i stor mängd på 17 av 20 massavedsmätsedlar på samma avverkningsuppdrag. Till en början var de helt kallsinniga till att erkänna. Slutligen kom viss rättelse men endast av en liten del. De drar självklart på sig dåligt ryckte genom detta.

- Holmen kunde inte hitta något fel i sitt arbete under ca 1.5 års undersökning runt ett avverkningsupdrag. Med skogsägarens upprepade påminnelse och påpekande så fann Holmen att de;
Debiterat nästan dubbla skotningsavståndet. (Ingen kontroll.)
Lagt rishögar i dike och på fornlämningar. (Ingen efterkontroll i terräng.)
"Glömt" att betala certifieringsersättning för såväl PEFC och FSC. (20 kr/m3)
Mycket dålig mätning i skördaren. (detta omöjliggör god aptering som räddar skogsägarens ersättning)
Lämnade oriktiga uppgifter med avsikt.
"Glömde" att betala för allt virke. (Vad liknar detta?)
Dessa är någorlunda ersatta nu. Men inte ränta och kostnader hittills för skogsägaren.
5 intressanta ursäkter har dock kommit, men uppenbart "inte från hjärtat".
Holmen är dessutom fortfarande arrogant för lika tydliga fel som återstår att lösa.

-----------
Folksam har vägrat ersätta en gammal kvinna för felvärderade förhöjda stubbar efter stormen Gudrun. Ca 30 fastigheter runt omkring har fått denna korrigering för samma förutsättningar, men inte den gamla damen. Hon ger sig inte.

Avatar Fallback

Re: Vad vill ni skogsägare media tar upp?

andreaswistrand  
#188320
Niking skrev:
andreaswistrand skrev:Alla människor borde vara med och rädda hotade arter vilket innebär att dom som äger mark borde få betalt av staten för alla avsättningar dom gör.

Skogsskötsel som leder till hög artrikedom och att man får mycket rödlistade arter i sin skog borde inte leda till konfiskering av mark. En markägare som får sån typ av mark konfiskerad kommer aldrig mera sköta skogen på ett sätt som ger höga naturvärden.Hur vida alla människor och alla skogsägare borde vara med och rädda alla arter, kan ju diskuteras. De skogsägare som ändå gör frivilliga avsättningar borde självfallet ha betalt för detta av staten, istället för att riskera konfiskation i naturvårdens namn.
/Niklas


Det jag menar är att det inte borde vara upp till den enskilda markägaren att rädda världens arter.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).